Készült: 2020.08.05.16:00:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

153. ülésnap (2000.09.04.), 86. felszólalás
Felszólaló Básthy Tamás (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Önkormányzati bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:37


Felszólalások:  Előző  86  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÁSTHY TAMÁS, az önkormányzati és rendészeti bizottság előadója: Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Magyar Köztársaság kormánya H/2969. számon országgyűlési határozati javaslatot terjesztett az Országgyűlés elé a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének feloszlatásáról. Az Országgyűlés önkormányzati és rendészeti bizottsága első helyen kijelölt bizottságként ez év augusztus 30-án megvizsgálta a fent említett határozati javaslatot, és azt 15 igen, 11 nem szavazattal és 2 tartózkodással általános vitára alkalmasnak találta.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1999. március 4-én fegyelmi eljárást indított a polgármester ellen, ugyanakkor őt a fegyelmi határozat kihirdetéséig a munkavégzés alól felfüggesztette. Később további fegyelmi eljárásokat is kezdeményezett a polgármesterrel szemben, amelyek lezárására és a döntéshozatalra mind a mai napig nem kerített sort. Ezen elhúzódó folyamat következtében és erre hivatkozva a polgármestert másfél éve tartják távol hivatalától, s akadályozzák a választóktól kapott megbízatásának teljesítésében.

1999 decemberében a közigazgatási hivatal vezetője a képviselő-testület eljárásában 11 pontban jelzett törvénysértést, és két hét határidőt adott a közgyűlésnek a törvényes állapot helyreállítására. Miután a közgyűlés ezen felszólításnak nem tett eleget, az ügyet a belügyminiszterhez terjesztette fel az önkormányzat feloszlatásának megfontolására. Ezt követően a kormány az Alkotmánybírósághoz fordult annak megállapítását kérve, hogy a képviselő-testület jelzett magatartása az alkotmánnyal ellentétes-e.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmány 71. §-ának (1) bekezdése alapján a választópolgárok által közvetlenül megválasztott polgármestert a helyi képviselő-testület önkényesen nem korlátozhatja feladatai ellátásában. E tekintetben az Országgyűlésnek kell egyedileg, az összes körülményt mérlegelve megvizsgálnia a testület magatartását, és végső eszközként akár a helyi képviselő-testület feloszlatásával is az önkormányzat alkotmányos működését biztosítania kell.

 

 

(18.40)

 

Ezen elvárásoknak megfelelően alakult ki a bizottságban az a többségi vélemény, miszerint a hódmezővásárhelyi közgyűlésben az elmúlt másfél évben kialakult helyzet nem ad reményt az alkotmányszerű működés helyreállítására. A közgyűlés nem tett meg mindent a fegyelmi eljárások ésszerű és minél rövidebb idő alatti lezárására, és ezzel másfél éven át önkényesen lehetővé tette a jelenleg is fennálló törvénysértő állapotot. A bizottság véleménye szerint a polgármester és a testület között oly mértékben romlott meg, mérgesedett el a viszony, hogy azt csak a képviselő-testület Országgyűlés által kimondott feloszlatásával lehetséges orvosolni. E döntéssel - a szubszidiaritás elvét szem előtt tartva és a népfelség bölcsességében bízva - tartjuk célszerűnek és egyedüli lehetséges megoldásnak a képviselő-testület feloszlatása után, új választások kiírásával lehetőséget adni a választóknak a szükséges változtatások meghozatalára s ezzel együtt a továbbiakban már tarthatatlan állapot megszüntetésére. E döntést teszi sürgőssé és időszerűvé az idő múlása is, amely további késlekedés esetén a fennálló törvények értelmében már csak hat hónapot ad az új választások kiírására. Ennek elmulasztása esetén az Országgyűlés számára is megszűnik a beavatkozás lehetősége a választás előtti utolsó évben, s a jelenleg fennálló alkotmánysértő állapot a polgármester tevékenységét tartósan, gyakorlatilag a ciklus végéig jogellenesen akadályozhatja.

A jogi megfontolások mellett a bizottság véleményalkotását jelentősen befolyásolta az a törvényes lehetőség és gyakorlat, mely hasonló helyzetekben a konfliktusok kezelésére a testület önfeloszlatásának lehetőségét tartogatja, mellyel a jelen ciklusban is már 26 önkormányzat élt, és a választók, a lakosság képesek voltak kezelni és megoldani a kialakult problémákat, az Országgyűlés beavatkozása nélkül is. Mivel ezt a lehetőséget a szóban forgó önkormányzat nem vállalta, de a választók akaratából tevékenykedő legitim polgármestert folyamatosan akadályozta feladatai teljesítésében, az Országgyűlésnek kell meghozni a szükséges döntéseket, amihez az önkormányzati és rendészeti bizottság a jelzett határozati javaslatot általános vitára alkalmasnak tartja.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  86  Következő    Ülésnap adatai