Készült: 2020.08.12.09:12:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

147. ülésnap (2000.06.13.), 364. felszólalás
Felszólaló Básthy Tamás (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:50


Felszólalások:  Előző  364  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÁSTHY TAMÁS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Államalapításunk 1000. évében ünnepeljük a magyar önkormányzati rendszer tízéves fennállását, amely esemény államunk demokratikus berendezkedésének, működésének legfőbb letéteményesévé vált az elmúlt évtized során. Méltán született meg az országgyűlési határozati javaslat, amely szeptember 30-át az önkormányzatok napjává kívánja nyilvánítani. (Folyamatos zaj.)

Külön örömmel és megnyugvással nyugtázhatjuk, hogy a más esetekben tapasztalható heves viták és nézeteltérések helyett e témában úgy a parlamenti pártok, mint a különböző önkormányzati szövetségek egyetértésről tesznek tanúbizonyságot. Ez a konszenzusos állapot is igazolja, hogy rendkívül sikeres tíz évet tudhat maga mögött a magyar önkormányzatiság, amely a népfelség elvét a mindennapi gyakorlat részévé tette, és amely az elmúlt tíz évben a rendszerváltás összes keservét, gondját, a demokrácia gyermekbetegségeit, a többpártrendszer megnövekedett toleranciaszükségletét és -igényét elviselhetővé, sőt gyümölcsözővé tette. Tette ezt a szubszidiaritás elvének széles körű alkalmazásával, közel 3200 önkormányzat azonos jogokkal történő felruházásával és a társadalmi szolidaritás egyre nagyobb, ma is folyamatban lévő kiszélesítésével. (Folyamatos zaj.)

A harmadik évezred demokratikus jövőképe immár elképzelhetetlen az önkormányzatiság, a helyi önkormányzatok és azok további kiteljesedése, fejlődése nélkül. Kívánatos ezért, hogy szeptember 30-át az első önkormányzati választások napjaként tisztelve olyan ünneppé nyilvánítsa a Magyar Országgyűlés, amely a kezdetekre ünnepélyesen és nagy tisztelettel emlékezve, mérföldkőként kötelez bennünket a megtett út áttekintésére (Az elnök csenget.), értékelésére, és a további feladatok felmérésére is. (Folyamatos zaj.)

Legyen ünnep a helyi önkormányzatok napja, hiszen az önkormányzatok alapvetően magas szinten teljesítették és teljesítik a tőlük elvárható feladatokat, és a népkontroll mellett végzik a helyi közügyek irányítását. Minél kisebb egy-egy település, annál közvetlenebbül érvényesül ez a népkontroll, annál inkább válnak a közélet mindennapi szereplőivé, szolgálóivá a helyi megválasztott képviselők, tisztségviselők. Szükséges és méltányos ezért, hogy ez az ünnep lehetőséget adjon arra is, hogy a legkiválóbb önkormányzati munkát végző személyek munkáját példa értékűként is méltányolva elismerések kerüljenek átadásra, ezzel is a társadalom megbecsülő figyelmét kifejezve a közélet napszámosaival szemben. (Folyamatos zaj.)

A Fidesz-Magyar Polgári Párt abban a reményben támogatja ezt a határozati javaslatot, hogy a tízéves ünnepség egy nagyon hosszú sorozat első jelentős eseménye lesz, egy olyan folyamat kezdete, amely a későbbiekben is mindig követendő példákat, személyeket állít a közszolgálatot vállalók elé, és az elismertek, az ünnepeltek megbecsülése a közszféra teljes körére kisugárzik. Az esemény jelentőségét fejezhetné ki az ország legfőbb méltóságainak fővédnöksége, s annak a konszenzusnak a további megőrzése, amely az előterjesztést eddigi útja során kísérte az összes érintett részéről. Ezt az együtt gondolkodást közös cselekvés követheti, amely a magyar demokrácia méltó ünnepévé emelheti az önkormányzatok napját.

Köszönöm a figyelmet, elnök úr. (Taps a Fidesz és az FKGP soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  364  Következő    Ülésnap adatai