Készült: 2020.08.13.16:21:26 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

131. ülésnap (2000.04.10.), 36. felszólalás
Felszólaló Básthy Tamás (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Önkormányzati bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:28


Felszólalások:  Előző  36  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÁSTHY TAMÁS, az önkormányzati és rendészeti bizottság előadója: Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés önkormányzati és rendészeti bizottsága első helyen kijelölt bizottságként ez év április 4-én megtárgyalta a helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásáról szóló, T/2367. szám alatt általános vitára kerülő törvényjavaslatot.

A kérelmező önkormányzatok 1999. december 15-éig nyújthatták be pályázataikat a minisztériumokhoz. Szám szerint 49 támogatási igény érkezett, 41 milliárd forint összes és ebből 4 milliárd forint ez évi költségigénnyel. A támogatási javaslat általános kiírási feltétele volt, hogy a beruházások a központi források hatékony felhasználásával valósuljanak meg, és az igénylő önkormányzatok saját forrásokat is arányosan biztosítsanak a megvalósuláshoz. Különleges szempontként jelentkezett a belvízkárok megelőzése és csökkentése érdekében végrehajtandó vízrendezés. A követelményeknek 36 korábbi és két további új koncepció felelt meg, melyről a kormány javaslatát az 1103/1999. számú határozatával terjesztette az Országgyűlés elé. A 38 beruházásból nyolc a vízgazdálkodásban, kilenc az egészségügyben, hat a szociális ellátásban, hat a közoktatásban és kilenc a kulturális szolgáltatás területén javíthatja az ellátottságot. Az elutasításra került tizenegy igény részint a szűkös támogatási lehetőségek miatt, részint a kellő előkészítettség hiánya következtében, illetve a kiírásnak nem megfelelő célkitűzések eredményeként nem került támogatásra.

A rendelkezésre álló 52,3 milliárd forint 80 százalékából már folyamatban lévő beruházások kerülnek támogatásra, a fennmaradó 10,1 milliárdból 2 milliárd forintért indítanak új beruházásokat. Új beruházásként kerülne támogatásra a tószegi és törökszentmiklósi belvízelvezető rendszer kiépítése. Az új beruházási javaslat pénzügyi forrása az előző évi cél-, címzett támogatás lemondásából származó pénz, illetve az előzetesen is támogatott 36 beruházás támogatásának átütemezése.

Az új címzett támogatások mellett a kormány javasolja, hogy az időközben hozott törvényi változásoknak megfelelő beruházások is támogatásra kerüljenek. A törvényjavaslat harmadik részében Vilonya község életveszélyessé vált iskolájának felújítása során óvodások foglalkoztatására is lehetőséget kíván adni. Ez az 1993-ban indult beruházás a céltámogatási törvénynek megfelelően más önkormányzati feladat ellátását is lehetővé kívánja tenni.

A bizottsági vitában Csabai Lászlóné és Jauernik István képviselők kifogásolták, hogy véleményük szerint a kormányközeli önkormányzatok támogatása túlzott, bár a támogatott célokkal egyetértettek, és azokat szükségesnek tartották. Kifogásolták továbbá, hogy csak elindításra kerülnek a beruházások, így ezáltal a következő évek is meghatározottá válnak. Bár az ágazati összetétel jó arányban változott, mert a vízgazdálkodás kérdése kiemelt fontosságú, ugyanakkor véleményük szerint csökkent a közoktatás területén indított beruházások száma. Ugyanakkor a rendszer hiányosságaira vezették vissza a megítélt támogatásoknál előforduló túlméretezéseket, továbbá azt, hogy nem látják, az elutasításokra miért került sor. Ugyancsak értetlenül hangsúlyozták, hogy miért épít 1993-ban iskolát egy önkormányzat, ha nincs elég gyerek. E fenntartásokkal együtt is a vilonyai beruházást is támogatták.

Bernáth Ildikó és Ódor Ferenc képviselők véleménye szerint a törvényjavaslat összhangban áll a költségvetési törvénnyel, és az államháztartási és önkormányzati törvénynek megfelelő szakmai utat bejárva kapták meg a kormány támogató javaslatát. Ugyanakkor emberemlékezet óta mindig több volt a jogos igény, mint a pénzügyi lehetőség, és ebből a szempontból teljesen közömbös, hogy milyen a kormány és milyen az önkormányzatok dominanciája. Fontosabb ennél az, hogy az adott önkormányzat - példánkban Vilonya lakossága - tíz körömmel kaparta össze a szükséges saját erőt.

A kormány képviselői előadták a továbbiakban, hogy mindent elkövetnek azért, hogy a rendelkezésre álló összeg 9 százalékos növelésével enyhítsék a kielégítetlen igényeket. Az elkötelezett terhelés azonban még mindig akkora, hogy a rendelkezésre álló összeg 80 százalékát felemészti. A céltámogatásokra közel hatszáz igény érkezett, és csak 8,1 milliárd forint a támogatás fedezete. Az ágazatok között kialakult arány az ágazatok megegyezését is tükrözi, ezen belül azonban prioritást élvez a középiskolák rekonstrukciója.

Az egészségügyi beruházások tükrözik a kormány azon törekvését, hogy a betegutak rövidüljenek, sürgősségi osztályok létesüljenek, és ágyszámcsökkenéssel javuljon a betegellátás színvonala, tehát a betegek jobb ellátásban részesülhessenek, miközben csökken a kórházban tartózkodás ideje - tégla helyett műszerfejlesztés segítse az egészségügyi ellátást. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

Összességében az ellenzéki vélemények is támogatták a javasolt célkitűzéseket, de a fenntartásokat jelezve alakult ki a bizottsági állásfoglalás, mely 14 igen és 6 nem szavazattal a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  36  Következő    Ülésnap adatai