Készült: 2020.02.23.15:50:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

185. ülésnap (2016.11.10.), 72. felszólalás
Felszólaló Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv
Beosztás Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka előterjesztő nyitóbeszéde
Videó/Felszólalás ideje 8:29


Felszólalások:  Előző  72  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. ÓNODI-SZŰCS ZOLTÁN GUSZTÁV, az Em­beri Erőforrások Minisztériumának államtitkára, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Egy saláta­tör­vénnyel vagyok most itt önök előtt, és legutoljára tavasszal voltam itt, hiszen évente kétszer van lehe­tő­ségem salátatörvényről önök előtt felszólalni. Hadd ragadjam meg az alkalmat ‑ hiszen akkor ép­pen arról beszéltem, hogy az egészségügy egy bér­fejlesztés előtt áll ‑, erről egypár szóban beszéljek, hiszen ritkán van lehetőségem önökhöz szólni.

Azt gondolom, hogy a nyár folyamán sikerült egy igen fontos megállapodást kötnünk az érdek­védőkkel és a kamarákkal, hiszen június 8-ával sikerült a bérfejlesztésben megállapodnunk. Ez azt jelenti, hogy ez év november 1-jétől már ez meg is in­dult, és a szakdolgozóknál négy ütemben, három éven keresztül folyik egy bérfejlesztési folyamat, aminek köszönhetően, ha azt nézzük, hogy ’12-ben volt az első ilyen ütem, a ciklus végére a szak­dol­gozók bére meg fog duplázódni vagy több lesz.

Ugyanez másképpen néz ki az orvosoknál, hiszen ott november 1-jével 107 ezer forinttal emel­kedtek a szakorvosok bérei, és jövő novemberben újabb 100 ezer forinttal fognak emelkedni az ő bé­reik. Azt gondolom, hogy ez a nagyon fontos tétel, hiszen ha emlékeznek rá, akkor éppen az volt a rio­gatás tárgya, hogy mi csak hitegetjük a dolgozókat, és hogy nincs is forrás a Kincstárban, illetve a költ­ség­vetésben erre a dologra. De most már látszik mind a ’16-os költségvetés, mind a ’17‑es költ­ség­ve­tés, és jól látszik, hogy mind a kettő meg fog való­sulni, hiszen ez évben több mint 21 milliárd forintot fogunk tudni költeni béremelésre, bérfejlesztésre. Ugyanez a szám jövőre több mint 80 milliárd forint, tehát a két tétel meghaladja a 100 milliárd forintot. Nagyon remélem, hogy ezzel az a fajta munkabéke meg fog teremtődni, ami ahhoz kell, hogy minden olyan fejlesztés, folyamat, amit szeretnénk az egészségügyben elkezdeni és be is fejezni, az egy békés háttérben tudjon megtörténni.

Salátatörvénnyel vagyok most itt önök előtt, és nyilván, mint minden saláta, ez azt jelenti, hogy rengeteg jogszabály módosul, momentán most több mint 11 jogszabályt szeretnénk módosítani. Én most nem szeretném a tisztelt Házat azzal traktálni, hogy elkezdem szépen ilyen termelési jelentés címén fel­so­rolni a jogszabályok összes fontos elemét, nem sze­ret­nék foglalkozni sem az uniós jog miatti har­mo­nizációs változásokkal, sem technikai dolgokkal, én csak néhány dolgot szeretnék kiemelni és meghagyni a vitában a képviselő urak számára azt, hogy miről akarják tematizálni a beszélgetésünket.

(13.30)

Azt gondolom, nagyon fontos, hogy a jó állam működjön Magyarországon, és én csak azokat sorolnám fel, ami azt tükrözi, hogy igenis szeretnénk gondoskodni a magyar állampolgárokról és jó államként gondoskodni az ő sorsukról.

Ennek megfelelően arról kell beszámolnom önöknek, hogy a korai fejlesztésben részt vevő családokat szeretnénk segíteni azzal, hogy akik korai fejlesztésben vesznek részt, mind a betegek, mind a hozzátartozók számára az utazási terheiket szeretnénk megtéríteni.

Ugyancsak az ő megsegítésükről szól az is, hogy az ombudsman kérésére szeretnénk arról törvényben gondoskodni, hogyan kell szabályozni egy intézményben a leletek kiadását. Azonban fontos az, hogy a polgárok attól függetlenül, hogy milyen intézménybe mentek be, ugyanazzal a folyamattal találkozzanak.

Azt gondolom, az is fontos és a betegek védelmét szolgálja, hogy ha esetleg valamelyik gyógyszergyártó cég kivonja a piacról a termékét, akkor az újonnan bejövő és kontingensengedélyt kapott gyógy­szer azonnal megkaphassa a támogatási igényére a gyógyszertámogatást, ezáltal az a fajta rés, ami korábban fennállhatott volna ‑ mert egyébként erre korábban nem volt példa ‑, nulla napra fog csökkenni.

Azt gondolom, a jó államot szolgálja az is, hogy ezentúl szektorsemlegesen kerülnek majd az egészségfejlesztési irodák finanszírozásra, hiszen most már attól függetlenül, hogy kórház vagy bárki más tartja fenn az irodát, ugyanazzal a finanszírozással fog majd szembesülni.

Azt gondolom, szintén a jó államot szolgálja az is, a nemdohányzók védelme kapcsán már sokszor csatáztunk itt ebben a teremben, hogy ezentúl a miniszter meghatározhatja azt is, hogy egy forgalmazási engedély fenntartásához milyen hatósági díjat szedhessen majd a hatóság.

Hangsúlyozom, hogy néhány hatósági funkciót szeretnénk erősíteni, de ezt nem azért tesszük, hogy a bürokráciát növeljük, hanem az állampolgárok védelmében szeretnénk egy-két intézkedés jogszerűségét alátámasztani. Ennek köszönhető az is, hogy szeretnénk a tiszti főorvos jogait járványügyi szempontból erősíteni. Ugyanígy szeretnénk az OEP részére adni egypár új jogosítványt, amely az elmúlt időben ‑ hogy is mondjam csak ‑ fellelhető, gyógyszerek patikákon keresztül történő manipulálása kapcsán kellene hogy működjön, hiszen nagyon nehéz volt ezekben az ügyekben hatásosan és időben intézkedni. Így az OEP-nek az a lehetősége, hogy ezeket felderítse, fel fog gyorsulni.

Azt gondolom, az is nagyon fontos, hogy az ENKK számára, amely vezeti azt, hogy ma Magyarországon kinek milyen nyilvántartási engedélye van, azok számára azt biztosítjuk, hogy ha valaki hamis adattal fordul a hatóság felé, akkor a következő egy évben nem kell befogadnia az ő engedélykérelmét.

Térjünk ki a végén még két ügyre, ami szerintem fontos lehet. Az egyik az, hogy Magyarországon ma az egyetemeken majdnem minden második végzős külföldi állampolgár. Jelenleg ahhoz, hogy ő külföldön tudjon majd munkát vállalni annak ellenére, hogy Magyarországon végzett, hatósági bizonyítványt kell kibocsátani, és ehhez neki be kellett lépnie korábban a kamarába.

Azt gondolom, hogy ennek a fellazítása mindenképpen csökkenti a bürokráciát. Illetve ugyanígy, ha valakinek működési engedélyhez, nyilvántartásba vételhez kellene kérnie hatósági engedélyt, akkor ezentúl nem kell csatolnia az erkölcsi bizonyítványt, ezt a hatóság hatósági úton rendezi.

Most kaptam kézbe egyébként a jobbikos módosító indítványokat, úgyhogy nem tudok rá még pontosan reflektálni. Annyit szeretnék mondani, hogy az OGYÉI jogköreinek a megerősítése egyetlenegy okból történik, az pedig az, hogy a patikaliberalizáció után van egy nagyon fontos célja, szerintem ez a Jobbiknak is célja, nem csak a Fidesz-frakciónak a célja, az pedig az, hogy szeretnénk, ha a patikai tulajdonosi szerkezetben megtörténnének azok az ügyek, amiket szerettünk volna, hogy megtörténjenek, azaz hogy a dolgozók tulajdonában legyen több mint 51 százaléka a patikának.

Ha valaki mégsem szeretné teljesíteni ezt a fajta célt, ezt a fajta elvárást, ezért szeretnénk az OGYÉI jogköreit ennek tekintetében megerősíteni. Hangsúlyozom, hogy azért a 2700 patikából már nagyon kevesen vannak ebben a körben, de mégis szeretném, ha ez zökkenőmentesen megtörténne.

A legutolsó csoport, amiről szeretnék beszélni, a kollektív szerződés tárgyalása, hiszen ezzel kezdtem a mondókámat. Szeretnénk, hogyha az a tárgyalás, amit lefolytattunk, annak a hatálya nemcsak az állami intézményekre terjedne ki, hanem minden olyan intézményre, szervezetre, amely az E-Alapból bármilyen szolgáltatást végez, amelyet az E-Alap finanszíroz. Ezzel szeretnénk elérni, hogy a Magyarországon az ágazatban dolgozók túlnyomó többsége, jelentős része megkapja az ezzel járó előnyöket.

Hangsúlyozom, hogy a jogszabálytervezet rengeteg jogszabályt érint, és én most nem szeretném mind a 70 oldalt önöknek felolvasni, mert ennek a vitának ez nem tárgya, azonban nyilván a vita során lesz lehetőségem kitérni, ha van olyan pontja az ügynek, amelyet külön meg kell hogy beszéljünk.

Én ennyit szerettem volna elmondani nyitóként az expozémban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti sorokból.)
Felszólalások:  Előző  72  Következő    Ülésnap adatai