Készült: 2020.02.22.17:57:13 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

185. ülésnap (2016.11.10.), 28. felszólalás
Felszólaló Dr. Szakács László (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 12:26


Felszólalások:  Előző  28  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ, az MSZP képviselő­cso­portja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Többször hallottuk ma azt az érvelést, ami az alkotmány M) cikkében van, biztosítja az állam a tisztességes gazdasági verseny feltételeit, fellép az erőfölénnyel szemben, és leg­fő­képpen a fogyasztókat kívánja védeni.

Tisztelt Államtitkár Úr! Ha önök ezeket a szabá­lyokat alkalmaznák, akkor önök egyfelől nagy bajban lennének, másfelől pedig - merthogy Magyar­or­szá­gon ma a legnagyobb össze­fo­nó­dás a gazdaság és a politika között van, nem a gaz­da­ság szereplői kö­zött ‑, de igazából az Alap­tör­vény­nek ez az M) cikke, ami azt mondja, hogy a magyar állam biztosítja az erőfölénnyel való fellépéssel szem­ben a tisztességes gazdasági verseny feltételeit, ez úgy igaz, azzal a kiegészítéssel, hogy kivéve, ha a kor­mány nem akarja másképpen. Van egy olyan rendelkezés, amelyben az össze­fo­nó­dást, a fúziókontrollt nemzetgazdasági érdekekre, nagyon-nagyon ködös nemzetgazdasági érdekekre hivatkozással bármikor ki tudják vonni a Gazdasági Versenyhivatal hatásköre alól. Bármikor lehet egy kormányrendeletben dönteni arról, hogy végül is ez az összefonódás olyan összefonódás, amire nem kell hogy a Gazdasági Versenyhivatal odafigyeljen.

18 ilyen volt, államtitkár úr, az elmúlt idő­szak­ban, tehát a Gazdasági Versenyhivatal piacot védő, a tisz­tességes gazdasági tevékenységet védő tevé­kenységét, amelyet önök csorbítottak, 18 alkalommal tették meg, hogy mindig egy szinttel lejjebb húzták, hogy ne legyen olyan hivatali kontroll e fölött az éppen aktuális ügylet fölött, amely a kormánynak fontos. Önök azt állítják, hogy ez nemzetgazdasági szempontból fontos. Mi úgy gondoljuk, hogy ez leg­töbször csak a kormánynak fontos. Így igaz ez a kitétel, az Alaptörvény kitétele. Csak akkor akarnak önök fellépni az erőfölénnyel szemben és tisztességes gazdasági verseny feltételeit biztosítani, ha éppen kedvük tartja hozzá, mert ha máshoz tartja kedvük, mint az elmúlt alkalommal 18 esetben, akkor nem kívántak biztosítani ilyen feltételeket.

Ilyen volt, mondjuk, a Főgáz legtöbb vásárlása az ország területén, amikor a Főgáz fölvásárolta azokat a további gázszolgáltatókat, ahol például a Tigáz esetében ‑ hogy egy nagyon friss hírt mond­jak ‑ úgy jártak el, hogy van egy elszámolási vita, és nagy valószínűség szerint a korábbi Tigáz-ügyfelek most hirtelen egy hatalmas számlát fognak kapni, mintegy 60 százalékkal magasabbat a vártnál. Itt nem tartották azt fontosnak, hogy vizsgálódjanak, nem tartották fontosnak a fogyasztóvédelmet, az erő­fölénnyel való visszaélést. Valójában ez egy politikai erőfölény, ezt mindenki érti. Nem tartották fon­tos­nak a tisztességes piaci verseny ügyeit, hogy azt meg­felelőképpen rendezzék.

Ahogyan hallottam az előterjesztésekből, nem elég, hogy eddig önök olyan szabályzókat hoz­tak ‑ akár csak nemzetgazdasági szempontból va­la­kiket kihúztak a Gazdasági Versenyhivatal hatásköre alól ‑, önök megalkottak olyan fogalmakat, ahol valakiket ki lehet húzni az adózási körből, gondolok itt a kaszinókra természetesen. Megalkották a „megbízható partner” és a „megbízható szervező” fogalmát. Itt ugyancsak a szerencsejáték-szervezésre gondolhatok vagy éppen a Nemzeti Otthonteremtési Központra, tehát önök maguk, a politika az, aki torzítja ezt a versenyt. Önök mondják meg azt, hogy ki az, aki megbízható. Önök mondják meg azt, hogy ki az, akinek nem kell adózni, és ezek után most azt látjuk, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak a meg­maradt nem túl sok szerepét ‑ zárójelben jegyzem meg, amiért a Gazdasági Versenyhivatal egyébként nem annyira kapkod ‑, azokat a szerepeket is egyébként most csökkentik, egyszerűsítik.

Egyszerűbb eljárás lesz a fúziókontroll‑eljárás, magyarán mondva: az összefonódásokat vizsgáló eljárás, kevesebbe is fog kerülni. Képviselőtársam elmondja, hogy három-öt alkalomra számítanak, ami az összes elbírált ügy 15 százaléka, ahol 4 millió forintról 1 millió forintra fog csökkenni. Ha a három-öt ügy 15 százalék, akkor könnyen kiszámoljuk, hogy mintegy 40-45 ügyről lehet szó, ahol a fúziókontrollnál önök fantasztikus mennyiségű pénzt hagynak, de nem a magyar kkv-k zsebében. Magyar cégeket a GVH a legkevesebb esetben vizsgált, csak akkor vizsgálta, ha erre volt valamilyen politikai érdek. Ki kell hangsúlyozni, ma Magyarországon a tisztességes piaci magatartás legnagyobb gátja a kormányzó párt, hiszen nem a cégek közötti összefonódásokat, hanem a politika és a gazdaság szereplői közötti összefonódásokat kellene vizsgálni, általában itt a parlamentben is, de néha talán még a Gazdasági Versenyhivatalban is lehetne ezeket vizsgálni, ha egyáltalán lenne igény rá.

(10.50)

Mondok további példákat. Volt, amikor már sikerült ilyen nagyon gyorsan dolgoznia a Gazdasági Versenyhivatalnak. Egy-két nap alatt hoztak egy olyan határozatot, hogy a Mediaworks, az Opimus és a körülötte lévő cégek fúziója valójában nem sérti a tisztességes piaci magatartás kérdését. Igaz, ennek az lett az eredménye, hogy a legnagyobb ellenzéki napilap ajtaját be lehetett zárni, és azóta, egy szép szombat reggel óta meg sem jelenhet ez az újság, sőt, még az internetes oldalon sem jelenhet meg. Ott önök már rögtön iszonyatosan hatékonyan tudtak dolgozni. Én nem gondolom, hogy ez a piaci versenyt óvó szerepe lenne a Gazdasági Versenyhivatalnak.

Akkor viszont nem járt el a Gazdasági Versenyhivatal, amikor a legnagyobb állami cég, a Posta olyan privatizáción esett keresztül, olyan fúzió volt, ahova takarékszövetkezetek, magánbefektetők olyan többletjogosultságokat kínáló részvénycsomagokat vagy éppen egy darab részvényt vásárolhattak, amivel át tudták venni az egész Posta fölött az irányítást úgy, hogy a magyar állam nem volt képes a saját akaratát érvényesíteni, sőt, adott esetben a magyar állam nem volt képes a magánbefektető akaratát blokkolni. Ezt a helyzetet önök állították elő. Ebből a helyzetből, látjuk, újságcikkek garmadája foglalkozik vele, nem is annyira jogállami módszerekkel sikerül valahogyan kikászálódnia a magyar kormánynak. Hol volt itt a fúziókontroll, államtitkár úr? Hol volt az összefonódásokat vizsgáló Gazdasági Versenyhivatal?

Mit állapított meg a Gazdasági Versenyhivatal akkor, amikor a Magyar Postán egyszer csak elkezdték ennek a magánbefektetőnek, Spéder Zoltán bankjának, az FHB-nak a termékeit árulni? Megkérdeztük Németh Lászlóné államtitkár asszonyt, aki eljött a Törvényalkotási bizottság ülésére, hogy más kereskedelmi bankot érhetett volna‑e ekkora öröm, ekkora szerencse, hogy mintegy 1700 postahivatalban az ő termékét árulják. Azt mondta, hogy igazából gyorsan kellett dönteni. Államtitkár úr, így fonódik össze, a politika, a politikai barátságok meg a gazdaság. Ez nem egy jogállami kiválasztási folyamat, nem egy közbeszerzés, hogy azt mondja az államtitkár, hogy gyorsan kellett dönteni.

S önök most még gyorsabban akarnak dönteni. államtitkár úr. A gyorsaság meg az egyszerűség szempont a főzésnél, nem pedig akkor, amikor gazdasági szereplőket szeretnénk kordában tartani, a fogyasztókat pedig megvédeni. S azért, mert van egy európai uniós kötelezettség, ami 2016. december 27-én kell hogy beteljesüljön, akkor már november 10-én gyorsan ide is hozzuk a parlament elé 2016-ban. Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez egy 2014‑es EU-rendelet.

Nem mondtam annyi százalékot, mint amennyit a képviselőtársam, meg tízezred százalékot sem nemzetközi összehasonlításban. Én azt szerettem volna bemutatni, és arra fogunk rámutatni a jövőben is, hogy ma Magyarországon a tisztességes piaci versenyt a kormány, illetve a kormányzó pártok és a politika, valamint a gazdaság összefonódása torzítja valójában. A Gazdasági Versenyhivatalt olyan helyzetbe hozták önök, hogy fogalmuk sincs, mit szabad vizsgálni, mit nem szabad vizsgálni, és mi az, amit vizsgálni kell; ilyen helyzetbe hozták önök. A Versenyhivatal ma nem tud úgy eljárni, és ahogy látjuk, lassan sajnos már az igénye is megszűnik rá, hogy úgy járjon el, ahogyan annak idején feljogosították.

Azt szeretném kérni, államtitkár úr, hogy vizsgálják felül ebben a saját maguk tevékenységét, a saját maguk gondolatait. Ha ideidézi az alkotmányt, akkor idézze ide azt is, amivel fölhígítják ennek az alaptörvényi rendelkezését, hogy ez csak akkor igaz, ha a kormány másképpen nem akarja, és a kormány általában akkor akarja másképpen, ha a kormánypárti politikusokhoz fűződő gazdasági érdekek ezt megkívánják. Abban az esetben egy pillanat alatt leállítják a Gazdasági Versenyhivatalt, de ugyanígy egy pillanat alatt fel is gyorsítják annak a tevékenységét. Úgy gondolom, ezen nem fog segíteni az, ha egy európai uniós jogelvet idehoznak az utolsó pillanatban és az érvényesülni fog a magyar jogrendszerben. Tegyék! Nyilvánvalóan önöket fogják majd beperelni a saját tulajdonostársaik.

Akkor volna normális gazdasági verseny, akkor volna normális és tisztességes piaci környezet Magyarországon, ha nem arról szólna egy magyar nagyvállalkozó élete, hogy kap‑e politikai tulajdonostársat, ha nem arról szólna egy magyar vállalkozó élete, hogy hány szívességet kell tenni azért, hogy ő hova jusson el. Akkor lenne tisztességes piaci verseny Magyarországon, s akkor talán még a fogyasztókat is meg lehetne védeni, ha az energiaszektor államosításában önök nem lennének érdekeltek. Akkor, ha az energiapiac államosításában, a gázpiac államosításában kormányhoz vagy kormánypártokhoz közeli cégek nem keresnének iszonyatosan jól. 60-40 százalékkal csökkentek a világpiaci árak a gázpiacon, a magyar háztartásoknak meg nem csökkent. De valahol ez a különbség ott van! Ez tisztességes? Ez megvédte a fogyasztókat, államtitkár úr? Szerintem nem.

Ha ez alapján a rendelkezés alapján a fogyasztók véletlenül beperelnék azokat a cégeket, ahova elvezetnek ezek a szálak, akkor remélem, hogy nem hozzák vissza azt a jogszabályt, amelyben eltörlik ezeket a rendelkezéseket. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  28  Következő    Ülésnap adatai