Készült: 2020.02.16.20:09:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

185. ülésnap (2016.11.10.), 134. felszólalás
Felszólaló Novák Katalin
Beosztás Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 8:56


Felszólalások:  Előző  134  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VERESNÉ NOVÁK KATALIN, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Asszonyok, Képviselő Urak! Tisztelt Ház! Tisztelt Elnök Úr! Igyekszem röviden reagálni azokra, amik elhangzottak, mert önök is éhesek és álmosak, azt hiszem, sokaknak van családja, aki talán várná önöket otthon, úgyhogy igyekszem ehhez a saját eszközeimmel hozzájárulni, hogy minél gyorsabban megkaphasson mindenkit a saját családja. Úgyhogy igyekszem az elhangzottakra reagálni.

Korózs képviselő úr szavaihoz: szeretném, ha annyit mindenképpen leszögeznénk, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság él és virul, működik, ne temessük, sőt nem tudom, hogy miről beszél, nem tudom, hogy mire gondol, szívesen veszem, ha tényszerűen ismerteti ezeket a panaszokat vagy ezeket a problémákat, amelyek a működésével kapcsolatban ön szerint jelentkeztek. Ha vannak ilyenek, akkor tényleg szívesen veszem, ha ezeket jelzi, én ilyen típusú problémáról nem tudok, amit ön ismertetett. Illetve az az átalakítás, ami a kormányhivatalokhoz rendelt számos feladatot, éppen arról szól, hogy vigyük közelebb az emberekhez az ügyfélkezelést, az ügykezelést, legyen emberközelibb, legyen hozzájuk közelebb bizonyos ügyek kezelése, adminisztrációja. Tehát ez az átszervezés éppen ezt célozta, és én nem tudok arról, amit ön ebben a tekintetben jelzett, ezt szerettem volna ebben a tekintetben is leszögezni.

Ami pedig a bölcsődei rendszer bevezetéséről szólt vagy ezzel kapcsolatosan is voltak észrevételei, itt kifogásolta azt, hogy nincsen a bérrendezés benne ebben a törvénymódosítási csomagban. Azt másik törvénymódosítással kellett kezelni, tehát tulajdonképpen ennek a jogszabályi lába ugyanígy megvan, a bölcsődei dolgozóknál a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket beemeltük a pedagógus-életpályába. Ez bruttó 80 ezer forintos átlagos béremelkedést jelentett nekik havi szinten, azt gondolom, ez bizonyára az önök számára is egy nagyon fontos emelkedés és egy nagyon fontos lépés, hogy jobban megbecsüljük az eddigieknél a felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelőket. A középfokú bölcsődei kisgyermeknevelők bérrendezésére másfél milliárd forintot állapítottunk meg az idei költségvetésben, így az ő bérrendezésükről is külön törvény rendelkezik már 2017. január 1-jétől. A pedagógus-élet­pá­lyával a felsőfokúak fizetése egyébként idén szeptemberben is és jövő szeptemberben is ismételten emelkedik még 3,5-3 százalékkal, két ütemben is, tehát én azt hiszem, hogy sikerült a bölcsődei dolgozók bérrendezése érdekében sokat tenni.

Ezért itt még azt is hozzátenném, hogy a felsőfokú végzettség megszerzése érdekében úgy alakítottuk a felsőfokú megszerzésének a lehetőségét, hogy azok számára is elérhető legyen, akik most is bölcsődében dolgoznak, és úgy szereznék meg ezt a képesítést. Több mint két és félszer annyian jelentkeztek idén egyébként erre a képzésre, mint az ezt megelőző évben, nagy ez iránt a képzés iránt az érdeklődés. Tehát a bölcsődei dolgozók bérrendezése érdekében, azt hiszem, az elmúlt időszakban nem is kevés történt.

(18.20)

Ami a családi pótlékkal kapcsolatos észrevételét illeti: tudom, hogy benyújtották a módosító javaslataikat, amiket természetesen meg fogunk tárgyalni.

Ami pedig ezt az észrevételt illeti, s ezt összekötném Szél Bernadett képviselő asszony észrevételével is: elmondanám, hogy 2010 óta 1350 milliárd forinttal többet tettünk a családtámogatásokba, mint ami azt megelőzően volt. 42,7 százalékkal emelkedett a családtámogatások előirányzata. Azt hiszem, ez elég jelentős lépés ahhoz képest, ami ezt megelőzően volt. Elég, ha csak a családi adókedvezményre gondolnak, ami akár a közfoglalkoztatottak számára is elérhető, az ő bérükből is érvényesíthető. A családi adókedvezmény is közel 200 milliárd forintot tesz ki jelenleg a költségvetésben. Azt gondolom, hogy a családtámogatások vonatkozásában elég jelentős emelkedés volt ahhoz képest, amit mi a 2010‑es időszakban megörököltünk önöktől.

Vágó Sebestyén képviselő úr észrevételeire reagálva egy pontosítást tennék: a bölcsődei ellátórendszer nem a gyermekvédelmi ellátórendszernek, hanem a gyermekjóléti rendszernek a része, éppen ezért az, amit az elején kifogásolt, már csak ezért sem állja meg a helyét. De ezen emelkedjünk felül, nem hiszem, hogy az ön számára is ez volt a legfontosabb észrevétel.

Amit inkább hiányolok, az az, hogy most javaslatokkal áll elő, ugyanakkor módosító indítványt egyáltalán nem nyújtottak be, ezért nem tudom, hogy azok a javaslatok, amiket felvetett a képviselő úr, mennyire vehetők komolyan, hiszen ezek módosító indítvány formájában egyáltalán nem jelentek meg. De azért természetesen igyekszem reagálni az ön által felvetettekre is. De javítson ki, ha benyújtottak módosító indítványt, csak hozzám nem jutott el. Úgy tudom, hogy nem nyújtottak be ehhez a törvényjavaslathoz módosító indítványt.

Ami a bölcsődei férőhelyeket, illetve a bölcsődékhez való hozzáférést illeti: 100 milliárd forint van bölcsődei-óvodai férőhelyek bővítésére az elkövetkező időszakban is. Nagyon jelentősen igyekszünk javítani a bölcsődei férőhelyek számát. Én is azt gondolom, hogy ebben a tekintetben volt honnan továbblépnünk, volt hova fejlődnünk 2010-hez képest. Abban bízom, eljutunk odáig, hogy nem lehet akadálya egyetlen településen sem a bölcsődei férőhelyek, a bölcsődei ellátás hiánya a munkavállalásnak vagy a munkakeresésnek. Nekünk ez a célunk, ezt szeretnénk elérni.

Ami a védelembe vett gyermekekkel kapcsolatos észrevételét illeti: ott ez a kényszerítés mint eszköz létezik, tehát ez egy lehetőség, hogy előírják a bölcsődei ellátást kvázi kényszerítő eszközként, és kötelezik arra, hogy bölcsődei ellátásban vegyen részt egy védelembe vett gyermek.

Ami pedig a tervinflációt, tényinflációt illeti, illetve ön használt valami olyan kifejezést, amit nem tudom, hogyan igazoljunk, hogy ha van tervinfláció, tényinfláció és van az általunk tapasztalt infláció, ezt nehezen tartom megfoghatónak. A nyugdíjemeléseknek éppen egy olyan rendszerét vezettük be Magyarországon, ami a tervinflációra alapozza a nyugdíjemelést, ugyanakkor garantálja azt, hogy nem maradhat el a tényinflációtól a nyugdíjemelés mértéke. Ez az elkövetkező években éppen egy reálérték‑emelkedést eredményezett a nyugdíjakban, több mint 8 százalékos reálérték‑emelkedés volt a nyugdíjakban az elmúlt években, éppen azért, mert a tényinfláció rendre alatta maradt a tervezett inflációnak. A tervezett inflációval megfelelő mértékben emeltük a nyugdíjakat, s mivel a tényinfláció ennél alacsonyabb volt, ez a nyugdíjemelés ott maradt a nyugdíjasoknál. Ha pedig egy olyan eset fordul elő ‑ s ez a rögzített törvényi szabályozás jelenleg ‑, hogy ha a tényinfláció meghaladná a tervezett infláció mértékét, akkor pótlólag még ezt a különbözetet is odaadjuk a nyugdíjasoknak. Ilyen értelemben mindenképpen inflációkövető nyugdíjrendszer van Magyarországon, és ez az elmúlt években több mint 8 százalékos reálnyugdíj‑emelkedést jelentett.

Végül pedig képviselő asszony észrevételeire is szeretnék reagálni. Magam is azt gondolom, hogy az egyszülős családokkal foglalkozni kell, magam is azt gondolom, hogy az egyszülős családok sok esetben nehéz helyzetben vannak. Azt gondolom, hogy nem egyszerű egy keresetből nevelni gyermekeket, és én is azt gondolom, hogy nem lehet különbséget tenni gyermek és gyermek között, függően attól, hogy ő most éppen egy egyszülős családban él vagy több szülő neveli. Nem gondolnám, hogy ez bármikor lehet megkülönböztetés alapja.

Én is azt hiszem, érdemes dolgozni azon, hogy hogyan tudjuk az egyszülős családokat támogatni. Nálam éppen tegnap, s nem először, hanem sokadszorra járt az egyszülős családokat képviselő szervezet elnök asszonya, rendszeresen egyeztetek velük is. Nagy eredménynek tartom például, hogy az otthonteremtési programnál a CSOK-ot azok is igénybe vehetik, akik egyedül nevelik a gyermekeiket. Azt hiszem, ez egy nagyon komoly lehetőség azoknak a családoknak, akik egyedül nevelnek gyermekeket. Ilyen típusú támogatás talán, sőt nem talán, hanem egészen konkrétan ilyen típusú támogatás még nem volt ezt megelőzően. Tudom, hogy képviselő asszony erre vonatkozóan benyújtott egy módosító indítványt, megnézzük, hogy ezt hogyan tudjuk majd a törvényjavaslat tárgyalása során kezelni.

Köszönöm szépen, nekem ennyi hozzáfűznivalóm lett volna. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  134  Következő    Ülésnap adatai