Készült: 2020.02.28.02:07:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

185. ülésnap (2016.11.10.), 132. felszólalás
Felszólaló Dr. Szél Bernadett (LMP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 12:14


Felszólalások:  Előző  132  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SZÉL BERNADETT, az LMP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Én ott szeretném kezdeni ezt a beszédet, és erről is fogok a következő 15 percben beszélni, hogy nekünk azzal van problémánk, ami ebből a javaslatból kimaradt, és erre fogok koncentrálni. Erről egyébként senki nem beszélt még az itt felszólaló képviselőtársaim közül, holott azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős problémával állunk szemben.

Láttam a társadalmi vitára bocsátott változatot, és ez a változat tartalmazott kedvezményeket az egyszülős családoknak a bölcsődei ellátásban, viszont ezeket a kedvezményeket, támogatásokat valakik gondosan kigyomlálták a szövegből, holott nagyon vártam, hogy ez a felszólalásom arról szóljon, hogy végre meghallotta a kormány az LMP javaslatait, és 800 ezer, egyszülős családban élő gyermek érdekében végre hajlandóak lépni. Most azt kell hogy mondjam, hogy úgy látszik, hogy önök megértették, hogy ez egy probléma, bele is írták az első változatba, utána azonban kiszedték belőle, és most itt állunk megint a magyar parlamentben, és megint arról kell beszélnem, hogy a Fidesz-KDNP gyakorlatilag minden tizedik családról megfeledkezik.

Ez nagyon komoly probléma, 800 ezer gyermekről beszélünk. Azt gondolom, hogy nem halogatható tovább az, hogy ezeknek a családoknak megadjunk minden olyan segítséget, ami számukra nélkülözhetetlen. Egyszülős családokról van szó, tehát azokról a családokról, ahol a gyermeket vagy az édesanya, vagy az édesapa egyedül neveli. Az esetek túlnyomó többségében, tízből kilenc esetben édesanyák maradnak egyedül a gyermekükkel, és ezek a nőtársaink hatalmas problémával szembesülnek reggeltől estig és estétől reggelig.

Itt az alkalom, hogy végre segítsünk ezeknek a családoknak, végre segítsünk ezeknek az édesanyáknak ‑ édesapák is vannak köztük ‑ és ezeknek a gyermeknek. A társadalmi vitára bocsátott változatban ott volt, és utána meg hopp, eltűnt. Én ezt nagyon erősen szeretném bírálni, és szeretném kérni a kormányt, tisztelt államtitkár asszony, tisztelt államtitkár úr, hogy ezt a javaslatot vigyék vissza, írják bele, jó volt az, amit beleírtak, történjen meg. Módosító javaslatokat beadtam délután 4 óráig, ahogy kellett. Szeretném, hogyha visszatérnének ahhoz a gondolkodáshoz, ami még akkor volt a kormány háza táján, amikor a társadalmi egyeztetésen volt ez a törvény.

Hogy miről is beszélünk konkrétan? A hatályos gyermekvédelmi törvény kimondja, hogy a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azokat a gyermekeket, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, akiknek szülője, törvényes kép­viselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. Most önök kibővítenék az előnyben részesítettek kö­rét egyrészt a nagycsaládban nevelkedő gyermekekkel és a védelembe vett gyermekekkel. Önöknek iga­za van, helyes lépés, meg kell csinálni, ez rendben van.

Ami viszont nem helyes és ami a probléma, hogy itt voltak az egyedülálló szülők által nevelt gyermekek is, ők is előnyt kaptak volna, ez viszont kikerült a törvényjavaslatból. Szeretném, ha visszakerülne. Mert gondolkodjunk egy kicsit együtt! Mire is való az előnyben részesítés? Miért kell alkalmaznunk ezt a módszert? Nyilván azoknak a családoknak szeretnénk segíteni, ahol magas a szegénységi kockázat. Most ez lehet nyilván a gyermekek magas száma miatt is vagy éppen azért, mert egy kereső kiesik, az édesanya vagy az édesapa, és a gyermeknevelés melletti munkavállalás az ilyen családokban az átlagnál is sokkal nagyobb terhet jelent. Az egyszülős családokban ez nagyon is helytálló, hogy ott egy hatalmas probléma megoldani egyszerre egy szülőnek a gyermeknevelést és mellette azt, hogy dolgozzon.

Én szeretnék önöknek néhány statisztikát is mondani, hogy alátámasszam azt, amit az előbbiekben mondtam. Minden hatályos statisztika szerint, azt megnéztük, az egyszülős családok között az egyik legmagasabb a szegénységi arány, konkrétan az átlag kétszerese. Minden második család ki van téve a szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatának, és minden harmadik egyszülős család szegénységben él. Tehát egy ilyen csoportról beszélünk, és mint mondtam önöknek, ha a gyermekeket nézzük, 800 ezer gyermek él Magyarországon egyszülős családban, gyakorlatilag a családok ötöde egyszülős. Tehát ha önök azt mondják, hogy önök a családok kedvére szeretnének kormányozni, ami egyébként szerintem egy nagyon helyénvaló vállalás, akkor ezt viszont meg is kell csinálni, és nem lehet a családok ötödét kizárni ebből a gondolkodásból.

Az egyszülős családokkal kapcsolatban még azt hozzá kell tennem, hogy itt ráadásul tényleg kulcskérdés az, hogy a gyermek bölcsődébe tudjon kerülni, mert ha nem kerül, akkor az édesanya vagy az édesapa nem fog tudni dolgozni, és a szegénységi kockázat emelkedni fog, és ezek a családok még nehezebb helyzetben lesznek. Ezért kérem önöket arra, hiába tudjuk azt, hogy kevés a bölcsődei férőhely, tudom, hogy önöknek most vannak 2018-ra ígéretei ezzel kapcsolatban, bár teljesülnének, ezt most tényleg nem pártpolitikai szempontból mondom, hanem tényleg nagyon fontosnak gondolom, hogy ezek teljesüljenek, viszont azt is látni kell, hogy drága a bölcsődei ellátás.

Szeretném, ha ezt leszögeznénk, ugyanis itt lesz a másik pont, amit meg kell említenem, ugyanis az eredeti verzióban még benne voltak az egyszülős családok a térítésmentes bölcsődei ellátásban részesülők körében, és itt is kikerültek az egyszülős családok. Bent vannak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, tartósan beteg vagy fo­gyatékos, három- vagy többgyermekes, vagyis nagycsaládban élők, átmeneti gondozásban lévők, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, illetve a nevelésbe vett gyermekeken túl a védelembe vett gyermekek. Ez is rendben van, tehát ezzel nincs semmi probléma. Ide kellene az egyszülős családban nevelkedő gyermekeket is beírni, mert itt 10-15 ezer forintokról is beszélünk, ha a bölcsődei díjról beszélünk, és ezeknek a családoknak ez hatalmas teher. Adjuk meg nekik azt a könnyebbséget, én azt gondolom, hogy ezt ne kelljen befizetniük.

Ami számomra fontos, és amit mindig leszögezek, hogy család és család között nem lehet ideológiai alapon különbséget tenni, gyermek és gyermek között sem lehet. Én azt gondolom, hogy minden olyan gondolkodás, ami ezt megteszi, helytelen és rossz politizálást eredményez, és minden olyan gondolkodás, ami elfogadja, hogy gyermek és gyermek között nincs és nem lehet különbség, az pedig helyes.

(18.10)

Szeretném önökkel megosztani egy szürreális élményemet. Beadtam egy elég szép csomag módosítást az egyszülős családok védelmében, és ez bizottsági ülésre is került. A képlet az volt, hogy a Fidesz-KDNP részéről többen elismerték a problémát, elmondták, hogy igen, az egyszülős családok nehéz helyzetben vannak, és segíteni kell rajtuk, és aztán amikor a konkrét javaslatok tárgyalására sor került, akkor az volt a reakció a kormánypártok részéről, hogy visszaélésekhez és látszatválásokhoz vezetne, ha egyes olyan javaslatok, amelyeket például itt most is tárgyalunk, megtörténnének.

Tehát konkrétan olyan képviselőkkel vagyok együtt a magyar parlamentben, akik azt gondolják, hogy szülők azért elválnak egymástól, hogy a gyermekük ingyen bekerülhessen a bölcsődébe előbb, mint a többi gyermek. Szerintem ez abszurd, a magyar családokról nem lehet így gondolkodni, és azt gondolom, hogy aki ilyen kijelentéseket tesz, nagyon rosszhiszemű a magyar családokkal kapcsolatban. Most nincs itt egyébként az a képviselőtársunk, de azt gondolom, önöknek sürgősen tisztázni kéne azt, hogyan gondolkodnak a magyar családokról, nem ragadtathatják magukat ilyen kijelentésekre semmilyen szinten sem.

Nem, a magyar családok nem olyanok, hogy papíron elválnak azért, hogy a gyerekük bekerüljön a bölcsődébe, és ne kelljen kifizetni a 10-15 ezer forintot, hanem sokkal inkább életszerű az, hogy édesanyák tömege marad egyedül a gyermekkel, és utána egyedül kell megoldania azokat a nehézségeket, amelyeket alapban két emberre méreteztek vagy néha még többre is, mert a családi élettel nagyon sok felelősség és nagyon sok megoldani való élethelyzet jár. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt őszintén kéne beszélni erről a problémáról.

Ez is egy olyan dolog, amiről most beszélek, ami nem függhet attól, hogy éppen ki hol ül a patkóban, melyik frakcióban ül, vagy éppen frakción kívül ül. Azt gondolom, le kell szögeznie a magyar parlamentnek, hogy szükséges az egyszülős családok nagyobb támogatása, és szeretném azt is megjelölni, hogy az alanyi jogon járó támogatások, tehát a családi pótlék differenciált emelésére és a gyes emelésére szükség lenne, mert ezeket nyolcadik éve nem emelték, tehát most már a kilencedik év jön el úgy, hogy ezek a támogatások változatlanok maradtak.

Hadd hivatkozzak itt is kutatásokra, hogy tényleg ne politikai adok-kapokba menjen át ez az egész beszélgetés vagy vita. Kutatások mutatták ki, tehát független, nem politikával átitatódott emberek számolták ki, hogy az alanyi jogon járó univerzális családtámogatásoknak nagyon komoly szegénységcsökkentő hatása van, és a gyermekszegénység csökkentésében játszanak nagyon komoly szerepet. Innentől kezdve, azt gondolom, ezeket a támogatásokat növelni kell, és a teherviseléssel arányosan magasabb támogatást kell adni az egyszülős családoknak.

Na most, ha a visszaélésektől fél valaki, arra is van megoldás: akkor viszont ellenőrzéseket kell végezni. Például arra is van módszer, most is alkalmazzák, hogy elmennek a családhoz, és megnézik, hogy valóban elvált‑e, valóban fennáll‑e az az élethelyzet, amire felveszi a támogatást. Tehát hogy úgy mondjam némi képzavarral, ne öntsük ki a gyermeket a fürdővízzel, ne azért ne csináljunk meg egy új intézkedést, mert attól félünk, hogy majd jól visszaélnek vele, hanem találjuk ki a garanciákat arra, hogy hogyan lehet valóban azt garantálni, hogy ezek a támogatások az arra illetékes családokhoz tudjanak eljutni.

Szeretném akkor még itt megjelölni azt is, hogy nagyon fontos lenne a tartásdíjak megállapításában és behajtásában is lépni, ez nagyon sok magyar ember problémája. Ez irányban az LMP már tett javaslatokat, a bizottsági ülésen kaptunk arra reakciót, ezt is elismerik a kormánypártok, hogy ez probléma. Arra kérem önöket, használják az apparátusukat arra, hogy valamilyen módon ebben próbáljanak eredményt elérni. Nem tartható ez a mostani rendszer, hogy a tartásdíjakért úgy kell küzdeni azoknak a szülőknek, akik amúgy is a gyermekkel maradtak. Azt gondolom, önöknek ezzel kapcsolatban is kell hogy legyen megoldása vagy legalábbis megoldási javaslata, én is, illetve mi is azon vagyunk, hogy ez ügyben előrelépést tudjunk tenni.

Még egyszer mondom, hogy én a törvénynek erről a részéről szerettem volna beszélni, mert benne volt, kimaradt, és nem látom helyesnek azt, hogy ez kimaradt, sőt kifejezetten rossznak tartom. Szeretném önöket arra kérni, hogy írják vissza azokat, amiket kivettek. Egy olyan megjegyzés volt azon a bizottsági ülésen, arra tudok támaszkodni, ami miatt nem támogatták az akkori LMP-s javaslatokat, hogy az alanyi jogon járó többlettámogatásokat nem támogatják, helyette a rászorultsági elvet érvényesítik. Azért azt szeretném leszögezni, hogy például a nagycsaládosoknál nem, ott mindenki megkapja nagyon helyesen, ott sem rászorultsági elv van, hanem alanyi jogon a nagycsaládos megkapja. Azt gondolom, ugyanez kellene hogy legyen, hogy az egyszülős is megkapja. Egyébként a nagy részük nagyon problémás helyzetben van, úgyhogy azt gondolom, hatékony lenne az a szociálpolitika, amely így próbálná ezt a problémát kezelni, mert a számok magukért beszélnek, ezek a családok pedig igazán megérdemlik azt, hogy megkapják azt a támogatást, amivel a vízfelszín felett tudnak maradni.

Úgyhogy én a magam részéről kérdezem is, hogy miért maradt ez ki a törvény szövegéből, miért maradtak ki ezek a számomra és nagyon sok ember számára fontos pontok, és szeretnék arra is garanciát kapni, hogy a Fidesz-KDNP, amely deklaráltan a családok érdekében kezdett anno hat évvel ezelőtt kormányozni, legalábbis ez volt a kormányzati propaganda, fog olyan intézkedéseket tenni, amik segítik az egyszülős családokat. Mondom, nem kevés emberről van szó, a 2011‑es népszámlálás adatai szerint a családok ötöde egyszülős, tehát önök nem lehetnek úgymond a családok négyötödének a kormánya, az egyötödről meg elfeledkeznek.

Tehát kérem, vagy ne használják azt, hogy a családok érdekében kormányoznak, vagy pedig akkor adják meg a támogatásokat az egyszülős családoknak is. Köszönöm. (Taps az LMP és az MSZP padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  132  Következő    Ülésnap adatai