Készült: 2020.02.28.01:47:35 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

185. ülésnap (2016.11.10.), 10. felszólalás
Felszólaló Dunai Mónika (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:51


Felszólalások:  Előző  10  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DUNAI MÓNIKA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! A Fidesz képviselőcsoportja támogatja a benyújtott törvényjavaslatot, annak a céljával egyetértünk, történetesen azzal, hogy a balettművészeti életjáradék terjedjen ki a táncművészekre is, ilyen módon ennek a járadéknak a jogosultsági köre és az igénybe vevők köre is bővülhessen. Összességében örömünkre szolgál és üdvözlünk minden olyan előterjesztést, amely a művészetet kiemelten kezeli, és a művészeket erkölcsileg és anyagilag is jobban megbecsüli, illetve a megbecsülésüket növeli.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény értelmében jelenleg balettművészeti életjáradékra az a személy, az a balettművész jogosult, aki a Magyar Nemzeti Balettnál, a Győri Balettnál, a Pécsi Balettnál, a Szegedi Kortárs Balettnál vagy ezek jogelődjeinél összesen legalább 25 éven át, ide nem értve a képzés idejét, magántáncosi vagy tánckari tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytatott és megfelel a további törvényi feltételeknek.

A jelen javaslat azt fogalmazza meg, hogy a hatályos jogszabályban nevesített négy szervezetnél foglalkoztatott munkavállalókon kívül további négy nagy múltú társulatnál foglalkoztatott táncművész számára nyíljon meg a jogosultság a táncművészeti életjáradék igénylésére, ha 25 évet a törvényben elő­írt művészeti szervezeteknél táncművészként tel­je­sített. A javaslat a jogosultak körét bővítené ki, egyéb lényegi vonatkozásaiban a juttatás teljes rendszerét nem érintené. Az ellátási forma megnevezésének változása miatt szükséges az összes érintett jogszabály módosítása, amely kizárólag jogtechnikai jellegű, és része a jelen előterjesztésnek. A javasolt, beemelni kívánt négy nemzeti minőségű együttes a Magyar Állami Népi Együttes, a Duna Művészegyüttes, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, amely korábban a Honvéd Táncegyüttes volt, és a Budapesti Operettszínház.

A törvény személyi hatályának kiterjesztése a Magyar Állami Népi Együttes, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Duna Művészegyüttes és a Budapesti Operettszínház vonatkozásában véleményünk szerint, frakciónk szerint teljes mértékben indokolt. Az ország legnagyobb nemzeti minősítésű néptáncegyüttesei kiváló táncművészeti produkciókkal népszerűsítik a hazai kulturális értékeket országszerte külföldön egyaránt. Kiemelkedő tehetségű és képességű táncművészek foglalkoznak ezekben az együttesekben. A szintén nemzeti minősítésű Budapesti Operettszínház professzionális táncművészei nélkülözhetetlenek a zenés színházi produkciókból. E nagy­hírű és jelentős múltú együttesek művészei számára megbecsülést jelentene, további biztonságot nyújtana, ha a táncművészeti, balettművészeti életjáradékra jogosulttá válnának.

A jelen helyzet feloldására véleményünk szerint megoldást jelent a balettművészeti járadék táncművészeti járadékká alakítása, a jogosultak körének ilyen irányú bővítése. A balettművészeti életjáradék fentiek szerinti átalakítása táncművészeti életjáradékká, továbbá kiterjesztése a három nagy hivatásos néptáncegyüttes, valamint a Budapesti Operettszínház tánckari foglalkoztatottjaira évente ‑ ahogyan miniszter úr és államtitkár úr is említette ‑ átlagosan egy-két fő néptáncművészt, a Budapesti Operettszínház esetében is nagyságrendileg évente egy-négy táncművészt érintene.

(9.30)

A számítások a főfoglalkoztatásban alkalmazott művészeket veszik alapul.

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Mindezek alapján a Fidesz-frakció jó szívvel ajánlja önöknek elfogadásra ezt a törvényjavaslatot, mert meggyőződésünk szerint a táncművészet és a magyar művészek megbecsülését szolgálja ez az előterjesztés. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  10  Következő    Ülésnap adatai