Készült: 2020.07.14.10:13:35 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

61. ülésnap, 45. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka módosító javaslat fenntartása elutasítva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 21:34

Felszólalások:  <<  45  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalra legkorábban 10 óra 30 perctől kerül sor, vagyis mindjárt.

Tisztelt Országgyűlés! Most a Törvényalkotási bizottság imént tárgyalt módosító javaslatáról történő döntés, majd a zárószavazás következik. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály rendelkezései szerint ennek során módosító javaslat fenntartására és külön szavazás kérésére nincs lehetőség.

Először a benyújtott módosító javaslatról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3019/28. sorszámú módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 108 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 20 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló, ki nem hirdetett törvényt az imént elfogadott módosításokkal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényt 109 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 20 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most pedig soron következik a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az önálló indítvány T/4029. sorszámon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/4029/15. sorszámon, összegző jelentését pedig T/4029/16. sorszámon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/4029/15. sorszámú összegző módosító javaslatát.

Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 160 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most pedig a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/4029. sorszámú törvényjavaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 157 igen szavazattal, 12 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most pedig soron következik a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világ­bajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az önálló indítvány T/4113. sorszámon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/4113/8. sorszámon, összegző jelentését pedig T/4113/9. sorszámon terjesztette elő.

Tisztelt Országgyűlés! Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/4113/8. sorszámú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 163 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most pedig a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/4113. sorszámú törvényjavaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 164 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

A megvalósításhoz sok sikert kívánunk.

(10.50)

Tisztelt Országgyűlés! Most olyan előterjesztések zárószavazása következik, amelyekhez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Soron következik a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3484. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 170 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3789. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 169 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Bethlen Gábor Alap 2013. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. Tájékoztatom önöket, hogy kapcsolódó bizottsági módosító javaslat és részletes vita lefolytatásáról szóló nyilatkozat hiányában a határozati javaslat eredeti szövegéről döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/3523. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 112 igen szavazattal, 59 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem érkezett, és a Törvényalkotási bizottság eljárásának kezdeményezésére sem került sor, most az előterjesztés eredeti szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3752. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 113 igen szavazattal, 34 nem ellenében, 26 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Frakciókérés alapján előtte azonban módosító javaslat fenntartásáról is döntenünk kell. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a T/3749/3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta.

Először erről határozunk.

A 3. számú módosító javaslatban Ikotity István és Sallai Benedek terjeszt elő javaslatot.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 32 igen szavazattal, 116 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn, valamint az előterjesztéshez részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem érkezett, és a Törvényalkotási bizottság eljárásának kezdeményezésére sem került sor, most az előterjesztés eredeti szövegéről döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3749. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 141 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem érkezett, és a Törvényalkotási bizottság eljárásának kezdeményezésére sem került sor, most az előterjesztés eredeti szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3751. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 112 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 57 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik „az Országos Fogyatékosságügyi Programról 2015-25” szóló határozati javaslat zárószavazása. Frakciókérésre figyelemmel azonban előtte módosító javaslatok fenntartásáról is döntenünk kell. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a H/3586/3., 4. és 5. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 3. számú módosító javaslatban Vágó Sebestyén képviselő úr terjeszt elő javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 55 igen szavazattal, 114 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 4. számú módosító javaslatban ugyancsak Vágó Sebestyén képviselő úr előterjesztéséről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 112 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Az 5. számú módosító javaslatban Vágó Sebestyén képviselő úr terjeszt elő javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 56 igen szavazattal, 115 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

(11.00)

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, valamint az előterjesztéshez részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem érkezett, és a Törvényalkotási bizottság eljárásának kezdeményezésére sem került sor, most az előterjesztés eredeti szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/3586. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 164 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében és a bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.

Az előterjesztés T/3404. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3404/12. számon, összegző jelentését pedig T/3404/13. számon terjesztette elő.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja a T/3404/6. és 7. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 6. számú módosító javaslatban Harangozó Tamás terjeszt elő javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 62 igen szavazattal, 111 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 7. számú módosító javaslatban Harangozó Tamás előterjesztéséről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 61 igen szavazattal, 112 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3404/12. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 137 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 30 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3404/15. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás. ‑ L. Simon László jelzi, hogy nem működik a gépe.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 134 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett elfogadta. (L. Simon László: Már másodszor fagyott le a gépem. ‑ Közbeszólás az MSZP soraiból: Ilyen a rendszer.)

Kérdezem államtitkár urat, jelentkezett-e. (Jelzésre:) Hallgatom, államtitkár úr.

Felszólalások:  <<  45  >>    Ülésnap adatai