Készült: 2021.04.12.23:38:47 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

223. ülésnap, 27. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés a képviselő tiszteletdíjának csökkentését fenntartotta
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 31:56

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Megköszönöm a miniszter úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! A napirend előtti felszólalások végére értünk.

Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk a munkánkat. Mielőtt a határozathozatalokat megkezdjük, ülésvezetési kérdésben kell döntenünk.

Tisztelt Országgyűlés! A tegnapi napon a Törvényalkotási bizottság előadójaként felszólaltam a T/14461. számú törvényjavaslat vitája során. Az alelnök képviselői felszólalása esetén az önálló indítvány további tárgyalása során csak akkor vezetheti az ülést, ha ehhez az Országgyűlés hozzájárul.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e ahhoz, hogy az előterjesztés szavazása során vezethessem az ülést. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az indítványomat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Mielőtt folytatjuk munkánkat, engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem a karzaton helyet foglaló, az erdészszakmai szervezetek képviselőit, vezetőit és szakértő munkatársait, akik az erdőtörvény szavazása kapcsán tisztelték meg jelenlétükkel a Magyar Országgyűlést. Köszöntjük őket. (Taps.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend szerinti határozatokkal folytatjuk a munkánkat. Kérem, foglalják el a helyüket, és ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik „Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) létrehozásáról és működéséről szóló, Pekingben, 2015. június 29-én kelt Alapokmány és az AIIB Kormányzótanácsának a tagfelvétel feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről” szóló T/15360. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15360. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 142 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 28 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló T/15069. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15069/6. számon, összegző jelentését pedig T/15069/7. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom Önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A 2. számú módosító javaslat Bana Tibor indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 50 igen szavazattal, 114 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15069/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 57 tartózkodás mellett elfogadta.

(10.00)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15069/9. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 116 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 57 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló T/15070. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15070/7. számon, összegző jelentését pedig T/15070/8. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15070/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 115 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 55 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15070/9. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 116 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 29 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló T/15063. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15063/4. számon, összegző jelentését pedig T/15063/5. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15063/4. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 139 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 35 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15063/6. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 145 igen szavazattal, 25 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénz­ügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló T/15064. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15064/5. számon, összegző jelentését pedig T/15064/6. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A 2. számú módosító javaslat Szakács László és Mesterházy Attila indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 60 igen szavazattal, 115 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15064/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 144 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 29 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15064/8. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 147 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról szóló T/14684. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/14684/6. számon, összegző jelentését pedig T/14684/7. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/14684/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 117 igen szavazattal, 58 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/14684/8. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 117 igen szavazattal, 58 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a víziközmű-szolgál­tatás­ról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló T/15057. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15057/6. számon, összegző jelentését pedig T/15057/7. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk. A 2. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek és Ikotity István indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 117 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15057/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 123 igen szavazattal, 28 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az előterjesztő írásban kezdeményezte a zárószavazás elhalasztását. Megkérdezem az előterjesztőt, kívánja-e ismertetni kezdeményezése indokait. (Szabó Zsolt nemet int.) Az előterjesztő jelzi, hogy nem kívánja indokolni a döntést.

Tisztelt Országgyűlés! A házszabály 51. § (2) bekezdése alapján a zárószavazás elhalasztásáról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Kérdezem önöket, hogy az előterjesztő kezdeményezése alapján elhalasztják-e a T/15057. számú törvényjavaslat zárószavazását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a zárószavazást 170 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elhalasztotta.

Soron következik a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról szóló T/15067. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15067/5. számon, összegző jelentését pedig T/15067/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15067/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 117 igen szavazattal, 25 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett elfogadta.

(10.10)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15067/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 116 igen szavazattal, 25 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló T/15068. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15068/5. számon, összegző jelentését pedig T/15068/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15068/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 145 igen szavazattal, 30 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15068/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 146 igen szavazattal, 28 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításárólszóló T/15052. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15052/5. számon, összegző jelentését pedig T/15052/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15052/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 146 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 28 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15052/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 146 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 28 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításárólszóló T/15066. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15066/7. számon, összegző jelentését pedig T/15066/8. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja a 3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A 3. számú módosító javaslat Tóth Bertalan indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 60 igen szavazattal, 114 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15066/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 122 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15066/10. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 121 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításárólszóló T/15065. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15065/7. számon, összegző jelentését pedig T/15065/8. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15065/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 117 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 29 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15065/9. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 117 igen szavazattal, 28 nem ellenében, 30 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a bírósági peres és nem­pe­res eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásárólszóló T/15358. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15358. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 146 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az erdőről, az erdő védel­méről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításárólszóló T/14461. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/14461/32. számon, összegző jelentését pedig T/14461/33. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 12., 13. és 15. számú, a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 18., 20. és 21. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 12. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 35 igen szavazattal, 115 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 13. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 34 igen szavazattal, 115 nem ellenében, 25 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 15. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 34 igen szavazattal, 115 nem ellenében, 25 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 18. számú módosító javaslat Magyar Zoltán indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 60 igen szavazattal, 114 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

(10.20)

A 20. számú módosító javaslat Magyar Zoltán indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 115 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 21. számú módosító javaslat Magyar Zoltán indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen szavazattal, 116 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/14461/32. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 145 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés elfogadta az összegző módosító javaslatot, elhagyásra kerültek a benyújtott törvényjavaslat minősített többséget igénylő részei, ezért a zárószavazás során az egyszerű többség szabályai szerint döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/14461/35. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 117 igen szavazattal, 57 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló T/15344. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15344/5. számon, összegző jelentését pedig T/15344/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15344/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 138 igen szavazattal, 27 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15344/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 145 igen szavazattal, 28 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztés tárgy­sorozatba-vételéről döntünk. Emlékeztetem önöket, hogy tegnap ennek tárgyalását már lefolytatta az Országgyűlés.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Szél Bernadett és Hadházy Ákos LMP-képviselők által Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása címmel a T/14990. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 55 igen szavazattal, 114 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! Most fegyelmi ügy döntéshozatalával folytatjuk munkánkat. Soron következik a Szabó Szabolcs (független) országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről szóló H/15643. számú határozati javaslatról történő döntés. Tájékoztatom önöket, hogy házelnök úr az Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (1) bekezdése alapján, a 13. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva Szabó Szabolcs független képviselő esedékes tiszteletdíjának csökkentését rendelte el. A képviselő kérte a Mentelmi bizottságtól a döntés hatályon kívül helyezését, de a bizottság ennek nem adott helyt.

Ezt követően az Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése alapján a képviselő kérte, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a házelnök döntését. Erre figyelemmel a házszabály 148. § (2) bekezdése alapján házelnök úr határozati javaslatot terjesztett elő H/15643. számon, a képviselő esedékes tiszteletdíjának csökkentését elrendelő korábbi döntésével azonos tartalommal. Felhívom figyelmüket, hogy a határozati javaslatot, az ahhoz kapcsolódó házelnöki döntést, az erre vonatkozó képviselői kérelmet és a Mentelmi bizottság döntését a honlapon megismerhették.

Tisztelt Országgyűlés! A házszabály rendelkezései szerint a határozati javaslathoz sem módosító javaslatot, sem bizottsági jelentést nem lehet benyújtani. Felhívom figyelmüket, ha a házelnök úr döntését az Országgyűlés hatályon kívül helyezi, a képvi­selő esedékes tiszteletdíja nem csökken, az Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (1) bekezdése alapján vele szemben indított eljárás megszűnik. A tiszteletdíj csökkentéséről szóló házelnöki döntésről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hatályában fenntartja-e a Szabó Szabolcs képviselő esedékes tiszteletdíjának csökkentésére irányuló házelnöki döntést a H/15643. számú határozati javaslatban foglaltak szerint. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a házelnök úr döntését 115 igen szavazattal, 56 nem ellenében, tartózkodás nélkül hatályban tartotta.

Felkérem Tiba István jegyző urat, hogy ismertesse az elfogadott határozat szövegét.

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai