Készült: 2021.10.19.07:02:16 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2006-2010

Bizottság: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Honvédelmi és rendészeti bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 J/11905 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
2 J/11904 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2009. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
3 J/11903 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009. állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
4 T/11827 A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Balogh József (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
5 J/11738 Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 T/11734 A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Balogh József (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 T/11209 Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 T/10875 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 T/10874 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/10873 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/10809 Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 J/10808 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2007. február - 2009. február) kormány (a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 T/10380 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 J/10194 Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormánydöntésről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 J/10193 Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormánydöntésről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 J/9872 A NATO-nak a 2009. évi afgán választások biztosításában történő közreműködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról szóló kormánydöntésről, valamint a Magyar Honvédségnek az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők tevékenységében való közreműködéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 J/9802 A honvédelmi politika 2008. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
19 H/9711 A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII.6.) OGY határozat módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 T/9555 A közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/9554 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 T/9548 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Dr. Szili Katalin (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/9354 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 T/9303 A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 J/9258 Az ügyészség 2008. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/9093 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 I/8994 Együttműködés helyett birkózás? Dr. Bőhm András (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 J/8959 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2008. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
29 J/8958 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2008. állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
30 J/8957 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2008. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
31 J/8553 Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt döntésről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 T/8392 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Csiha Judit (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 T/6880 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról Bagi Béla (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/6769 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 J/6755 Az atomenergia 2007. évi hazai alkalmazásának biztonságáról kormány (közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/6749 A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/6748 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 H/6691 A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról szóló 80/2008. (VI.13.) OGY határozat alapján elvégzett vizsgálat elfogadásáról és a kapcsolódó feladatokról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/6687 Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról kormány (közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/6444 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/6380 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 T/6375 Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény és a hozzá kapcsolódó más törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/6218 A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/6217 Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 H/6166 A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/6147 A minősített adat védelméről kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 J/6140 Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormánydöntésről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 J/6139 Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló kormánydöntésről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/6133 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 J/6029 A NATO irányítású balkáni katonai béketámogató műveletekben részt vevő nemzetközi erőkben történő magyar katonai részvételről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 H/5853 A Stratégiai Légiszállítási Képesség programmal kapcsolatban Magyarországra települő külföldi fegyveres erők állomásozásának engedélyezéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 T/5852 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást Kezelő Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén való településéről és működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 T/5726 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 J/5645 A honvédelmi politika 2007. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 T/5594 A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény, valamint a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 J/5369 Az ügyészség 2007. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
58 J/5016 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2007. állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
59 J/5014 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2007. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
60 T/4701 A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról Dr. Gál Zoltán (MSZP), Jauernik István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 H/4553 Önkéntes, tartalékos területvédelmi erő létrehozásáról Dr. Simicskó István (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/4477 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény és más törvények módosításáról Demeter Ervin (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/4410 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 T/4322 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/4321 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról, valamint egyes törvényeknek az egészségkárosodás mértékére vonatkozó új minősítési rendszer és a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggő módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 T/4303 A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 T/4192 A bűnüldözési célú titkos információgyűjtésről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
68 T/4191 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
69 J/4185 A csádi és közép-afrikai köztársaságbeli EU katonai műveletekben történő magyar közreműködésről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 H/4184 A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/4177 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 J/4016 Az atomenergia 2005. és 2006. évi hazai alkalmazásának biztonságáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
73 T/4009 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
75 T/3812 A szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
76 T/3578 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
77 J/3485 A Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
78 T/3298 A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
79 T/3172 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról Dr. Kékesi Tibor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
80 J/3166 A honvédelmi politika 2006. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
81 H/3165 Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló 44/2006. (X.10.) OGY határozat módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 T/3091 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 T/3090 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 T/3031 A Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 T/2922 Az államhatárról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 H/2921 A Magyar Honvédség további fejlesztésének irányairól kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 T/2916 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/2915 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 H/2885 Honi Gárda tartalékos védelmi erő létrehozásáról Dr. Simicskó István (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 T/2837 A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 J/2761 Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben résztvevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén 2006. évben végrehajtott áthaladásáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 T/2759 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/2753 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 J/2740 Az ügyészség 2006. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
95 T/2667 Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggő módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
96 J/2623 Az Állami Számvevőszék 2006. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
97 T/2593 A szabálysértési jogsegélyről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 J/2482 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről szóló 53/2005. (VI. 4.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
99 T/2173 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról Balog Zoltán (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Lázár János (Fidesz), Dr. Kontrát Károly (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
100 J/2100 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2006. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
101 J/2098 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2006. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa, állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese bizottsági tárgyalás befejezve  
102 H/2028 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról (2003-2005. évek vonatkozásában) szóló jelentés elfogadásáról, valamint a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló 96/2000. (XII.11.) OGY határozat módosításáról kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 J/2027 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról (2003-2005. évek vonatkozásában) kormány (szociális és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
104 H/1924 A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY határozat módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/1917 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 T/1746 A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 T/1488 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 J/1374 Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének rigai csúcstalálkozója idejére nyújtott NATO támogatáshoz történő magyar katonai hozzájárulásról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 T/1300 A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 T/1299 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 H/986 Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
113 J/972 A Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 T/881 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 H/823 A Hazaszeretet Napja megünnepléséről Dr. Simicskó István (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
116 J/793 A honvédelmi politika 2005. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 J/601 Egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
118 T/366 A közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
119 J/318 A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és cselekvési programja 2005. évi végrehajtásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 T/239 Egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
121 J/97 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről szóló 53/2005. (VI. 4.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 J/96 Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben résztvevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
123 J/88 A honvédelmi politika 2004. évi megvalósításáról, a magyar fegyveres erők felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 J/85 A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és cselekvési programja végrehajtásáról 2003-2004 kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 J/83 A honvédelmi politika 2003. évi megvalósításáról, a magyar fegyveres erők felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
126 J/77 A honvédelmi politika megvalósításáról, a fegyveres erők felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 J/47 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2005 adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
128 J/45 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2005. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
129 J/11 Az ügyészség 2005. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve