Készült: 2020.08.04.02:50:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

41. ülésnap, 44. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:05

Felszólalások:  <<  44  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Azért nem mehetünk el amellett szó nélkül szerintem, tisztelt képviselő úr, hogy az elmúlt hónapokban itt, akár az első gazdasági akciótervnél, akár a kormány más intézkedéseinél, amelyeknek önök eddig a tempóját túl gyorsnak találták, most pedig túl lassúnak minősítette ön, nos ezeken az igen érzékeny területeken is a kormány adókat vetett ki, magyar vállalkozásokat hozott előnyös helyzetbe, olyan tabutémákat is, mint a bankadó, a szektorális adók, immár a kormány kinyitott, és ilyen adókat multinacionális cégekkel szemben is kivetett, amelyre nem volt példa korábban, és tizenegy európai ország, mondjuk, már például a bankadót Magyarország után szintén bevezette.

De felhívnám a figyelmét azokra az intézkedésekre, amelyek a hazai kkv-kat segítették: a kisadók közül húsznak az eltörlése, vagy a különböző engedélyek, adminisztratív eljárások 30 százalékának a kiiktatása. Most is a Ket. módosítása a parlament asztalán fekszik, tehát nem mondanám ezt tétlenségnek, ami az elmúlt hónapokban történt ezzel kapcsolatban mind adminisztratív tehermódosítás, -csökkentés kapcsán, mind pedig kiszámítható viszonyoknak, honi vállalkozásbarát viszonyoknak a teremtése kapcsán. Eddig is volt már a parlament asztalán közbeszerzési törvénymódosítás, és a kormány elmondta korábban is, hogy ugyanolyan szintre kívánja emelni a magyar közbeszerzésben nyertes vállalkozások arányát, mint amilyen szinten ez, mondjuk, Franciaországban van, 70 százalék, bár van ennél magasabb szám is, hiszen Spanyolországban 90 százalékban spanyol cégek nyernek, vagy Portugáliában 95 százalék ez az arány.

Ugyanakkor ön a gazdasági társaságokról szóló törvénynek, a 2006. évi IV. törvénynek a módosítását irányozta elő, azzal kapcsolatban mondott kérést, de konkrét javaslatot én nem láttam, hogy ön itt megfogalmazott volna, még csak irányt sem, hogy pontosan mi az, amit ezzel kapcsolatban szeretne szerepeltetni.

A Gt. értelmében az átalakulás jogutódlással való megszűnés, az átalakulásnak pedig az egyik formája a szétválás, amelynek két esete lehetséges, a kiválás és a különválás, mint az bizonyára ön előtt is ismert. Az ön által felhozott konkrét eset különválásnak minősül a Gt. alapján. A szétválás során kulcsfontosságú a jogelőd gazdasági társasági jogosítványainak és kötelezettségeinek a pontos meghatározása. Ezt a célt szolgálja az úgynevezett szétválási szerződés, ami egy vagyonközösséget megszüntető megállapodásnak is tekinthető. A jogutód gazdasági társaságok vagyoni viszonyait, igényérvényesítését, helytállási kötelezettségét a szétválási szerződés maga határozza meg.

A szétválási folyamat legfontosabb momentuma, hogy miként történik a jogutódok közötti vagyonmegosztás, ezért a Gt. bővítette a szétválási szerződésnek a kötelező elemeit is. Mint ön is ismeri, ebben nagyon sok kötelező elem van, a 70. § (3) bekezdésében a jogelőd gazdasági társaság tagjainak, részvényeseinek a mögöttes felelősségét meg kell határozni, ez kötelező elem, kógens, nem kihagyható, ugyanúgy a 74. §-ban az átalakulási mérlegtervezetre vonatkozó követelményekről és a jogutódaik tőkekövetelményeiről szintén rendelkezni kell, kötelező elem. Ugyanígy a 75. §, a közzétételről szóló, többek között a hitelezőknek szóló felhívásról és a hitelezőknek szóló biztosítéknyújtás igénylésére vonatkozó lehetőségről, ezt is közzé kell tenni. A 84. § szintén kötelező elemként szétválás esetére a közzéteendő közlemény követelményeit határozza meg.

Biztos lehet ezen a jogszabályon is változtatni, és mi erre nyitottak vagyunk a jogbiztonság követelménye szerint. Nyilvánvalóan maguk a felek is dönthetnek ebben úgy, hogy még több mindent belevesznek, ez csak egy minimumcsomag, amit mindenkinek teljesítenie kell. Hirtelen nem tudom, hogy a frakcióvezetőjének bólogat vagy nekem, és ez a figyelemnek vagy az egyetértésnek jele, és kifelé irányul, de folytatom: tehát nyilván ezek a követelmények bővíthetők is. Hogyha erre önnek konkrét javaslata van, akkor azt nem interpelláció, hanem törvénykezdeményezés formájában tegye meg (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.), és mi nyilvánvalóan erre nyitottak leszünk, hiszen a forgalom biztonsága lényeges.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Felszólalások:  <<  44  >>    Ülésnap adatai