Készült: 2020.10.21.13:04:52 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

169. ülésnap (2000.11.06.),  42-45. felszólalás
Felszólalás oka Engedély időkeretben való tárgyalásra
Felszólalás ideje 4:42


Felszólalások:   41   42-45   46-86      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MÁDAI PÉTER jegyző: Tisztelt Országgyűlés! A részletes vitában a frakciók rendelkezésére álló időkeret a következő. Fidesz-Magyar Polgári Párt: 307 perc; Magyar Szocialista Párt: 328 perc; Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt: 170 perc; Szabad Demokraták Szövetsége: 140 perc; Magyar Demokrata Fórum: 123 perc; Magyar Igazság és Élet Pártja: 120 perc; a független képviselők részére 12 perc áll rendelkezésre.

 

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja háromperces időkeretben felszólalhat. Megkérdezem, a frakciók közül kíván-e valaki ezzel a lehetőséggel élni.

Megadom a szót Bauer Tamás képviselő úrnak, Szabad Demokraták Szövetsége. (Zaj. - Az elnök csenget.)

 

BAUER TAMÁS (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök úr. Gondolom, kissé kezd unalmassá válni (Közbeszólások a Fidesz padsoraiból: Igen, igen! - Dr. Torgyán József: Ez igaz!), hogy minden alkalommal föl kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a jelenlegi kormánytöbbség az ellenzék lehetőségeinek visszaszorításán szisztematikusan dolgozik ebben az Országgyűlésben. (Moraj a Fidesz, az FKGP és az MDF padsoraiban.) A háromhetenkénti ülésezéstől a felszólalási idő korlátozásáig olyan lépéseket tesz, mindenféle konszenzusra törekvés nélkül, amelyek az ellenzék megszólalási lehetőségeit korlátozzák.

Sem az előző, sem az azt megelőző ciklusban nem fordult elő, hogy részletes vitákban időkorlátozásokat alkalmaznak. A Házszabály ezt lehetővé teszi, de a parlamenti szokásjog ezzel ellentétes volt. Ebben a ciklusban a jelenlegi kormánytöbbség ezen az úton is korlátozza az ellenzék megszólalási lehetőségeit, ami annál is problematikusabb, mivel a részletes vitában módosító javaslatainkat kell indokolnunk, és már az adótörvények részletes vitája is vagy a költségvetés tavalyi részletes vitája is megmutatta, hogy azok az időkeretek, amelyeket önök számunkra rendelkezésre bocsátanak, nem elégségesek módosító javaslataink indoklására; a Szabad Demokraták Szövetsége a maga időkeretét minden részletes vitában elhasználta, és nem volt módunk mindannak az előadására, amit elő kívántunk adni.

Tudom, hogy az előző ciklusban a Fidesz-frakció a tévéidőszak végével rendszeresen távozott a parlamentből, és nem használta ki azokat a lehetőségeket, amelyek késő este adódtak volna számára. Mi azonban nem így fogjuk fel az Országgyűlést, nekünk szükségünk lenne arra, hogy elmondhassuk az érveinket, még akkor is, ha önök erre nem kíváncsiak, ezért ezt a korlátozást nem tudjuk elfogadni.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az SZDSZ és az MSZP padsoraiban.)

 

ELNÖK: Kíván-e más frakció élni a szólás lehetőségével? (Senki sem jelentkezik.) Nem jelentkezett senki sem.

Tisztelt Országgyűlés! Akkor a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy a T/3122. számú törvényjavaslat részletes vitája 20 órás időkeretben történjen, a jegyző úr által imént ismertetett felosztás szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 229 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett a törvényjavaslat részletes vitájának időkeretben történő tárgyalását elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A napirendi ajánlás szerint most döntünk a részletes vita szerkezetéről is. A korábbi évek gyakorlatára figyelemmel indítványozom, hogy a részletes vitában a módosító javaslatokat az Országgyűlés összevontan, egy vitaszakaszban tárgyalja meg. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége a módosító javaslatok összevont tárgyalását elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik az egyes közlekedési törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája.

Az ülés vezetését átadom Wekler Ferenc alelnök úrnak. A házbizottság ülésére pedig néhány perc múlva sor kerül, tehát a frakcióvezetőket várom a házbizottság ülésére. (Rövid szünet.)

 

 

(Az elnöki széket dr. Wekler Ferenc, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

 

(15.40)

 
Felszólalások:   41   42-45   46-86      Ülésnap adatai