Készült: 2020.02.20.23:05:54 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

84. ülésnap (2007.06.18.),  83-89. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 12:15


Felszólalások:   77-83   83-89   89-96      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A képviselő úr nem fogadta el a miniszteri választ, így kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 141 igen szavazattal, 97 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a miniszteri választ elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A mai nap utolsó interpellációjához érkeztünk. Horváth István és Potápi Árpád, a Fidesz képviselői, interpellációt nyújtottak be a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez: "Nem tudják elengedni a régi cimborák kezét?" címmel. (Jelzésre:) Horváth képviselő úr? (Horváth István bólint.) Öné a szó.

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Megdöbbenve tapasztalhatjuk országszerte, hogy milyen kiválasztási módszert alkalmaztak a helyi vidékfejlesztési irodák üzemeltetésére kiírt pályázatoknál. Az európaiság, a XXI. századi módszerek, a demokrácia és semmilyen erkölcsi kérdés nem tudta önöket eltéríteni az elhatározásuktól, miszerint helyzetbe hozzák a régi cimborákat. És helyzetbe is hozták. Országszerte felháborodást kelt a dömpingszerűen napvilágra kerülő nyertesek kiléte.

(15.10)

Jól tudjuk, hogy döntéseiket már rég nem hagyják a józan ész vagy a szakmaiság által befolyásolni. Jól látjuk, hogy az uniós pénzek is rendkívül érdeklik önöket, elég csak a regionális fejlesztési tanácsoknál uralkodó állapotokra felhívni a figyelmet. Most oda is eljutottunk, hogy az ágazati, regionális pénzelosztás mellett még lejjebb kívánják vinni a pénzelfosztó pozíciójukat, helyi szinten is rá kívánnak telepedni a több száz millió forintos, egyébként a térség jövőjét nagyban és hosszú távon meghatározó forrásokra. Talán igaz a mondás, hogy a soknál csak a még több jó.

Vajon miért hiszi a Szocialista Párt, hogy az Unió tulajdonképpen nem is az ország felzárkóztatására, hanem párthálózat építésére, pártemberek finanszírozására adja a pénzt? Ez egyértelműen látszik Tolna megye több kistérségénél is. Ilyenek a tamási, bonyhádi, szekszárdi kistérségek. Tamási kistérségben 32 önkormányzatot tömörítő kistérségi társulás helyett a korábban MSZP-színekben tevékenykedő polgármester kapta meg a feladatot. A bonyhádi kistérség 21 önkormányzatot tömörítő kistérségi társulása helyett a volt MSZP-s polgármesterjelölt által fémjelzett civil szervezet kapta meg a feladatot. A szekszárdi kistérségben a 26 települést tömörítő kistérségi társulás helyett a köztudottan MSZP-hez közel álló pályázatíró vállalkozás kapta meg. A nyertes pályázók egyértelműen profitorientáltak, míg az induló kistérségi társulások nonprofit tevékenységet folytattak és folytatnak a települések fejlődése érdekében. (Dr. Pósán László: Szégyen!) Hetvenkilenc település helyett három, MSZP által fémjelezett vállalkozás!

Kérem a tisztelt államtitkár urat, hogy konkrét kérdéseimre majd konkrét választ szíveskedjék adni. Miért volt szükség a szakmaiságot és helyi érdekeket figyelmen kívül hagyva egyértelműen MSZP-s személyeket és szervezeteket helyzetbe hozni? Komolyan gondolják, hogy ezek a helyi vidékfejlesztési irodák hitelesen tudják képviselni a térségben élők érdekeit?

Nem lát párhuzamosságot a vidékfejlesztési irodák és a kistérségi társulások feladatellátása között?

Lát-e esélyt arra, hogy egyéves működési tapasztalat után ezen irodák működését felülvizsgálják, és amennyiben nem felelnek meg a helyi érdekeknek, úgy új pályázat kiírásával más szervezeteket bíznak meg, például kistérségi társulásokat?

Kérem megtisztelő válaszát. Köszönöm. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Az interpellációra Gőgös Zoltán államtitkár úr válaszol. Parancsoljon, államtitkár úr!

GŐGÖS ZOLTÁN földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Szeretném folytatni a korábbiakat. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a forráselosztásban nem a helyi vidékfejlesztési iroda, hanem a helyi vidékfejlesztési közösség a döntő, aminek egy koordinátora, egy koordinálója a helyi vidékfejlesztési iroda. A helyi vidékfejlesztési közösségnek tagja lesz minden település, amelyik egy ilyen közösségbe beletartozik, természetesen a helyi kistérségi társulás és minden olyan vállalkozás és civil szervezet, amelynek meghatározó szerepe van a térségben.

A jogosultság a következő tevékenységekre vonatkozik. Én most csak a vidékfejlesztésről beszélek, és nem mondanám az agrártámogatásokat, mert az teljesen külön téma, és abban már az első pályázatok elindultak, és hála istennek nagyon sikeresek, ez igaz a környezetvédelmi és igaz a géptámogatásokra is, mind a kettő lezárult, és nagyon nagy sikere volt az ágazat szereplői körében. Az első jogosultság az agrártevékenység diverzifikációja. Erre egész Magyarország jogosult. Itt igazából nem lesz szerepük a vidékfejlesztési irodáknak és a közösségnek, ugyanis minden olyan pályázó igényelheti, aki legalább 50 százalék fölötti mezőgazdasági tevékenységgel bír, de nem bír 4 EUME-t meghaladó bevételi-eredményességi küszöbbel.

A második jogosultság a mikrovállalkozás és a turisztika. Ez 5 ezer fő alatti településeknél vagy 100 fő/ négyzetkilométer alatti településeknél jöhet a képbe. Szeretném jelezni, hogy egy nagyon érdemi döntés született, amikor 10 ezer főről 5 ezer főre vittük le a jogosultsági küszöböt. Ez azt jelenti, hogy az a nagyjából 70 település, amely a kettő között van, az nem a vidékfejlesztési terv forrásaiból tudja a fejlesztéseit elvégezni. Tehát magyarul ez mintegy 50-60 milliárd forinttal megnöveli ezeket a forrásokat.

A következő, a harmadik a falumegújítás, alapszolgáltatások, vidéki örökség megőrzése. Ez egy olyan tevékenységcsoport, ami, ha a helyi vidékfejlesztési közösség úgy dönt, az bent lesz a programban, ha úgy dönt, akkor nem. Egy közösség úgy is dönthet - de még egyszer mondom, nem az iroda, hanem a helyi vidékfejlesztési közösség, amiben óriási szerepe lesz nyilván a LEADER-csoportnak, ha sikeresen létrejön a térségben -, hogy az egész forrását, ami még egyszer mondom, nagyjából kétmilliárd forint hét évre egy kistérségre, akár az egészet is elköltheti falusi turizmusra. Tehát nincsen megkötve olyan értelemben a keze. Amiben meg van kötve, az az agrártevékenységgel összefüggő mikrovállalkozás-fejlesztés és a közösségi terek megújítása.

Tehát ez a lényege a dolognak. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ebben mindenkinek meglesz a maga szerepe, remélem, az együttműködési készsége is. Igaz, hogy mindenki nem kap ötmilliót vagy hatmilliót évente ezért a tevékenységért, de minden szervezetnek a maga érdekében ebben a programban aktívan részt kell vennie, ennek a koordinátora lesz a vidéki irodahálózat.

Amit képviselő úr feltett kérdést: természetesen felül fogjuk vizsgálni, nem egy év múlva, még egyszer mondom, szeptember egy döntő pont lesz az ügyben, ha sikerül a helyi akciócsoportokat összehozni, akkor ez az iroda nyilván már megfelelőképpen működött, mert végig kellett hogy járja ezt a térséget, és össze kellett hogy szervezze ezt a dolgot, nyilván ez egyedül megint csak nem fog menni. A második mérföldkő az lesz, hogy ebből a körülbelül 150 akciócsoportból mennyi lesz képes, mondjuk, normális vidékfejlesztési programot elkészíteni. Tehát sokkal hamarabb meg lesz ennek a tesztje, és nyugodtan mondhatom, hogy abban senkivel szemben sem lesz pardon, se a kistérséggel, se a vállalkozásokkal, ha nem működik ez a rendszer, akkor biztosan lépni fogunk az ügyben. De túl sok időnk nincsen, szeretném jelezni, az idén nagyjából ezeknek a felállításával a történet eldől. Tehát én mindenkinek azt szeretném javasolni, hogy most nyakunkba kell venni a vidéket, és ahogy én is csinálom, mondjuk, heti rendszerességgel négy-öt fogadóóra minden faluban, ezt javaslom másnak is, és talán egy kicsit jobb képe lesz az egész térségről a képviselő uraknak is. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps az MSZP soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem Potápi Árpád képviselő urat, hogy elfogadják-e a választ. Parancsoljon!

POTÁPI ÁRPÁD (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! A mai ülésnek az volt az értelme, hogy a Fidesz-frakció megtudhatta, hogy a LEADER szó mit jelent - nem bőrt, hanem vezetőt. De mégis érdekes, hogy ezek szerint a bőrösök a pártot fenn tudják tartani, és innentől kezdve nincs is szükség pártkasszákra.

A sokadik kérdésünkre sem adott most választ érdemben és konkrétan. Azt hiszem, képviselőtársam konkrét kérdéseket tett fel, és ezek egyikére sem kapott választ.

Egyébként nagyon érdekes az, hogy Tamásiban és Bonyhádon a Lendület Egyesület esetében, amely beadta a pályázatot, érdekes módon szocialista polgármesterjelölt-társam, Vaszari Tibor által fémjelzett egyesületről van szó. Ez az egyesület nem is tudta, hogy beadnak pályázatot. De természetesen ezt nem nekünk kell vizsgálni, ezt majd a megyei ügyészség megteszi, ha meg kell tennie ennek a vizsgálatát, nem a parlamentre tartozik.

Nem tudom elfogadni a választ. Köszönöm szépen. (Taps az ellenzék soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A képviselő urak nem fogadták el az államtitkári választ, így kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 146 igen szavazattal, 99 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett az államtitkár úr válaszát elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! 15 óra 18 perc van, így az interpellációk végére értünk, és rátérünk az azonnali kérdések órájára. Előtte két perc technikai szünetet tartunk. (Rövid szünet. - Számos képviselő távozik az ülésteremből.)

(15.20)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Az azonnali kérdések és válaszok órája következik. Nagy Gábor Tamás, a Fidesz képviselője, kérdést kíván feltenni a gazdasági és közlekedési miniszternek: "A felelősség határai" címmel. Képviselő úr, öné a szó.
Felszólalások:   77-83   83-89   89-96      Ülésnap adatai