Készült: 2020.02.19.09:03:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

166. ülésnap (2008.10.20.),  25-33. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 17:59


Felszólalások:   23-25   25-33   33-38      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A Házszabály értelmében most képviselőcsoportonként egy képviselő és az elsőként szólásra jelentkező független képviselő felszólalására van lehetőség 5 perces időkeretben. Kérdezem, hogy kíván-e ezzel bárki élni. (Nincs jelentkező.) Nem kíván.

Határozathozatalunk következik. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

Kérdezem tehát önöket, hozzájárulnak-e a Házszabálytól való eltéréshez a házbizottság imént ismertetett T/6401/16. számú javaslata alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 344 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Házszabálytól való eltérést.

Most pedig, tisztelt képviselőtársaim, soron következik - Magda Sándor képviselő úr jelezte, hogy a gépe nem működött, kérem szépen bekapcsolni; köszönöm - ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. Vezérszónoki rendben történő tárgyalásra ezen az ülésen nem tettem javaslatot.

Képviselőtársaim napirendi ajánlásomat kézhez kapták. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről képviselőtársaim szokás szerint a honlapunkon tájékozódhatnak.

Az elfogadott Házszabálytól való eltérésre figyelemmel napirendi ajánlásomat azzal a változtatással fogom előterjeszteni, hogy a mai napon nem kerül sor a T/6401. számú törvényjavaslat részletes vitájára. A részletes vitát a jövő heti ülésünkön folytatja le az Országgyűlés.

Tisztelt Képviselőtársaim! A napirend kiegészítésére, illetve módosítására irányuló kezdeményezésekről fogunk most dönteni.

A Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy a napirendi ajánlás három indítvány tárgyalásával egészüljön ki. Javaslatot tett egy előterjesztés napirendről történő levételére is, továbbá egy napirendi pont tárgyalási időpontjának módosítására. A Házszabály 47. § (6) bekezdése értelmében ezen indítványokról vita nélkül döntünk. Továbbá a Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezte azt is, hogy ezekről a javaslatokról gépi szavazással döntsön a tisztelt Ház.

(14.00)

Kérdezem, tehát önöket, hogy a Fidesz képviselőcsoportja javaslata értelmében kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/295. számú előterjesztés általános vitájával és lezárásával. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványt 162 igen szavazattal, 199 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elutasította.

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy a Fidesz javaslata alapján kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/1721. számú javaslat általános vitája megkezdésével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 362 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az indítványt elfogadta, így napirendre kerül a T/1721. számú javaslat a mai napon utolsó napirendi pontként.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a Fidesz képviselőcsoportja javaslata alapján "Communitas Fortissima"-Kercaszomor, a legbátrabb faluról szóló T/5480. számú előterjesztés általános vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 352 igen szavazattal, 15 nem ellenében, tartózkodás nélkül általános vitára és napirendre vette a T/5480. számú előterjesztést. Erre a mai napon utolsó előtti napirendi pontként kerül sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem önöket, egyetértenek-e a Fidesz képviselőcsoportja indítványával, amelyben a képviselőcsoport azt javasolja, hogy ezen az ülésünkön ne kerüljön sor a polgári törvénykönyvről szóló T/5949. számú törvényjavaslat általános vitájának folytatására.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 184 igen szavazattal, 185 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította az indítványt, tehát napirenden marad a polgári törvénykönyv vitája. (Nagy zaj. - Csenget.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy mi az oka ennek a hirtelen felbolydulásnak. (Folyamatos zaj.) Csak emlékeztetem önöket, hogy az elmúlt alkalommal 1 szavazattal vettük le, most 1 szavazattal marad a napirenden.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem önöket, egyetértenek-e a Fidesz képviselőcsoportjának indítványával, amelyben a képviselőcsoport azt javasolta, hogy a nemzeti civil alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosításáról szóló T/5950. számú törvényjavaslat általános vitájának folytatására és lezárására a keddi ülésnapon első napirendi pontként kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 186 igen szavazattal, 186 nem ellenében, tartózkodás nélkül, az elnök 1 nem szavazatával elutasította a javaslatot.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e a napirendi ajánlásomat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! 14 óra 4 perc van. A napirendet elfogadtuk, áttérünk az interpellációk tárgyalására.

Horváth István, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be az önkormányzati miniszterhez: "Füstbe ment túlóradíj" címmel. (Zaj. - Csenget.) Horváth István képviselő urat illeti a szó.

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszter Úr! A kisebbségi kormány tehetetlensége egyre jobban begyűrűzik az emberek mindennapjaiba. Sorra látnak napvilágot riasztó gazdasági és szociális adatok. A problémákat vagy képtelenek megoldani, vagy a tényekkel merőben ellentétes állításokkal akarják az ellenkezőjéről meggyőzni az állampolgárokat.

Sok esetben azonban megadatik az a lehetőség, hogy előre jól kalkulálható kiadásokkal számolhatnak. (Zaj. - Az elnök csenget.) Ilyen például a tűzoltóknak járó túlóradíj ügye is. Hosszú hónapok óta világos, hogy ezeket a kifizetéseket rendezni kell. Az elvégzett munka után mindenkit megillet az azzal azonos értékű fizetés. A megbecsültség egyik legalapvetőbb kelléke ez, ami különösen fontos egy olyan munkakörben, ahol az emberek életét és vagyonát próbálják akár a saját testi épségük kockáztatásával védeni.

Tisztelt Miniszter Úr! Hol kívánnak rendezett körülményeket, ha nem a rendvédelmi szférában? Milyen intő jel szükséges még ahhoz, hogy ráébredjenek, rosszul mennek a dolgok abban az országban, ahol a tűzoltóknak bíróságokhoz kell fordulniuk a jogos járandóságaiért? Hogyan kívánnak hitelesek lenni, ha az emberek alkotmányban rögzített alapjogait sem tudják biztosítani? Mindezt ráadásul úgy, hogy érdemben még csak nem is hajlandóak tárgyalni az érintettekkel. Pedig azt hiszem, senkitől sem várható el, hogy heti 48 előírt munkaóra bérét 40 munkaóra megfizetésével rendezzék. Itt ugyanis ez a helyzet.

Tisztelt Miniszter Úr! Ma ott tartunk, hogy a hivatásos tűzoltóknak a bíróságok segítségével kell érvényt szerezniük a túlóradíj kifizetésére. A Vas Megyei Munkaügyi Bíróság pár nappal ezelőtt kamat nélkül 96 millió forintos túlóradíjat ítélt meg 68 szombathelyi tűzoltónak, és várhatóan Somogy megyében is hasonlóan fognak ítélkezni. Itt 220 tűzoltó várja a neki jogosan járó pénzét, ami körülbelül újabb 250 millió forintot jelent.

A Tolna Megyei Munkaügyi Bíróság állásfoglalását már jóváhagyta a Legfelsőbb Bíróság, aminek következtében 50 szekszárdi tűzoltónak kell várhatóan 80-100 millió forint túlóradíjat kifizetni. Nyilván nem kell nagy jövőbelátási képesség, hogy kijelentsük: sorra érkezni fognak a hasonló, jogerős fizetési kötelezettséget tartalmazó ítéletek. Itt most csak a hivatásos tűzoltókról beszéltem, de nyugodtan megemlíthetném a náluk sokkal rosszabb anyagi körülmények között dolgozó köztestületi tűzoltók lehangoló helyzetét is. Azt gondolom, itt az ideje, hogy végre rendet tegyenek ebben a szférában, és biztosítsák a tűzoltók megfelelő munkakörülményeit.

Kérdéseim: ki, mikor és miből kívánja rendezni a túlóradíjakat? Miért éri hátrányos megkülönböztetés a tűzoltókat? Mikor várható a köztestületi tűzoltók megbecsültségének növekedése?

Kérem megtisztelő válaszát. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! A képviselő úr interpellációjára Gyenesei István miniszter úr válaszol. Öné a szó, miniszter úr.

DR. GYENESEI ISTVÁN önkormányzati miniszter: Tisztelt Országgyűlés! Kénytelen vagyok cáfolni a képviselő úr azon állítását, hogy nem tárgyalunk az érintettekkel. Államtitkár úr is és személyesen én is folyamatosan egyeztetünk a szakszervezetekkel. A legutóbbi vezetői szintű megbeszélésre három nappal ezelőtt került sor. A tárgyalások a mai napon is szakértői szinten zajlanak. Célunk, hogy minél hamarabb megnyugtató megoldást találjunk. Ehhez szakmai, pénzügyi és jogi vonatkozású kérdéseket kell tisztázni.

Tisztelt Képviselő Úr! Az idevonatkozó hazai törvénynek az uniós irányelvvel történő gyakorlati harmonizálása fokozatosan történt meg, mert csak így történhetett meg. Az erről szóló 2005. évi módosítást, ami 48 órára és nem 40 órára csökkentette a heti munkaidőt, a parlament - szeretnék visszaemlékeztetni erre - ellenszavazat nélkül, az ellenzék teljes támogatásával szavazta meg.

(14.10)

Következményeként ezer fővel nőtt a hivatásos tűzoltóállomány, amely többletjavadalmazásának feltételeit hiánytalanul biztosítottuk. A jelenlegi peres keresetek döntő része a 2004. május 1-je és 2007. december 31-e közötti időszakra vonatkozik, és csak a 48 óra feletti túlmunka kifizetését kérik.

A véleménykülönbségek a jogalap és a többletmunkáért járó díj megállapítása terén vannak. Eddig több mint száz perben kevesebb mint tíz elsőfokú ítélet született. Nehezíti a megoldást, hogy volt olyan megyei bíróság, amelyik elutasította a tűzoltók keresetét, és volt olyan megyei bíróság, amelyik elfogadta azt. Eddig az ön által is említett Vas Megyei Bíróság egyedüliként hozott jogerős ítéletet a kifizetendő összegeket illetően. Ezt követően azonnal intézkedtem, hogy Szombathely város anyagi segítséget kapjon. A 152 millió forintos támogatást a mai napon a városi önkormányzat megkapta.

Valószínűleg egyetért velem, nem engedhető meg, hogy ugyanott és ugyanazért az egyik helyen kapjanak a tűzoltók kompenzációt, a másik helyen ne kapjanak. Ez a tűzoltók érdekeit szolgálja. Az ítéletek ellentmondásossága okán ezért jelenleg a Legfelsőbb Bíróságon felülvizsgálati eljárás folyik. Ez a döntés ad rövidesen alapot mindenkinek a méltánytalan helyzet rendezésére, természetesen a kormány számára is.

Tisztelt Képviselő Úr! A tűzoltókat nem éri és nem érheti hátrány, erről biztosíthatom. Emlékeztetném, hogy miniszterségem alatt több korábban vitatott pénzügyi kifizetés - például jubileumi jutalom - az érintettek megelégedésére rendezésre került.

Harmadik kérdésére válaszolva: a köztestületi tűzoltóságok létrehozása és megbecsülése az önkormányzatok döntésén alapszik. Azt kell mondanom, ha valahol rend van, akkor az éppen a tűzoltóságok területe, ahol rend van, a tűzoltóink pedig minden körülmények között helyt állnak. Köszönet érte elsősorban nekik, másodsorban is és harmadsorban is.

Amennyiben önök is egyetértenek azzal, hogy köszönet jár a tűzoltóknak, kérem, tapsukkal fejezzék ki elismerésüket a tűzoltóknak.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Megkérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a miniszter úr által adott választ. Képviselő úr!

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Tisztelt Miniszter Úr! Ha az interpelláció hatására ön azt gondolja, a tűzoltóságnál minden rendben van, akkor megkérdezem, a többi területen mekkora a rend, mekkora a nyugalom, amikor tűzoltóink 2007 tavasza óta a jogos túlórabérükért próbálnak a bíróságokon eljárni, s igazából a kormány nem játszik másra, mint kivárásra, és mindenféle bírósági döntéseket megvárva fogja majd eldönteni azt, hogy a jogos túlórapénzeket kifizetik-e a tűzoltóknak vagy nem.

Egy szempontot nem vett a miniszter úr figyelembe: jelen pillanatban a szakszervezeti tagokként működő tűzoltók perlik a kormányt, ez az össz-tűzoltótestületnek mintegy 60-65 százaléka. Mai információm alapján a perben nem érintett állomány, a nem szakszervezeti tagok - a tűzoltóság mintegy 30-35 százaléka - szintén pert nyújtottak be a kormány ellen a túlórapénzük elmaradásával kapcsolatosan. Azt gondolom, a miniszter úr ebben nem volt teljesen tájékozott, mert a 2004. május 1-jétől (Az elnök csengetéssel a hozzászólási idő leteltét jelzi.) 2006. december 31-ig lévő időszakban van a vitatott időszak...

ELNÖK: Képviselő úr! Elfogadja-e a választ vagy sem?

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): 2007 tavasza óta megy a per. Természetesen nem fogadom el, mert a miniszter úr tájékozatlan.

Köszönöm. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)

ELNÖK: Nem fogadta el a képviselő úr a választ. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem önöket, elfogadják-e a miniszter úr válaszát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 207 igen szavazattal, 165 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta a miniszter úr válaszát.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kormos Dénes képviselő úr, a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportjából, interpellációt nyújtott be az oktatási és kulturális miniszterhez: "Mikor ismerhetjük meg a nemzeti tehetségprogram részleteit?" (Zaj, több képviselő távozik az ülésteremből.) Egy pillanatra a türelmét kérem, képviselő úr. Vannak képviselőtársaink, akik közfeladataik halaszthatatlan ellátása miatt távoznak. Öné a szó, képviselő úr.
Felszólalások:   23-25   25-33   33-38      Ülésnap adatai