Készült: 2020.07.06.12:23:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

308. ülésnap (2013.10.07.), 72. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 4:04


Felszólalások:  Előző  72  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Ház! Azért fogtunk bele a közigazgatás átalakításába, mert három évvel ezelőtt ült az a mondás, hogy két pont közötti leghosszabb út a hivatalos. Az ön által említett eljárás során is az derült ki, hogy tíz évig húzódhat egy ügy. Nyilván erre részint ráhatásuk van a feleknek is, de ezen a közigazgatási rendszeren változtatnunk kell.

Mi alapvetően minden részét végigtekintettük a közigazgatásnak, amikor a jó állam koncepció mentén átalakítottuk, hiszen láttuk, hogy nem elég csak a felszínt kapirgálni, nem elég egy-két eljárási határidőn változtatni - bár nyilvánvalóan ezt a részét is megtettük a munkának egy átfogó Ket.-novellával -, de a legalsóbb szintektől kezdve fogtunk hozzá az állam átalakításához. Ezért épült ki a megyei kormányhivatalok rendszere. Ne feledje el képviselő asszony sem: 14 korábbi különálló, egyenként működő megyei szervet olvasztottunk össze és hoztuk létre a kormányhivatalokat. Nem tudom, hány európai országot tud ön mondani, ahol ilyesfajta közigazgatási egyszerűsítésre került volna sor a szervezet tekintetében, hogy 14 különféle munkabiztonsági, igazságügyi, egészségbiztosítási, munkavédelmi felügyelőségi és nagyon sok más tevékenységet végző szervezet rendkívül szerteágazó feladatokkal egy hivatalba került volna, aminek pontosan az a lényege, hogy ne egyik hivataltól a másikig menjen az ügyfél, hanem csak maga az ügy járjon a hivatalon belül a különböző részek között, de ne egyik ablaktól a másikhoz küldözgessék az ügyfeleket.

Ezért hoztuk létre az egységes kormányhivatalokat egy egyszemélyi politikai felelősséggel is rendelkező vezető, a kormánymegbízott - vagy régi történelmi nevén a főispán - irányítása alatt. Ezután folytattuk a járási hivatalok kialakításával, hiszen minél közelebb születik az emberekhez a döntéshozatal, bízunk benne, hogy annál gyorsabb, annál szakszerűbb, ezért a járásoknál ér le az állam lába a földig, és az a hivatal, amely eddig csak Budapesten székelt vagy csak a megyeszékhelyen volt megtalálható, most már a járási hivatalban is, 175 vidéki járási körzetben vagy pedig a 23 budapesti kerületben megtalálható. Tehát közelebb érkeztünk az emberekhez.

Ha pedig a közigazgatás rendszerén kívül jogorvoslattal fordul valaki a közigazgatási hatóságok határozata ellen, azért hoztuk létre külön a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat, hogy ne az általános polgári jogi szemlélet szerinti bíráskodás terjedjen ki erre, hanem egy külön bíróság legyen, amelyik csak ezeket a típusú ügyeket, elsősorban a közigazgatási és a munkaügyeket bírálja el, ezáltal legyen sokkal szakszerűbb és gyorsabb a döntéshozatal.

Az ön által említett ügyből is látszódik, amely a kormányváltás előtt hét évvel kezdődött, hogy igencsak hosszú tortúrát élt meg ez az egyedi ügy. Itt azért tegyük hozzá, hogy az ügyfeleknek is kellett egy-egy magatartása ahhoz, hogy ilyen sokáig tartson, hiszen a jogorvoslati joggal az eljárás mindig elhúzható, ezt az ügyvéd kollégák is jól tudják. Az ügyfél kérelmére három alkalommal került sor bírósági felülvizsgálatra ebben az ügyben, felfüggesztésre is sor került, de az egyik esetben a rendkívüli jogorvoslati kérelmétől maga az ügyfél állt el, a felülvizsgálati kérelmet ő maga vonta vissza. Tehát ebben is látható az ő közreható magatartása is. A bírósági eljárásban a közigazgatási hatóság nyilván már csak ügyfélként vesz részt, és a bíróság működésére - ezt ön is nagyon jól tudja - nincs módunk befolyást gyakorolni és nem is szeretnénk. Tehát az anomáliákat, a problémákat, a hibákat az egyszerűsítési programban igyekeztünk feloldani.

Az összeférhetetlenségi ügy kapcsán pedig, amit konkrétan említett, mint ön is tudja a hírekből, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium azonnali vizsgálatot kezdeményezett a kormányhivatalnál. Bízunk benne, hogy ez minél hamarabb lezárul, és ha lezárul, akkor nyilvánvalóan ön is, ha kér, tájékoztatást kaphat ennek a konkrét ügynek az eredményéről. Bízom benne, hogy ennek reményében a további közigazgatási törvényjavaslatainkat támogatni fogja. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  72  Következő    Ülésnap adatai