Készült: 2020.12.03.08:11:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

24. ülésnap (1998.11.04.),  83-92. felszólalás
Felszólalás oka Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
Felszólalás ideje 7:45


Felszólalások:   23-83   83-92   92-100      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Megköszönve munkájukat, a mai vitát elnapolom. Folytatására következő ülésünkön kerül sor.

14 óráig szünetet rendelek el, és jó étvágyat kívánok önöknek az ebédhez. Köszönöm. (Taps.)

 

 

(Szünet: 13.09-14.05

Elnök: Gyimóthy Géza

Jegyzők: Dr. Szabó Erika és Kapronczi Mihály)

 

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most az azonnali kérdések és válaszok órájára kerül sor. A pár perc késés oka - a technikusok szerint - a számítógép hibája volt.

Hegyi Gyula úr, az MSZP képviselője, kérdést kíván feltenni a szociális és családügyi miniszternek: "Miért is késik az Európai Szociális Charta ratifikálása?" címmel. Miniszter úr távollétében, ha a képviselő úr elfogadja, az államtitkár úr válaszol. Tessék, öné a szó.

 

HEGYI GYULA (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Mint hallottuk, éppen ezekben a percekben veszi át Martonyi János, az Európa Tanács soros elnöke, tisztségét. Fél éven keresztül Magyarország tölti be e nagyon fontos intézmény elnöki szerepét. Ezzel kapcsolatban talán érdemes emlékeztetni arra, hogy az Európa Tanács egyik legfontosabb dokumentumát, a Szociális Chartát Magyarország még mindig nem ratifikálta. Mi, szocialisták nagyon szeretnénk, ha a következő hónapokban erre sor kerülne.

Két héttel ezelőtt ebben a témában kérdést intéztem Harrach Péter miniszter úrhoz, aki a jegyzőkönyv tanúsága szerint is azt válaszolta, hogy Tom Cox úr, a Szociális Charta főadminisztrátora - mondta ő, valójában az Európa Tanács szociális bizottságának elnöke is - azt javasolta, hogy jövő májusban kerüljön sor a ratifikálásra.

Őszintén szólva én ezt két hete is furcsállottam már. Részint azért, mert az Európa Tanács minél előbb szeretné ratifikálva látni a chartát, másrészt pedig Tom Cox úr, a szociális bizottság elnöke, derék szocialista politikus, úgyhogy aligha gondoltam, illetve furcsának tartottam, hogy halasztásra szólít fel bennünket. Telefonon sikerült vele beszéltem, és ő azt mondta, hogy nyilván félreértették a szavait, és titkára útján írásban úgy nyilatkozott, hogy az Európa Tanács azt szeretné, ha Magyarország legkésőbb májusig ratifikálná a Szociális Chartát. De mindenki örömére szolgálna - fogalmazott ő -, ha minél előbb sor kerülne erre a ratifikációra.

Természetesen nem azért kell ratifikálnunk a Szociális Chartát, hogy bárkinek külföldön elégedettséget okozzunk, hanem azért, mert a magyar társadalomnak szüksége van arra a szociális biztonságra, amit többek között ez a charta is garantálna. S ha a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a magyar gazdaság egyike a legerősebbeknek a világon, akkor nyilvánvalóan megengedhetjük magunknak annak a Szociális Chartának a ratifikálását, amelyet már Lengyelország, Szlovákia vagy Görögország is ratifikált.

Úgyhogy kérdezem államtitkár urat, hogy módosult-e az elképzelésük, és remélhetjük-e a charta minél korábbi ratifikációját.

Köszönöm. (Taps az MSZP padsoraiban.)

 

ELNÖK: Megadom a szót dr. Őry Csaba államtitkár úrnak.

 

DR. ŐRY CSABA szociális és családügyi minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Sajátos története és hangulata kezd lenni a mi párbeszédünknek. Ön időről időre felteszi a kérdést, hogy miért nem, vagy mikor, vagy milyen hamar fogjuk ratifikálni a Szociális Chartát; mi mindig elmeséljük, hogy minél hamarabb, és ratifikálni fogjuk, dolgozunk rajta - ön meg aztán úgy csinál, mintha nem hallaná, és újra megkérdezi. (Derültség és szórványos taps a kormánypártok padsoraiban.)

Még egyszer - és remélhetőleg utoljára - szeretném összefoglalni akkor az ezzel kapcsolatos álláspontunkat, és azokat a tényeket, amelyek ezt megalapozzák.

A Szociális Chartát a magyar kormány ratifikálni kívánja. Előterjesztés készült, és újjáalakul az a tárcaközi bizottság, amely a Szocialista Charta ratifikációját gondozza. A szociális és a foglalkoztatási bizottság ülésén is világosan és egyértelműen elmondtuk azt a menetrendet, amelyet javasolunk: nevezetesen támogatjuk a charta ratifikálásáról szóló parlamenti indítvány tárgysorozatba-vételét; a jövő év első felében, február környékén szeretnénk tárgyalni; s szeretnénk, ha a parlament májusban elfogadná. Ez az a menetrend, amely megfelel a szociális bizottság elnöke, Cox úr kívánalmainak, megfelel a magyar parlament és valamennyiünk érdekének.

Jellemző, hogy a parlament szociális bizottsága az elhangzott tájékoztató után száz százalékban támogatta az álláspontot; és jellemző természetesen az, hogy bár ugyanez elhangzott, a foglalkoztatási bizottság azért nem támogatta, mert önök ragaszkodtak egy november 30-i időponthoz, amelyet nem találtunk sem célszerűnek, sem technikailag megvalósíthatónak.

A bizottság tehát dolgozik. A charta-dokumentumokat és a szükséges háttértanulmányokat készítettük, készítjük és a továbbiakban is készítjük. Azt gondolom tehát, minden rendben van. Menetrend szerint haladunk afelé, hogy ezt a fontos dokumentumot valamennyiünk és az Európa Tanács illetékesei és érintettjei megelégedésére elfogadjuk.

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

 

ELNÖK: Köszönöm. Viszontválaszra megadom a szót Hegyi Gyula képviselő úrnak.

 

HEGYI GYULA (MSZP): Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Én arra hivatkoztam, hogy az önök által említett egyik érv semmiképpen nem áll meg olyan formában, ahogy az megemlítődött.

Ezen túlmenően érdemes figyelmeztetni arra, hogy a Szociális Chartának azért vannak költségvetési vonzatai - ha nem is hatalmas összeg. Azért is kívánatos lenne még az idei ratifikáció, hogy a költségvetésbe beépülésre kerüljenek azok a kiadások, amelyekkel a ratifikáció jár. S azért érdemes egy ellenzéki képviselőnek szóba hozni ezt a kérdést, hogy ha esetleg nem is történik meg az idén a ratifikáció, mindenképpen meglegyenek hozzá a feltételek, hiszen ez nem egy jókívánság, ez a kormányokon számon kérhető okmány, és a jelentősége az, hogy a magyar állampolgárok vagy éppen, mondjuk, a magyar szakszervezetek idővel Strasbourghoz fordulhatnak, ha úgy érzik, hogy a charta által garantált szociális jogokat nem teljesíti a kormány.

Ilyen értelemben - lehet, hogy nem mindenki érti, hogy miért vetjük fel - azt gondolom, hogy egy szocialista párt és egy szocialista képviselő részéről igen természetes, ha felveti azon Szociális Charta ratifikálásának a szükségességét, amelynek a ratifikációját mi egyébként szeptemberre terveztük, és amely Nyugat-Európában a szociális Európa egyik bázisának számít.

Köszönöm. (Taps az MSZP padsoraiban.)

 

ELNÖK: Köszönöm. Viszontválaszra megadom a szót Őry Csaba államtitkár úrnak.

(14.10)

 

DR. ŐRY CSABA szociális és családvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Nagyon köszönöm ezeket a kilátásba helyezett segítő és konstruktív lépéseket, de kérem, méltányolja azt, hogy azok a munkák, amelyeket ön hiányol - az előkészítő tanulmányok, elemzések -, éppen folyamatban vannak, a tárcaközi bizottság újraalakítása éppen azokat a feltételeket célozza, amelyeket ön hiányol.

Tehát azt gondolom, hogy minden elvárásának a legteljesebb mértékben megfelel az az eljárás, amelyet javasoltunk és amelyet követni fogunk.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

ELNÖK: Köszönöm. Dr. Fodor Gábor úr, az SZDSZ képviselője, kérdést kíván feltenni az igazságügy-miniszter asszonynak: "Milyen nemzetközi tapasztalatok alapján döntöttek arról, hogy a bűnözők helyett az áldozatokat büntetik?" címmel. A miniszter asszony távollétében - ha a képviselő úr elfogadja - az államtitkár úr válaszol. (Dr. Fodor Gábor: Elfogadom.) Elfogadja. Tessék, öné a szó.

 
Felszólalások:   23-83   83-92   92-100      Ülésnap adatai