Készült: 2020.09.26.22:28:23 Dinamikus lap

47. ülésnap (2010.11.16. ) felszólalásai

Ülésnap megnyitása
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
   1 Lezsák Sándor (Fidesz) Az ülésnap megnyitása     0:52

Napirend előtti felszólalások
Romák a médiában
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
   1 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:52
   2 Osztolykán Ágnes (LMP) napirend előtti felszólalás   09:03:00 4:55
   3 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:09
   4 Balog Zoltán (Fidesz) napirend előttihez hozzászólás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár 09:08:00 5:07

Napirend előtti felszólalások
20 éves az Európa Tanács
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
   5 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:19
   6 Dr. Braun Márton (Fidesz) napirend előtti felszólalás   09:13:00 4:33
   7 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:13
   8 Németh Zsolt (Fidesz) napirend előttihez hozzászólás külügyminisztériumi államtitkár 09:18:00 5:10

Napirend előtti felszólalások
Hogyan tovább panelprogram?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
   9 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:20
  10 Dr. Tóth József (MSZP) napirend előtti felszólalás   09:24:00 3:59
  11 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:09
  12 Dr. Czomba Sándor (Fidesz) napirend előttihez hozzászólás Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára 09:28:00 4:40

Napirend előtti felszólalások
Álom marad-e az Álomsziget, avagy a kormányzat milyen eszközökkel kívánja elejét venni a nemzeti vagyon számára súlyos károkat okozó ingatlanbefektetések térhódításának?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  13 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:31
  14-18 Z. Kárpát Dániel (Jobbik) napirend előtti felszólalás   09:33:00 5:22
  19 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:12
  20 Dr. Czomba Sándor (Fidesz) napirend előttihez hozzászólás Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára 09:38:00 2:57

Döntés személyi kérdésben
H/1663 A Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  21 Lezsák Sándor (Fidesz) önálló indítvány elfogadva     3:50

Eskütétel
H/1663 A Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  22 Dr. Járai Zsigmond Eskü MNB Felügyelő bizottságának elnöke   1:36

Sürgősség kérése
T/1666 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  23 Lezsák Sándor (Fidesz) Sürgősség elfogadva     8:45

Sürgősség kérése
T/1668 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  23 Lezsák Sándor (Fidesz) Sürgősség elfogadva     8:45

Sürgősség kérése
T/1674 Egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  23 Lezsák Sándor (Fidesz) Sürgősség elfogadva     8:45

Sürgősség kérése
H/1671 A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII.6.) OGY határozat módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  23 Lezsák Sándor (Fidesz) Sürgősség elfogadva     8:45

Sürgősség kérése
T/1669 Az Európai Unióról szóló Szerződéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv, valamint a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, Athénban 2003. április 16-án aláírt szerződés helyesbítéséről szóló ötödik, illetve hatodik helyesbítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  23 Lezsák Sándor (Fidesz) Sürgősség elfogadva     8:45

Sürgősség kérése
T/1667 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  24 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Sürgősség elfogadva     4:52

Sürgősség kérése
T/1672 A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  24 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Sürgősség elfogadva     4:52

Sürgősség kérése
T/1673 Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  24 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Sürgősség elfogadva     4:52

Sürgősség kérése
T/1665 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  24 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Sürgősség elfogadva     4:52

Záróvita
T/1446 Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról
T/1447 Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról
T/1445 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  24 Dr. Ujhelyi István (MSZP) A záróvita megnyitása     4:52
  25 Dr. Schiffer András (LMP) felszólalás   10:00:00 10:27
  26 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:11
  27 Dr. Bárándy Gergely (MSZP) felszólalás   10:11:00 5:21
  28 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:09
  29 Balczó Zoltán (Jobbik) felszólalás   10:17:00 2:40
  30 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:10
  31 Dr. Rubovszky György (KDNP) felszólalás   10:19:00 2:47
  32 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:10
  33 Novák Előd (Jobbik) kétperces felszólalás   10:22:00 1:40
  34 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:09
  35 Dr. Lamperth Mónika (MSZP) felszólalás   10:24:00 4:05
  36 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:09
  37 Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) felszólalás   10:28:00 3:23
  38 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:20
  39 Tóbiás József (MSZP) felszólalás   10:32:00 4:02
  40 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:07
  41 Dr. Lamperth Mónika (MSZP) kétperces felszólalás   10:36:00 0:36
  42 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:08
  43 Dr. Schiffer András (LMP) felszólalás   10:37:00 2:58
  44 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:07
  45 Novák Előd (Jobbik) kétperces felszólalás   10:40:00 1:33
  46 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:10
  47 Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) felszólalás   10:42:00 4:39
  48 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:09
  49 Dr. Navracsics Tibor (Fidesz) felszólalás közigazgatási és igazságügyi miniszter 10:47:00 4:28
  50 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:07
  51 Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) kétperces felszólalás   10:51:00 1:06
  52 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:06
  53 Dr. Schiffer András (LMP) kétperces felszólalás   10:52:00 1:28
  54 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:10
  55 Dr. Lamperth Mónika (MSZP) kétperces felszólalás   10:54:00 0:20
  56 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:22
  57-69 Lázár János (Fidesz) Előadói válasz   10:55:00 15:16
  70 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:08
  71-79 Kaufer Virág (LMP) ügyrendi kérdés   11:10:00 0:35
  80 Dr. Ujhelyi István (MSZP) A záróvita lezárása     28:16
  80 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Határozathozatal módosítókról     28:16

Tárgysorozatba vétel
T/1298 Az új alkotmány társadalmi egyeztetéséről
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  81 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:46
  82 Dr. Lamperth Mónika (MSZP) Önálló indítvány indokolása   11:40:00 5:03
  83 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:19
  84 Novák Előd (Jobbik) felszólalás   11:45:00 2:14
  85 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:08
  86 Dr. Schiffer András (LMP) felszólalás   11:48:00 2:07
  87 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:14
  88 Dr. Lamperth Mónika (MSZP) Előadói válasz   11:50:00 0:34
  95 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Az OGY nem veszi tárgysorozatba     8:50

Tárgysorozatba vétel
H/1115 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság létrehozásáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  89 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:41
  90 Varju László (MSZP) Önálló indítvány indokolása   11:51:00 5:03
  91 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:17
  92 Vágó Gábor (LMP) felszólalás   11:56:00 1:29
  93 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:13
  94 Varju László (MSZP) Előadói válasz   11:58:00 1:25
  95 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Az OGY nem veszi tárgysorozatba     8:50

Zárószavazás önálló indítványról
T/1445 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  95 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Sürgős kihirdetés kérése     8:50
  95 Dr. Ujhelyi István (MSZP) önálló indítvány elfogadva     8:50

Határozathozatal módosítókról
T/1446 Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  95 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Határozathozatal módosítókról     8:50

Zárószavazás önálló indítványról
T/1446 Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  95 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Sürgős kihirdetés kérése     8:50
  95 Dr. Ujhelyi István (MSZP) önálló indítvány elfogadva     8:50

Határozathozatal módosítókról
T/1447 Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  95 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Határozathozatal módosítókról     8:50

Zárószavazás önálló indítványról
T/1447 Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  95 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Sürgős kihirdetés kérése     8:50
  95 Dr. Ujhelyi István (MSZP) önálló indítvány elfogadva     8:50

Határozathozatal módosítókról
T/1320 Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  95 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     8:50
  96 Földesi Gyula (Fidesz) jegyzői ismertetés jegyző   1:15
  97 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Határozathozatal módosítókról     15:09

Záróvita
T/1376 Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  97 Dr. Ujhelyi István (MSZP) A záróvita megnyitása     15:09
  98 Vágó Gábor (LMP) felszólalás   12:25:00 3:24
  99 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:28
 100 Scheiring Gábor (LMP) felszólalás   12:29:00 2:18
 101 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:05
 102 Ertsey Katalin (LMP) kétperces felszólalás   12:31:00 1:45
 103 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:06
 104-106 Vágó Gábor (LMP) kétperces felszólalás   12:33:00 1:09
 107 Dr. Ujhelyi István (MSZP) A záróvita lezárása     3:56
 107 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Határozathozatal módosítókról     3:56

Zárószavazás önálló indítványról
T/1376 Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 107 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Sürgős kihirdetés kérése     3:56
 107 Dr. Ujhelyi István (MSZP) önálló indítvány elfogadva     3:56

Záróvita
T/1377 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 107 Dr. Ujhelyi István (MSZP) A záróvita megnyitása     3:56
 108 Szilágyi Péter (LMP) felszólalás   12:38:00 4:26
 109 Dr. Ujhelyi István (MSZP) A záróvita lezárása     4:09
 109 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Határozathozatal módosítókról     4:09

Zárószavazás önálló indítványról
T/1377 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 109 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Sürgős kihirdetés kérése     4:09
 109 Dr. Ujhelyi István (MSZP) önálló indítvány elfogadva     4:09

Záróvita
T/1248 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 109 Dr. Ujhelyi István (MSZP) A záróvita megnyitása     4:09
 110 Dr. Lamperth Mónika (MSZP) felszólalás   12:47:00 2:30
 111 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:07
 112 Szilágyi Péter (LMP) kétperces felszólalás   12:49:00 0:23
 113 Dr. Ujhelyi István (MSZP) A záróvita lezárása     3:59
 113 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Határozathozatal módosítókról     3:59

Zárószavazás önálló indítványról
T/1248 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 113 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Sürgős kihirdetés kérése     3:59
 113 Dr. Ujhelyi István (MSZP) önálló indítvány elfogadva     3:59

Határozathozatal módosítókról
T/1381 A jogalkotásról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 113 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     3:59
 114 Nyakó István (MSZP) jegyzői ismertetés jegyző   1:19
 115 Dr. Ujhelyi István (MSZP) Határozathozatal módosítókról     4:33
 116 Jakab István (Fidesz) Határozathozatal módosítókról     4:31

Határozathozatal módosítókról
T/1382 A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 116 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     4:31
 117 Földesi Gyula (Fidesz) jegyzői ismertetés jegyző   0:55
 118 Jakab István (Fidesz) Határozathozatal módosítókról     22:05

Zárószavazás önálló indítványról
T/1441 A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtásának biztosítása érdekében szükséges törvénymódosításokról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 118 Jakab István (Fidesz) önálló indítvány elfogadva     22:05

Zárószavazás önálló indítványról
T/1380 Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 118 Jakab István (Fidesz) Sürgős kihirdetés kérése     22:05
 118 Jakab István (Fidesz) önálló indítvány elfogadva     22:05

Zárószavazás önálló indítványról
H/1459 A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010 közötti - kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó - döntések vizsgálatára országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 118 Jakab István (Fidesz) önálló indítvány elfogadva     22:05

Határozathozatal módosítókról
T/1545 A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 118 Jakab István (Fidesz) Határozathozatal módosítókról     22:05

Zárószavazás önálló indítványról
T/1545 A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 118 Jakab István (Fidesz) Sürgős kihirdetés kérése     22:05
 118 Jakab István (Fidesz) önálló indítvány elfogadva     22:05

Döntés személyi kérdésben
H/1687 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V.14.) OGY határozat módosításáról (a Fogyasztóvédelmi bizottságba Boldvai László helyett Tóth Csabát, az Ifjúsági bizottságba Horváth Csaba helyett Boldvai Lászlót taggá)
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 118 Jakab István (Fidesz) önálló indítvány elfogadva     22:05

Általános vita folytatása
T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 119 Jakab István (Fidesz) általános vita folytatása     2:12
 120 Talabér Márta (Fidesz) felszólalás   13:33:00 4:58
 121 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:10
 122 Gúr Nándor (MSZP) felszólalás   13:38:00 9:05
 123 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:14
 124 Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) felszólalás   13:47:00 9:54
 125 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:12
 126 Dr. Bárándy Gergely (MSZP) kétperces felszólalás   13:58:00 2:05
 127 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:09
 128 Dr. Hiller István (MSZP) kétperces felszólalás   14:00:00 2:05
 129 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:09
 130 Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) kétperces felszólalás   14:02:00 1:19
 131 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:10
 132 Dr. Hiller István (MSZP) kétperces felszólalás   14:03:00 1:40
 133 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:14
 134 Rozgonyi Ernő (Jobbik) felszólalás   14:05:00 11:24
 135 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:09
 136 Ékes József (Fidesz) felszólalás   14:17:00 4:48
 137 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:11
 138 Ertsey Katalin (LMP) felszólalás   14:22:00 4:49
 139 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:11
 140 Dr. Simicskó István (KDNP) felszólalás   14:27:00 7:27
 141 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:10
 142 Babák Mihály (Fidesz) kétperces felszólalás   14:34:00 2:08
 143 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:09
 144 Ertsey Katalin (LMP) kétperces felszólalás   14:37:00 1:21
 145 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:14
 146 Tukacs István (MSZP) felszólalás   14:38:00 7:48
 147 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:11
 148 Tasó László (Fidesz) felszólalás   14:46:00 7:43
 149 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:10
 150 Göndör István (MSZP) kétperces felszólalás   14:54:00 1:55
 151 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:09
 152 Kovács Tibor (MSZP) kétperces felszólalás   14:56:00 1:52
 153 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:08
 154 Tasó László (Fidesz) kétperces felszólalás   14:58:00 1:59
 155 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:07
 156 Lasztovicza Jenő (Fidesz) kétperces felszólalás   15:00:00 1:31
 157 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:06
 158 Gőgös Zoltán (MSZP) kétperces felszólalás   15:02:00 1:41
 159 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:05
 160 Kovács Ferenc (Fidesz) kétperces felszólalás   15:04:00 1:04
 161 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:12
 162 Tukacs István (MSZP) kétperces felszólalás   15:05:00 1:23
 163 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:11
 164 Ivády Gábor (független) felszólalás   15:06:00 3:04
 165 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:06
 166 Seszták Oszkár (KDNP) felszólalás   15:10:00 18:08
 167 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:08
 168 Varju László (MSZP) kétperces felszólalás   15:28:00 1:01
 169 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:10
 170 Hegedűs Lorántné (Jobbik) felszólalás   15:29:00 12:09
 171 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:19
 172 Osztolykán Ágnes (LMP) felszólalás   15:42:00 5:15
 173 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:19
 174-178 Lasztovicza Jenő (Fidesz) felszólalás   15:47:00 7:42
 179 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:16
 180 Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) felszólalás   15:55:00 6:27
 181 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:06
 182 Dr. Józsa István (MSZP) felszólalás   16:02:00 5:28
 183 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:12
 184 Márton Attila (Fidesz) felszólalás   16:07:00 6:16
 185 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:08
 186 Dr. Józsa István (MSZP) kétperces felszólalás   16:14:00 0:36
 187 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:12
 188 Volner János (Jobbik) felszólalás   16:15:00 10:16
 189 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:09
 190 Tállai András (Fidesz) kétperces felszólalás Belügyminisztérium államtitkára 16:25:00 2:15
 191 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:06
 192 Babák Mihály (Fidesz) kétperces felszólalás   16:27:00 2:08
 193 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:04
 194 Szatmáry Kristóf (Fidesz) felszólalás   16:30:00 6:25
 195 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:07
 196 Szilágyi László (LMP) felszólalás   16:36:00 5:51
 197 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:05
 198 Babák Mihály (Fidesz) kétperces felszólalás   16:42:00 2:08
 199 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:06
 200 Jávor Benedek (LMP) kétperces felszólalás   16:44:00 0:36
 201 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:07
 202 Hirt Ferenc (Fidesz) felszólalás   16:45:00 8:09
 203 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:07
 204 Tállai András (Fidesz) felszólalás Belügyminisztérium államtitkára 16:53:00 10:33
 205 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:12
 206 Gőgös Zoltán (MSZP) felszólalás   17:04:00 5:35
 207 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:16
 208 Szekó József (Fidesz) felszólalás   17:10:00 6:28
 209 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:14
 210 Zakó László (Jobbik) felszólalás   17:16:00 10:28
 211 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:19
 212 Dr. Veres János (MSZP) kétperces felszólalás   17:27:00 1:00
 213 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:09
 214 Babák Mihály (Fidesz) kétperces felszólalás   17:28:00 2:17
 215 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:08
 216 Dr. Ángyán József (Fidesz) felszólalás vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár 17:31:00 6:34
 217 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:14
 218 Bödecs Barna (Jobbik) kétperces felszólalás   17:38:00 0:41
 219 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:10
 220 Babák Mihály (Fidesz) kétperces felszólalás   17:38:00 1:51
 221 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:10
 222 Gőgös Zoltán (MSZP) kétperces felszólalás   17:40:00 1:59
 223 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:11
 224 Hanó Miklós (Fidesz) kétperces felszólalás   17:43:00 2:49
 225 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:18
 226 Vigh László (Fidesz) felszólalás   17:46:00 4:47
 227 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:12
 228 Kovács Tibor (MSZP) felszólalás   17:51:00 6:31
 229 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:15
 230 Manninger Jenő (Fidesz) kétperces felszólalás   17:57:00 2:15
 231 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:11
 232 Babák Mihály (Fidesz) kétperces felszólalás   18:00:00 2:10
 233 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:18
 234-238 Dr. Veres János (MSZP) ügyrendi kérdés   18:02:00 0:45
 239 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     1:09
 240 Kovács Ferenc (Fidesz) felszólalás   18:05:00 6:29
 241 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:12
 242 Szabó Imre (MSZP) felszólalás   18:11:00 1:49
 243 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:20
 244 Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) kétperces felszólalás   18:13:00 1:49
 245 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:11
 246 Gelencsér Attila (Fidesz) felszólalás   18:15:00 5:40
 247 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:26
 248 Dr. Veres János (MSZP) kétperces felszólalás   18:21:00 1:58
 249 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:09
 250 Gelencsér Attila (Fidesz) kétperces felszólalás   18:23:00 2:05
 251 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:14
 252 Dr. Veres János (MSZP) kétperces felszólalás   18:26:00 2:07
 253 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:13
 254 Vigh László (Fidesz) kétperces felszólalás   18:28:00 1:12
 255 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:12
 256 Kovács Tibor (MSZP) kétperces felszólalás   18:30:00 2:03
 257 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:08
 258 Gelencsér Attila (Fidesz) kétperces felszólalás   18:32:00 2:09
 259 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:12
 260 Dr. Veres János (MSZP) kétperces felszólalás   18:34:00 2:00
 261 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:09
 262 Dr. Tilki Attila (Fidesz) kétperces felszólalás   18:36:00 1:30
 263 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:13
 264 Horváth András Tibor (MSZP) kétperces felszólalás   18:38:00 2:09
 265 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:10
 266 Kovács Ferenc (Fidesz) kétperces felszólalás   18:40:00 2:15
 267 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:06
 268 Dr. Veres János (MSZP) kétperces felszólalás   18:42:00 2:03
 269 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:08
 270 Gelencsér Attila (Fidesz) kétperces felszólalás   18:45:00 1:57
 271 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:09
 272 Burány Sándor (MSZP) kétperces felszólalás   18:47:00 2:03
 273 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:09
 274 Dr. Simon Miklós (Fidesz) kétperces felszólalás   18:49:00 2:02
 275 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:11
 276 Horváth András Tibor (MSZP) kétperces felszólalás   18:51:00 0:36
 277 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:08
 278 Kovács Péter (Fidesz) kétperces felszólalás   18:52:00 1:30
 279 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:09
 280 Dr. Varga László (MSZP) kétperces felszólalás   18:53:00 2:10
 281 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:07
 282 Kovács Ferenc (Fidesz) kétperces felszólalás   18:56:00 2:04
 283 Dr. Latorcai János (KDNP) ülésvezetés     0:17
 284 Gőgös Zoltán (MSZP) kétperces felszólalás   18:58:00 2:12
 285 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:06
 286 Pócs János (Fidesz) kétperces felszólalás   19:00:00 2:03
 287 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:06
 288 Göndör István (MSZP) kétperces felszólalás   19:03:00 2:12
 289 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:08
 290 Kőszegi Zoltán (Fidesz) kétperces felszólalás   19:05:00 2:12
 291 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:10
 292 Vágó Gábor (LMP) kétperces felszólalás   19:07:00 2:10
 293 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:06
 294 Vigh László (Fidesz) kétperces felszólalás   19:09:00 1:08
 295 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:30
 296 Göndör István (MSZP) kétperces felszólalás   19:11:00 2:06
 297 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:06
 298 Vágó Gábor (LMP) kétperces felszólalás   19:13:00 0:24
 299 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:13
 300-302 Bödecs Barna (Jobbik) felszólalás   19:14:00 8:23
 303 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:08
 304 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) kétperces felszólalás   19:23:00 2:06
 305 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:05
 306 Vágó Gábor (LMP) kétperces felszólalás   19:25:00 2:01
 307 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:05
 308 Szilágyi László (LMP) kétperces felszólalás   19:27:00 2:05
 309 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:15
 310 Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) felszólalás   19:29:00 9:12
 311 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:13
 312 Szilágyi László (LMP) kétperces felszólalás   19:39:00 2:12
 313 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:07
 314 Dr. Ángyán József (Fidesz) kétperces felszólalás vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár 19:41:00 2:05
 315 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:05
 316 Vágó Gábor (LMP) kétperces felszólalás   19:43:00 2:04
 317 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:10
 318 Horváth László (Fidesz) felszólalás   19:45:00 6:07
 319 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:07
 320 Szilágyi László (LMP) kétperces felszólalás   19:51:00 1:53
 321 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:05
 322 Szávay István (Jobbik) felszólalás   19:53:00 8:24
 323 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:08
 324 Dr. Schiffer András (LMP) kétperces felszólalás   20:02:00 1:10
 325 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:05
 326 Bödecs Barna (Jobbik) kétperces felszólalás   20:03:00 2:09
 327 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:04
 328 Szávay István (Jobbik) kétperces felszólalás   20:05:00 2:05
 329 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:19
 330 Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) felszólalás   20:08:00 3:57
 331 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:11
 332 Polics József (Fidesz) felszólalás   20:12:00 4:00
 333 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:07
 334 Dr. Ángyán József (Fidesz) kétperces felszólalás vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár 20:16:00 2:41
 335 Dr. Ujhelyi István (MSZP) általános vita elnapolása     0:55

Általános vita folytatása és lezárása
T/1480 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 335 Dr. Ujhelyi István (MSZP) általános vita folytatása     0:55
 336 Burány Sándor (MSZP) felszólalás   20:20:00 3:25
 337 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:08
 338 Dr. Schiffer András (LMP) felszólalás   20:23:00 10:34
 339 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:16
 340 Pősze Lajos (Jobbik) felszólalás   20:34:00 7:40
 341 Dr. Ujhelyi István (MSZP) általános vita lezárva     0:53

Általános vita folytatása és lezárása
T/1479 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 341 Dr. Ujhelyi István (MSZP) általános vita folytatása     0:53
 342 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) felszólalás   20:43:00 5:35
 343 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:08
 344 Dr. Veres János (MSZP) felszólalás   20:48:00 7:03
 345 Dr. Ujhelyi István (MSZP) ülésvezetés     0:08
 346 Pősze Lajos (Jobbik) felszólalás   20:55:00 5:38
 347 Jakab István (Fidesz) általános vita lezárva     1:20

Általános vita megkezdése
T/893 A szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai nyugdíj-privilégiumok megszüntetéséről és a szocializmus áldozatainak társadalombiztosítási kompenzációjáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 347 Jakab István (Fidesz) általános vita megkezdve     1:20
 348 Novák Előd (Jobbik) Expozé   21:02:00 16:38
 349 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:12
 350 Halász János (Fidesz) felszólalás nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár 21:19:00 9:40
 351 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:16
 352 Talabér Márta (Fidesz) Ismerteti a bizottság véleményét Ifjúsági, szociális bizottság 21:29:00 2:33
 353 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:15
 354 Sneider Tamás (Jobbik) felszólalás   21:32:00 5:17
 355 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:12
 356 Szilágyi György (Jobbik) felszólalás   21:37:00 8:59
 357 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:12
 358 Mile Lajos (LMP) felszólalás   21:47:00 12:50
 359 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:21
 360 Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) felszólalás   22:00:00 7:27
 361 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:11
 362 Dr. Varga István (Fidesz) felszólalás   22:07:00 14:24
 363 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:11
 364 Szilágyi György (Jobbik) felszólalás   22:22:00 2:23
 365 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:07
 366 Mile Lajos (LMP) kétperces felszólalás   22:24:00 2:17
 367 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:07
 368 Dúró Dóra (Jobbik) kétperces felszólalás   22:27:00 2:07
 369 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:08
 370 Dr. Kiss Sándor (Jobbik) kétperces felszólalás   22:29:00 0:33
 371 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:14
 372 Dr. Schiffer András (LMP) felszólalás   22:30:00 13:26
 373 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:09
 374 Sneider Tamás (Jobbik) kétperces felszólalás   22:43:00 1:44
 375 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:09
 376 Babák Mihály (Fidesz) felszólalás   22:45:00 9:12
 377 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:08
 378 Dúró Dóra (Jobbik) kétperces felszólalás   22:55:00 1:53
 379 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:10
 380 Dr. Varga István (Fidesz) kétperces felszólalás   22:57:00 2:48
 381 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:19
 382 Novák Előd (Jobbik) felszólalás   23:00:00 11:10
 383 Jakab István (Fidesz) ülésvezetés     0:53
 384 Dr. Varga István (Fidesz) kétperces felszólalás   23:12:00 0:22
 385 Jakab István (Fidesz) általános vita elnapolása     0:45

Ülésnap lezárása
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 385 Jakab István (Fidesz) Az ülésnap bezárása     0:45