Készült: 2021.04.17.00:32:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

255. ülésnap (2005.10.17.), 53. felszólalás
Felszólaló Kovács Tibor (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
Videó/Felszólalás ideje 3:07


Felszólalások:  Előző  53  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Tiszaújváros önkormányzata - de gondolom, számos más település önkormányzata is - évről évre rendszeresen szembesül a vendéglátó-ipari egységek zajos működése miatt beérkező lakossági panaszokkal. A vendéglátóhelyek környezetében lakók nyugalmát nagymértékben zavarja az azokból kiszűrődő hangos zene, a távozó és érkező vendégek hangoskodása, valamint az üzlethelyiségek előtti rendszeres rendzavarás. Az említett jelenségek elsősorban a közelben lakók éjszakai pihenését teszik lehetetlenné.

A hatályos jogszabályok korlátozott lehetőséget biztosítanak az önkormányzatoknak a vendéglátó-ipari egységek nyitvatartási idejének korlátozása tekintetében. A nyitva tartás idejét a törvény alapján a kereskedő állapítja meg, az önkormányzat jegyzőjének arra semmilyen előzetes befolyása nincs. Az önkormányzat az utólagos szankcionálás eszközével csupán akkor léphet fel, amikor már fokozott lakossági elégedetlenséggel kell szembenéznie.

A vonatkozó kormányrendelet alapján a jegyző abban az esetben korlátozhatja az üzlet éjszakai nyitva tartását, illetve rendelhet el kötelező zárvatartási időszakot, ha az üzlet már két-három alkalommal méréssel bizonyítottan, figyelmeztetés ellenére lépte túl a külön jogszabályban meghatározott zajterhelési határértéket. A mérés költségei az önkormányzatot terhelik, amely jelenleg 60 ezer forint alkalmanként. Tapasztalataim szerint azonban gyakran előfordul, hogy az üzemeltető tudomást szerez a hatósági mérés szándékáról, és végül az sikertelenül zárul. (Folyamatos zaj.)

Az önkormányzat kezében tehát nincsen megfelelő eszköz a vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartása okozta problémák kezelésére. Az utólagos szankcionálás gyakorlatban való alkalmazása nehézkes és drága, az üzemeltető által önkényesen megállapított nyitvatartási idő utólagos korlátozása sok esetben eredménytelen. A folyamatosan érkező lakossági panaszokat a jegyző nem tudja eredményesen kezelni, a probléma az önkormányzat és a lakosság közötti konfliktussá válik.

A felvetés nemcsak helyi, tiszaújvárosi, hanem országos jelentőségű, ezt bizonyítja az is, hogy az állampolgári jogok biztosa éves beszámolóiban rendszeresen említést tesz a jogszabály-módosítások szükségességéről, a preventív jellegű jogi eszközök bevezetéséről.

A fentiek alapján kérdezem az államtitkár urat: milyen lehetőséget lát a vendéglátó-ipari egységek lakóhelyi környezetre gyakorolt zavaró hatásának csökkentésére? Milyen jogi eszközöket alkalmazhatnak az önkormányzatok a zajterhelést okozó üzlethelyiség üzemeltetőjével szemben? Lát-e lehetőséget az 1978. évi, belkereskedelemről szóló törvény és a szükséges egyéb, önkormányzati jogkört érintő szabályok módosítására?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  53  Következő    Ülésnap adatai