Készült: 2020.07.07.20:19:36 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

175. ülésnap (2012.03.27.), 82. felszólalás
Felszólaló Farkas Zoltán (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Honvédelmi és rendészeti bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:43


Felszólalások:  Előző  82  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

FARKAS ZOLTÁN, a honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök út. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága március 21-én megvitatta a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló T/6352. számú törvényjavaslatot, és a bizottság egyhangúlag, 14 igen szavazattal azt általános vitára alkalmasnak nyilvánította.

A bizottsági ülésen a Honvédelmi Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium együttesen képviseltette magát és ismertette a törvényjavaslat honvédelemre vonatkozó részeit.

A javaslat teljes mértékben megfelel azon védelmi és biztonsági szempontoknak, amelyek a törvény 16 éves létezése óta keletkeztek. A Honvédelmi Minisztérium szakemberei végig részt vettek a törvényjavaslat kidolgozásában, így megvalósultak a katonai irányelvek, amelyek a NATO elvárásainak is eleget tesznek.

A bizottság egyhangú szavazásával alátámasztotta, hogy a törvényjavaslat biztosítja a vele szemben támasztott szakmai, gazdasági és társadalmi igényeket. A törvényjavaslat meghatározza a földmérési és térképészeti szakterületekkel kapcsolatos állami alapfeladatokat, valamint az állami alapmunkák körét. Ezen belül a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét határozza meg a javaslat, melyek közé tartozik a honvédelmi célú térképészeti tevékenység tervezéséért, irányításáért, valamint végzéséért felelős szerv rendeletben történő kijelölése. Szintén a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozik a honvédelmi célú térképi adatbázisok tartalmának, pontossági követelményeinek, vonatkoztatási és vetületi rendszerének, valamint a térképellátás szabályainak rendeletben történő meghatározása.

Fontos kiemelni, hogy a honvédelmi célú térképi adatbázisok nem nyilvánosak, azokból adatszolgáltatás nem történik, hiszen alapból, eredetükből adódóan honvédelmi feladatot látnak el. Ez alatt a békefeladatok, a válságreagáló műveletek, a háborús műveletek tervezéséhez és végrehajtásához szükséges katonai topográfiai, tematikus térképi és katonaföldrajzi adatbázisokat kell érteni. A honvédelmi célú térképi adatbázisok által lefedett terület pedig nem korlátozódik Magyarország területére, mivel Magyarország tagja a NATO-nak.

Tisztelt Országgyűlés! Ennek megfelelően a honvédelmi és rendészeti bizottság javasolja a törvényt általános vitára, és javasolja azt az Országgyűlésnek elfogadásra.

Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  82  Következő    Ülésnap adatai