Készült: 2020.07.12.02:09:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

175. ülésnap (2012.03.27.), 32. felszólalás
Felszólaló Farkas Zoltán (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Honvédelmi és rendészeti bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:00


Felszólalások:  Előző  32  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

FARKAS ZOLTÁN, a honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A honvédelmi és rendészeti bizottság a tegnapi ülésén megvitatta az Országgyűlésről szóló T/6391. számú törvényjavaslatot, illetve a Házszabályról szóló H/6392. számú határozati javaslatot, és azt 14 igen szavazattal, 6 nem ellenében általános vitára alkalmasnak tartotta.

Mint ahogy az az alkotmányügyi bizottság ismertetésében is elhangzott, itt is különböző vélemények fogalmazódtak meg. Elsősorban a bizottság az országgyűlési őrség jogosítványait, illetve a házelnök rendészeti jogkörét vitatta meg részletesen. A kormánytöbbség és az ellenzék bizonyos kérdésekben egyetértő, bizonyos kérdésekben pedig különböző véleményeket fogalmazott meg.

Véleményünk szerint a javaslat pótolja az elmúlt húsz év közjogi szabályozásának hiányosságát, amely nem állt rendelkezésre, az Országgyűlést megzavaró országgyűlési képviselőkkel szemben történő hatékony fellépés jogi eszköztárát biztosítja. Ennek érdekében részletesen szabályozásra kerülnek azok az esetek, amikor az Országgyűlés valamely bizottsága vagy az elnök jogi eszközök alkalmazásával felléphet az ülésezés rendje ellen vétő képviselőkkel szemben. A cél ezzel az, hogy visszaszoruljanak az Országgyűlés tekintélyét romboló, illetve a rendeltetéscélú működését szabályozó, azt akadályozó magatartások.

A tervezet létrehozza az alaptörvényi felhatalmazás alapján az országgyűlési őrséget is. Ezzel feléleszti a magyar közjogi hagyományokba illeszkedő azon megoldást is, miszerint a legfőbb népképviseleti szerv biztonságáról és védelméről önállóan működő testület gondoskodik. Az őrség megalakulásával a törvényhozás belső és külső működésének megzavarása esetén a rend helyreállítását és fenntartását egy, a végrehajtó hatalomtól szervezetileg és irányításában is elkülönülő, független végrehajtó szerv végzi majd. Az őrség feladatai közé tartozik az Országház védelme, az épületekkel összefüggő létesítménybiztosítási feladatok, az Országgyűlés elnökével kapcsolatos személyi védelmi feladatok, valamint az elsődleges tűzbiztonsági feladatok ellátása is, illetve az Országgyűlés fegyelmi jogköre és az elnök rendészeti jogköre keretében hozott intézkedések érvényre juttatása.

Mindezekre figyelemmel tartotta a bizottság az előterjesztést általános vitára alkalmasnak, és javasolja a Háznak elfogadásra.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  32  Következő    Ülésnap adatai