Készült: 2020.08.12.09:15:58 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

53. ülésnap (2007.03.05.), 48. felszólalás
Felszólaló Lukács Zoltán (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
Videó/Felszólalás ideje 2:40


Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Az egyenlő esélyek biztosítása az Európai Uniónak eddig is és ezután is az egyik legfontosabb politikai célja. Az Európai Szociális és Gazdasági Bizottság nemrégiben elismerte, hogy Magyarország rendkívül komoly lépéseket tett ebben az ügyben, bár arra is felhívta a figyelmet, hogy még jelentős teendők vannak sok területen. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy 2007-et az Európai Unió az esélyegyenlőség évének nyilvánította.

Az esélyegyenlőség ügye rendkívül bonyolult és összetett kérdés, ugyanúgy idetartozik a vallási, faji, nemzeti kisebbségi vagy nemi diszkrimináció, mint ahogy a munkahelyeken, a munka világában megvalósuló vagy nem megvalósuló szociális jogok érvényesülése. A fogyatékkal élők tekintetében némi előrelépést jelentett a 2003. év, amelyik a fogyatékkal élők éve volt az Európai Unióban. Az ott elfogadott cselekvési tervnek köszönhetően ma nagyobb figyelem fordul a fogyatékkal élő embertársaink felé, és az európai polgárok is talán jobb és naprakészebb információval rendelkeznek ezekről az embertársaikról.

Nemrégiben alkalmam volt találkozni a Komárom-Esztergom Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnökével Tatabányán, és a vele folytatott megbeszélés arról győzött meg, hogy ezek az emberek nemcsak kérik és várják a segítségünket, hanem bizony nagyon konkrétan szeretnének részt venni a probléma megoldásában, nagyon konkrétan részei szeretnének lenni a probléma megoldásának. Nagyon sok jó ötletet kaptam, sőt rendkívül jó színvonalon kidolgozott konkrét törvénymódosítási javaslatokat kaptam tőlük. Ennek a részletezésére itt természetesen sem hely, sem idő nincs, de el fogom juttatni miniszter úrnak ezeket, mert azt gondolom, hogy a döntés-előkészítésben és a döntések meghozatalában mindenképpen hasznos lehet.

Ez az év tehát az esélyegyenlőség éve, egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy ráirányítsuk a közvélemény, de nemcsak a közvélemény, hanem a döntéshozók figyelmét is bizonyos diszkriminációkra, azokra a csoportokra, amelyeket diszkrimináció sújt, és természetesen azokra a problémákra is ráirányítsuk a figyelmet, amelyek ma még megoldást várnak, és amelyeket csak közösen tudunk ebben az országban mi, politikai döntéshozók és az ügyben érintett polgárok meghozni.

Kérdezem a miniszter úrtól, hogy milyen programokkal, milyen intézkedésekkel kapcsolódik be Magyarország az európai esélyegyenlőségi évbe.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti oldalon.)

(Az elnöki széket Harrach Péter, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)
Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai