Készült: 2020.02.25.13:21:32 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 66 2006.11.18. 4:42  1-85

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Az utóbbi percekben egészen elképesztő irányt vett ez a vita. Először Sós Tamás képviselőtársam, majd pedig Keller László képviselőtársunk egészen meglepő időhorizontra nyúlt vissza, és kezdte el azt a beszédet, amelyről azt gondolom, kicsit szűkíteni kellene ezt az időhorizontot, és talán kicsit beláthatóbb időbe kellene tenni.

Arra kérem, ha - többek között - az önkormányzatok költségvetéséről beszélünk, azt gondolom, tekintsünk csak vissza a 2002-től 2006-ig terjedő időszakra, hiszen a 2002-es költségvetésben még megvoltak azok a lehetőségek, hogy az önkormányzatok költségvetését javítani tudjuk.

Nos, azt gondolom, mind a 2003-as, mind a 2004-es, mind a 2005-ös és 2006-os költségvetés csak és kizárólag szűkítéseket hozott az önkormányzatok költségvetésében. Ha visszatekintünk a nap elején elhangzottakra, lehet persze arról beszélni, hogy ez a felelősség költségvetése, aztán arról is, hogy ez a kijózanodás költségvetése, de én azt gondolom - az önkormányzatok helyzetét figyelve -, ezt inkább a katasztrófa költségvetésének kell nevezni. Többek között azért is szeretném mondani, mert az előző években is folyamatosan, egy kisvárosi önkormányzat esetében a költségvetéséből körülbelül 50-60 vagy esetleg éppen 70 millió forintot vontak ki, és ennyivel kevesebb lehetőség állt rendelkezésünkre, és persze különböző feladatokat kaptunk még, amelyekhez költségvetési forrásokat nem biztosított az állami költségvetés. Nos, azt gondolom, hogy ha az önkormányzatok - és már többségük elvégezte a számításokat - megnézik a jelenlegi költségvetést, bizony egyrészről csökkenő bevételi lehetőségek, csökkenő normatívák állnak az önkormányzatok rendelkezésére, és azt gondolom, a feladatellátás tekintetében is van még pluszfeladat, amely az önkormányzatokhoz kerül.

Éppen ezért azt hiszem, hogy az a lehetőség, amely az önkormányzatok számára rendelkezésre áll az elkövetkezendő években, főként a kis önkormányzatok esetében, de most már megkockáztatom, a kisvárosok esetében is csődökhöz fog vezetni. Az önkormányzatok eladósodnak, és bizony nemhogy az önként vállalt feladataik tekintetében kell komoly visszalépéseket tenniük, hanem még a kötelező feladatellátás is veszélybe kerül. És akkor még ne beszéljünk azokról a dolgokról, hogy az elkövetkezendő időszakban forrásoknak kellene rendelkezésre állni egyrészről arra, hogy a különböző európai uniós támogatásokat elnyerhessék, és ezeket a forrásokat biztosítani kellene az önkormányzatok részéről. Nos, ezeket csak hitelfelvétellel tudják megoldani, ebben nem segíti az önkormányzatokat az a támogatás, amelyet - többek között az önerő biztosításához - a jelenlegi költségvetés biztosítani tud.

Csak egy dologra szeretnék utalni ebben a költségvetésben. Önök itt - többek között - a budapesti tömegközlekedés és a metró támogatására költségvetési forrásokat biztosítanak, ami helyes. De azt gondolom, valamennyien elfeledkeznek arról, hogy a vidéki településeknél is szükséges lenne költségvetési forrásokat biztosítani ahhoz, hogy a tömegközlekedés lehetőségeit biztosítani tudjuk. Hiszen a kistelepülések jelen pillanatban elérhetetlenek, a kistelepülések tömegközlekedése bizony sajnálatos módon egyre nehezebb helyzetbe kerül. Az emberek nem tudják elérni a munkahelyeiket, a különböző ellátásokat. Azt gondolom, szükséges lenne, hogy ez a költségvetés erre további forrásokat biztosítson.

Nos, számos olyan dolog van még ebben a költségvetésben, amely az önkormányzatok számára hátrányos. Azt gondolom, felelős önkormányzati vezető ezt a költségvetést nem támogathatja. Ezzel így vagyunk mi is, és ezt természetesen nem tudjuk támogatni.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
70 88 2007.05.14. 3:19  87-93

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Az állam egyik legfontosabb feladata, hogy az embereknek megfelelő munkát tudjon biztosítani, hogy biztosítsa a feltételeket a munkahelyteremtéshez, a munkahelyek megtartásához. Ma Magyarországon azt tapasztaljuk, hogy a kormány - kampányígéreteivel ellentétben - képtelen a munkanélküliség helyzetét megfelelően javítani. A hármas tagolásból csak a szórakozás és a pihenés marad; szórakozás az ország jövőjével, pihenés az összemutyizott pénzeken.

(15.40)

Tisztelt Államtitkár Úr! Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a szociálliberális kormány öt éve alatt a munkanélküliség hihetetlen méreteket öltött. Mára bebizonyosodott, hogy a több százezer új munkahely is csak szlogen volt. Valójában munkahelyek bezárását jelenti. Igaz, ez összhangban van a jelenlegi, reformoknak álcázott politikai hitvallásukkal, bezárni kórházakat, vasúti vonalakat, kispostákat, iskolákat.

Bizonyára egyetértünk abban, hogy a nagyvárosok kedvezőbb helyzetben vannak munkalehetőségek tekintetében, mint a kistérségek vagy éppen a kisvárosok. Bármily meglepő az önök számára, de így van ez az ország nyugati részén is. A körmendi térség jellemző problémája, hogy nagy múltú, sok embert foglalkoztató cégek sorra zártak be. De vajon minek köszönhető ez? Talán érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a megígért adócsökkentés helyett bevezetésre kerülő adó- és járulékemelés mennyiben játszik szerepet. Vajon a kiszámíthatatlan gazdasági helyzet mennyiben tudja befolyásolni a befektetőket? Vajon segíti-e egyes térségek fejlődését a közút és a vasút finoman szólva sem európai fejlettsége?

A legszomorúbb tény mégiscsak az, hogy a kormány ezek mellett folyamatosan magára hagyja a befektetők bizalmáért küzdő önkormányzatokat. Körmend városa mindent elkövet annak érdekében, hogy maradásra bírja a munkahelyteremtő cégeket. Azt gondolom, hogy az ipari park létesítése, fejlesztése mind-mind arra ösztönzik a beruházókat, hogy ide jöjjenek, itt maradjanak.

Mint ahogy arról a hírekből is értesülhettek, április 27-28-án a környék egyik munkaadója, a World Proteins Kft. közel négyezer négyzetméteres gyára leégett, ezzel rontva a térség munkanélküli-helyzetén. Körmend városa tízmillió forinttal járulna hozzá az újjáépítés költségeihez, amennyiben a cég újra felépítené gyárát. Mindezt teszi annak ellenére, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségei igencsak korlátozottak. Ráadásul a tűzvész nemcsak a gyár tulajdonosának, hanem az önkormányzati tűzoltóságnak, valamint a városnak is károkat okozott.

Tisztelt Államtitkár Úr! Kérdezem hát, milyen intézkedésekkel próbálják meg a térségi munkanélküliség csökkentését elérni. Nevezzék meg azokat a támogatási formákat, amelyekkel az önkormányzatokat segíteni tudják az ilyen rendkívüli helyzetekben! Ilyen és ehhez hasonló helyzetben miben tud segíteni a minisztérium a munka nélkül maradt embereknek, illetve a nehéz helyzetbe került cégeknek?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
70 92 2007.05.14. 1:02  87-93

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! Már izgultam, hogy nem kapok választ a kérdéseimre. Igaz, örömmel konstatálom, hogy legalább valamit megtudok arról, hogy mégis milyen támogatásokat szeretnének nyújtani ebben a helyzetben. De azért szeretném elmondani önnek, hogy 50 fő alatti cégről van szó, és erre semmilyen program nem intézkedik, többek között kormányhatározat sem.

Államtitkár Úr! Én egy alkalommal, 2002 és 2004 között interpelláltam önt, ugyanígy térségi munkaügyi problémákat illetően. Akkor sem kaptam konkrét és jó és kielégítő választ. (Közbeszólás az MSZP soraiból: De pénzt kaptál!) Utána 2004 és 2006 között mint minisztert interpelláltam, akkor sem kaptam az őriszentpéteri cipőgyárral kapcsolatosan megfelelő választ. Most mint államtitkárt interpellálom ismételten ugyanebből a problémából fakadóan, és ismét nem kapok megnyugtató választ.

Államtitkár Úr! Higgyek én önöknek? Nem tudok hinni. Nem fogadom el a válaszát. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
77 206 2007.05.30. 7:36  189-225

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Figyelve a vitát azt gondolom, hogy jó pár olyan gondolat elhangzott itt az eddigiekben, ami hivatkozott esetleg arra is, hogy ezeket a problémákat, amelyek nyilván mindkét téma esetében más és más alapokon nyugszanak, mert az egyik egy most már idestova másfél ciklus óta zajló probléma, amely hol erőteljesebben mutatkozik meg, hol kevésbé erőteljesen mutatkozik meg, de a probléma ott van, és én azt gondolom, a térségben élők mindent megtettek annak érdekében, akár civil személyek, civil emberek, akár civil szervezetek, akár pedig más szervezetek is, hogy valamilyen formában megoldás kerüljön azokra a problémákra, amelyet éppenséggel a Rába habzása jelent a térségben élők számára.

Valahol nem sikerült eredményt elérni. Tehát jelen pillanatban is ott tartunk, mint amikor először a környezeti problémát érezték. Nyilván történtek fellépések, foglalkoztak vele fórumokon, minisztériumokban, osztrák-magyar vízügyi bizottságban éppenséggel vagy az Európai Parlamentben. Azonban a Rába mentén élő emberek nap mint nap szembesülnek ugyanazzal a ténnyel, hogy a helyzet változatlan, ugyanazok a problémák vannak a Rába habzását illetően.

Az emberek már ismerik, hogy mi a folyó szennyezésének oka, tudják, hogy mitől származik, azonban érdemi eredményt szeretnének látni, és ez a legfontosabb, és ők úgy érzik, hogy ezt a kérdéskört ott már nem tudják megoldani.

Hogy káros-e a keményebb fellépés? Hogy ez a nemzeti öntudatunkat esetleg gazdagítja vagy éppenséggel javítja? Én azt gondolom, ez nem annyira érdekel bennünket. Inkább az érdekel bennünket, hogy a megoldás megszülessen, és ez a megoldás úgy szülessen meg, hogy eredmény is legyen, konkrét eredmény. Ugyanis a térségben levő települések - gondolhatok itt éppenséggel Szentgotthárdra, amely leginkább szenved ettől, de azt gondolom, számos kisebb terület, és most mindegyiket nem szeretném mondani, Csörötnek vagy éppenséggel Csákánydoroszló vagy Molnaszecsőd vagy éppenséggel Körmend - ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, és szeretnének az elkövetkezendő években kiutat találni, megtalálni a helyüket, szerepüket, lehetőségeiket, mondjuk, a Rábával kapcsolatban, éppenséggel a turizmusban.

(17.50)

És ha ezzel szembesülünk vagy ennek utánanézünk, ma már láthatják képviselőtársaim, hogy jelen pillanatban a felére vagy éppenséggel a harmadára csökken azoknak a túrázóknak a száma, akik a korábbi években folyamatosan ott voltak, csak ennek a problémának a hatására bizony egyre inkább elmaradoznak, és bizony ma már nem szívesen jönnek a Rába térségébe túrázni, hanem megpróbálnak máshol, tisztább területeken lehetőségeket találni. És azt gondolom, mi erre szeretnénk megoldást. A Rába szerelmesei folyamatosan megkérdezik tőlünk, hogy mi lesz a folyóval, hogyan tudjuk az érdekeinket érvényesíteni az Európai Unióban. Vagy éppenséggel azt is megkérdezik tőlünk, hogy akkor is ez lenne-e a helyzet, ha ellentétesen folyna a folyó.

Én azt gondolom, az első két kérdésre nem biztos, hogy egzakt választ tudnánk adni, viszont a második kérdésre biztos, hogy egzakt választ tudnánk adni. Ha ez ellenkezőleg folyna, akkor biztos vagyok abban, hogy erre már megoldás született volna, mert az osztrák fél biztos, hogy kikövetelte volna, hogy a magyar rész ne szennyezze az osztrák oldalt. Én azt gondolom, ez biztos, hogy így van, és ezt szeretnénk mindenféleképpen elérni, hogy a szennyezés a továbbiakban ne jöjjön át a magyar területekre, és erre találjunk megoldást.

Nyilvánvalóan egy lehetőséget jelenthet, hogy most újabban nem bizottságot hozunk létre, hanem akciócsoportot hozunk létre, de az is csak akkor működik majd jól, hogyha tényleges eredményt fog hozni, konkrét eredményt, megszűnik a Rába habzása, a bőrgyárak megoldják a problémát. Véleményem szerint erre hetente vagy éppenséggel havonta megfelelő megoldásokat kellene találni az elkövetkezendő időszakban, hogy ez ne történjen meg.

A másik nyilván a BEGAS működése, a tervei meg az oda telepítendő égetőmű kérdése, ami nem egy régóta húzódó ügy, nem egy meglévő ügy, hanem majd egy lehetőség arra, hogy odatelepedjen valami. Mi ezt nem kívánjuk - sem Szentgotthárd, sem az Őrség, és éppenséggel a közvetlen határos körmendi kistérség sem kívánja ezt, egyáltalán nem szeretné, hogyha ez a hulladékégető oda épülne, és ott okozna problémát.

A mai sajtó például egyértelműen hozza, hogy az ÁNTSZ vizsgálata szerint a szentgotthárdi kistérségben a légúti betegségek miatt bekövetkezett halálozások száma már jelenleg is jelentősen meghaladja a megyei átlagot. Mi lesz akkor, ha ide még egy hulladékégető épül az elkövetkezendő időszakban? Akkor milyen vizsgálati eredmények fognak születni az elkövetkezendő időszakban? Tehát én azt gondolom, hogy számunkra egyáltalán nem elfogadható az, hogy bármi is idetelepedjen ebbe a térségbe, és bármi is fokozza azt a hatást, hogy az emberek egészségkárosodása megtörténjen.

Én azt gondolom, ezért is fontos az, hogy ez az országgyűlési határozati javaslat benyújtásra került, hogy erre igenis itt találjunk megoldást, a parlament hozzon egy olyan határozatot, amelyben megmutatja egyrészt az ott lévő embereknek, hogy szeretne megoldást találni, szeretné azt, hogy ezek a problémák meg tudjanak oldódni. Én azt gondolom, az lenne a legjobb, hogyha a parlament - én bízom benne, hogy így történik - ennek a határozati javaslatnak a szellemében fogadná ezt el, én abban bízom, hogy egyhangúlag, annak érdekében, hogy megmutathassa a térségben élőknek, hogy ezekre a problémákra az elkövetkezendő időszakban ez megoldást jelent számukra, hiszen párthovatartozástól függetlenül fontosnak érezzük, hogy az egészséges környezetre, a tiszta levegőre és a vízre minden állampolgárnak legyen lehetősége.

Én abban bízom, hogy ezek a módosító javaslatok, amelyekről most hallom, hogy már valahol az elfogadás időszakában vannak, ne gyengítsék ezt az országgyűlési határozati javaslatot, hanem próbáljuk meg abban a szellemben elfogadni, ahogyan képviselőtársaim, Katona Kálmán, V. Németh Zsolt, Nagy Andor képviselőtársaim benyújtották ezt a határozati javaslatot.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
77 218 2007.05.30. 2:00  189-225

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Csak rövid szeretnék lenni, mert azt gondolom, azt a részét, hogy melyik ország lakóit milyen mértékben érinti, megint ketté kell választani, mert egy Rába-ügy esetében, persze nyilvánvalóan a bőrgyárak után lévő szakasz kivételével - mert az egy kis szakasz - főként a magyar oldali részt érinti sokkal hatékonyabban. Hiszen nálunk jelentkeznek azok a problémák, amelyeket bizony meg kellene oldani, és nem hiszem, hogy túlzottan az osztrák oldalon jelentkeznek ezek a dolgok.

Most ne hivatkozzunk a hulladékégetőre még ebben a tekintetben, mert az még csak egy feltételezett állapot, az elképzelhető, hogy ott fog megépülni, igaz, hogy már jelzik, hogy ott akarják megépíteni, de hogy ott is az uralkodó szélirányok kit fognak sújtani leginkább, az abszolút természetes, tehát végeredményben nyilvánvalóan a saját oldalunk az, ami nehezebb helyzetbe kerülhet.

Nem vitatom azt, amit Orosz Sándor képviselőtársam mond, hogy a másik oldalon élőket is ez nehéz helyzetbe hozhatja. Amire én hivatkoztam, van ötven érv a heiligenkreuzi hulladékégető megépítése ellen, és itt vannak olyan vegyületek, amelyekből hetet mérnek folyamatosan. Ennek egyik része az, amire hivatkoztam itt, hogy Szentgotthárdon a halálozás négyszerese a megyei átlagnak az ÁNTSZ vizsgálata szerint. Nyilván tudom és tisztában vagyok azzal, hogy egy-egy ilyen mérés nem minden esetben mutathat teljes eredményt és képet, de én csak hivatkozni szerettem volna arra, hogy melyek lehetnek azok a problémák, amelyek az elkövetkezendő időszakban még magasabb szinten lesznek.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
81 169 2007.06.11. 2:06  168-171

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Országgyűlési képviselőként, valamint Körmend polgármestereként hivatali feladatom, személyes küldetésem is a körmendi Batthyány-kastély, illetve a hozzá tartozó várkert évek óta húzódó jogi státusának megnyugtató, egyben célszerű rendezése. Bizonyára miniszter úr tisztában van azzal a ténnyel, hogy Körmend városa hosszú ideje sajátjaként kezeli az épületet, annak ellenére, hogy a vagyonkezelői jog a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot illeti meg. Azt gondolom, jogos felvetés részünkről, ha helyileg a mi közigazgatási területünkön található, ha a mi városunk polgárai gondozzák, ha a mi városunk hajlandó pénzt áldozni a kastély fenntartására és fejlesztésére, akkor az önkormányzat miért nem kaphatja meg a vagyonkezelői jogot.

A kastély vagyonkezelői jogának megszerzése azonban egyre nehezebb feladatnak tűnik. Immáron évek óta keressük a lehetőségét annak, hogy megkaphassuk a jogokat, de sajnos mindig újabb falakba ütközünk. Érthetetlenül állunk a helyzettel szemben, hiszen mi mindent megtettünk az ügy érdekében. 2005-ben az önkormányzat saját költségvetésének terhére elkészítette a kastélyhoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányt. A beruházásokhoz azonban további pályázati pénzekre is szükség lesz, amit képtelenség vagyonkezelői jogok nélkül megszerezni.

Tisztelt Miniszter Úr! Nem értjük, hogy miért feltételezi a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, hogy az önkormányzat rossz gazdája lenne az ingatlannak. Azt gondolnánk, ha láthatóan megteszünk mindent, és bebizonyítjuk, hogy fontos az ügy, a Batthyány-kastély számunkra, akkor a kormány és a KVI segít minket törekvésünkben.

Kérdezem hát, miért nem akarja a KVI Körmend városának a vagyonkezelői jogokat átadni. Ha nincs elvi akadálya annak, hogy megkapjuk ezeket a jogokat, akkor mikorra várható végleges döntés? Kinek az érdeke ezt az ügyet a végletekig elhúzni?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps az ellenzéki oldalon.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
97 126-128 2007.10.15. 2:12  125-134

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Igen. A képviselő urat illeti a szó.

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Az előző hét péntekjén a Nyugat-dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda invitálására egyeztetésre hívták a térség polgármestereit. Mi azt gondoltuk, hogy egy egyszerű meghívásról van szó, amelyben az emberek érdekeit képviselő lehetőségeket próbáljuk megbeszélni, mármint a vonalszakasz menetrendjét próbáljuk az igényekhez igazítani.

Ott szembesültünk azzal, hogy ismételten tervbe vették a vonalszakasz bezárását. Persze ha az ember a Gazdasági Minisztérium honlapjára rámegy, akkor láthatja, hogy 21 vonalszakasz bezárását tervezik ismételten. Az előző alkalommal 14 vonalszakasz bezárására került sor. Nos, önök már akkor is gazdasági eredményeket vártak ezeknek a vonalszakaszoknak a bezárásával kapcsolatban, a 27 vonalszakasz kapcsán 7-8 milliárd forint megtakarítását várták. Nos, én azt gondolom, hogy ezek a számításaik nem jöttek be az elmúlt időszakban, és sajnálatos módon semmilyen eredményt nem értek el.

Én azt gondolom, a legfontosabb az, hogy inkább a vonalszakaszok fejlesztésére kerülhessen sor, ugyanúgy, mint a Körmend-Zalalövő vonal esetében is. Én azt gondolom, ha egy vasúttársaságnak érdekében áll a fejlesztés, mint mondjuk, a GYSEV-nek, a MÁV-nak is ez kellene, hogy az érdeke legyen.

Éppen ezért véleményünk szerint ezt a vonalszakaszt a 86-os út tehermentesítésére kellene használni, annak lenne egy alternatívája, és ez lehetőséget biztosítana az interregionális kapcsolatok megvalósítására is.

Kérdezem tehát, meddig akarja még a kormány a vidéken élők helyzetét tovább nehezíteni a vonalszakaszok bezárásával. Mit fog képviselni az üggyel kapcsolatban a szlovén-magyar közös kormányülésen a kormány? Mikor fog végre hosszú távon gondolkodni a tisztelt minisztérium?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
97 132 2007.10.15. 1:08  125-134

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! A probléma annyi a jelenlegi infrastruktúra-fejlesztések során Nyugat-Magyarországon, hogy a 8-as főközlekedési útvonal felújítását például hátrébb sorolták. Most ennek a vonalszakasznak a bezárására kerülhet sor. Megkockáztatom, hogy egy koncepciózus támadás éri a kormány részéről ezt a térséget, hiszen ellehetetlenítik az itt élő emberek helyzetét, és ráadásul ennek a vonalszakasznak a közlekedését önök Volán-buszokra szeretnék rárakni, és ha valaki ismeri a 86-os út leterheltségét, csak az elmúlt időszakban három olyan súlyos baleset következett be, amely emberi életeket is követelt. Akkor azt gondolom, hogy ezt végig kellene gondolni. Végig kellene gondolni azt, hogy önök tudják-e képviselni a térségben élő kisfalvak érdekeit, az Őrség érdekeit és Körmend mint térségi központ érdekeit.

Mi ma nem ezt látjuk, kérem önöket, gondolják át az elképzelésüket, és tartsák meg ezt a vonalszakaszt, ugyanúgy, mint a többit is.

Köszönöm. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
102 78 2007.10.27. 6:05  1-171

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Csak két reakció Tatai-Tóth András képviselő úrnak. Az egyik, hogy a tandíjat a Horn-kormány vezette be, és az Orbán-kormány eltörölte. Szeretném ezt jelezni önnek. A művészeti oktatással kapcsolatos normatívákkal kapcsolatban pedig két dolog: az előző évi 105 ezer forintról 70 ezer forintra csökken a zeneművészeti oktatás normatívája, más művészeti ágak esetében pedig 40 ezer forintról 25 500 forintra; persze pályázat alapján kaphatnak az intézmények. Tisztelt képviselő úr, ezt hívják valahol pofapénznek, majd azok fognak kapni, akiket alkalmasnak látnak arra, hogy ebből kaphassanak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Nekem a mai vita során egyetlenegy mondat jut eszembe, még 2002-ből, amikor arról beszéltünk, és ez egy irányadó mondat, hogy több pénzt az önkormányzatoknak, több pénzt az embereknek. Nos, ez miniszter asszony szájából hangzott el akkor, a választási kampányban, és vártuk 2002 után, hogy valami változás lesz, az önkormányzatok tényleg több pénzt kapnak, az emberek több pénzhez jutnak hozzá. Aztán eljutottunk 2007-ig, amikor az önkormányzatok számára zuhanórepülés következett be. A tavalyi év valóságos katasztrófa volt az önkormányzatok életében.

Az önkormányzatok esetében persze azt is vártuk, hogy 2008 valamilyen változást fog hozni, számunkra jobb helyzetet fog eredményezni, valamennyiünk számára. Nos, megállapíthatjuk, hogy ennek a költségvetésnek, ugyanúgy, mint az előző évben, az önkormányzatok és főként a kistelepülési önkormányzatok, intézményeik ismét a legnagyobb vesztesei lesznek. 2007-ben is nagy pozícióromlás volt jellemző az önkormányzati területen, ez 2008-ban folytatódik. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok többletfeladataihoz és a kötelező önkormányzati feladatokhoz történő állami hozzájárulás alakulása egyre inkább alulfinanszírozott, ez az önkormányzati közszolgáltatás minőségének romlásához vezet.

A kieső bevételeket miből tudják pótolni az önkormányzatok? Hitelekből, kötvénykibocsátással vagy éppenséggel vagyonfelélésből. És persze a hitelek egy részét a működési költségek fedezésére kell fordítani, többek között a közvilágításra, a fűtésszámlák kifizetésére vagy a villanyszámlák kifizetésére. A 2007-ben 70 milliárd forinttal növekvő adósságállomány jövőre várhatóan duplájára fog emelkedni, tisztelt képviselőtársaim. Ezáltal az amúgy rossz helyzetben lévő helyi önkormányzatok gazdasági önállósága, szabad mozgástere is szűkülni fog.

Még nem ismeretes, tisztelt képviselőtársaim, a bértárgyalások végeredménye, várhatóan növekszik a bérre fordítandó összeg, aminek következtében az előre jelzett 40 milliárdos bérkompenzáció nem lesz elegendő. Ezért, és ez nemcsak a mi véleményünk, az önkormányzati szövetségek véleménye is, szükséges és fontos lenne, hogy az előirányzat a tárcánál egy felülről nyitott kasszaként működjön, és nem céltartalékként. Az előző években is a bértárgyalások után az önkormányzatoknak kellett kifizetni a bérnövekmények jó részét, tisztelt képviselőtársaim, és ez így lesz ebben az évben is, ha ezt nem fogják önök megtenni.

Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet a bevételeknél. Egyrészről a címzett és céltámogatások megszűnésének következtében gyakorlatilag semmilyen hazai forrásból nem következik új beruházás, tisztelt képviselőtársaim. Az uniós forrásokhoz szinte kivétel nélkül szükséges az önerő, ráadásul utófinanszírozási konstrukcióval. Éppen ezért azok az önkormányzatok, amelyek eladósodtak, tisztelt képviselőtársaim, nem tudnak ebből a kicsit megemelt, elkülönített támogatási alapösszegből elégséges forrásokhoz jutni, és bizony valóban nem fognak tudni pályázatokon indulni. Mit kapunk helyette? Adóbevétel-növekedést? A mai magyar gazdaságban? Ha ezt Szlovákiában, vagy éppenséggel Csehországban, Szlovéniában mondják, hogy növekednek az adóbevételek, azt gondolom, helyes dolognak tartjuk, a 9 vagy éppen 6 százalékos növekedést a másik országokban. De ez Magyarországon nem így van, tisztelt képviselőtársaim. Önök 1,2 százalékos növekedéstől azt várják, hogy az önkormányzatok plusz adóbevételekhez jutnak?

Tisztelt Képviselőtársaim! Mi ez? Ez trükközés a számokkal. Trükközés, és az önkormányzatok kárára trükköznek önök. Nem fogjuk tudni teljesíteni ezeket a bevételeket, és az arányaiban csökkenő normatívák nem lesznek elégségesek az önkormányzatok finanszírozására. Éppen ezért az önkormányzatok folyamatosan és egyre inkább csődbe fognak menni, tisztelt képviselőtársaim. Azt gondolom, hogy ezt a költségvetést önöknek át kell tekinteni.

(11.10)

Javaslom miniszter úrnak, és azt gondolom, ha ezt valamennyien el tudjuk mondani ezen az oldalon ülők, hogy gondolja át ezt az egészet, vonja vissza, mert ez a költségvetés alkalmatlan lesz az önkormányzatok finanszírozására.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
103 64 2007.10.29. 3:19  63-69

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Több mint két héttel ezelőtt a helyileg illetékes közlekedésszervezési irodák meghívására a térségükbe tartozó polgármestereket értesítették arról, hogy Magyarországon ismételten vasúti vonalszakaszok megszüntetésére kerül sor. Míg szerte Európában, akár szomszédainknál, Szlovéniában, Szlovákiában vasútfejlesztésekről szólnak a híradások, addig Magyarországon teljesen más tendencia mutatkozik. Már tavasszal 27 vasúti vonalszakasz bezárásáról szóltak a hírek, végül 14 jutott a megszüntetés sorsára. Már akkor is tudtuk és mondtuk, ezzel koránt sincs vége, hamarosan újabb vasúti vonalszakaszokat fognak bezárni. Önök, tisztelt államtitkár úr, visszautasították ezt, és arra kértek minket, ne riogassunk senkit megalapozatlanul. Most mégis beigazolódni látszik: újabb vonalakat zárnak be. 13 vasúti vonalszakaszban érintett települések várták az ítéletet, ehelyett a vizsgálatok 21 vasúti vonalat illetően kezdődtek el.

Önök az előző alkalommal megközelítőleg 7-8 milliárd forint megtakarítását várták. Ma köztudott, hogy számításaik nem jöttek be, sőt a MÁV veszteségei az elmúlt időszakban továbbnövekedtek. Gyurcsány Ferenc és kormánya a kommunikációban folyamatosan fejlesztésekről, óriási európai uniós pénzek ideáramlásáról regél, miközben lám, az országban teljesen más folyamatok zajlanak, tömeges iskolabezárásokra kerül sor, kisposták szűnnek meg, okozva ezzel nehézséget a vidéken élő emberek millióinak. Ráadásul a Volán-társaságok is szűkítették vagy jó néhány helyen megszüntették járataikat.

Ezektől a problémáktól nem mentes a nyugat-magyarországi térség sem, a körmend-zalalövői vonalszakasz megszüntetése is szerepel terveikben. Mint a korábbi időszakokban, most is pártállástól függetlenül a térség polgármesterei a vonalszakasz megtartása mellett tettek hitet, mely nem mellékesen a 86-os út megnövekedett teherforgalmának levezetésére is alkalmas lenne. Önökhöz nem jut el a térségben élő embereket képviselő polgármesterek szava? Hiába próbáljuk meggyőzni önöket, hogy igenis van ráció a vasút fejlesztésére?

Tisztelt Államtitkár Úr! Számos nyugat-európai példa mutatja, mennyire fontos szerepet tölt be a vasút egy társadalomban. Trianonban az ország vasúti hálózatának nagy részét elcsatolták a határ menti térségekben, ma pedig saját magunktól számoljuk fel a maradékot, és nem kis számról beszélünk, közel kétezer kilométeren állnak majd le a szerelvények.

Tisztelt Államtitkár Úr! Milyen indokok késztetik önöket arra, hogy ezeket a vasúti pályaszakaszokat megszüntessék?

A tavaszi vonalbezárásokhoz (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) fűződő megtakarítások nyilvánvaló téves következtetése után miért nem látják be, hogy értelmetlen (Az elnök ismét csenget.), sőt kimondottan káros a vasút szakadékba süllyesztése?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps az ellenzék soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
103 68 2007.10.29. 1:15  63-69

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! A Körmendet és Zalalövőt összekötő vonal a 2003. évi 50. számú Magyar Közlönyben megjelentetett országos területrendezési terv szerint hazai törzshálózati vonalnak van minősítve. Egy ezt firtató kérdésünkre, hogy megszüntetik-e a vonalat, a következő választ kaptuk a minisztériumtól: "Bizonyára félreértésen alapulnak azok az információk, miszerint a MÁV Rt. törzshálózati vonalat bezárna, esetleg bezárt volna." Egy további része a válasznak: "Feladatunk, hogy a kistérségi és a távolsági vonatközlekedést az egész ország területén minél egyenletesebben emelkedő színvonalon fenn tudjuk tartani."

Tisztelt Államtitkár Úr! Szeretném jelezni önnek, hogy a kampányidőszakban a kormány 100 millió forintot költött erre a vasúti vonalszakaszra. Most ezt a vonalszakaszt be kívánják zárni, és Volán-buszokkal kívánják levezetni a forgalmat a 86-os úton, amit nyugodtan nevezhetünk halálútnak is. Ennek a vonalszakasznak a halálútra való terelése az emberek ellen irányul. Nem tudom elfogadni a válaszát.

Köszönöm. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 178 2007.10.30. 1:48  139-253

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Csak röviden szeretnék egy kérdéskörben reagálni Balogh képviselőtársam hozzászólására. Szóval, a tavalyi évben ösztönöztük arra az önkormányzatokat, hogy társuljanak, és ez hellyel-közzel - persze biztosan sok-sok vitával - ment is. Megpróbálták az önkormányzatok a társulásaikat közösen, együtt működtetni.

Most igazán a helyi önkormányzatok társulási együttműködéseiről szóló törvény módosítása egészen érdekes helyzetet teremt, hiszen, tisztelt képviselőtársaim, jelen pillanatban ez úgy szabályoz, hogy amennyiben a társult önkormányzatok esetében elszámolási problémák adódtak, akkor a korábbiakban ezt az önkormányzatok egymás között el tudták rendezni. Most ez kötelezi őket arra, és alárendeli végül is az önkormányzatokat a társulások gazdálkodási igényeinek, ezáltal viszont az önkormányzatiság sérül. Hiszen az önkormányzatoknak be kell szedni az adókat, és nem minden esetben tudják a jelenlegi piaci körülmények között beszedni az adókat, emellett még forráshiányosak is az önkormányzatok, és kötelezzük őket arra, hogy fizessenek be egy megadott határidőig, ahelyett, hogy megpróbáljuk az élethez és a helyzethez igazítani az önkormányzatok működését.

Szóval ez a jelenlegi módosítási javaslat - véleményem szerint - nehéz helyzetbe hozza a kistelepülések önkormányzatait.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 192 2007.10.30. 1:26  139-253

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm. Csak röviden szeretnék reagálni az önkormányzatok ellenőrzését illetően. Azt gondolom, hogy Tasó képviselőtársam sem vitatja azt, hogy a jogosulatlan felhasználásokat az önkormányzatok esetében ellenőrizni kell, azonban, tisztelt képviselőtársaim és tisztelt Jauernik elnök úr, sajnálatos módon ma már egy önkormányzatban a szűkös személyi feltételek mentén nem teszünk mást, mint folyamatosan az ellenőrzésekben való részvételünket próbáljuk meg biztosítani. Hiszen ellenőriz most már bennünket az ÁSZ, az Állami Számvevőszék, ellenőriz bennünket az adóhatóság, és ellenőriz bennünket a Kincstár is. Nem teszünk mást egész éven keresztül, mint azokban az időszakokban, amikor a normális tervezés lehetőségét kellene biztosítani akár a költségvetést vagy akár a negyedéves beszámolókat illetően, mint folyamatosan biztosítanunk kell megfelelő létszámot ahhoz, hogy ezekben az ellenőrzésekben részt tudjunk venni.

(15.20)

Sajnálatos módon ezek egyre inkább bővülnek, és mindezeket meg kell teremtenünk szűkös személyi feltételek mentén. Én azt gondolom, valahol most már korlátokat kellene szabni, és az önkormányzatoknak lehetőséget kellene arra biztosítani, hogy nyugodtan tudjanak dolgozni, és nyugodtan tudjanak tervezni a jövőre is.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 204 2007.10.30. 0:52  139-253

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Próbáltam itt lázasan keresni azokat a törvénymódosításokat, amelyek a T/4009. számú törvényjavaslat, a költségvetést megalapozó egyes törvények módosításával kapcsolatosak lettek volna, de megmondom őszintén, én ebből nem tudtam kihámozni, hogy melyik törvényjavaslathoz szólt képviselőtársunk. Én igazából, megmondom őszintén, azokkal szeretnék foglalkozni az elkövetkezendő időszakban, ami az ezt megalapozó törvények módosítását illeti. Én ebben nem találtam olyat, amelyről képviselőtársunk beszélt. Kérem valamennyiünket, hogy hagyatkozzunk a témára a következőkben.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 212 2007.10.30. 8:21  139-253

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Természetesen a 2008-as költségvetés tárgyalását követően szükség van arra, hogy a 2008. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról is szóljunk a mai napon. A korábbiakban már egyértelművé tettük, hogy a 2008-as költségvetés nem hoz megoldást az ország igazi problémáira.

Azt gondolom, hogy ezzel együtt a 2008. évi megalapozó törvények módosítása sem segíti ennek a költségvetési törvénynek a végrehajtását.

A kormány a korábbi években lazította az államháztartási törvény szabályait, és véleményem szerint jó néhány esetben minden felelősség nélkül költekezhetett, átléphetett a parlament döntésein. Most természetesen némely esetben megpróbál magának korlátokat szabni, és az elkövetkezendő időszakban ezeket természetesen megpróbálja végrehajtani.

Négy dologhoz szeretnék a benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatosan néhány megjegyzést fűzni. Az egyik: az államháztartási törvényhez kapcsolódóan szeretnék arról szólni, hogy a költségvetési bevételek és kiadások, illetve a hiány, a többletek elszámolásával néhány kérdést az Európai Unió szabályai szerint rendez. Ez helyes, hiszen a korábbiakban ez nem volt így meg. Én azt gondolom, hogy az európai uniós bevételekkel való szabályszerű, átlátható, gondos gazdálkodás feltételeit próbálja megteremteni, ezt próbálja pótolni visszamenőlegesen, hiszen az a korábbiakban hiányzott.

(15.50)

A másik, amit szeretnék jelezni - és ez természetesen az államháztartás szabályai közül való szintén -, hogy a 2008-as költségvetés benyújtásakor is hiányzik a költségvetés középtávú kitekintése. Most a kormányzat olyan szabályt alkot, amelyet eddig sem tartott be, hiszen az eddigi két év helyett most hároméves kitekintést ír elő a költségvetési szabályok között.

Azt gondolom, ez elég furcsa, hogy először meghozzuk a költségvetést, amely a következő évet takarná, majd pedig ehhez próbáljuk három évnek a történéseit igazítani. Úgy gondolom, hogy a korábbi években, főként a Fidesz-kormány idején, volt olyan, hogy megalkottuk először a hároméves szabályokat, amelyekben meghatároztuk azt, hogy milyen mozgástere lehet a következő éves költségvetésnek, majd pedig meghoztuk a költségvetési törvényt is. Most igazán ez a törvény a jelen pillanatban olyan lehetőséget biztosít a kormány számára, hogy majd a költségvetési törvény meghozatala után, februárban kell bemutatniuk a középtávú prognózist az elkövetkezendő időszakban, és persze ezt nem törvényerőre emeli, és emellett persze nem is teszi kötelezővé, hiszen csak annyit mond ki, hogy az államháztartási törvény felhatalmazza a kormányt arra, hogy februárig közzétegye, ha úgy gondolja, ezt a prognózist, de természetesen a kötelezővé tétel hiányzik ebből.

A harmadik, amit már a korábbi időszakokban is próbáltam jelezni, hogy nagyon sok ellenőrzési kötelezettséggel bírnak az önkormányzatok. Nos, az államháztartási törvény keretein belül szólni kell a belső ellenőrzés rendszeréről is, amelyben igazából a jelenlegi törvényjavaslat egy igazi bürokrata megoldást talál. Például minden ellenőrnek regisztráltatnia kell magát a Pénzügyminisztériumnál, ezáltal belső ellenőrök, akik a korábbiakban független ellenőrök voltak, most, valószínűleg ezen törvényjavaslat által, a kormánynak bizonyos ellenőrzéséhez is fognak csatlakozni. Úgy érzem, hogy ez a törvényjavaslat igazából az önkormányzatok autonómiáját is korlátozza ezzel, ráadásul még mindezek költségeit ráhárítja az önkormányzati szférára is.

A következő, amiről szeretnék még néhány gondolatot mondani, főként azzal a résszel foglalkozik, amelyben az önkormányzatoknak az évközi pótigénylést szükséges megigényelni, és természetesen ez előírja számukra, hogy ezt elektronikus úton kell megtenniük. Kérdezem én, hogy ezt a 3200 önkormányzat miért csak elektronikus úton teheti meg. Megvan-e ehhez ennyi önkormányzatnak a feltételrendszere? Mibe fog ez kerülni az önkormányzatoknak, hiszen azt gondolom, ha egy ekkora rendszer feltételei nincsenek meg, azokat meg is kell teremteni. Ez igazából többletköltségeket jelent az önkormányzatok számára az elkövetkezendő időszakban. Hogyan tudják például ezeket a költségeket a kistelepülések megfizetni az elkövetkezendő időszakban?

Végezetül pedig szeretnék visszatérni pár gondolattal az önkormányzatok társulási kötelezettségeire is. Úgy gondolom, hogy önkormányzatok, valamennyien közösen határoztunk arról, hogy kistérségi társulásokban működünk együtt, valahol bizalmi elven teremtettük meg ezeket a kistérségi társulásokat; most a jelenlegi szabályozás egy bizonyos bizalmatlanságot is megteremt az önkormányzatok között, hiszen a jelenlegi szabályozás esetén, abban az esetben, ha az önkormányzatok nem állnak helyt, akkor természetesen inkasszót nyújthatnak be a kistérségi társulások.

(Szűcs Lajos elfoglalja jegyzői székét.)

Azt gondolom, ez egy csomó feszültséget fog majd keletkeztetni az önkormányzatok esetében, és bizony megkockáztatom, hogy ez bizonyos mértékig az önkormányzatok önállóságát is csorbítja. Amellett persze, hogy csorbítja, egy csomó jogosítványt kivesz a kezükből, és bizony előrevetíti egy esetleges tanácsi rendszer visszahozatalát is az elkövetkezendő időszakban.

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy a 2008. évi költségvetési törvény, a 2008. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosítása sem támogatható, és kérem is azt, hogy képviselőtársaim ezt a törvényjavaslatot ne támogassák.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 216 2007.10.30. 1:47  139-253

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nincs olyan rettenetes nagy vita közöttünk, ugyanakkor biztos, hogy egy hároméves időszakban szeretnénk önmagunk számára meghatározni, hogy hova szeretnénk eljutni, mondjuk, a három év során.

Ha ezt csak a költségvetési törvény meghozatala után próbáljuk meg benyújtani, akkor a következő lépésünknek megint mégiscsak ahhoz kell igazodnia, hogy valahol a meghozott költségvetési törvényt illetően próbáljuk meg ezeket a számokat és elképzeléseket módosítani. Én mindig azt gondolom, hogy helyesebb, ha meghatározunk önmagunk számára egy hosszú távú célt, ahhoz próbáljuk meg a 2008-as évi számokat igazítani, aztán majd, ha történnek olyan folyamatok, mondjuk, akár országos szinten vagy éppenséggel európai uniós szinten, amelyek módosításokat követelnének vagy kérnének tőlünk, akkor természetesen a későbbiekben ezt módosítani tudnánk, és ki tudnánk terjeszteni.

(16.00)

Tehát úgy gondolom, hogy először egy hosszabb távú cél, majd pedig egy követő éves tervezés sokkal jobban szolgálná minden alkalommal a költségvetés pontos végrehajtását, nem egy év közben benyújtott tervezet, ami aztán lehet, hogy alapjaiban írná át ezt a dolgot.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 222 2007.10.30. 1:52  139-253

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény módosításával kapcsolatosan szeretném jelezni képviselőtársamnak, hogy igazán ez a törvénymódosítás az önkormányzatok feje fölött, nem hagyva rájuk megegyezést, rendezi, hogy hogyan számoljanak el egymással.

(16.10)

És itt, ha 60 napon túli tartozást - akár önhibáján kívül - felhalmoz az önkormányzat, inkasszójogot biztosít, alárendeli az önkormányzatokat a társulások gazdálkodási igényeinek. Odatelepíti a feladatokat a törvény, a feladatokat el kell látni, a helyi adókat beszedő önkormányzatokat viszont csak egyetlen dologra kötelezi: szedjék be az adókat, aztán fizessék be a kistérségek számára. Nos, ez az, amikor igazából a helyi önrendelkezéstől fosztják meg az önkormányzatokat. Szedjék be az adókat, aztán utána rendezzék ezt a többcélú kistérségi társulások felé. Tehát igazán a kezükből kivesz mindent, csak egyetlen lehetőséget biztosít számukra, hogy az adókat beszedjék, döntési jogosítványt pedig nem kapnak ebben a lehetőségben.

Azt gondolom, ezt rá kellene bízni a társulásban részt vevő önkormányzatokra, a társulásban részt vevő önkormányzatok a saját lehetőségeik határán véleményem szerint meg tudnak egyezni az elkövetkezendő időszakban is, és ha már mi ezt önkéntes alapon próbáltuk meg megteremteni, azt gondolom, önkéntes alapon, saját magunk között ezeket a problémákat le is tudjuk rendezni.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 226 2007.10.30. 2:10  139-253

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Csak röviden szeretnék jelezni. Tehát azt látjuk jelen pillanatban, és szerintem főként ezt a kis önkormányzatok érzik, hogy a számukra biztosított finanszírozás elégtelen. Kevés költségvetési forrás érkezik be az önkormányzatokhoz, és persze ezeket a lehetőségeket bizonyos mértékig bővíti esetleg, ha társulásos formában működtetnek különböző intézményeket, az azonban véleményem szerint ennek ellenére is, az előző évhez képest számukra szűkülő lehetőséget biztosít. Biztos vagyok abban, egy előzetes számítás is azt mutatja jelen pillanatban, hogy az a finanszírozás, amelyet a többcélú kistérségi társulások által működtetett intézmények az elkövetkezendő évben kapnak, jelen pillanatban nem tűnik elégségesnek. Nem vitatom, az előző évben több lehetőséget biztosított e társulások számára, de ma ezek a lehetőségek kisebbek, és biztos vagyok abban, hogy a következő éves költségvetés tervezésekor a társulást alkotó településeknek befizetéseket kell tenni annak érdekében, hogy az intézményeiket működtetni tudják. Hiszen az önkormányzatok is kiegészítették az elégtelen állami forrást, és most már úgy néz ki, hogy a többcélú kistérségi társulásoknak is ezt ki kell egészíteni.

Hogyan tudják ezek az egyre nehezebb, sőt kilátástalan körülmények között működő kis önkormányzatok ezeket a befizetéseket megtenni? Hát valószínű, hogy az elkövetkezendő időszakban majd a választ megkapjuk rá: sehogy, és a kis önkormányzatok egyre nehezebb helyzetbe fognak kerülni. Azt gondolom, elégséges forrást kellene biztosítani az intézmények működtetéséhez, és akkor erre a törvénymódosításra nem lenne szükség az elkövetkezendő időszakban.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 232 2007.10.30. 2:12  139-253

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Csak néhány reakció Jauernik képviselőtársam hozzászólására. Azt gondolom, hogy az érezhető valamennyi település esetében, de nemcsak a kistelepüléseknél, hanem, megkockáztatom, még a kisebb városok esetében is, hogy a jelenlegi informatikai rendszerük nem megfelelő. Tehát egy generális változást kell végrehajtaniuk, és ezt biztos, hogy segíteni kell.

(16.30)

Azt gondolom, fontos lenne - ha már hozunk egy ilyen szabályozást, hogy év közben ezeket a lejelentéseket folyamatosan tudják tenni -, hogy erre alkalmassá tegyük a rendszerüket. Tehát akár pályázati úton, akár más utakon lehetőséget biztosítsunk számukra, hogy ehhez kapcsolódóan a rendszer megfelelő legyen. Szeretném is kérni, hogy ez valahogy jelenjen meg az elkövetkezendő időszakban.

Amit a címzett és céltámogatásoknál képviselőtársam mondott: azt gondolom, az egészségügyi gép-műszer esetében nem vitatható, hogy az minden esetben helyes cél. Nem tartom teljes egészében jónak, hogy a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kérdéskörök kikerültek ebből. Azt is megmondom, hogy miért: azért, mert a jelenlegi pályázati rendszer nem minden esetben biztosítja a lehetőséget arra, hogy az önkormányzatok ebben teljeskörűen részt tudjanak venni. Én ezt nem vettem volna ki. Vagy a pályázati rendszert kell úgy alakítani, hogy valamennyi önkormányzat számára lehetőség legyen arra, hogy az európai uniós pályázatokon részt tudjanak venni. Ma nem itt tartunk, és nem ez a helyzet.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 236 2007.10.30. 1:52  139-253

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Szeretném folytatni azt a részt, amelyet Jauernik képviselőtársam hozzászólásával kapcsolatosan szeretnék mondani. Ez a salátatörvény az önkormányzatok területéről elég sok ponton fogalmaz meg változásokat. Amellett, hogy foglalkozunk az elektronikus lejelentési kötelezettséggel, érdemes az ezt szabályozó kérdést és szemléletet is bemutatni. A kormányzat úgy fogalmaz, hogy az önkormányzati pótigények veszélyeztetik az államháztartás hiányát. Ez eléggé érdekes kérdés. A kormány hónapról hónapra százmilliárdos nagyságrendben vesz fel hitelt, hogy finanszírozni tudja a napi működését, ehhez képest az önkormányzatok összes hitelállománya vagy éppenséggel kötvénykibocsátása az egy hónapnyi állami hitelfelvételt sem éri el. Tisztelt képviselőtársaim, nem tartom jónak így indokolni egy szabályozó kérdést, és nem tartom az önkormányzatokkal szemben fairnek.

Úgy gondolom, az önkormányzatok felelősen próbálnak gazdálkodni az egyre romló feltételrendszer mellett is. Természetesen megpróbálnak helytállni a nehezedő körülmények között is. Azt gondolom, ez egy picit azt jelenti, hogy a kormányzat elhárítja magáról a felelősséget, és megpróbálja ezt a felelősséget az önkormányzatok felé eltolni. Én ezt nem javaslom, és azt gondolom, ezzel indokolni egy ilyen szabályozást nem szabad.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 240 2007.10.30. 2:12  139-253

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! A korábbiakban hangzott el, hogy amennyiben esetleg a kormánynak a költségvetés megalapozását illetően be kellene nyújtani bizonyos kitekintést középtávon, az valamilyen szinten problémát okozhatna. Végül is, ma ez a törvényjavaslat is csak egy lehetőséget biztosít, és megteheti a kormány, hogy mondjuk, februárban közzéteszi a kitekintést, de nem teszi számára kötelezővé. Viszont én úgy gondolom, és mi úgy gondoljuk, hogy ezt a kitekintést nem februárban, a költségvetés meghozatala után lenne szükséges benyújtani, hanem kötelezően akkor, amikor a költségvetés benyújtásra kerül.

Tehát októberben már ezeket a kitekintéseket, ezeket a keretszámokat meg kellene határozni, és be kellene nyújtani, hiszen ebben az esetben mégiscsak egy tervezhető lehetőség állna az ország előtt. Nem kellene kapkodni minden évben, és a különböző törvényeket mindig az adott időszakhoz igazítani. Lehetne egy tervezhető elképzelés az ország jövőjét illetően. Azt gondolom, erre lenne szükség ma már mindannyiunknak, nem azokra a folyamatosan változó, évente változó törvénymódosításokra, amelyek némely esetben lehetetlenné, sőt igazság szerint kilátástalanná teszik akár az önkormányzatok, akár pedig a vállalkozások helyzetét is.

Fontosnak tartanánk, hogy ezekre a lehetőségekre korábban kerüljön sor, már a költségvetési tárgyalás időszakában is. Ebben az esetben biztos vagyok abban, hogy megalapozottabb költségvetés kerülne elfogadásra.

Köszönöm. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

(16.50)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 248 2007.10.30. 6:55  139-253

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Most, a vita végéhez közeledve néhány gondolattal még szeretnék visszautalni a vita során elhangzottakra. Én azt gondolom, hogy valamennyiünkben megfogalmazódik az a gondolat, hogy ha mondjuk, ezt a salátatörvényt próbáljuk kicsit elemezgetni, hogy mi is lenne igazából ennek a salátatörvénynek a célja, főként például az, hogy ha már egyszer az ilyen balul sikerült 2007-es költségvetésen lassan túl leszünk, és a 2008-as költségvetés sem mutat számunkra sokkal jobb lehetőségeket, hogy ebben valahol javító szándékú gondolatok, javaslatok hangoznak el. Talán egy picit lehetőséget biztosít ennek a törvényjavaslatnak néhány pontja arra is, hogy az önkormányzatok önállósága valahol egy picit megmaradjon az elkövetkezendő időszakban.

Én azt látom, figyelemmel kísérve akár a vitát, akár az elhangzott kormánypárti hozzászólásokat is, hogy hihetetlen sok a megjelenő szabályozás, ami korlátozza akár az önkormányzatok lehetőségeit is, akár pedig a most, az előző évtől főként működő, jobban működő - nyilván a korábbi évben is már ennek a lehetőségei megteremtődtek - kistérségi társulások működését is. Ma úgy látom, hogy a kormány részére, annak ellenére, hogy próbál szabályozásokat meghatározni, jóval több lehetőséget biztosít ez a törvényjavaslat, több mozgásteret ad az elkövetkezendő időszakra. Nyilván néhány helyen próbálja szűkíteni és lehetőséget biztosítani az elkövetkezendő időszakban a szigorúbb működésre is, ugyanakkor viszont az önkormányzatok esetében pedig a szabályozások szűkítéseket tartalmaznak, jóval szigorúbb ellenőrzések jelennek meg.

Bizony látható, hogy saját maga részéről a kormány megpróbálja kinyitni a lehetőségeket az elkövetkezendő időszakban, nem határoz meg kötelezettségeket saját maga számára. Ide sorolhatnám azt is, hogy többek között a középtávú prognózist, amelyet említettem, azt is például nem teszi kötelezővé a szabályozás, és lehetőséget biztosít vagylagosságra, addig pedig az önkormányzatok esetében nem ugyanez a helyzet, itt megpróbálja bekorlátozni. Én elfogadom és elhiszem, hogy szükség van az ellenőrzésekre, mint ahogy a korábbiakban is mondottam, biztos vagyok abban, hogy ezekre az ellenőrzésekre azért is szükség van, hogy szabályozottan működjenek nemcsak a költségvetés végrehajtását illetően, hanem az európai uniós pénzek felhasználását illetően is. Azonban látható és érezhető, hogy ezek a korlátozások és főként az ellenőrzések bizonyos mértékig megkötik az önkormányzatok lehetőségeit, kisebb lehetőség jut számukra a tervezésekre és az elmélyült, költségvetést javító gondolkodásokra, és bizony jóval nagyobb energiát kell fordítani arra, hogy a különböző ellenőrzésekben hatékonyan részt tudjanak venni, és megfelelően helyt tudjanak állni.

Azt gondolom, hogy ez növeli a bürokráciát, csökkenti az önkormányzatok lehetőségeit, és ugyanezt most már tetten érhetjük természetesen a többcélú kistérségi társulások esetében is, ahol hihetetlen nehéz a kis önkormányzatok által alkotott kistérségi társulásoknak az együttműködését megteremteni. Hihetetlen nehéz volt ezt létrehozni, nagyon sok feszültség húzódik meg több esetben akár egy kisváros, akár egy kistelepülés között a különböző intézmények működtetését illetően. Például szeretném elmondani, hogy a kistelepülések nem szívesen működnek együtt, mondjuk, a szociális területen akár egy intézményfenntartó társulást illetően is, legalábbis a vidékünkön. Ugyanakkor viszont bizonyos esetekben, ha már megteremtettük az együttműködés lehetőségét, akkor pedig feszültségforrás keletkezhet akár egy inkasszó esetében is. Mi fogunk egymásra ferde szemmel tekinteni, az önkormányzatok, és ebből a feszültségből bizony kimarad a kormány, amely ezeket a lehetőségeket és ezeket a problémákat megteremtette számunkra.

Nem vitatom azt, hogy ennek a törvényjavaslatnak jó néhány pontja előremutató és segítő szándékú. Azt gondolom, vannak benne olyan pontok, amelyek előremutatók és jók, például itt Jauernik képviselőtársam említést tett a szilárd burkolatú utakkal kapcsolatos változtatást illetően. Azt gondolom, ez egy jó elképzelés, hiszen ez sok problémát okozott az évek során, azonban még egyszer elmondom, és ezt szerintem át kellene azért gondolni, vagy akkor utána kellene nézni, hogy az európai uniós pályázatok sorában minden önkormányzatnak lehetősége legyen szennyvízhálózat bővítésére pályázni. Ma nem ezt látjuk, tehát én azt gondolom, hogy szükség lenne ennek az áttekintésére.

Figyelembe véve azokat az elmondottakat, amelyeket a korábbiakban tettem, és képviselőtársaim hozzászólásait is, jómagam nem javaslom ennek a törvényjavaslatnak az elfogadását, legalábbis azokon a részeken főként - és módosító javaslatokkal sem látom javíthatónak -, amelyek problémát okoznak az önkormányzatok számára.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 252 2007.10.30. 1:18  139-253

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én azt gondolom, hogy a korábbiakban is próbáltam érzékeltetni, és most is próbálom érzékeltetni az utolsó mondataimmal, hogy nem azzal van problémám, hogy ellenőrzés van, és nem az ellenőrzések szükségességét vitatom, mert biztos vagyok abban, hogy jó néhány esetben voltak problémák és esetleges szabálytalanságok. De én azt gondolom, hogy az önkormányzatok önmagukban véve próbálnak becsülettel helytállni, és próbálnak becsülettel gazdálkodni.

Én azt látom, hogy ezekkel a bürokratikus ellenőrzési rendszerekkel - és köszönöm szépen Jauernik képviselőtársamnak, hogy ezt röviden kiemelte - valósággal bekorlátozza a mozgásterünket, kevés a lehetőségünk, és bizony nagyon kevés ehhez a személyi állományunk, amellyel ezekben az ellenőrzésekben helyt tudunk állni. Én azért azt gondolom, hogy ezeket egységesíteni kell - ahogy képviselőtársam mondta -, és lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az önkormányzatok dolgozni is tudjanak.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
108 151 2007.11.12. 2:17  150-157

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Az utóbbi hetekben, ugyanúgy, mint tavasszal, újra vasútbezárásokról kell beszéljünk.

Mint korábban, most is minden érintett, a szakemberek jelentős része és a társadalom is állandó tiltakozásával próbálja a kormányt jobb belátásra bírni. Mindhiába. Pedig vannak dolgok, amiket felesleges túlbonyolítani. Jól látjuk, hogy Európa a vasútfejlesztésre rengeteg pénzt fordít. Tudjuk, hogy mind környezetvédelmi és mind közlekedéspolitikai szempontból a jövőt a vasútfejlesztés jelenti. Ezzel szemben mit tesz a kormányzat? Felszámolja a vasúti hálózat most már közel egynegyedét. Míg Európa közösen egy irányba halad, addig mi egy másikba.

Mi, a körmendi térségben élők megdöbbenve tapasztaljuk, hogy milyen érthetetlen lépésre szánja el magát a minisztérium. A Körmend-Zalalövő vasútvonalat, amelyre a közelmúltban 100 millió forintot költöttek, most bezárni kívánják. Szlovénia és Ausztria fejleszteni kívánja ezen vonal csatlakozó részét, mi pedig felszámoljuk a vasúti közlekedést.

Október 30-án kaptunk egy levelet a Nyugat-dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Irodától, hogy november 5-éig döntsük el, kívánjuk-e a vasutat mi, érintett települések, térségi vasútként üzemeltetni. A határidő, amire a döntésünket meg kellett hozni, pontosan egy munkanapot tartalmazott. Az összes többi nap munkaszüneti volt. Valóban így néz ki egy demokratikus döntés? Kaptok egy napot, hogy döntsetek egy olyan kérdésben, amelynek pontos anyagi vonzatát nem is ismeritek. Ez lenne a demokrácia? Vagy ez csupán azért volt, hogy később mondhassák, hogy a polgármesternek mi felajánlottuk, hogy ha olyan fontos neki a vasút, akkor tartsa meg?

Tisztelt Miniszter Úr! Miért akarják feltétlenül, már-már küldetéstudatszerűen a vidéken élő emberek életét nehezebbé tenni? Demokratikus eljárásnak tartja-e a miniszter úr, hogy egynapos határidőt adnak egy ilyen kérdés eldöntésére? (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) És ha már ilyen lépésekre szánják el magukat, akkor miért kell a demokrácia szabályait pusztán formális rendszerré silányítani?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
108 155 2007.11.12. 1:14  150-157

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Az utasokat azok hozzák nehéz helyzetbe, akik a vasutat működtetik. Rossz menetrendet készítenek, rossz szolgáltatást adnak. Tehát mit választanak az emberek? Nyilván azt, ahol esetleg a szolgáltatás egy picivel jobb. Habár a Volánbuszok is először vállalják a feladatot, majd később megszüntetik azokat a járatokat, amelyek fontosak az emberek számára.

De ebből a levélből, amelyet önök küldtek, szeretnék idézni, mert azért mégiscsak fontos ez az úgynevezett egynapos határidő, mert október 30-án kaptuk meg a levelet, és 5-én tíz óráig kellett nyilatkoznunk. Van egy másik határidő is, de az most ebben indifferens. "...a gazdasági és közlekedési miniszter 2007 decemberétől viszont azokra a vonalakra nem fog vasúti személyszállítási szolgáltatást megrendelni, ahol az érintett önkormányzatok 2007. november 5-éig nem nyilatkoznak, hogy a térségi vasútvonallá minősítéskor készek a szükséges feltételek teljesítésére." Huszonnégy óra alatt egy ilyen döntésben egy önkormányzatnak normálisan véleményt alkotni nem lehet. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
109 107 2007.11.13. 1:46  87-442

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Két rövid reagálás, hiszen Szabó Lajos képviselőtársam esetében is és most képviselő asszony esetében is megjelent a motívum, a bértárgyalásokkal kapcsolatos 40 milliárdos keretösszeg. Nos, nincsenek jó tapasztalataink. 2004-ben, 2005-ben és a 2006-ban is arról beszéltek, hogy a közalkalmazotti béremeléssel kapcsolatos költségeket az önkormányzatok természetesen teljes mértékben megkapják. Nem így történt. Az önkormányzatoknak helyt kellett állni ezen a területen. Azután 2007 más vonatkozású lett, de most megint oda jutunk vissza, hogy még folynak a tárgyalások, van egy 40 milliárdos keret, és arról beszélünk, hogy hátha a tárgyalások másként alakulnak, és akkor majd valami lesz. Nincs még bent olyan módosító javaslat, amely biztonsággal ezt a keretet az önkormányzatok számára rendezni tudná, tehát finanszírozási lehetőséget biztosítana.

A másik a művészetoktatással kapcsolatos keret. Azt gondolom, megalázó egy önkormányzat számára, hogy úgy tervezzen nyugodtan egy költségvetési évben, hogy számoljon azokkal a normatívákkal, amelyeket önök biztosítanak ennek a költségvetésnek a keretein belül, és esetleg majd pályázati úton kapnak bizonyos összeget. És ha nem kapnak? Hogy lehet így nyugodtan tervezni? Azt hiszem, ez valamennyi önkormányzat számára megalázó, és problémát jelent majd a tervezés során.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
109 139 2007.11.13. 1:16  87-442

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Bár olyan jó lenne a helyzet, mint ahogy Szabó Lajos képviselőtársunk állítja, hogy igazából ezek a források minden alkalommal az önkormányzatok rendelkezésére állnak! Mi viszont úgy látjuk, hogy ez nem így van, hiszen, tisztelt képviselőtársaim, csak egy dolgot vegyünk figyelembe, hogy akár a bevételek szempontjából is, az iparűzési adóbevételeknél önök olyannal terveznek, amit egészen képtelenség egy önkormányzat részéről bevételként majd hozni. Persze, hogy szükséges az, hogy ezek a normatívák, amelyeket például most Szabó Zoltán képviselőtársunk is említ, hogy micsoda óriási normatívaemelések és lehetőségek vannak, ezek legalább jöjjenek be. Megpróbáljuk ezeket a normatívákat normális helyzetbe hozni, megpróbálunk akár az oktatás területén, akár a szociális ellátás területén normálisabb számokkal dolgozni, és ebben az esetben az önkormányzatok számára sokkal jobb lehetőségek lennének majd.

Azt gondolom, a jelen költségvetés nem ezt mutatja számunkra, ezért próbáltuk azt az önkormányzati csomagot benyújtani, amelyhez, remélem, szocialista képviselőtársaink is csatlakozni fognak.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
109 173 2007.11.13. 1:02  87-442

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Az előbb Molnár Albert képviselőtársunk nehezményezte, hogy az APEH költségvetéséből vonnánk el pénzeket. Azt gondolom, hogy önök megfelelő lépéseket tettek ahhoz, hogy az ellenőrzéseket növeljék akár az önkormányzatok esetében is. Ma már nemcsak a Kincstár, az ÁSZ, most már az APEH is ellenőrizni fogja az önkormányzatokat, és elveszi az energiát az önkormányzatoktól, hogy normális és nyugodt munkát tudjanak végezni. Mi ezeket a pénzeket nem ide szeretnénk csoportosítani, hanem azt gondolom, vannak ennél fontosabb feladatok is az országban, akár a gyógyító-megelőző ellátás, ahová természetesen soroltunk pénzeket, vagy éppen a szociális ellátásban a normatívák növelése. Ezek mind-mind olyan feladatok, amelyek véleményünk szerint az ellenőrző tevékenységnél jóval fontosabbak a mai Magyarországon. Ezért kértük azt a módosítást, amit beadtunk az előzőekben.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
109 243 2007.11.13. 5:19  87-442

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném kétfelé bontani a hozzászólásomat, egyrészről szeretnék foglalkozni azokkal a módosító javaslatokkal, amely módosító javaslatokat képviselőtársainkkal együtt nyújtottunk be, főként az önkormányzati csomaghoz kapcsolódóan és az önkormányzatok helyzetét javítandó.

Én azt gondolom, hogy ebből az első és talán legfontosabb, s a korábbi időszakban is esett erről szó, és ez talán nem is annyira része ennek a csomagnak, hogy továbbra is azt a veszélyt látjuk például a közalkalmazottak bérének az emelésével kapcsolatban, hogy jelen pillanatban van egy 40 milliárd forintos keret, és ma nem láthatjuk azt, hogy a tárgyalások milyen eredményre vezetnek az elkövetkezendő időszakban. Tehát én azt gondolom, hogy mivel a mai napon számos utalás hangzott el képviselőtársaink részéről arra, hogy az MSZP képviselőcsoportja bizonyos módosítót kíván benyújtani, mi ezt szeretnénk viszontlátni akár a normatívák emelésében is. Hiszen azt gondolom, fontos, hogy az a béremelés, amit ebben a részben szeretnének megtenni, a normatívákban megjelenjen, és ezt teljesen természetesen az önkormányzatok részére megtérítsék.

Az önkormányzati csomagban azokat a módosítókat is próbáljuk kicsit előtérbe helyezni, amelyek az önök részéről többek között a 2006-os választási kampányban is elhangzottak, hiszen önök is fontosnak tartották akkor az oktatási normatívák folyamatos szinten tartását, a szociális normatívák szinten tartását, vagy éppen az önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátását illetően a normatívák karbantartását.

Én azt gondolom, hogy mind a 60 milliárd forintot, amelyet az oktatási normatíváknál megjelenítünk, vagy a 25 milliárdot, amelyet a szociális normatíváknál megjelenítünk, vagy azt a 15 milliárd forintot, amely szintén az önkormányzatok esetében képezi ennek a 100 milliárdos csomagnak a részét, felelősségteljesen kívántuk megfogalmazni, annak érdekében, hogy az önkormányzatok költségvetése jó irányba haladjon, és lehetőség szerint azt a normatívaemelést meg tudjuk tenni, amelyet szükséges, hogy legalább a 2005-ös szintet el tudjuk érni.

A másik részben azokhoz a módosító javaslatokhoz szeretnék hozzászólni, amelyeket többek között Nyugat-Magyarország kapcsán képviselőtársainkkal közösen próbálunk benyújtani annak érdekében, hogy az életminőség javítható legyen. Itt két irányba próbálunk meg elmozdulni. Az egyik, azt gondolom, abszolút természetes, hiszen olyan állapotok uralkodnak ma a 86-os úton, hogy ott bizony fontos, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk a fejlesztésekre. Én azt gondolom, hogy azon az úton mindenféleképpen szükséges a változtatás. A módosító javaslatunk ezt célozza meg.

Ugyanazt célozza meg többek között a 8-as út fejlesztését megfogalmazó módosító javaslatunk, amelyet szintén fontosnak tartunk, hogy a 8-as út fejlesztése az elkövetkezendő időszakban elkezdődhessen, és az elkövetkezendő években felgyorsuljon annak érdekében, hogy azon az útszakaszon közlekedni lehessen.

És van még egy rész, amely az elmúlt időszak vitáihoz kapcsolódik, és azt gondolom, hogy szintén fontos, persze nemcsak Nyugat-Magyarország szempontjából, hanem az egész ország szempontjából, hogy mindösszesen 38 szárnyvonal bezárását határozták el az elmúlt időszakban. Én azt hiszem, hogy azoknak a módosító javaslatoknak a támogatása, amelyeket a térségünkben lévő szárnyvonalakkal kapcsolatosan megfogalmaztunk, azt a lehetőséget adja meg akár a villamosítás szempontjából, akár a tervezések szempontjából, hogy az elkövetkezendő időszakban ne bezárásról beszéljünk ezeken a szárnyvonalakon, hanem fejlesszük őket annak érdekében, hogy a vidéken élők az elkövetkezendő időszakban is el tudjanak jutni a környezetükbe, a városukba, hogy ott a közszolgáltatásokhoz hozzá tudjanak jutni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Én arra szeretném kérni önöket, hogy fontolják meg azokat a felelős módosító javaslatokat, amelyeket akár az önkormányzatok területén nyújtottunk be, és támogassák őket.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
117 88 2007.12.04. 1:47  15-261

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Jómagam is Szűcs Erika képviselő asszony hozzászólására szeretnék pár gondolattal reagálni.

Azt gondolom, hogy a korábbi kormány idején is voltak megfogalmazott programok, amely programok mentén különböző fejlesztések zajlottak le az országban. Aztán az élet vagy a különböző gondok, amelyeket az előző kormány működése is okozott, ezeket a hosszú távú programokat, amelyeket önök megfogalmaztak, átírták, és sajnálatos módon ott maradtak az önkormányzatok, amelyek akkor azt gondolták, hogy ezek hosszú távú gondolatok lesznek, hosszú távú megfogalmazott kérdések; megpróbáltak pályázni, fejleszteni, majd a későbbiekben ezek a lehetőségek most már nem állnak úgy rendelkezésükre, és bizony a működtetésben gondokat okoz az elkövetkezendő időszakban, és ma is gondokat okoz, a normatíva pedig ezekre nem elégséges.

Így van ezzel most ez a legújabb fegyver, ez a többcélú kistérségi társulás is, amelyet az előző években még a normatívák talán jobban próbáltak segíteni, aztán a következő év már nem így néz ki. Feltesszük a kérdést, mi lesz majd 2009-ben, esetleg 2010-ben, ha az önkormányzatok ehhez igazodnak, akkor mi lesz a későbbiekben. Hogyan sikerül majd a működtetést megoldani, ha a fejlesztésekben ehhez próbálnak meg az önkormányzatok kiutat találni a különböző intézmények működtetésében? Erre szerettem volna felhívni a figyelmét.

Köszönöm. (Dr. Puskás Tivadar tapsol.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
117 124 2007.12.04. 7:06  15-261

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Már félve szólunk itt, hogy esetleg másfele tereljük a módosító javaslatok sorát, mint az eddigiek. Csak egy visszautalást szeretnék tenni a jóval korábban elhangzottakra, hogy a Széchenyi-program egy kétéves program volt. Ez téves, a Széchenyi-terv egy hosszú távú program volt, amely kezdődött a 2000. évben, és nyilvánvalóan a választások változása során más irányokat vett. Ennek a Széchenyi-tervnek azért volt számos pozitívuma, hiszen többek között a gazdaságfejlesztési területen lehetőséget biztosított arra, hogy turisztikai beruházások jöjjenek létre az országban, és bizony ez komoly bevételeket hoz ma Magyarországnak.

A másik pedig a szociális területeken is biztosított lehetőséget, többek között szociális bérlakás-építési program volt még abban az időben, és bizony azok az emberek, akik nehéz helyzetben voltak vagy éppenséggel nem tudtak önerőből lakást építeni, ennek segítségével tudtak lakáshoz jutni.

A Medgyessy-kormány ugyan ígérte, hogy ezek a programok folytatódni fognak, aztán szépen ezek a programok elhaltak, és most már új programok idejét éljük. Mindenesetre arra figyelni kellene, tisztelt képviselőtársaim, hogy az előző évek megszorításai hihetetlen komoly szociális válságot okoztak az országban és fognak is okozni, és bizony nagyon kevés lehetőségük lesz az embereknek arra, hogy többek között akár lakáshoz is jussanak.

Én ehhez kapcsolódóan próbáltam figyelemfelhívóként egy módosító indítványt benyújtani szociális bérlakásépítésre, amit kérem, hogy fontoljanak meg az elkövetkezendő időszakban is, hiszen a jelenlegi helyzete az embereknek indokolttá teszi azt, hogy ezt a programot ismételten felvegye a kormány, és ismételten szociális bérlakások építésére sor kerülhessen. Azt gondolom, ez fontos a családok megfelelő otthonnal való ellátása során is.

A másik két részben olyan módosító javaslatokat próbáltam még benyújtani, amely módosító javaslatok végül is azokhoz az ígéretekhez is kapcsolódnak, amelyeket többek között Nyugat-Magyarországon is megfogalmaztak, vagy éppenséggel állami értékmegóvást, állami ingatlanok értékmegóvását célozzák, segítve ezzel azt is persze, hogy ezek az állami ingatlanok megfelelő állapotban legyenek az elkövetkezendő időszakban.

A 86-os út ugyan itt elhangzott, és annak a fejlesztése ténylegesen fontos, azonban egy évek óta, most már több évtizede húzódó probléma a 8-as út építése. Mindig mindenki megígéri - Medgyessy úr megígérte, hogy 2006-ra végül is a 8-as elkerülő többek között Körmendnél megépül, aztán sehol nincsen, Csillag úr is odajött, és ő is megígérte, aztán abból sem lett semmi -, aztán most világosan látható, hogy a 8-as út fejlesztése háttérbe szorul, és a későbbiekre tolódik. Nos, én ehhez szerettem volna segítséget nyújtani önöknek, hogy ha már egyszer tervezési problémák vannak, akkor a tervezési költségeket itt a belső átcsoportosítások során biztosítani lehessen a 8-as út fejlesztése érdekében, és ezt célozza az a módosító indítvány, amelyet benyújtottam.

A másik szintén infrastrukturális fejlesztési lehetőséget biztosít. A korábbi időszakban is, amikor szó volt itt a vasúti szárnyvonalak bezárásáról, olyan választ kaptam miniszter úrtól is, államtitkár úrtól is, hogy bizony ennek a Körmend-Zalalövő vonalszakasznak a fejlesztése szükséges. Én azt gondolom, hogy ezeket a szavakat komolyan kell venni, és ahhoz, hogy ezek a fejlesztések megvalósuljanak, lehetőséget kell biztosítani. A fejezeten belüli átcsoportosítással próbálok lehetőséget biztosítani arra, hogy többek között ennek a vasúti vonalszakasznak a tervezéséhez megfelelő költségvetési keret biztosítható legyen. Bízom abban, hogy azokat a gondolatokat, amelyek itt elhangzottak akár az interpellációra való válaszok, akár pedig azonnali kérdések sorában, komolyan gondolták a válaszadók, és remélhetőleg ezt a módosító indítványomat támogatni fogják.

A másik rész, amit említettem, az állami értékmegóvás. Számomra fontos az, hogy államtitkár úr itt van, és el tudom neki mondani, hiszen a körmendi Batthyány-kastély jelen pillanatban kincstári tulajdonban van, illetve sajnálatos módon senkinek a tulajdonában nincsen. Évek óta próbálja önkormányzatunk többek között átvenni ezt a kastélyt, sajnos eddig sikertelenül. Nyilvánvalóan ennek a kastélynak mint állami tulajdonnak az értékmegóvása, fejlesztése fontos véleményem szerint a térség számára, és szükségesnek látjuk azt, hogy ha már ez az átadás-átvétel húzódik - bízom benne, az elkövetkezendő hetek során fel fog gyorsulni, hiszen önkormányzatunk többször kinyilvánította már a szándékát, és bízom benne, hogy végre, hosszú évek után, több mint hároméves kínlódás után pont kerülhet rá -, erre megfelelő keretet próbáljon biztosítani a költségvetés, hogy legalább a költségvetésnek ebben a szakában tudjunk fejlesztési forrást biztosítani. Többek között a falkutatásokra vagy éppenséggel a kastélyparkra kérünk költségvetési forrásokat, annak a tervezésére.

(12.50)

Mindezek olyan célok és javaslatok, amelyek az állami ingatlanok értékmegőrzését szolgálják. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák ezeket. S itt kérem meg az államtitkár urat, próbáljon meg segíteni abban bennünket - mivel még nincs meg az egységes vagyonkezelő szervezet -, hogy az együttműködési megállapodások sorában lehetőséget tudjunk arra biztosítani, hogy önkormányzatunk ezt az állami ingatlant át tudja venni.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
117 132 2007.12.04. 1:33  15-261

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Két rövid megjegyzés, az első Bókay képviselő úr hozzászólásához. Valószínű, hogy az országnak más-más részén élünk, és valószínű, hogy a Népszabadság sem néz utána minden fejlesztésnek. Azt javaslom, nézzék meg képviselőtársaim Büköt, Sárvárt vagy Kehidakustányt, ahol csodálatosan működő fejlesztésekről van szó, amelyekhez a Széchenyi-tervből is kaptak támogatást, és most egy továbblépési lehetőség van az európai uniós forrásokban. Azt gondolom, a Széchenyi-tervnek mégiscsak van pozitívuma.

A másik: akár beszélünk róla, akár elmondjuk, akár nem, akkor is vannak szociális problémák az országban, hiszen az előző évek különböző áremelkedéseiből adódóan az emberek nehéz helyzetbe kerültek, s bizony ma egy-egy család sajnálatos módon nem tud önerős építkezésbe fogni. A szociális bérlakásokat pedig a Horn-kormány idején adták el, amikor megszorító intézkedések voltak, és az önkormányzatok rákényszerültek ezek értékesítésére ahhoz, hogy a költségvetésüket rendezni tudják. Most pedig megpróbálnak a jelenlegi helyzethez igazodva az embereknek szociális bérlakásokat biztosítani, amire viszont nincsenek programok. Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
117 146 2007.12.04. 1:08  15-261

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Én nem Korózs képviselő úrnak erre a hozzászólására szeretnék reagálni, hanem még a korábbiakban Szabó képviselőtársunktól elhangzott a '93-as lakástörvény.

Nos, képviselő úr, az tényleg akkor született, ugyanakkor az a törvény akkor nyilván azért volt fontos az önkormányzatok számára, hogy a Horn-kormány által nekik kirótt kötelező feladatokat finanszírozni tudják. Ezért értékesítették a lakásokat, különben a törvény nem tette kötelezővé a lakások értékesítését.

Viszont Korózs képviselő úrnak annyit szeretnék jelezni, hogy a bevételek kezelését előírta nekik, tehát vagy lakások építésére kellett ezt fordítani, vagy pedig felújításokra kellett fordítani. Tehát az önkormányzatok ezeket azért visszaforgatták, viszont a helyzet most teljesen más. Az önkormányzatoknak kellene építeniük, hiszen az önerős építésekre nincs lehetőség, az embereknek nincs elegendő pénze. Ezért lenne szükség a szociális bérlakás-építési program folytatására.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
123 183 2008.02.18. 2:21  182-185

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Bizonyára tisztában van azzal a ténnyel, hogy elődje, Kóka János érthetetlen és indokolatlan módon támadt a magyar vasúthálózatra. Hiába hívtuk fel a figyelmét az európai tendenciákra, amelyek a vasútfejlesztésben mutatkoznak meg, nem volt hajlandó mérlegelni. Hiába kérték az érintett önkormányzatok, vasúti dolgozók, az utazóközönség, hogy ne tegyék lehetetlenné emberek százezreinek a közlekedését, csupán süket fülekre találtak. Az elbizakodott kevélység nem hallgatta meg a féltő szót.

Most úgy tűnik, hogy önök is folytatni kívánják elődeik átgondolatlan és sokszor diktatórikus módszerekkel kialakított vasúti struktúráját. A minisztériummal ellentétben mi a nyugat-magyarországi térségben évek óta egy hosszú távú, határokon átívelő vasúti koncepció létrejöttén fáradozunk. Ausztria és Szlovénia megépítette a vonal országhatáraikon belüli részét. Az együttműködés jeleként önök meg felszámolják a nálunk lévőket?

Miután az állam, úgymond, sikeresen lerúgta magáról az egyébként tipikusan állami feladatot, felajánlotta, hogy a bezárandó vasutat térségi üzemeltetésbe vehetjük. Erre mindössze hatnapos gondolkodási időt kapva adtuk meg a választ önöknek. Azóta három hónap telt el, és nincs semmi előrelépés. Sőt, legnagyobb meglepetésünkre 2008. február 1-jén a regionális közlekedésszervezési iroda azzal keresett meg minket, hogy a minisztérium egy általuk függetlennek nevezett szakértői csoportot küld, átfogó vizsgálat után döntenek a vonalszakasz sorsáról. Az önkormányzatoktól azonnali választ vártak. A térségi működést megalapozó előkészítési egyeztetéseket három hónappal később kezdik meg.

Tisztelt Államtitkár Úr! Milyen eljárás keretében, kiket, mennyi közpénzért bíznak meg e szakértői tevékenységre? Miért nem lehetett három hónap alatt kidolgozni a térségi működtetés feltételeit és lebonyolítani a szükséges egyeztetéseket? (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Továbbra is tartani fogja magát a minisztérium ahhoz a metódushoz, hogy a reá eső feladatokra több hónapos, míg az önkormányzatokra párnapos határidők vonatkoznak?

Várom megtisztelő válaszát.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
131 191 2008.03.17. 2:18  190-193

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Államtitkár Úr! Vannak örökzöld témák, ilyen például a vasúti szárnyvonalak bezárásának témája is, amely lassan két éve borzolja a kedélyeket. Nem tud nyugvópontra jutni, mert ismét az emberek szándékai és érdekei ellen születnek döntések.

2008. március 4-én egyeztetést tartott a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Felsmann Balázs szakállamtitkár úr vezetésével Kisbéren, amelynek témája annak a 38 veszteséges vasútvonalnak sorsa volt, amelyet adott esetben és feltételek mellett térségi vasúttá akarnak minősíteni. Ennek persze alapvető feltétele, hogy az érintett önkormányzatok vezetői bekapcsolódhassanak a tárgyalásokba.

Legalábbis azt hinnénk, ez a cél. Ennek ellenére pont a polgármesterek nem kaptak időben meghívót az egyeztetésre. A március 2-án, 3-án érkezett invitálások mögött nyilvánvalóan az a szándék állt, hogy a lehető legkevesebben tudjanak megjelenni. A pályázati csomag, amelyet a térségi vasút működtetésére kívánnak kiírni, csupán 16-18 szárnyvonal részére jelenthet megoldást az eddigi információk alapján.

De mi lesz a további vasútvonalakkal, amelyek működtetésére önök még nem találtak megbízható pályázati lehetőséget? Kénytelen vagyok feltenni a kérdést újra, hogy ha Európában minden állam vasútfejlesztésekben gondolkodik, akkor miért a leépítéseken törjük a fejünket.

(17.30)

Talán nem véletlen, hogy a szakállamtitkár úr is távozóban van a minisztériumból, hiszen láthatja, hogy amit önök csinálnak, az a vasút történetében az egyik legsötétebb, legnehezebb korszak.

Kérdezem az államtitkár úrtól, hogyan gondolják, hogy érdemi tárgyalásokat folytassanak a polgármesterekkel, ha nem értesítik őket időben. Ki adta az utasítást, hogy két nappal a tárgyalások előtt kapjanak kézhez meghívót az érintettek? Mi lesz azokkal az érintett önkormányzatokkal, akiknek nincs lehetőségük a vasút megmentésére? (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Mennyi megtakarítással számol a minisztérium ezen vonalak térségi vasúttá nyilvánításától?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
136 50 2008.04.08. 5:17  45-69

BEBES ISTVÁN, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Államtitkár Úr! Az önkormányzati és területfejlesztési bizottság április 2-án 14 igen és 13 tartózkodás szavazati aránnyal általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot. Az önkormányzati és területfejlesztési bizottságban kisebbségi véleményként megfogalmazódott egypár gondolat, hogy miért is tartózkodtunk ennek a törvényjavaslatnak az általános vitára való alkalmasságára vonatkozóan.

Először is 2008. március 28-án, pénteken nyújtotta be a kormány az írásos változatot, és azt követően hétfőn, március 31-én kaptuk kézhez. Az önkormányzati és területfejlesztési bizottság pedig rá két napra, április 2-án tárgyalta meg. Nos, én azt gondolom, hogy egy egész országot érintő, közel 70 oldalas törvény általános vitára való alkalmasságáról érdemben meggyőződni lehetetlen két nap alatt. Úgy hiszem, és ez helytelen gyakorlat is, hogy a kormány a jelenlegi törvényalkotási tétlenséget úgy próbálja meg leplezni, hogy előránt egy állítólag már korábban elkészített javaslatot, és ezt gyorsan megpróbálja átpréselni az Országgyűlésen.

A bizottsági ülésen megjelent főosztályvezető, valamint az államtitkár úr expozéja, valamint a bizottsági többségi véleményt megfogalmazó Varju László képviselő úr által elmondottak alapján is egyeztetéseket mondanak, amelyeket az érintettekkel lefolytattak. Nem vitatom, hogy voltak egyeztetések, ugyanakkor ezek az egyeztetések semmiképp sem nevezhetők átfogónak vagy éppenséggel teljes körűnek. Az is biztos, hogy az önkormányzati szövetségekkel voltak egyeztetések, de általában részletkérdésekről kérdezték őket, a téma átfogó koncepciókialakításában nem tudtak részt venni.

Többek között szeretném jelezni a képviselőtársaimnak, hogy Vas megyében konkrétan tudom, hogy semmilyen egyeztetés nem történt az anyaggal kapcsolatban. Kérdezni ugyan kérdezték a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsot, de átfogó egyeztetés ezzel kapcsolatban nem volt, és szeretném jelezni, hogy sem a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács, sem pedig a 8-as Térségfejlesztési Tanács olyan felkérést nem kapott, hogy egyeztetéseket folytasson le ezzel a törvénnyel kapcsolatban. Azt gondolom, azért kell hogy működjön egy térségfejlesztési tanács, hogy legalább egyeztetési szinten részt tudjon venni az őt érintő kérdésekben.

A másik, amit szeretnék megfogalmazni, az inkább az infrastrukturális változásokhoz kapcsolódóan a mellékletben felsorolt kérdéskörökhöz kapcsolható. Itt például komoly problémát látunk a vasúti szárnyvonalak ügyében. A korábban szüneteltetésre került szárnyvonalak, amelyek jelenleg még megvannak, és meg is van a lehetősége, hogy valamikor egyszer újra személyszállítási feladatokat lássanak el, ebben az anyagban már nem szerepelnek.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Azt gondolom, hogy ha nem szerepelnek egy ilyen anyagban, akkor felesleges szüneteltetésről beszélni, akkor mondjuk ki azt, hogy ezeket a szárnyvonalakat megszüntetésre ítélték. Azt gondolom, ez a logikus következtetés abból, hogy ebben nem is szerepel.

Itt térek vissza természetesen az egyeztetésekre is. Gondoljunk bele, milyen következményekkel jár az, hogy a javaslatból kimaradó szárnyvonalakon ugyan szünetel a személyforgalom, több helyen viszont folyik a teherszállítás. Mi fog történni ezekkel a gazdaságilag kiemelten fontos, jelenleg teherszállítási vonalakkal? Ha itt nem, akkor hol kívánjuk szerepeltetni ezeket? Azt gondolom, világos és egyértelmű, hogy ebben a törvényben kellene ezeket a vonalakat szerepeltetni.

Azt gondolom, némely esetben természetesen fontos, hogy módosító javaslatokat nyújtsunk be, azonban azt is fontosnak tartom, hogy ennek a törvényjavaslatnak a vitája egy picit nagyobb időkeretben történjen meg. Folyjanak le az egyeztetések, hiszen ezek a problémák, amelyek itt megjelennek akár a szárnyvonalak kérdésében, azt gondolom, hosszabb egyeztetési szakaszt kívánnának. Éppen ezért azt gondolom, azokat a kérdésköröket, amelyek a törvényjavaslatban fontos, hogy megjelenjenek, ki kellene venni, és egy más szakaszban kellene tárgyalni a parlamentnek, ebben pedig egy hosszabb egyeztetési szakasz után kellene a döntést meghozni a parlamentnek.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
139 242 2008.04.21. 4:13  231-255

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt gondolom, most már közel másfél éve vitatkozunk a vasúti szárnyvonalak kérdéséről, és itt már számtalan alkalommal kérdések, azonnali kérdések és interpellációk érintették ezt a témát.

Mégis azt gondolom, hogy a legelső szinten is Fónagy János képviselőtársam hozzászólásához szeretnék egy pillanatra visszatérni, hiszen éppen a képviselőtársam is említette, hogy most folyik az országos területrendezési tervről szóló törvény vitája, holnap lesz majd az általános vitája, és teljesen természetesen a bizottsági tárgyalása során már említésre került az, hogy ezek a mellékvonalak egész egyszerűen nem szerepelnek a területrendezési tervben. Tehát számunkra ez egyértelműen azt jelenti, hogy azokon a mellékvonalakon, amelyeken a vasúti közlekedés szünetel, legalábbis erre való hivatkozás van, megszüntették a vasúti közlekedést, tehát azt gondolom, itt megszüntetésről kell szólni.

Pontosan a bizottsági vitában próbáltunk arra kitérni, hogy egyáltalán hol kezelhető ez a kérdés, ha nem ebben a területrendezési tervben. Erre valami olyasmi választ kaptunk, hogy igen, hát ez majd egy másik helyen fog szerepelni, többek között a térségi vasutak majd valahol, valamilyen törvényi helyen meg fognak jelenni mint fogalmak. Ma még ugyan nem látjuk, hogy igazából miről van szó. Nincs egy kidolgozott álláspont, nincs egy kidolgozott pályázati lehetőség. Persze az egyeztetések során is felmerült az, hogy vannak olyan mellékvonalak, ahol már előrehaladott tárgyalások folynak, és talán meg is van a lehetőség arra, hogy a térségi vasúttá nyilvánításban az együttműködő partnerek megjelenjenek, hogy a pályázatok kiírásra kerüljenek, de van, ahol ez nincs, ott egyértelműen csak arról van szó, hogy a személyszállítás veszteséges. Igazából ezeken a vonalakon várhatóan ugyanaz fog bekövetkezni, mint más vasúti mellékvonalak esetében is.

Azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket jó lenne az elkövetkezendő időszakban tisztázni. Tisztázni kell többek között azt is, hogy azok a vonalak, ahol a személyszállítás ugyan veszteséges, mégis például a teherforgalom nagyon nagy, most éppenséggel hol tudnak majd szerepelni a területrendezési törvényben, miként tudja majd a leendő tárca ezt megjeleníteni.

(18.50)

Azt gondolom, képviselőtársam, Fónagy János hozzászólása is érzékeltette azt, hogy ennek a kérdésnek az előkészítésében még sok feladat vár a gazdasági tárcára, és én abban bízom, hogy az ezt megalapozó törvények majd megszületnek, és akkor tényleg felelősen lehet majd arról dönteni, hogy mi legyen ezekkel a vasúti mellékvonalakkal. Addig is, azt gondolom, azokat az előkészítő megbeszéléseket nem kötelező jelleggel azért folytatni kell, amelyek az eddigiekben valamilyen formában elindultak. Ugyan kevés egyeztetési lehetőségünk volt, de bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban mind az önkormányzatokat, a megyei önkormányzatokat, mind pedig a területfejlesztésért felelős megyei tanácsokat majd be fogják vonni az egyeztetésekbe.

Köszönöm. (Dr. Kovács Zoltán tapsol.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
139 252 2008.04.21. 2:06  231-255

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Elnök Úr! Azt gondolom, ha egy ilyen kérdésről akár egy önkormányzati képviselő-testület is tárgyal, akkor azt is komolyan kell venni. Tavaly egy sajnálatos nap - mindegy, ez is ünnepnap -, halottak napja előtt, csütörtökön kaptuk meg az egyeztetési felhívást, hogy az önkormányzatnak nyilatkoznia kell abban, hogy részt kíván-e venni, hogy támogatja-e a térségi vasúttá nyilvánítást. Ezután jöttek a munkaszüneti napok, péntek, szombat, vasárnap és hétfő, kedden pedig 10 óráig az önkormányzatnak nyilatkoznia kellett erről a kérdésről. Ténylegesen volt hátra négy vagy öt nap, de abból munkanap - államtitkár úr is láthatja - egy egész volt 24 órával.

Egy felelős kérdésről egy önkormányzatnak döntést hozni, mégiscsak szükséges, ha nyilatkozni akar. Ha ilyen szempontból nézzük, akkor ez egy komolytalan kérés volt. Persze nyilatkoztunk, csak nem tudtuk, hogy miről, miben kívánunk részt venni, mihez kívánjuk az önkormányzati költségvetésből a forrást biztosítani. Abból a költségvetésből, ami amúgy is nagyon feszes, minden önkormányzat hiánnyal, problémákkal küzd, és mi ezekből az önkormányzati költségvetésekből rendeljünk hozzá egy megfelelő összeget. S most nem Körmendről vagy éppenséggel Zalalövőről szólván, hanem kérdezzük meg, mondjuk, Szőcét vagy Zalaháshágyot, esetleg más kis önkormányzatokat, hogy mivel tudnak hozzájárulni; ha megnézzük őket, akkor azt gondolom, hogy semmivel. Én azt gondolom, ez egy adalék ahhoz, hogy milyen egyeztetések folytak többek között ebben az időszakban.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
140 69 2008.04.22. 5:52  46-106

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi törvény ötéves időszaka alatt számos olyan fogalom született, aminek a beépítése szükségessé vált ebbe a törvénybe. Azt gondolom, éppen ezért a felülvizsgálata, mivel ötéves időszakot határozott meg annak idején az Országgyűlés, fontossá is vált. Ez azért is fontos valamennyiünk számára, hiszen a területrendezés az országra és a térségre kiemelkedően a területfelhasználás rendjének és területhasználati szabályainak a megállapítását célozza meg; valójában mindez a környezetünkről szól, valamint a településünkről.

Éppen ezért jómagam akár a bizottsági ülésen, akár pedig itt a kisebbségi vélemény megalkotásakor is azt a problémát vetettem fel, hogy bizony ennek a törvényjavaslatnak az egyeztetési folyamata körül számos probléma merül fel. Hiszen ha már ez rólunk szól, az életünkről szól, akkor mind a legalacsonyabb szinteken, mind pedig középszinteken és a legmagasabb szinteken is ezeket az egyeztetéseket véghez kell vinni, végre kell hajtani.

Ugyan a kormány képviselője a bizottsági ülésen is jelezte számunkra, hogy ezek az egyeztetési folyamatok lezajlottak, mégis ebből a szempontból én komoly hiányosságot vélek felfedezni, hiszen akár a megyei területfejlesztési tanácsok - és konkrétan gondolok itt Vas megyére is - nem is tárgyalták. Jelzés érkezett a regionális fejlesztési tanácstól némely kérdést illetően, azonban konkrétan ezek az egyeztetések valahol a középszinten és az alsó szinten elmaradtak. Ebből a szempontból helyes az, hogy egy héttel későbbre került az általános vitája a törvényjavaslatnak, mégis még számtalan olyan elem van ebben, ami kérdésként vetődik fel.

Engedjék meg, hogy egy olyan részhez nyúljak vissza, amely többek között a tegnapi napon egy határozati javaslat vitájában is megfogalmazódott. Ez a vasúti szárnyvonalak kérdése, amelyekről tudjuk, hogy az előző évben már jó néhány helyen megszűntek, és jelen pillanatban is folyik a vita arról, hogy további megszüntetésekre sor kerüljön. Azt szeretném jelezni képviselőtársaimnak, hogy bizony amely vasúti szárnyvonalak korábban szerepeltek itt a területrendezési tervben, azoknak most nagy része hiányzik. Tehát ebből a szempontból itt már nem szüneteltetésről van szó ezeknek a vasútvonalaknak az esetében, hanem igazából megszüntetésről.

A bizottsági vitában is próbáltuk azt hangsúlyozni, hogy szükség lenne arra, hogy megfogalmazzuk, hogy igazán ezek jelenjenek-e meg ebben a törvényben, valamilyen formában kerüljenek beépítésre. Képviselőtársaim ezzel kapcsolatosan számos módosító javaslatot próbáltak benyújtani; már csak azért is, mert bizony vannak olyan mellékvonalak, ahol a személyszállítás szünetel, ugyanakkor a teherforgalom folyamatos ezeken a szakaszokon.

(12.50)

Tehát ennek a tisztázása fontos. Fontos annak a tisztázása is, hogy hol szerepeljenek többek között a térségi vasútvonalak, hiszen van egy ilyen szándék, hogy a korábbiakban a törzshálózatba tartozó vasútvonalak térségi vasútként működjenek az elkövetkezendő időszakban. Azt gondolom, hogy ennek a kérdéskörnek a tisztázása is fontos, hiszen ha már térségi vasút, akkor valószínű, hogy egy ilyen fogalmat is be kellene emelni, hiszen az is a területről szól, az is a környezetünkről szól, és az is arról szól, hogy miként próbáljuk meg azokat a kérdéseket, azokat az elemeket használni, amelyek ebben a tekintetben megjelennek.

Úgy gondolom, hogy pontosan ezeknek az egyeztetéseknek az elmaradása, ami igazából nem jelent meg a későbbiekben mint vélemény a területrendezési tervvel kapcsolatosan... - az elkövetkezendő időszakban, főként a törvényjavaslat későbbi szakaszában is még próbáljuk meg megtenni, hiszen azt gondolom, mind a helyi közösségek, mind a térségfejlesztési tanácsok, mind pedig esetleg egy 8-as térségfejlesztési tanácsnak is biztos van véleménye, fontos véleménye ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban is. Ezt szerettem volna elmondani, és természetesen a módosító javaslatok benyújtásával még megpróbáljuk ennek a törvénynek a későbbi szakaszában a javításokat megtenni.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
140 75 2008.04.22. 1:43  46-106

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Nem is vitázni szeretnék Baráth Etele képviselőtársammal, hanem inkább segítve a hozzászólását. Azt gondolom, hogy valahol nem volt meg az összhang a törvény elkészítéséért felelős Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Gazdasági Minisztérium között többek között ebben a kategóriában gondolkodva, a vasúti szárnyvonalak kérdésében gondolkodva. Hiszen itt valójában egy új fogalom bevezetéséről lenne szó, nyilván nem teljes egészében új fogalom, de mégiscsak újként jelenne meg.

Azt kellene átgondolni, hogy szükséges-e ezt beemelni mint új fogalmat a törvénybe, és így megjeleníteni, és akkor ténylegesen felsorolva azokat a vonalszakaszokat, amelyeken szeretnénk, ha egyrészről a vasúti közlekedés, személyforgalom visszaállna, vagy éppenséggel ott teherforgalom lebonyolítására is sor kerülne, vagy éppenséggel gondolkozva azon, hogy milyen konstrukciót, milyen feladatot próbálunk meg annak érdekében adni magunknak, hogy ezeket az értékeket megőrizzük a jövő nemzedéke számára is.

Ha ezeket az egyeztetéseket a későbbiekben elvégezzük, nyilván eddig nem sikerült, hátha most valamilyen úton-módon ez megoldható, akkor megnyugtató megoldás születhetne az elkövetkezendő időszakban többek között erre vonatkozóan is.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
140 87 2008.04.22. 2:00  46-106

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Ángyán József képviselőtársam hozzászólásához nem kívánok most természetesen semmilyen szempontból megjegyzést fűzni, hanem inkább egy másik részhez szeretnék, hiszen ez a törvény tartalmaz is egy kiegészítést többek között a történeti települési terület övezetével kapcsolatosan. Ez meghatároz számos olyan feladatot, amelyet az alcím kiegészülése magával hoz. Többek között szeretném jelezni, hogy Körmend is egy ilyen település, amelyben egyrészről megjelenik egy történeti településközpont, egy történeti kert, aztán várhatóan régészeti lelőhely, ami természetesen ezt magával hozza.

Ezeket a feladatokat számunkra ténylegesen kijelöli majd a területrendezési tervről szóló törvény, fűszerezve többek között egy ugyanolyan problémával, mint amit Sátoraljaújhely esetében is tapasztalatunk: hihetetlen nagy átmenő forgalom van a 8-as úton kamionokkal és személygépkocsikkal fűszerezve, most már több mint egy évtizedes problémakörrel.

(13.30)

Azt hiszem, innen kezdve érthető Hörcsik Richárd képviselőtársam azon igénye, hogy valahol ebben bizony jelenjenek meg ezek az elkerülő szakaszok, hiszen egy olyan problémát kezel, ami nemcsak helyi probléma, nemcsak helyi gond, hanem térségi feladat is, térségi gond is, amelynek a megoldása várat magára, és ezt a feladatot igenis ki kell jelölnünk saját magunk számára.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
140 103 2008.04.22. 1:41  46-106

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Végül is Hadházy Sándor és Ángyán József képviselőtársam is ugyanarról a kérdésről beszélt, sőt Ékes József képviselőtársamhoz csatlakoztak abban a tekintetben, hogy igen, amikor a bizottsági vitában arról tettünk említést, hogy az egyeztetési folyamatok valahol csorbát szenvedtek, az nem azt jelenti, hogy nem jelent meg ez a térségi szinteken bizonyos mértékig, csak pontosan ezek a problémák, amelyeknek a kiküszöbölésén próbálunk meg itt most gondolkodni vagy fáradozni, ezek valahogy hiányoztak az egyeztetés során.

(14.20)

Azt gondolom, ezért fogalmazódott meg a bizottsági ülésen is az a kérés részünkről, hogy hosszabb egyeztetési folyamatot próbáljunk meg biztosítani, egy időintervallumában is jóval szélesebb lehetőséget arra, hogy egyrészről a módosító indítványokkal, másrészről kiérlelt egyeztetési folyamat mentén próbáljunk meg válaszokat adni azokra a problémákra, amelyek itt az általános vitában is megfogalmazódnak.

Azt gondolom, hogy részünkről a szándék megvan, hogy ezekben az egyeztetési kérdésekben segítséget nyújtsunk. Nyilván kérjük azt, hogy a módosító indítványokhoz is ugyanígy próbáljon meg a kormány és a kormánypártok viszonyulni, hogy egy kiérlelt törvényt tudjunk majd elfogadni, hiszen ez bennünket fog szolgálni a későbbiekben.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
143 60 2008.05.05. 3:08  59-65

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Öntsünk tiszta vizet a pohárba: a kormánynak nincs vasúti koncepciója. A gazdasági és a politikai helyzet kitűnő tükröződése tapasztalható a vasút helyzetén is: káosz, rendezetlenség, kapkodás. Lassan már a látszatát sem lehet elkerülni annak, hogy tudatos vasútellenes politikáról beszéljünk. A jól látható kapkodást a szocialista frakció egy része is megelégelte, és országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a vasúti szárnyvonalakon történő átalakítások megfelelőbb előkészítése érdekében elvégzendő társadalmi és szakmai viták lefolytatására. De a kibicnek semmi sem drága, a kormány ezt a javaslatot sem támogatta. Igaz, minek is? Jobb sebtében eljárni az ilyen ügyekben.

Se szeri, se száma annak, tisztelt államtitkár úr, hogy pontosan kik és hányszor próbálták rávenni önöket az ország érdekeit szem előtt tartó politizálás fontosságára. Hiába, önök hajthatatlanok. Már-már Horváth Ágnes-i konoksággal verik keresztül e senki által sem támogatott vasúti reformot.

Lássuk, mi is történt eddig vasútügyben! Eladták a teherszállítást, független lett a pályavasút, most szervezik ki a gépészetet, felszámoltak sok száz kilométer vasúti hálózatot, bezárva ezzel több tucat vasúti szárnyvonalat. Miután égre-földre esküdöznek, hogy mindig fontos a kormány számára az emberek véleménye, még arra sem hajlandóak, hogy saját párttársaik javaslatát elfogadják, nemhogy az ellenzéki képviselőkét, vagy urambocsá, az állampolgárokét.

Másfél éve vitatkozunk a vasúti szárnyvonalak nyilvánvalóan hibás bezárási folyamatáról, és nem jutunk előbbre. 2007. március 4-én egyeztetés volt Kisbéren a bezárni kívánt vasúti szárnyvonalak által érintett települések vezetőivel, amelyről azóta sem kaptunk még egy jegyzőkönyvet sem, nemhogy konkrét tervezetet a térségi vasút pályáztatásával kapcsolatban.

A tárgyalás lezajlott, a munka lealibizve, konkrét cselekvési terv pedig nincs.

Tudjuk jól, az sem véletlen, hogy az országos területrendezési tervbe sem kerültek be ezek a vonalak, mert tényleg véglegesen el akarják tüntetni őket. Arra a sorsra fognak jutni, mint az utóbb bezárásra ítélt közel 40 szárnyvonal.

Hadd kérdezzem meg, államtitkár úr, mi lesz azokkal a vasúti szárnyvonalakkal, amelyek közszolgáltatási szerződése május 31-én jár le. Még hány vonalat fognak bezárni, és melyek ezek? Túl fogja-e élni az önök áldásos munkáját a Körmend-Zalalövő vasútvonal? Ha Európában vasútépítésen, hálózatbővítésen dolgoznak, akkor mi miért leépítésen törjük a fejünket?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps az ellenzéki oldalon.)

(14.40)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
143 64 2008.05.05. 1:06  59-65

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! Nyilván annak is betudható, hogy ön még az első nap ül itt, nem kaptam teljes körű választ ezekre a kérdésekre. Többek között azt szeretném önnek mondani, hogy a kormánynak nincs közlekedésfejlesztési stratégiája. Önöknek december 31-ig kellett volna ezt, tisztelt államtitkár úr, elfogadni, és ennek elfogadására nem került sor - ez az egyik.

A másik: azt gondolom, az a megbeszélés és tárgyalás, amely nemcsak ebben a kistérségben és ebben a térségben zajlott, hanem más térségekben is, igenis megérdemel egy jegyzőkönyvet, és igenis megérdemlik azok a települések, hogy azokat konkrétan tájékoztassák arról, hogy mi a tennivalójuk e térségi vasútvonalak ügyében.

Tisztelt Államtitkár Úr! November 1-je óta erről nem tudunk, fél év óta - azóta zajlott le ez a tárgyalás. Nem tudom elfogadni a válaszát. Nem adott konkrét válaszokat a kérdésemre. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
158 54 2008.09.23. 7:51  53-57

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Már egy jó idő eltelt azóta, amióta a vezérszónoklatok a tavasszal elhangzottak, és én azt gondolom, felelevenítve az addigi vezérszónoklatokat, néhány gondolatot szeretnék elmondani a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításával kapcsolatosan. Azt gondolom, fontos néhány, a magyar vasúttal kapcsolatos vélemény megfogalmazása.

Úgy gondolom, az itt lévő képviselők közül senki sem vitatja, hogy a vasút a gazdaság működésének egyik meghatározó eleme. Ezt a tényt a környező országok már felismerték, és természetesen meghatározták a fejlesztés irányait. Talán az is megállapítható, hogy a vasúti szállítás náluk a reneszánszát éli. Mi a helyzet nálunk, Magyarországon? Fordítunk-e elegendő pénzt, forrást a költségvetésből a vasúti fejlesztésekre? Növekedett-e az elmúlt időszakban a vasút műszaki színvonala Magyarországon? Javult-e a szolgáltatás színvonala az elmúlt időszakban? Úgy gondolom, ha valamennyien végiggondoljuk ezeket a kérdéseket, és megpróbálunk választ találni rájuk, akkor valószínű, könnyű lenne valamennyiünk részéről esetleg nemmel is válaszolni, azonban én azt hiszem, a kérdésre nem ilyen egyszerű a válasz.

Kijelenthető azonban az is, hogy a szolgáltatásra és annak fejlesztésére óriási szükség lenne, főként azért, mert még mindig jelentős szerepet vállal a vasút mind az utazóközönség kiszolgálásában, mind pedig az áruszállításban. Éppen ezért fontos feladata a Magyar Országgyűlésnek, hogy a vasút jövőjével, működésével kapcsolatos szabályokat helyesen határozza meg.

Tisztelt Képviselőtársaim! Én inkább a térségi vagy regionális vasutak problémáival kapcsolatosan szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni, és először talán azt szeretném kérdésként feltenni valamennyiünknek, hogy a vasúti szárnyvonalak bezárása hozott-e változást, segítette-e, előmozdította-e a vasút műszaki állapotának javulását, a szolgáltatás színvonala emelkedett-e ezáltal. Az, hogy időközben nagyon sok vasúti dolgozót elbocsátottak az állományból, hozott-e változást? Biztosított-e lehetőséget a vasút számára a felemelkedésre? Azt gondolom, ez egy fontos része, hiszen nem vesszük észre, és nem tapasztaltuk, hogy az ezzel kapcsolatos változások valamilyen fontos és jó dolgot hoztak volna valamennyiünk számára.

Tehát - mint mondtam - a törvénytervezet foglalkozik a térségi vagy regionális vasutak problémáival. Ez közép- és hosszú távú szakmai célként elképzelhető, persze csak megfelelő szakmai és pénzügyi háttér biztosításával. Feltehetnénk a kérdést, hogy azok az önkormányzatok, amelyek még a kötelező feladataik ellátásához sem kapnak megfelelő állami finanszírozást, hogyan vállaljanak önként feladatokat például a vasúti közlekedés finanszírozásával kapcsolatosan, amikor a kötelező feladataikat sem tudják mindig problémamentesen ellátni, és bizony a költségvetésükből nagyon keményen és keservesen tudják a megfelelő pénzösszegeket előteremteni.

Én azt gondolom, az önkormányzatok nem kényszeríthetők arra, hogy ebben az eléggé bizonytalan helyzetben egy olyan önként vállalt feladatot vállaljanak magukra, amiben mind a működtetéshez, mind pedig a fejlesztéshez nagyon kemény és súlyos összegeket kellene a költségvetésükben mozgósítani. Persze, ez nem jelenti azt, hogy ne vonjunk be regionális elképzeléseket a magyar vasút jövőjébe. Például jól működik, és nyilvánvalóan az önkormányzatok igyekeznek is részt venni a menetrendek kialakításában és a személyszállítási igények kijelölésében. De én azt gondolom, hogy az önkormányzatok nem tudják megoldani a vasút problémáit.

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, ahhoz, hogy ezek a problémák rendeződjenek, és akár a regionális vagy a térségi vasutak működtetésében az önkormányzatok hatékonyan tudjanak részt venni, néhány fogalom tisztázására szükség van, többek között a közszolgáltatás fogalmának a tisztázására. A közszolgáltatás jelenleg az, amire a szaktárca a pénzügyminiszter egyetértésével közszolgáltatási szerződést köt. Nos, én azt gondolom, hogy az éves költségvetésből mindig csak annyi kerül a szerződésekre, ami éppenséggel marad, vagy éppenséggel ki lehet alkudni a költségvetés tárgyalása során. Tehát én nem hiszem, hogy nem lehetne pontosítani a közszolgáltatást mint fogalmat annak érdekében, hogy a mindig aktuális kormány a költségvetésben állni tudja ennek az ellentételezését.

A másik a finanszírozás kérdése. Azt gondolom, azokban a nyugat-európai államokban, ahol jól működik ez a közszolgáltatási tevékenység, meghatározott összeg erejéig, körülbelül 70 százalékig finanszírozzák támogatásként közszolgáltatási szerződés keretében ennek a vásárlásnak az ellenértékét. Azt gondolom, nálunk is ezt pontosítani kellene, és meg kellene határozni annak érdekében, hogy mindig kiszámítható legyen a vasút működtetése. Azt hiszem, ha ezek mind pontosítva lennének, akkor az önkormányzatok is ennek a problémának a kezelésében könnyebben részt tudnának venni, hiszen a költségvetésükben ezt pontosan meg lehetne fogalmazni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Én azt gondolom, hogy a magyar törvényhozásnak fontos felelőssége foglalkozni ezzel a nagyon fontos ágazattal. Én bízom benne, hogy egy olyan, közszolgáltatási feladatok ellátására alkalmas intézményt fogunk majd az elkövetkezendő időszakban megvalósítani, ami alkalmas arra, hogy mind a személyszállítás, mind az áruszállítás feltételeit ki tudja szolgálni.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

(16.20)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
166 223 2008.10.20. 4:19  222-286

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Én a 6308/24., 25., 26. és 27. módosító javaslatokhoz szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni, és elmondani, hogy miért is nyújtottuk be képviselőtársainkkal ezt a törvényjavaslatot.

Önök is tudják, s gondolom, szocialista képviselőtársaim is tudják, hogy jó néhány távhőszolgáltató önkormányzati tulajdonú, amelyeknél az árképzés úgy zajlik, hogy amellett, hogy a távhőszolgáltató az önkormányzathoz benyújtja az árképzés során megfogalmazott kérését, és ezáltal a képviselő-testület dönt erről, azt természetesen megküldi az ezzel kapcsolatos felelős miniszternek is véleményre, valamint megküldi a Magyar Energia Hivatalnak is.

A törvényjavaslattal azt szeretnénk kezdeményezni, hogy az eddigi gyakorlat maradjon meg, hiszen amennyiben az árképzés az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltatók esetében a benyújtott törvényjavaslatnak megfelelően fog megtörténni, akkor bizony elképzelhető, hogy egy gázáremelés során erre a döntésre megközelítőleg három hónap múlva kerülhetne sor, és akkor kerülhetne vissza az önkormányzat mint véleményalkotó szerv elé, és ez az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltatóknak komoly veszteséget okozhat. Azt gondolom, senkinek nem lehet célja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő távhőszolgáltató cégek tönkremenjenek.

(18.30)

Főként azért sem, mivel sokszor kapunk vissza bizony olyan döntéseket vagy olyan javaslatokat a felügyelő minisztertől, hogy nem indokolt többek között a távhő díjának az emelése. Nos, én azt gondolom, hogy minden egyes távhőszolgáltató igyekszik felelősen viseltetni, főként az önkormányzati tulajdonban lévő igyekszik figyelembe venni azokat a körülményeket, ahol az illető távhőszolgáltató cég működik. Másrészről pedig természetesen igyekszik a lehető legmérsékeltebb áremelési javaslattal élni, és a legmérsékeltebb árjavaslattal kimenni a fogyasztók felé.

Azt gondolom, hogy ha egy ilyen esetben akár egy jelenlegi gázáremelés után egy olyan javaslattal élnek a távhőszolgáltatók felé, hogy egy jóval kisebb mértékű emelés történjen meg, bizony elképzelhetővé válik, hogy azok az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltatók egy idő után bizony tönkremehetnek. Azt gondolom, ez senkinek nem lehet érdeke. Ezzel kérnénk is képviselőtársainkat, hogy maradjon meg az eredeti rész, tehát az önkormányzatok dönthessenek többek között a távhőszolgáltatók kéréséről, és természetesen maradjon meg a miniszteri véleményalkotási lehetőség vagy éppenséggel a Magyar Energia Hivatal véleménye, de a döntést az önkormányzati képviselő-testület hozhassa meg.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
166 235 2008.10.20. 2:10  222-286

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Csak egy reakció Keller László államtitkár úrnak. Én azt gondolom, itt az hangzott el, hogy a kormány az emberek oldalán áll. Nos, én azt gondolom, ha az emberek oldalán állna a kormány, akkor önöknek meg kellene hallgatni a véleményünket, ami az áfa mértékének a csökkentéséről szól, 20 százalékról 5 százalékra, mert én azt gondolom, ez az, ami az embereket szolgálja, ebben az esetben van lehetőségük arra az embereknek, hogy többek között kevesebbet kelljen fizetniük a távhőért.

A másik dolog, amit államtitkár úr említett, az árképzés folyamata és menete, hogy az milyen gyorsan hajtható végre. Ma már negyedéves gázárváltozások vannak, ami annyit jelent, hogy ha hosszú ideig fut át egy ilyen döntés, az okozhat problémát a távhőszolgáltató vállalatoknak. Most ne beszéljünk itt a privatizált vagy éppenséggel magántulajdonban levő távhőszolgáltatókról. Mi szándékosan és folyamatosan próbáljuk meg mondani, hogy itt nemcsak olyanok vannak, hanem önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók is, amelyek esetében többek között amilyen döntést megfogalmaz az a távhőszolgáltató vállalat, logikusan és jogosan az önkormányzatok részéről, amelyek közel állnak az emberekhez, próbálnak meg olyan javaslatot tenni, ami egy picit mérsékelni tudja az ebben levő dolgokat.

Ha a döntések ilyen lassan mennek végbe, akkor bizony veszteségek keletkezhetnek ezeknél a távhőszolgáltatóknál, és bizony, ha gyorsabban szeretnék ezt elérni, tisztelt államtitkár úr, akkor fel kellene venni többek között a MEH-be 20-30 szakembert, aminek a gyors átfutására szerintem remény nincsen.

Köszönöm figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
166 265 2008.10.20. 2:06  222-286

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, kétféle cél van itt. Az egyik az, hogy ennek a törvénynek az adóbevételeivel, mert itt ez hangzott el az előterjesztő vagy szocialista képviselőtársaim által, próbálják meg azokat a távhőrendszereket korszerűsíteni a távhőszolgáltatók, amelyek jelen pillanatban megvannak. Azt gondolom, hogy valamikor, amikor a panelprogramot megfogalmazták, akkor itt kellett volna kezdeni, erre kellett volna először koncentrálni, hogy olyan korszerűsítéseket hajtsanak végre ezen a területen, hogy igenis az emberek ezáltal a fogyasztásukat tudják szabályozni, tehát annyit vegyenek igénybe, amennyi számukra szükséges. Ezek nem állnak rendelkezésükre. Ha így kezdtük volna a panelprogramot, hogy először idekoncentrálunk, majd utána a külső szigetelési rendszerek javítására, azt gondolom, már eredményeket értünk volna el.

De itt ezt a problémát is kezelni kell, önök adóbevételeket szeretnének beszedni annak érdekében, hogy korszerűsíteni lehessen, kompenzálni lehessen, de itt a másik lehetőség most. Igen, időszakosan, akár másfél-két évre az emberek terheit csökkenteni azzal, hogy az áfát 20 százalékról 5 százalékra csökkentik. Ez pedig az embereket ténylegesen addig érinti, amíg addig el nem érünk. Azt gondolom, ez ténylegesen komplex probléma, megkockáztatom, biztosan így van.

Fónagy János javaslatát és többi képviselőtársamét tudom támogatni, vonják vissza ezt a törvényjavaslatot, beszéljék meg ezt a szakmai szervezetekkel, frakciókkal együtt újra, és próbáljanak meg egy ennél jobb és hatékonyabb törvényjavaslatot idehozni a Ház elé.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
166 291 2008.10.20. 5:36  286-294

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Néhány szót szólnék arról, hogy az önkormányzati és területfejlesztési ügyekkel foglalkozó szakbizottság már több alkalommal is tárgyalta ezt a törvényjavaslatot, amint azt V. Németh Zsolt képviselőtársam is említette. A törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát az előző parlamenti ciklus végén is támogatta a bizottság, azonban akkor ennek a tárgyalására már nem került sor.

A most benyújtott törvényjavaslat - amelyet szinte valamennyi frakcióban található képviselőtársunk támogatott - ismételten végigjárta azokat a létrafokokat, amelyek egy ilyen törvényjavaslat tárgyalásához szükségesek. Szeretném jelezni valamennyi képviselőtársam, valamint a kormány számára, hogy az önkormányzati bizottság ezt a törvényjavaslatot végül is teljes egyetértésben általános vitára alkalmasnak találta, és javasolta a megtárgyalását.

Nagyon fontos, hogy a Civitas Fortissima cím tárgyalása idején felvetett módosító indítványunknak megfelelően - amely akkor nagyon tiszteletre méltó módon Balassagyarmatnak juttatta ezt a címet - a Communitas Fortissima címet megkaphassák Kercaszomor, a legbátrabb falu lakói, akik azon hosszú küzdelem után, amelyet annak érdekében vívtak, hogy ez a törvényjavaslat eljuthasson a parlamenti vitáig, majd a későbbi döntéshozatalig, ezt megérdemlik.

Még egy emocionális érvet is szeretnék felsorakoztatni. István Lajos professzor úr, aki az egyik zászlóvivője volt e cím adományozásának - azon képviselőtársaimmal együtt, akikkel ezt a törvényjavaslatot többedik alkalommal nyújtottuk be -, sajnálatos módon már eltávozott az élők sorából, az égi mezőkről mégis szívesen figyelné, hogy mi segítjük a Communitas Fortissima cím adományozását Kercaszomornak.

Az is fontos valamennyiük számára, hogy Vas megyében már elismertük e település lakóinak a bátor harcát, kiállását Magyarország mellett, az azért való kiállását, hogy az akkori döntésnek megfelelően ne Jugoszláviához csatolják ezt a települést, hanem maradhasson Magyarország része. Vannak már hasonló címbirtokosok ebben az országban: Sopron a hűség városa, Balassagyarmat pedig a Civitas Fortissima cím tulajdonosa. Azt hiszem, nemcsak ezen őrségi kistelepülés lakói számára fontos, hanem az egész Őrség lakói számára, hogy ezt a bátor kiállást jutalmazni tudjuk számukra.

(20.00)

Én azt hiszem, itt nem óriási dologról van szó, itt egy gesztusról van szó, amely ugyan talán nekünk nem jelent sokat, de egy ilyen település lakóinak, egy közösség lakóinak igenis sokat jelent, igenis jelenti azt, hogy az elődeik egy olyan ügyért álltak ki bátran, amely mégiscsak az országhoz kapcsolódott, az országban való maradást segítette elő a későbbi döntés során is. Sokan talán ezt vitatják, talán próbálnak más irányokat megfogalmazni. Én azt gondolom, tiszteljük a település lakóit, tiszteljük azokat, akik ezzel az üggyel dolgoztak, professzorokat, magánembereket, politikusokat, akik közösen, együtt próbáltak ezért az ügyért kiállni.

Azt kezdeményezzük, és azt kérjük a tisztelt képviselőtársainktól, hogy amennyiben a döntési szakaszig eljuthat - és ebben miért ne bíznánk mi, Vas megyei politikusok, miért ne bíznánk V. Németh Zsolt képviselőtársammal abban, hogy ez a döntésig is eljut -, ott kérjük azt, hogy támogassák, adjuk meg ezt a címet Kercaszomor településének, és ismerjük el azt a küzdelmet, amelyet mind az 1920-as években, mind pedig most a cím adományozását illetően közösen, együtt megfogalmaztak és végigvittek.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
173 56 2008.11.06. 1:11  1-156

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy itt súlyos tévedésben van Szabó képviselő úr, hiszen önök benyújtották, és azt gondolom, Veres pénzügyminiszter úr, már amikor benyújtotta is tudta, hogy nem valós alapokon nyugszik az a költségvetés. Ezután benyújtásra kerül a 2. számú változat, majd már akkor tudják, hogy az sem jó. Tehát a pénzügyminiszter úr ezen adatok birtokában nyújtja be a módosító indítványát, de már Göndör képviselő úr arról beszél, hogy valószínűleg ez sem lesz igaz, tehát akkor miről beszélünk? Akkor a 4. változatról beszélünk innentől fogva?

Mit támogatnak önök? Az önkormányzatokat biztos, hogy nem támogatják ebben a költségvetésben, a társulásokat meg egyáltalán nem. Amire önök kényszerítettek bennünket, próbáltak összehozni bennünket, megalkottuk, most pedig szemközt vágnak bennünket azzal, hogy egyrészt csökkentik a normatívákat, másrészt olyan szabályozókat hoznak tető alá, amely szabályozókkal lehetetlen lesz például a közoktatásban az együttműködés. Kérem, ezt vegyék már figyelembe!

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
173 87 2008.11.06. 0:42  1-156

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Csak 30 másodpercet szeretnék kérni, és Tabajdi képviselő úrnak a mondataira reagálni. Higgyék el, hogy Magyarországon a kistérségeket alkotó települések mindent megtesznek annak érdekében, hogy összefogjanak. Csak az a baj, hogy a költségvetési törvénnyel olyan helyzetbe hozzuk őket egy összefogás után, hogy teljesen tönkretesszük azt az együttműködést, amelyet megpróbálunk összerakni menet közben. Ez a legnagyobb probléma, és ezt kellene végre a kormánynak figyelembe venni. Ha valamit segít, vagy megpróbál elősegíteni, utána ne rombolja szét, mert ezzel a költségvetéssel szétrombolja.

Köszönöm. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
173 103 2008.11.06. 6:12  1-156

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondoltam Molnár Gyula képviselőtársunk kritikusabb hozzászólása után, hogy ezután talán egy más hangot fognak megütni, és talán mégiscsak realitásokban próbálnak meg gondolkodni. Sajnálom, hogy ez a hozzászólás ezt a gondolatmenetemet szertefoszlatta, hiszen visszatértek az eredeti állásponthoz, visszatértek ahhoz, ami önöknek egy védelmet nyújt jelen pillanatban, ahhoz tértek vissza, hogy a pénzügyi válságra próbálnak meg ráfogni mindent, ami ebben az országban történik.

Egyetlenegy reakciót engedjen meg, képviselő asszony: azt gondolom, arról beszélni, hogy a családi pótlék emelése milyen formában történt meg mondjuk, 1998 és 2002 között, azt úgy kellene önöknek néznie, hogy arról is beszélnek, hogy akkor családi adókedvezmény volt, amely sokkal több pénzt hozott, hagyott a családoknak a zsebében. (Dr. Szabó Zoltán közbeszól.) Ez így van, tisztelt képviselőtársaim. Önök ezt hajlandók elfelejteni, mert ez nyilvánvalóan annak a kormánynak, a Fidesz-kormánynak egy nagyon nagy vívmánya volt. Önök ezt elvették, végeredményben kiirtották ezeket a dolgokat. Azt gondolom, együtt kell nézni mindent.

Tisztelt Képviselőtársaim! Én a költségvetés szempontjából csak egy dologra szeretnék koncentrálni, és Tabajdi Csaba gondolatai számomra egészen újat jelentettek, hiszen arról beszélt az európai parlamenti képviselő, hogy milyen fontos az együttműködés, mondjuk, a térségekben. Jómagam azt próbáltam megvizsgálni, hogy ez a költségvetés mit jelent a kistérségeknek, mit jelent azoknak a kistérségeknek, amelyek kapcsán végül is önök folyamatosan hangoztatták, hogy milyen fontos lenne ezeket a településeket összefogni, kistérségbe szervezni, megpróbálni a közoktatást, a szociális ellátást ezeken keresztül megerősíteni, és megpróbálni együttműködésre biztatni a településeket. Ezek a dolgok végül létre is jöttek, hiszen a települések, a kistelepülések áldozatot hoztak, megpróbáltak ebben az összefogásban részt venni, és ezáltal talán az oktatás és a szociális ellátás is magasabb színvonalú lehetett a térségekben.

Mit jelent ez a költségvetés a kistérségi társulások számára? Ez egy katasztrofális költségvetés, tisztelt képviselőtársaim, hiszen azokat a vívmányokat, amelyeket a települések az összefogással megpróbáltak megvalósítani, önök ezzel a költségvetéssel szertefoszlatják. Hiszen mit is tartalmaz ez a költségvetés? Azt, hogy a kistérségi társulások csak abban az esetben jogosultak többek között tagintézményi támogatás igénylésére, kiegészítő normatíva igénylésére, hogyha ezek a települések az azonos feladat ellátására egy önálló azonosítóval rendelkező intézménnyel próbálnak meg részt venni. Ez annyit jelent, tisztelt képviselőtársaim, hogy innen kezdve igaza van Font képviselő úrnak, aki azt mondja, hogy itt mamutintézményeket kell létrehozni, többek között, mondjuk, ha a városokban, a településeken, a nagytelepüléseken van három általános iskola, akkor azokat össze kell vonni egy intézménnyé. Igaz, hogy külön helyen fognak működni, mert nem lehet azokat a gyerekeket egy helyen eltartani, de csak így részesülhetnek kiegészítő támogatásban, így lehet támogatni ezeknek a gyerekeknek az iskolába járását, így lehet tagintézményi támogatást kapni, vagy éppenséggel, ha az óvodai ellátást nézzük, így lehet kiegészítő normatívához jutni. Én azt gondolom, hogy az a szándék, amelyet önök megpróbáltak megvalósítani, ezáltal szertefoszlott, hiszen, higgyék el nekem, senki nem tudja ezeket a települési iskolákat egy azonos intézménybe szervezni. Hogyan gondolják önök ezt?

De nézzük a szociális ellátást, amelyben a többcélú kistérségi társulások által ellátott szociális alapszolgáltatási feladatokra egy nagyon kemény megszorítást tartalmaz ez a törvény, hiszen 2009. január 1-jétől a kistérségi társulások nem vehetnek igénybe támogatást a szociális alapfeladatok ellátására. Önök ezt különben 2010. január 1-jétől tervezték, csak most még jobban megszorították. Ezen a téren is óriási problémákat okoztak ennek a területnek, ezeknek az összefogásoknak.

Egy nagyon fontos példával szeretném végeredményben zárni a mondanivalómat, és azt gondolom, ez jellemző az önök tevékenységére, hiszen többek között 2009-től a támogató szolgáltatást, a közösségi ellátást, az alacsony küszöbű szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadását nem normatívával támogatják, hanem pályázni szükséges. Egyes településeken létrejöttek ezek a szolgáltatások. Most egy nagyon fontos példát szeretnék önöknek mondani, hiszen ilyen nálunk is működik, méghozzá a városban és a térségben is.

(14.30)

Önök a pályázatot nem támogatták, tisztelt hölgyeim és uraim, ezáltal munkahelyeket szüntettek meg, ezáltal az ellátottakat sodorták nehéz helyzetbe. Hát így működik önöknél: elveszik a normatívát, majd pedig a támogatást szépen megvonják a településektől. Ez az összefogás lényege az önök részéről.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
178 122 2008.11.18. 1:33  19-301

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Azért érdekes dolog hallgatni önöket, ahogy kisebb jellegű juttatásokról sikertörténetként beszélnek, éppenséggel az osztályfőnöki juttatások megemelése tárgyában. Aztán mellette meg mennyit vonnak el igazából a közszférából? Azt gondolom, ezt így kellene kezdeni, hogy elnézést kérni az emberektől és a közszféra dolgozóitól, hogy az önök kormányzása miatt el kell venni tőlük a 13. havi juttatást. Szóval, ez elképesztő, hogy önök kis dolgokat sikerként próbálnak meg beállítani.

De beszéljünk többek között a közalkalmazotti mellett a köztisztviselői szféráról, ahol nem kapnak igazából semmit, elveszik a 13. havit tőlük. Egy középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő, tisztelt képviselőtársaim, 70-80-90 ezer forintot visz haza - a minimálbért, könyörgöm! Önök minőségi munkavégzést várnak el a köztisztviselőktől az önkormányzatoknál. És mi történik? Egyszerűen olyan helyzetbe kergetik őket, hogy a családjukat nem tudják eltartani. Ezen gondolkodjanak el, kérem szépen, ezen, hogy mit tesznek a közszféra dolgozóival! Egészen egyszerűen a munkanélküliek szintjére süllyesztik le ezt a nagyon fontos részét Magyarországnak és az önkormányzatoknak.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
178 130 2008.11.18. 1:51  19-301

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt hat évre ha visszagondolnak - és ezzel talán reagálni is szeretnék arra, hogy honnét is lesz majd forrásuk az önkormányzatoknak, akár európai uniós pályázatok benyújtására -, akkor azt gondolom, hogy ha végignézik az elmúlt hat évet, világosan láthatják, hogy folyamatosan adtak feladatokat az önkormányzatoknak egyre bővülő mértékben, a forrásokat pedig vonták el ez önkormányzatoktól. Egyre nehezebb helyzetbe kerültek a kis önkormányzatok, amelyek nyilván ennek hatására a túlélésért küzdenek.

A 2009. évi költségvetés még inkább nehéz helyzeteket teremt, hiszen amellett, hogy csökkentik a forrásokat, emellett még a kistérségi társulásoknál is csökkentik a normatívákat, különböző sújtó szabályrendszereket hoznak létre, ami egyértelműen azt jelzi, hogy a kistérségi társulások is, de a kistelepülések is nehéz helyzetben lesznek.

Ezek után nagyon nehéz lesz a részükről, mondjuk, abban gondolkodni, hogy európai uniós forrásokat próbáljanak meg megpályázni, hiszen ahhoz az önerőt biztosítani kell, és ez az önerő nem fog rendelkezésre állni számukra. Azt hiszem tehát, hogy minden ilyen mentőcsomag vagy módosító javaslat ma már nem segít a kistelepüléseken, hiszen pont azt a forrást, lehetőséget vették el tőlük, hogy pályázatokat tudjanak benyújtani. Nemcsak települések, hanem társulások szempontjából is nehéz lesz ezeket teljesíteni.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
178 170 2008.11.18. 11:24  19-301

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Így a környezetvédelmi résznek a vitája után szeretnék visszakanyarodni a többcélú kistérségi társulásokkal kapcsolatos módosító javaslatokhoz. Előtte azonban engedjenek meg néhány gondolatot, képviselőtársaim!

Nagyon nehéz ma egy önkormányzati képviselő-testületnek vagy éppenséggel egy pénzügyi irodának tervezni a jelen időszakokban, hiszen november végéig koncepciót kellene letenni az asztalra. Csak hát gondoljuk végig, mihez képest tegyünk le egy koncepciót! Ahhoz képest, ami az egyes számú költségvetési javaslatban vagy a kettesben, vagy a Veres pénzügyminiszter által beadott módosító javaslatban? Vagy éppenséggel még ki tudja, hogy hány olyan javaslat fog születni, ami egyre nehezebbé teszi persze a tervezést az önkormányzatoknál. Csak egy pillanatra visszautalva, mondjuk, egy-egy forrás megteremtése is hogy lehetséges, hiszen az önkormányzatoktól elvárják, hogy adókat szedjenek be. Csak hát a következő év milyen adóbevételeket hoz az önkormányzat számára? Honnét tudjuk majd az önkormányzatoknak a működtetését megoldani, ha egyre csökkenő adóbevételek lesznek és állnak rendelkezésre, mondjuk, egy önkormányzat számára?

(Az elnöki széket dr. Áder János, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Azt gondolom, hogy az önkormányzati költségvetés megalkotásának egyik fontos szeletét alkotja ma már a többcélú kistérségi társulásokhoz kapcsolható vagy abban való együttműködés, és ebben is nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen az eredetileg beterjesztett költségvetési javaslat még csak kismértékben rontotta a helyzetet. Itt az előbb, jó két órával ezelőtt Buzás Péter képviselő úr például értekezett arról, hogy milyen jó is, hogy ezek a többcélú kistérségi társulások vannak, és olyan finoman és halkan jegyezte meg, hogy 3,6 milliárddal szeretné, ha több forrást biztosítana, mondjuk, a költségvetés. Mi azt kérdezzük, hogy mihez képest, hiszen a Veres János miniszter által benyújtott módosító javaslat csökkenti a többcélú kistérségi társulások számára nyújtott előirányzatot, például 28 milliárdról 24,5 milliárdra. Most ehhez képest gondoljuk a 3,6 milliárd pluszforrást, és akkor visszahelyezzük az eredeti állapotába, vagy esetleg a 28 milliárdhoz kapcsolódóan nyújtott be módosító javaslatot, mert akkor az ténylegesen egy pici lehetőséget biztosít?

Azt gondolom, mi a Veres János pénzügyminiszter által benyújtott módosító javaslatot látjuk jelen pillanatban irányadónak, és ehhez képest bizony sajnálatos módon az önök által sikertörténetként megfogalmazott többcélú kistérségi társulások működése az elkövetkezendő időszakban el fog lehetetlenülni, hiszen nagyon kevés forrás áll majd rendelkezésre a többcélú kistérségi társulások működésére.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt években igazából önök adminisztratív eszközökkel kényszerítették többek között ezeknek a többcélú kistérségi társulásoknak a létrejöttét, úgy próbálták alakítani a költségvetési forrásokat, hogy bekényszerítsék a településeket egy együttműködésbe. Aztán mikor a települések komoly vita, nagy nehézségek árán végül is valamilyen formában elfogadták ezeket a többcélú kistérségi társulásokat, nos, már a tavalyi évben is éreztette hatását, hogy valami itt nem fog stimmelni, hiszen már a tavalyi éves költségvetés is csökkenő forrásokat biztosított számukra. Ez a költségvetési javaslat, tisztelt képviselőtársaim, komoly problémákat fog majd jelenteni, és kevés forrást fog biztosítani a többcélú kistérségi társulásoknak.

Én csak a Veres János pénzügyminiszter által benyújtott 606., 608., 609. vagy 610. módosító javaslatokkal kapcsolatban szeretném mondani, hogy hihetetlen mértékben csökkentik ezek a módosító javaslatok többek között a normatívákat, és főként a kiegészítő normatívákat is, amelyeket biztosítanak többek között a többcélú kistérségi társulások számára. Azt gondolom, fontos az önkormányzatok számára az állandóság, és bizony ezek a javaslatok egyáltalán nem az állandóságot és a továbbélést biztosítják ezeknek a többcélú kistérségi társulásoknak, hanem lehetetlen helyzetbe hozzák őket.

Néhány olyan módosító javaslatra szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, amely ugyan nem ad megoldást igazából teljes mértékben a problémákra - de mégis valamilyen kezelést próbál nyújtani. Önök többek között a költségvetés sorában olyan szabályozót vezetnek be, hogy a többcélú kistérségi társulások csak abban az esetben jogosultak intézményi társulás, óvodába vagy általános iskolába járó gyermek, tanuló támogatása, vagy bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás, vagy tagintézményi támogatás, kistérségi tagintézményi támogatás igénylésére, ha a fenntartó intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására csak egy, önálló OM-azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn. Valamikor ezek a többcélú kistérségi társulások az elmúlt években úgy próbáltak meg létrejönni, hogy mégis biztosítsanak lehetőséget többek között a kistelepüléseken lévő tagintézményeknek, és megpróbáljanak számukra jobb lehetőségeket biztosítani.

Nos, mindezen módosító javaslat, amit jómagam is benyújtottam, és ez a 727. ajánlási pont alatt szerepel, egyértelműen azt kezdeményezi, hogy álljon vissza az eredeti rend, és természetesen ne legyenek ezek a kitételek, hiszen az önök által kezdeményezett költségvetési javaslat azt feltételezi, hogy mamutintézmények fognak létrejönni, mondjuk, egy-egy településen, egy-egy városban lévő három intézmény összevonására kerülhet esetleg sor, és még a kistérségi iskolák tagintézményei is hozzájönnek. Azt gondolom, hogy ez ellehetetleníti az együttműködést.

Egy tapasztalati példát szeretnék mondani önöknek, és kérem, hogy egyszer jöjjenek le egy ilyen többcélú kistérségi társulási ülésre. Amit önök ide beterjesztettek, az egy időzített bomba. Hihetetlen feszültség uralkodik jelen pillanatban a többcélú kistérségi társulásokban. Kérem, gondolják meg, amit önök itt most ezzel előmozdítanak, nemcsak ebben a tárgykörben, államtitkár úr, hanem igazából a szociális ellátások területén is, hiszen többek között ott eredetileg arról volt szó, hogy többcélú kistérségi társulás nem vehet igénybe támogatást 2009. január 1-jétől. Ez Veres-féle módosító; eredetileg ez az eredeti költségvetési módosító törvényjavaslatban 2010. január 1-je volt.

(13.10)

Gondoljanak bele, a szociális ellátást ilyen rövid idő alatt újjászervezni, ilyen rövid idő alatt átszervezni, intézményi fenntartói társulást létrehozni lehetetlen, tisztelt képviselőtársaim. Hihetetlen feszületségeket okoznak jelen pillanatban a többcélú kistérségi társulásokban a benyújtott módosító javaslataikkal. Néhány gondolat, például Bóka és Tasó képviselőtársaim módosítói szintén ezt a problémát próbálják meg kezelni. Tasó képviselőtársunk többek között a többcélú kistérségi társulások támogatását próbálja meg növelni. Én azt gondolom, jó gondolat, hiszen ha önök ezt saját gyermekeiknek mondják, akkor miért teszik tönkre azt, amit már megalkottak?

Van még egy, amely már az általános vitában is problémát okozott, és több alkalommal felmerült, többek között a többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása. Önök olyan passzust hoznak, hogy könyvtári szolgáltató helynek legalább négy napon hetente összesen minimum 20 órás nyitva tartást kell biztosítani. Ezt egy módosító javaslat - amelyet Halász János képviselőtársam és több más képviselő próbál meg jegyezni - próbálja meg visszahozni, hiszen az így megszervezett kistelepülési könyvtári ellátást lehetetlenítik el ezzel a jelenlegi helyzettel. Én azt gondolom, legalább ez a módosító javaslat ezt megpróbálja helyretenni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Próbáltuk, hogy mihez is nyújtsunk be módosító javaslatot. Talán a Veres pénzügyminiszter által benyújtott módosító javaslatokhoz kapcsolódót? Nem tudunk, mert ahhoz nem lehet, házszabályszerűen nem lehet módosító javaslatot benyújtani. Én azt gondolom, hogy ez az önök részéről talán egy pici szándékosság is, hiszen a költségvetési módosítók szavazásánál majd a Ház eldönti, hogy melyeket támogatja, ha éppen az övét fogja támogatni, akkor bizony itt hihetetlenül nehéz helyzetbe kerülnek a többcélú kistérségi társulások, az önkormányzatok, ezen keresztül pedig az emberek, a szociális ellátás, a közoktatás, minden egyes terület, amely az önkormányzathoz tartozik.

Kérem, tisztelt képviselőtársaim, gondolják meg, még nem késő. Én azt gondolom, olyan módosító javaslatokat szükséges benyújtani, amelyek egyértelműen ezeket a problémákat próbálják meg kezelni.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
178 176 2008.11.18. 2:00  19-301

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Én azt gondolom, az adminisztratív eszköz annyit jelent, hogy ha kényszeríteni szeretnék valakit, akkor menjünk vissza akár esetleg a téeszszervezés idejébe, amikor igazából kényszerítették az embereket, hogy egy olyan formát válasszanak, ami nem szimpatikus számukra. Most én azt gondolom, kényszeríteni az önkormányzatokat, a kistelepüléseket arra, hogy vegyenek részt egy társulásban, nagyon nehéz dolog. Hogy ezt önök most adminisztratív eszközökkel, költségvetési kényszerítő eszközökkel próbálták meg kikényszeríteni, ez az önök felelőssége.

Egyetlenegy probléma van: önök ezt megtették, és a települések már társultak. Most pedig, miután társultak és együttműködnek, önök ennek a rendszernek, a saját gyermeküknek - mert önök ezt a saját gyermeküknek próbálják meg titulálni - adnak egy hatalmas pofont, és kényszerítenek ki olyan helyzeteket, hogy bizony... (Arató Gergely: Most legyen vagy ne legyen kistérség?) Államtitkár úr, ez sajnos így van, hogy a települések egymásnak fognak feszülni, és problémákat fog okozni számukra ez az együttműködés. Majd meg fogja látni a következő évben, mennyi ilyen probléma fog adódni a csökkenő normatívák, a különböző szabályozórendszerek lehetetlensége miatt.

Papp József képviselőtársamnak annyit szeretnék mondani, hogy pontosan ez fogja kikényszeríteni azt, hogy a települések majd át fogják festeni az iskolatáblákat, és majd mindenhova egyetlenegy iskolanevet fognak kiírni, aztán tagiskolák lesznek. És persze ebből ki fog rosszul járni? A kistelepülések iskolái, azok, akiknek érdekében próbáltunk az elmúlt időszakban valamit tenni. Ez nem segít rajtuk, ez lehetetlen helyzetbe fogja hozni a kistelepüléseket ebből a szempontból.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
178 182 2008.11.18. 1:53  19-301

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! A probléma az, hogy az önkormányzatok azért szervezték meg a feladatellátást ilyen módon, hogy az oktatás színvonalasabb legyen, a finanszírozás feltételei többek között a kiegészítő központi támogatás következtében a kistelepülés számára is megoldást jelentsenek, például, hogy ne kelljen neki hitelt felvennie, ne kelljen eladósodnia, és maga a feladatellátás is színvonalas lehessen. Nos, én azt gondolom, hogy ezt megpróbálták a települések egy együttműködés keretein belül valahogy kialakítani.

Azt gondolom, most ne beszéljünk azokról, amelyek valamilyen oknál fogva ki akartak bújni a szabályozók alól, és talán szabálytalanul igényeltek meg támogatást; itt most azokról beszéljünk, és ezt nem kezeli ez a költségvetés, akik végül is jó szándékkal megpróbáltak segíteni egymáson, és megpróbáltak együttműködni. Ezzel a módosító javaslattal önök pontosan azt a problémát fogják kelteni, hogy egy óriási mamutintézmény fog létrejönni sok-sok gyermekkel, és pontosan azoknak a kistelepüléseknek az érdekei sérülhetnek ezáltal, amelyek jó szándékkal jöttek be ezekbe az együttműködésekbe.

Kérem, hogy gondolják meg, hiszen ezekkel a módosító javaslatokkal megpróbálnánk ezt kezelni, próbáljuk meg legalább ezt a problémát kiküszöbölni, hiszen ha már egyszer létrejöttek ezek a többcélú kistérségi társulási intézmények, akkor ne tegyük tönkre őket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
178 188 2008.11.18. 1:28  19-301

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Én örülök a most elhangzottaknak, de akkor arra kérem önöket, hogy abban is dolgozzanak, hogy ha már egyszer ezek a többcélú kistérségi társulások létrejöttek, akkor mondjuk, a Veres miniszter úr által benyújtott módosító javaslatokat is próbálják megváltoztatni, hiszen ez alapjaiban rengeti meg többek között a kistérségi társulások rendszerét. Hiszen olyan forráselvonást hoz ez a módosító javaslat ide, hogy ellehetetlenülnek ezek a többcélú kistérségi társulások, és a működésük fog végül is veszélybe kerülni.

Ha már egyszer létrehoztunk valamit, akkor már legyen egy állandóság végre ebben az országban! Ne legyen az, hogy ha valamit létrehozunk, és megtörténik ezeknek az együttműködéseknek a kialakítása, akkor önök a következő évben egyszerűen adminisztratív eszközökkel tönkreteszik ezeket a többcélú kistérségi társulásokat. Ezeket legyenek szívesek végiggondolni!

Azt gondolom, mindig könnyebb innét, Budapestről ezeket a dolgokat nézni, de jöjjenek le oda, ahol 29-30-32 település van egy többcélú kistérségi társulásban, és azok együttműködését kelljen a gyakorlatban elvégezni. Akkor biztos vagyok abban, hogy ezekkel a problémákkal önök szembesülnének.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
178 194 2008.11.18. 1:11  19-301

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Asszony! Igazából ezt a módosító javaslatot azért említettem meg, mert nem ilyen problémával állunk szemben, amelyet ön elmond, mert nyilván ez is egy, hogy még adunk neki feladatot, és lássa el. Az a gond, hogy olyan szabályozót hoznak ide - tehát hogy mi minősül könyvtári szolgáltató helynek és mennyi ideig kell nyitva tartani -, hogy emiatt az önkormányzatoknak akár részmunkaidőben is fel kell venni valakit, hogy ezt el tudják látni.

Erre az önkormányzatoknak nincs anyagi forrásuk, fedezetük, ha pedig igazából a normatívából biztosítják ezt, akkor viszont a könyvtári szakmai munka lehetetlenül el. Ezért kellene ezen gondolkodni, hogy maradjon meg az eredeti szabályozó, mert azt gondolom, az jó célt szolgált, hiszen a könyvtári szakmai munka is megjelent abban a támogatásban, melyet megkaptak a kistelepülések.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
178 208 2008.11.18. 2:15  19-301

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak pár gondolat, hiszen igazából visszautalok egyrészt a normál hozzászólásomra, másrészt pedig azokra a kétpercesekre, amelyeket menet közben próbáltam a különböző módosító javaslatokkal kapcsolatban megfogalmazni.

Államtitkár úr, az a probléma, hogy két nagyon fontos gondot okoznak ezzel a költségvetéssel. Egyrészről forrásokat vonnak el a többcélú kistérségi társulásoktól. Most nem azokról beszélek igazából, amelyek az általános feladatellátásból vonnak el, hanem az olyanokról, mint például Veres János pénzügyminiszter úr 610. szám alatt lévő módosítója: többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása, iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók támogatása - normatívaelvonás. Vagy egy másik: tagintézményi támogatás csökkentése. Igazából ez az egyik probléma, ami által gondot okoznak a rendszerben.

A másik a szabályozók rendszere. Azt gondolom, ha működik egy dolog, önök azt folyamatosan ellenőrzik. Ma már mindenféle van egy önkormányzatnál: ÁSZ-vizsgálat szinte állandóan, APEH-vizsgálat, ami alapján önök figyelemmel kísérhetik, hogy szabályosan próbáljuk meg az adott feladatot ellátni. S ezek után még azon felül, hogy az önök által felügyelt szervezetek is elvégzik a különböző vizsgálatokat, és valószínűleg megállapítják a szabályszerűséget, még külön kötelmeket meghatározni egy költségvetési törvényben, no, ez a probléma! Igazából az a cél, hogy önöknek ne kelljen kifizetniük a többcélú kistérségi kiegészítő normatívákat, hanem lehetetlen helyzetbe hozzák azokat a rendszereket, amelyeket megpróbáltunk létrehozni. Sajnos ezt feltételezzük, hiszen ezt mutatja ez a költségvetési törvény. Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
178 214 2008.11.18. 1:52  19-301

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Az előbbiekben igazán úgy látszott, hogy tényleg vannak kérdések, amelyekben talán még önök is belátják, hogy rossz irányba mennek a dolgok, aztán most elhangzik egy hozzászólás, amit igazából nem teljes egészében értek. Én azt gondolom, képviselőtársaim, próbálják meg végiggondolni, hogy miről is beszélünk. Itt van egy benyújtott költségvetés, aztán itt vannak a Veres képviselő úr, pénzügyminiszter úr által benyújtott módosító javaslatok. Ezek a módosító javaslatok mit is tesznek? Elvonnak az emberektől, elvonnak a közalkalmazotti szférától, a köztisztviselői szférától, az önkormányzatoktól, a szociális ellátástól, a kistérségektől. Sorolhatnám még azokat a helyeket, ahonnét elvesznek - igazából az egész országtól - pénzeket.

Igazából ezek okozzák a nehéz helyzeteket, hiszen erről nem az emberek tehetnek, nem az önkormányzatok tehetnek, nem a többcélú kistérségi társulások tehetnek, hanem az a hatéves kormányzás, amelyet önök visznek, amelyek ide juttatták az országot. (Tatai-Tóth András: Van egy világválság is.) Ne hivatkozzunk, képviselő úr, világválságra! Annak a levét issza meg ez az ország, amit önök a hatéves kormányzás alatt megteremtettek. Most ezt veszik el önök az emberektől, az önkormányzatoktól meg a társulásoktól is. Kérem, gondolják végig ennek az összes módosítónak a létét, és gondolják meg, hogy milyen problémákat fognak okozni az országban ezek a módosító javaslatok, és így próbáljanak meg önök a költségvetési módosítók szavazására felkészülni!

Köszönöm. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
178 234 2008.11.18. 1:46  19-301

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak szeretném folytatni, amit képviselőtársam mondott, hiszen persze amellett, hogy az iparűzésiadó-bevételek nem teljesülnek, vagy legalábbis elképzelhető, hogy a jelenlegi problémák hatására nem teljesülnek, valószínűleg a személyi jövedelemadó-bevételek is elmaradnak, mert leépítés lesz a cégeknél, kevesebb munkaerőt fognak foglalkoztatni, legalábbis az előrejelzések ezt mutatják. Ehhez még hozzájönnek azok a módosító javaslatok, amelyeket a pénzügyminiszter úr beadott, végül is a normatívákat és az elvonásokat illetően.

Ez hihetetlenül nehéz helyzetbe fogja hozni az önkormányzatokat, hiszen az a tervezés, amelyet biztos, hogy aprólékosan, költségtakarékosan - képviselő úrnak szeretném jelezni - megpróbálnak kidolgozni az önkormányzatok, az mindjárt a legelején romba fog dőlni, és bizony az év során nagyon sok problémával fognak küzdeni az önkormányzatok, eladósodnak, a kisebbek kevésbé, a nagyobbak talán egy picit jobban át tudják vészelni ezeket a problémákat, és olyan helyekről kell majd elvonniuk forrásokat, amelyek bizony szükségesek lennének azért, hogy azokat a problémákat kezelni lehessen, amelyeket ez a jelenlegi költségvetés és a módosítók okoznak. Akár a szociális területen, hiszen megnövekedik azoknak az embereknek a száma, akik rászorultak lesznek, akiket kezelni kell egy önkormányzati rendszerben, és bizony arra pedig nem lesz majd elégséges forrás. Ezt tessék végiggondolni!

Köszönöm szépen figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
182 86 2008.12.01. 2:06  85-92

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Értetlenül és megdöbbenve tapasztalom, hogy nem tudunk pontot tenni a körmendi Batthyány-kastély vagyonkezelői jogának rendezésére. Az ügy immáron négy éve húzódik, pedig első ránézésre igencsak egyszerű kérdésről van szó. A város szeretné átvenni a vagyonkezelői jogot a magyar államtól, a Vagyongazdálkodási Tanácstól, amely a Pénzügyminisztérium felügyelete alá tartozik. Pusztán egy megállapodás kérdése mindez, de úgy tűnik, valami vagy valaki hátráltatja mindezt.

Legutóbb 2007 júniusában volt alkalmam itt a parlamentben kérdezni önt az üggyel kapcsolatban. Akkor azt a választ kaptam, hogy már szinte el is intéződött a vagyonkezelői jogok átadásának dolga, a város rövidesen megkapja azt. A kérdést követően 2007. október 3-án személyes megbeszélésen vettem részt a KVI vezérigazgatójánál, amelynek eredményeként megegyeztünk, hogy a Vagyongazdálkodási Tanács felállítását követően megtörténhet a szerződés aláírása, a vagyonkezelői jogok átadása.

Tisztelt Miniszter Úr! Ön tavaly nyáron azt ígérte, hogy rövid időn belül tényleg megkaphatjuk a vagyonkezelői jogokat. Az új vagyonkezelő ez év januárjában felállt, de még mindig nem történt semmi. Komoly európai uniós projekt maradhat el a késlekedés miatt. Joggal merülhet fel az emberben a kérdés: miért nincs még mindig döntés? Hogyan lehetséges az, hogy egy miniszter gyors tetteket ígér, aztán másfél évre rá még mindig nem történik semmi? Mikor kaphatják meg a körmendiek a kastély vagyonkezelői jogát? Valóban pusztulnia kell az olyan történelmi értékeknek, mint a Batthyány-kastély?

Várom válaszát. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
182 90 2008.12.01. 1:08  85-92

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Ön ismét az önkormányzatot teszi felelőssé egy olyan kérdésben, amelyben már több alkalommal is tanúbizonyságát adta a város, hogy a feltételeket teljesíti, és a vagyonkezelői jogok átvételére készen áll. 2008. január 22-én a szerződés aláírását kezdeményezte az önkormányzat a korábban megállapodott feltételek és a leírtak szerint. Tátrai vezérigazgató úr levélben arról tájékoztatott bennünket, hogy a vagyonkezelésbe adás lehetőségének a vizsgálata most folyik, és levélben értesítenek bennünket, amennyiben lehetőség nyílik a vagyonkezelői szerződés előkészítésére. Ezt a levelet még a mai napig se kaptuk meg. Tehát az önkormányzatot felelőssé tenni egy olyan dologban, amire mindig is készen állt, ezt el kell utasítanom, mert erről szó sem lehet. Mi mindenben megfelelünk, mindenben teljesíteni akarjuk a feltételeket, önök azok, akik ezt hátráltatják.

Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 54 2008.12.02. 2:01  21-161

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Néhány mondatban szeretnék reagálni a képviselő asszony hozzászólására. Már a múlt alkalommal is vita alakult ki itt a parlamentben, többek között a többcélú kistérségi társulások finanszírozását illetően.

Tisztelt Ház! Itt az a probléma leginkább, hogy ténylegesen ösztönözték ezeknek a többcélú kistérségi társulásoknak a létrejöttét, csak az a probléma, hogy ebbe az ösztönzésbe inkább pénzügyi elemek csúsztak, tehát kicsit pénzügyi eszközökkel próbálták meg noszogatni a településeket, hogy próbáljanak meg társulni. De már a 2008-as költségvetés is, de a 2009-es költségvetés még inkább arcul csapja a településeket, hiszen amivel ösztönözték önök őket, pontosan a többletfinanszírozással, most azt veszik el ezektől a településektől, a kiegészítő normatívákat veszik el, sőt nehezítik a kiegészítő normatívákhoz való hozzájutást, gondolok én a közoktatásra, ahol olyan javaslatot tesznek be többek között, olyan nehezítő javaslatot, hogy mondjuk, egy OM-azonosítóval kell rendelkezni az összes településnek. Muszáj ezt visszahoznom az önök részére, mert szükséges ezen változtatni, hiszen nem jutnak a települések kiegészítő normatívához.

Azt gondolom, amit önök igazán szándékoztak tenni, az most ellenkezőleg hat. Innét próbálják meg kivonni a forrásokat, itt próbálják meg feszíteni a húrt, és egymásnak fogják ugrasztani a településeket. Az én véleményem szerint ezek a módosító javaslatok már nem fognak segíteni, hiszen a nagy rendszerben kellett volna több lehetőséget adni ezeknek a társulásoknak. Sajnos, ezek a módosítók már nem fognak segíteni.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 78 2008.12.02. 1:51  21-161

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Ha most stílszerű szeretnék lenni, akkor azt tudnám mondani, hogy kedves magát baloldalinak képzelő képviselőtársam. De ezt nem teszem, mert azt gondolom, ezt nem szabad megtenni ilyen helyen. Tisztelt Képviselőtársaim! Az a probléma, amit megfogalmaztak. Azon önkormányzati vezetők nevében, akik ellenzékinek vallják magukat, vagy esetleg azok is, kikérem magamnak, hogy ilyen szinten illessen bennünket hozzászólásával, képviselő úr. Én azt gondolom, egy önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy azt a terhet, amit önök rájuk raknak, akár az emberekre, akár a civil szervezetekre, akár a gazdasági élet szereplőire, megpróbálja csökkenteni, megpróbálja igazából fékezni azokat a hatásokat, amiket önök okoznak ezzel a költségvetéssel. Hiszen így próbálunk meg programokat adni egy önkormányzat részéről, megpróbáljuk önöket segíteni, hiszen olyan költségvetést zúdítanak ránk, hogy igazából tönkreteszik az önkormányzatokat. Azt gondolom, meg kellene köszönni az önkormányzatoknak, hogy önök helyett próbálnak meg segíteni az embereknek, vagy éppenséggel a cégeknek, és nem ilyen szavakkal illetni őket! Mi annak érdekében próbálunk meg dolgozni, hogy a terheket csökkentsük, mentőöveket dobunk az embereknek, próbálunk a cégekkel együttműködni, hogy az önök által ilyen nagy szavakkal mondott gazdasági válságot megpróbáljuk csökkenteni.

Az önök elhibázott gazdaságpolitikája vezetett ide, ezért kerülünk mi, önkormányzatok vagy éppenséggel magánszemélyek is nehéz helyzetekbe.

Köszönöm a figyelmet. (Szórványos taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 112 2008.12.02. 1:51  21-161

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Röviden szeretnék reagálni Tóth Tiborné hozzászólására. Látom, hogy önök közül már néhányan felismerték, micsoda nagy bajt okoztak azzal, hogy a többcélú kistérségi társulásokba hatalmasat rúgtak ezzel a költségvetéssel, és most már próbálnak visszafelé araszolgatni. Kíváncsi leszek, hogy lesz-e erő és energia az önök frakciójában, hogy támogassa a módosító indítványokat, amelyeket ön elmondott.

Azonban van egy jóval nagyobb probléma. Mert hogy növelni kell a normatívát, ezt mindannyian tudjuk. De hogy a szabályozórendszerekkel próbálnak olyan helyzetet teremteni, hogy ne juthassanak hozzá a többcélú kistérségi társulások vagy a mikrotérségi társulások kiegészítő normatívákhoz, az is egy óriási gond.

Tatai-Tóth András képviselő úr az előző részletes vitában azt mondta, hogy lesz ilyen szabályozójavítás. Mi még ezt nem látjuk. Azt szeretném kérni, hogy a szabályozót úgy alakítsák önök, hogy szüntessék meg ezt a szabályozórendszert, hiszen ez káros. Az ellenőrzésekre használják önök azokat a szervezeteket, amelyek erre alkalmasak, a Kincstárat, az ÁSZ-t, az APEH-ot, azzal szűrjék ki a jogosulatlan igényléseket, és ezeket a lehetőségeket pedig hagyják meg nekünk, hogy úgy társuljunk, hogy az abban szereplő kiegészítő normatívákat használni tudjuk azért, hogy a kisiskolák működtetését jobban tudjuk biztosítani, és jó szinten tudjuk tartani, mondjuk, a többcélú kistérségi társulásunkban.

Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 146 2008.12.02. 3:07  21-161

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Két dologra szeretnék visszautalni az előző hozzászólásokból, és persze a benyújtott módosító indítványaimat indokolni. Az egyik az, hogy elégséges bevételük lesz-e az önkormányzatoknak, hiszen kormányoldalról is elhangzik, hogy azért kell a költségvetést így megfogalmazni, mert kevés bevétele lesz végül is a magyar államnak, akkor hogy gondoljuk, hogy mondjuk, az önkormányzatoknak ezek után több adóbevétele lesz. Nyilván az önkormányzatok valamit megpróbálnak tenni annak érdekében, hogy a fejlesztéseiket meg tudják valósítani, hogy az európai uniós támogatásokat meg tudják igényelni, ehhez önerőt biztosítanak. Itt szeretnék reagálni egy előző hozzászólásra, hogy a kötvénykibocsátást azért próbálják az önkormányzatok, hogy ebben a nehéz helyzetben is tudjanak önerőt adni többek között a különböző támogatásokhoz, amelyeket az európai uniós források biztosítanak, hiszen ennek a költségvetésnek ez egy nagyon gyenge oldala az önkormányzatok nehéz helyzete miatt.

Nos, azt gondolom, három olyan módosító indítványt fontos megemlítenem önöknek, amely egyrészről állami vagyonhoz, másrészről Nyugat-Magyarország infrastruktúrájához kapcsolódik. Egyrészről a tegnapi napon is esett szó itt a körmendi Batthyány-kastélyról és annak az áldatlan állapotáról, hiszen leromlott állapotban van, és szükséges ennek a felújítása, és az ezzel kapcsolatos falkutatásokra szeretnék az állami költségvetésből lehetőséget biztosítani. Ez egy állami feladat a jelenlegi helyzetben, az államnak kellene ehhez a forrásokat biztosítani, ehhez próbálok módosító indítványokkal költségvetési forrást biztosítani. A másik: ugyanehhez a kastélyhoz kapcsolódó kastélyparknak a felújításához szeretnék költségvetési forrásokat biztosítani.

Egy másik komoly probléma Nyugat-Magyarország közlekedése, és itt többek között a 8-as út fejlesztésére szeretnék forrást biztosítani. Itt nem azokra a területekre, ahol már eddig is vannak tervezések, többek között a Körmendet elkerülő vagy a Körmendtől az országhatárig terjedő szakaszra, hanem a megyehatártól Körmendig tartó szakasz 11,5 tonnás megerősítésére, annak a tervezésére szeretnék költségvetési forrást. Ugyanis olyan leromlott állapotban van nemcsak ez a szakasz, hanem a megyehatártól a Veszprémig terjedő szakasz is, hogy muszáj ennek a felújítására és tervezésére pénzt biztosítani.

Kérem képviselőtársaimat, hogy ezeket a módosító indítványokat támogassák. Köszönöm figyelmüket. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
190 72 2009.02.23. 1:05  67-73

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Előrebocsátom, hogy a választ nem tudom elfogadni. Nem tudom elfogadni azért, hiszen a szentgotthárdiak, a térségben lévő civil szervezetek, a három megye, valamint természetesen az Országgyűlés is elvárta azt a magyar kormánytól, hogy hatékonyan képviselje érdekeinket. Nos, mi azt látjuk, hogy a magyar kormány és a Külügyminisztérium megmérettetett ebben a harcban, és gyengének találtatott.

Mi már csak egyet kérünk a magyar kormánytól és az azt képviselő minisztériumi képviselőktől: vásároljanak a MOL-kutaknál lévő kártyából, képeslapból, és segítsék a szentgotthárdiakat, a térségben élőket, valamint a civil szervezeteket a további harcban, és kérjük önöket, lépjenek fel hatékonyabban annak érdekében, hogy az a bűzmű ne épülhessen fel ott. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
219 252 2009.06.29. 5:10  251-254

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A 2009. év első fele nem volt könnyű Magyarország számára, nem volt könnyű ezzel együtt Nyugat-Magyarország számára, nem volt könnyű az állampolgárok, a hivatásos szervek számára sem. Az első félév eredményei közé tartozik, hogy hihetetlen sok elvonás érintette azokat a szerveket, embereket, akik ezen elvonások következtében az intézkedés kárvallottjai voltak. Érintette ez természetesen a családokat, a nyugdíjasokat, a közalkalmazottakat. Érintették a világgazdasági válság különböző problémái és többek között a leépítések a cégeket, és ezzel együtt természetesen az alkalmazottakat is, akiket elbocsátottak.

Nos, a kormány eddigi tevékenysége során sajnálatos módon nagyon sok problémával találkoztak az emberek, és találkoztak természetesen ezekkel a gondokkal, problémákkal Nyugat-Magyarországon az önkormányzatok is. Ezekkel a problémákkal együtt járnak az utóbbi időben bekövetkező természeti katasztrófák is, amelyek az elmúlt időszakban érintették térségünket, és az özönvízszerű esőzések, valamint a rábai áradás hihetetlen sok problémát okoztak Nyugat-Magyarországon és ezzel együtt Vas megyében. Érintették ezek a katasztrófák többek között Kőszeget és térségét, Szentgotthárdot és térségét, Körmendet és térségét, Vasvárt és térségét; most a Rába alul lévő szakaszaira nem szeretnék kitérni.

Csak néhány adatot szeretnék mondani, és ebben kimondottan szeretnék szorítkozni Körmend és térségére, többek között a védekezés során, amelyet a Rába áradásához próbáltunk nyújtani, vagy próbáltak nyújtani a hivatalos szervek, 183 tonna homokot és körülbelül 14 ezer homokzsákot használtak fel. Ezt Csákánydoroszlótól Körmenden keresztül Molnaszecsődig történő térségben használták fel. Körmend és térségében 260 fő önkéntes segítő és körülbelül 260 fő hivatalos segítő vett részt a védekezési munkálatokban. Kimondottan a Rába területén ezeknek az embereknek a száma meghaladta az ezer főt.

Részt vettek ebben a munkában, és azt gondolom, igyekeztek megfelelően helytállni a vízügyi igazgatóság szakemberei, a hivatásos segítők, a katasztrófavédelmi szakemberek, a tűzoltók, valamint természetesen a rendőrség hivatásos emberei is. Azt gondolom, az ő segítségük nélkül még nagyobb problémák is keletkezhettek volna, hiszen a Rába áradása meghaladta az 1965-ös szintet, és ezzel komoly feladatokat rótt a környékbeli emberekre, valamint természetesen az önkormányzatokra is. Remélhetőleg ezek a katasztrófák az elkövetkezendő időszakban elkerülik a térséget, a Rába térségét és persze természetesen elkerülik Magyarországot is.

Eddig az önkéntes segítőkön, a hivatásosokon kívül az önkormányzatok helytállására volt szükség a katasztrófák nagyobb veszélyének elkerülése érdekében. Most azt gondolom, a számvetésen van a sor. Fel kell mérnünk, hogy milyen károk keletkeztek, milyen problémák keletkeztek a védművekben, és természetesen meg kell vizsgálnunk azt, hogy melyek voltak a hiányosságok az elmúlt időszakban a döntéseik következtében, amelyeket ki kell küszöbölni annak érdekében, hogy ennél nagyobb problémák esetén ne okozzanak gondot.

Az elkövetkezendő időszakban viszont a kormányon a sor. Azt gondolom, szükség van arra, hogy a vis maior kereteket feltöltsék, és kárenyhítésben részesítsék azokat az embereket, azokat a választópolgárokat, azokat az önkormányzatokat, hivatalos szerveket, amelyek az elmúlt időszak tevékenysége során kárt elszenvedtek. Kérjük tehát a kormányt, hogy biztosítsa az ezekhez szükséges anyagi fedezetet, biztosítsa a szükséges műszaki feltételek javítását annak érdekében, hogy az elkövetkezendő időszakban - ha ilyen esemény bekövetkezik - lehessen a továbbiakban is hatékony védekezést folytatni a Rába térségében.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
226 53 2009.10.05. 3:04  52-60

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Vasútkérdésben könnyen össze lehet foglalni a szocialista-liberális kormányok utóbbi hét évének működését: bezárt vonalak, ésszerűtlen, rossz privatizáció, züllött állapotok; ezt hagyják maguk után hét év elteltével. Azt hinné az ember, ennél már nem lehet tovább rontani a helyzeten. Azt hinnénk, azért tudnak más megoldást is, mint a csonkolás.

Miniszter Úr! A vasút túlélt két világháborút, túlélte Trianont. Kérem, ne tegyék most önök tönkre! Higgye el, értelmetlen, rossz a koncepció. Letesztelhették, milyen fogadtatásban részesült a 46 vasútvonal bezárásáról kiszivárgott tervezet. Következményeként olyan vidéki városok maradtak volna vasúti összeköttetés nélkül, mint Baja, Komló, Zirc, és még sorolhatnám.

Most az érintettek tiltakozásának hatására taktikát váltanak, és azt mondják: oldják meg a régiók a vasúti közlekedést. Tévedés ne essék, erre önök rá fogják kényszeríteni a régiókat, hiszen a személyszállítási szolgáltatások régiós keretösszegét a kormány határozza meg, arról már nem is beszélve, hogy a regionális fejlesztési tanácsok mind az önök vezényletével cselekednek. Míg az Európai Unió a hosszú távú stratégiai célok mellett a válság kezelésére is használja a vasúti infrastruktúra fejlesztését, addig a magyar kormány az elmaradt vasútfejlesztések helyett vasútvonalakat zár be. A fejlesztések elmaradásával, rossz menetrenddel és egyéb trükkökkel tönkreteszik, majd arra hivatkoznak, hogy nincs kihasználtság, tehát zárjuk be. Arról nem beszélnek, hogy a vonalszakaszok bezárása több esetben a leghátrányosabb helyzetű kistérségeket érinti.

Tisztelt Miniszter Úr! Európa vasutat fejleszt. Ők tudják, a vasút nem a múlt, hanem a jövő. Ők pontosan tudják, hogy a vidéki életet nem rombolni, hanem építeni kell, többek között a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével. Tisztelt Miniszter Úr! A hatékonyság és a közpénzek ésszerű felhasználása lehet a cél, de akkor javasolom, talán inkább a kormányzati mutyik és a százmilliós végkielégítések korszakát zárják be, ne a vasutat.

Kérdezem tehát: hogyan beszélhetünk ma vidékfejlesztésről, ha döntéseik folyamatosan a vidéki Magyarországot sújtják? Pontosan melyik kormánytag ötleteként merült fel az újabb vasúti csonkítás? Pontosan mekkora összeg megtakarítását várják ezektől az intézkedésektől? Miből és mennyi keretet fog biztosítani a kormány a regionális vasúti közlekedés megszervezésére?

Várom válaszát. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
226 59 2009.10.05. 0:51  52-60

BEBES ISTVÁN (Fidesz): A miniszter úr állításaival ellentétben nyugodtan leszögezhetjük, a kormány a felelősséget kívánja letolni az önkormányzatokhoz.

Amikor a kisiskolákat bezárták, a falvakból eltüntették a helyi kultúrát, és a szellemi bázis fontos alapkövét. Amikor a kispostákat felszámolták, akkor eltüntették onnét a szolgáltatást. Most tönkreteszik a közlekedést, tisztelt miniszter úr. Hihetetlen állapotokat okoznak. Ezáltal teszik önök tönkre az önkormányzatokat, és a felelősséget is rájuk hárítják - vagy éppen a regionális fejlesztési tanácsokra.

Önök a felelősségtől menekülnek, meg kellene oldaniuk a közösségi közlekedést, ehelyett a felelősséget hárítják át. Nem fogadom el a válaszát. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
229 50 2009.10.08. 5:46  1-185

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Nem irigyeltem Molnár Gyula képviselőtársunkat, aki egy jóval nagyobb önkormányzat vezetője, mint mondjuk, Szászfalvi László vagy Kovács Zoltán, vagy esetleg jómagam. Igazából nehéz volt neki ezt a sok jót elmondani erről a költségvetésről, mert azért a helyzet nem ilyen egyszerű, mint ami itt elhangzott a képviselő úr szájából.

Azt gondolom, hogy ennek a költségvetésnek igazán nyertese nincsen. Maximum a nyertesei azok lehetnek, akik majd a következő évben is az év elején olyan végkielégítéseket vesznek fel, mint felvettek ebben az évben. Azok nyertesek. A többi, és ebbe beletartoznak az önkormányzatok is, azok csak vesztesei lehetnek ennek a költségvetésnek.

(11.00)

Az utóbbi hét év nagyon sok rosszat hozott az önkormányzati szféra számára. Az azóta bekövetkezett gazdasági visszaesés, az önkormányzati normatívák csökkenése, a feladatok növekedése mind-mind azt jelentette, hogy az önkormányzatok egyre nehezebb helyzetbe kerültek. Azt gondolom, valahol a 2009-es költségvetés tárgyalásánál is azt vártuk, hogy igen, most majd lesz egy vége, lesz egy olyan fűnyíróelv, ami alapján elvonnak tőlünk, és talán itt vége lesz annak a hihetetlen rombolásnak, ami az önkormányzatok számára eljött.

Nos, tévedtünk. Eljött a 2010-es év költségvetésének tárgyalása, eljött az igazság pillanata, és kiderült, hogy sokkal nehezebb év következik az önkormányzatok számára, hiszen megállapíthatjuk ebből a költségvetésből - és köszönöm szépen Szászfalvi László képviselőtársamnak, hogy ki is mondta -, hogy egy ilyen kistelepülés, kisváros számára mekkora forráskivonást jelent ez az önkormányzatokból.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az a százmillió forint egy valós szám! Azt a százmillió forintot önök elvonják egy településtől, elvonják az emberektől, elvonják az oktatástól, elvonják a szociális ellátástól, és hihetetlen károkat fognak okozni. Nyilvánvalóan ezzel önöknek egy céljuk van, logikus, a 2010-es költségvetés az önkormányzatok számára majd egy választási költségvetést jelent, hiszen mi fogunk szembesülni vele, mi fogunk dolgozni, mi fogunk az emberekkel együtt élni, mi fogjuk az intézményeket működtetni. Mi fogjuk az iskolákat működtetni, az óvodákat működtetni, a szociális ellátást működtetni. És az önök által elvett pénzek hihetetlen nehéz helyzetbe sodorják az önkormányzatot, hihetetlen nehéz helyzetbe sodorják az önkormányzati költségvetést, az iskolákat, az óvodákat, a szociális ellátást.

(Az elnöki széket Mandur László, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Azt gondolom, hogy ennek hatására emberek százai vagy ezrei fognak nehéz helyzetbe kerülni egy-egy kistelepülésen, egy kisvárosban, és bizony ők az önkormányzatot fogják keresni, az önkormányzatot fogják felelőssé tenni azért, hogy ezek a megszorítások jönnek. Az önkormányzatokat teszik felelőssé azért, hogy ennek a költségvetésnek a hatására be kell zárni óvodákat, iskolákat, vagy éppenséggel szociális intézményeket kell nehéz helyzetbe hozni. Ehhez juttatja őket ez a 2010-es költségvetés.

És tudjuk, hogy ez bekövetkezett, hiszen az elmúlt napok jó néhány nyilatkozata is azt mutatja, hogy önök ezt komolyan is gondolják. Hiszen az önkormányzatokat teszik felelőssé a költségvetési problémákért - részben -, és az önkormányzatokat teszik felelőssé, mondjuk, az oktatásban bekövetkezett helyzetért, hiszen az önkormányzatok zárják be az iskolákat. Hiller István miniszter úrnak igaza van tökéletesen, nekünk kell végrehajtanunk azt, amit önök ránk rónak a költségvetés által.

De azt hiszem, hogy Kovács Zoltán képviselő úrnak, polgármester úrnak is igaza van. Keveset beszélünk a bevételekről, tisztelt képviselőtársaim. A bevételek szempontjából is nagyon nehéz helyzetbe kerülnek az önkormányzatok. Az csak egy hab a tortán, hogy önök az idegenforgalmi adó 50 százalékát elvonják. De nézzük meg! Csökkenő személyi jövedelemadó-bevétel, mert a cégek leépülnek, és kevesebb lehetőségük jut az önkormányzatoknak a személyi jövedelemadóból befolyatni pénzeket. Az iparűzési adó csökkenése. Tisztelt Képviselőtársaim! Világos szám, hiszen az önkormányzat költségvetésében látható, hogy folyamatosan csökken az iparűzési adóból származó bevétel. Tehát a bevételi lehetőségek is csökkennek. Emellett önök elveszik a normatívák által az önkormányzati forrásokat, elveszik azt a lehetőséget, hogy az önkormányzatok megfelelő költségvetésből tudjanak gazdálkodni. Hát ide juttatja az önkormányzatokat ez a költségvetés!

Én bízom abban, hogy önök ezt a költségvetést visszavonják, és új költségvetést készítenek, vagy hagyják a 2009-es költségvetést továbbvinni, majd a következő kormány egy sokkal jobb költségvetést fog alkotni. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Így van!)

Köszönöm figyelmüket. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
252 57 2009.12.14. 3:14  56-62

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Furcsa kettősség van az emberben, amikor szocialista kormányok gazdaságpolitikáját szemléljük. Miközben a gyermekétkeztetéstől, a szociálisan rászorulóktól, a betegektől, a tanárok képzésétől vagy önkormányzatok finanszírozásától vonnak el pénzeket, addig magukkal és a holdudvarral igencsak bőkezűek. Lehetne sorolni: Zuschlag, Hunvald, Sukoró, erdő- és termőföld-privatizáció, Margit híd, 4-es metró és még sok egyéb gyanús ügy, amely az utóbbi hat-nyolc évben napvilágot látott. (Moraj az MSZP soraiból.) Hol van már a szeretett közpénzügyi államtitkár? Úgy látszik, komoly dolog a barátság, a haverokra mindig jut pár száz millió. S miközben talicskával tolják ki a közpénzeket (Moraj az MSZP soraiból.), addig nekünk, az embereknek azt próbálják beadni, hogy megszorításokra van szükség, az elmaradt ígéreteket pedig gazdasági válsággal magyarázzák. Így van ez a 8-as számú főút fejlesztésének ígéretével is.

A szocialista vezetésű kormányok folyamatosan megígérték, nem vitatva az útfejlesztés szükségességét és sürgető voltát, hogy hamarosan elkezdődik a beruházás. Lesz elkerülő út. Medgyessy Péter még a 2002-es választási kampánya során 2006-ra ígérte a Körmend elkerülő szakasz kiépítését. Csillag István 2003-ban már az útszakasz megépítésének elindítását javasolta. Legutóbb dr. Molnár Csaba miniszter úr fogalmazta meg a 2010 és 2012 közötti megvalósítást. Ugye milyen jól látható, kedves képviselőtársaim, hogy ha a jelenlegi ígérgetést vesszük alapul, akkor az első szocialista ígérethez képest tíz év fog eltelni a megvalósításig? A 8-as térségfejlesztési tanács novemberi ülésén elhangzott tájékoztatás szerint a kiviteli terv, valamint a régészeti munkák elvégzése 2011 harmadik negyedévére várhatóak. Ez alapján kérdéses, miként lesz ebből átadás 2012 végére. A forgalom tovább nőtt, elviselhetetlenségig fokozva a zaj- és környezetterhelést. A kamionforgalom okozta károk már nem javíthatók tovább toldozgatással-foldozgatással. Odajutottunk, hogy újabb időpontokra már csak legyinteni tudunk.

A 2012-es átadás különösen akkor problémás, ha igazak azok a híresztelések, hogy az M8-as Körmend-országhatár közötti megépítését együtt kezelik a Körmendet elkerülő út építésével. Kérdezem tehát, mikorra várható a 8-as főút Körmend elkerülő szakaszának átadása. Ki a felelős, hogy a szakasz megépítése lassan tíz évet csúszik? Mikorra várható az M8-as Körmend-Szentgotthárd szakaszának autópálya-minőségi átadása? Mit tettek önök eddig az útszakasz megvalósulásáért?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
252 61 2009.12.14. 1:04  56-62

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! Nem tudom elfogadni a válaszát. Nem tudom elfogadni a válaszát azért, mert ön megint az osztrák felet teszi felelőssé azért, hogy folyamatosan csúszik a 8-as elkerülő vagy éppenséggel a Körmend-országhatár közötti szakasz építése. Nem ők tehetnek róla, folyamatosan a magyar fél csúsztatja ezt a beruházást. Sajnálatos módon a szavaiból is azt veszem ki, hogy ez további csúszást fog eredményezni, és biztos, hogy addig az időpontig nem fog megvalósulni.

Még egy dolgot mondok, ami miatt nem fogadom el a válaszát. 2009. 10. hó 5-én egy interpellációmra a közösségi közlekedés és a vonatszakasz megszüntetése tárgyában önök azt mondták nekem, hogy továbbra is fenn fog maradni a közösségi közlekedés, mondjuk, Körmend és Zalalövő között. A 8 vonatpár helyett 2 buszpár indult, tisztelt államtitkár úr. Nevetséges, önök tönkreteszik a vidéket, sajnálatos módon.

Nem fogadom el a választ. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban. - Közbeszólás ugyanott: Úgy van.)