Készült: 2021.04.12.13:57:40 Dinamikus lap

Bizottság által benyújtott indítványok 2002-2006


Önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Benyújtók
1 H/19193 szöveges PDF Az Alkotmánybíróság egy tagjának megválasztására Alkotmányügyi bizottság
2 H/18235 szöveges PDF Az Alkotmánybíróság egy tagjának megválasztásáról Alkotmányügyi bizottság
3 H/17602 szöveges PDF Az Alkotmánybíróság négy tagjának megválasztására Alkotmányügyi bizottság
4 T/16503 szöveges PDF A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvénynek, valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az elektronikus bírósági eljárással összefüggő módosításáról Alkotmányügyi bizottság
5 H/15771 szöveges PDF A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről Alkotmányügyi bizottság
6 H/15679 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI.22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
7 H/14396 szöveges PDF Az Országos Választási Bizottságnak a 2004. december 5-i országos népszavazásról szóló beszámolója elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
8 H/14395 szöveges PDF A 2004. december 5-i országos népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
9 H/11206 szöveges PDF Országos népszavazás elrendeléséről Alkotmányügyi bizottság
10 H/10584 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról Alkotmányügyi bizottság
11 T/10583 szöveges PDF Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról Alkotmányügyi bizottság
12 H/10160 szöveges PDF Országos népszavazás elrendeléséről Alkotmányügyi bizottság
13 H/4205 HTML Az Európai Unióhoz történő csatlakozásról tartott 2003. április 12-i országos népszavazásról szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
14 H/4204 HTML A 2003. április 12-i országos ügydöntő népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
15 H/1022 szöveges PDF Az ügyészség 2000. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
16 H/1021 szöveges PDF Az ügyészség 1999. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
17 H/1020 szöveges PDF Az ügyészség 1998. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
18 H/1019 szöveges PDF Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről szóló 2000. évi tájékoztatójának elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
19 H/1018 szöveges PDF Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről szóló 1999. évi tájékoztatójának elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
20 T/780 HTML A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Alkotmányügyi bizottság

Nem önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Típus Benyújtók
1 19164/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2 19090/1 szöveges PDF A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3 19087/1 szöveges PDF A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4 19084/3 szöveges PDF A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Gazdasági bizottság
5 19084/1 szöveges PDF A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
6 18902/7 szöveges PDF Egyes esélyegyenlőségi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Szociális bizottság
7 18902/2 szöveges PDF Egyes esélyegyenlőségi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
8 18709/79 szöveges PDF A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
9 18708/5 szöveges PDF A minősített adat védelméről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
10 18695/2 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
11 18636/19 szöveges PDF A fiatalok életkezdési támogatásáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
12 18630/7 szöveges PDF A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményének bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
13 18630/5 szöveges PDF A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményének bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
14 18630/3 szöveges PDF A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményének bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
15 18629/80 szöveges PDF Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
16 18628/40 szöveges PDF A polgárőrségről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
17 18628/39 szöveges PDF A polgárőrségről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
18 18365/29 szöveges PDF A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
19 18363/24 szöveges PDF A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
20 18363/23 szöveges PDF A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
21 18363/20 szöveges PDF A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság
22 18363/16 szöveges PDF A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság
23 18362/10 szöveges PDF A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
24 18362/4 szöveges PDF A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
25 18360/15 szöveges PDF A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
26 18359/11 szöveges PDF A nyugdíjak korrekciós célú emeléséről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
27 18239/16 szöveges PDF Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
28 18213/9 szöveges PDF A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
29 18213/8 szöveges PDF A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
30 18213/7 szöveges PDF A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
31 18213/6 szöveges PDF A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
32 18213/4 szöveges PDF A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
33 18212/22 szöveges PDF Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
34 18211/3 szöveges PDF A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról és a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
35 18209/53 szöveges PDF Az állat-egészségügyről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
36 18205/99 szöveges PDF A szövetkezetekről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
37 18205/96 szöveges PDF A szövetkezetekről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság
38 18205/95 szöveges PDF A szövetkezetekről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
39 18205/94 szöveges PDF A szövetkezetekről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
40 18205/76 szöveges PDF A szövetkezetekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság
41 18200/3 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
42 18199/54 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
43 18199/47 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság
44 18199/39 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság
45 18198/40 szöveges PDF A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
46 18198/39 szöveges PDF A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
47 18198/36 szöveges PDF A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
48 18198/35 szöveges PDF A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
49 18198/30 szöveges PDF A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
50 18198/4 szöveges PDF A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
51 18197/23 szöveges PDF A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
52 18197/22 szöveges PDF A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
53 18197/18 szöveges PDF A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
54 18197/17 szöveges PDF A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról kapcsolódó módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
55 18197/4 szöveges PDF A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
56 18196/96 szöveges PDF A gazdasági társaságokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
57 18196/94 szöveges PDF A gazdasági társaságokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
58 18196/90 szöveges PDF A gazdasági társaságokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
59 18196/89 szöveges PDF A gazdasági társaságokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
60 18196/3 szöveges PDF A gazdasági társaságokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
61 18110/42 szöveges PDF Egyes agrárágazati törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
62 18096/76 szöveges PDF A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
63 18094/41 szöveges PDF A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
64 18093/66 szöveges PDF Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
65 18092/2 szöveges PDF A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
66 18091/10 szöveges PDF Egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság
67 18091/7 szöveges PDF Egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság
68 18090/59 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
69 18090/53 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
70 18090/52 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Rendészeti bizottság
71 18090/51 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
72 18090/50 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
73 18090/49 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
74 18090/48 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
75 18090/47 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
76 18090/46 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
77 18090/45 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
78 18090/44 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
79 18090/43 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
80 18090/42 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
81 18090/41 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
82 18090/40 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
83 18090/39 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
84 18090/38 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
85 18090/37 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
86 18090/36 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
87 18090/2 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
88 18089/47 szöveges PDF A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
89 18068/64 szöveges PDF Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
90 18068/63 szöveges PDF Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
91 17968/13 szöveges PDF A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
92 17968/10 szöveges PDF A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
93 17968/4 szöveges PDF A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
94 17967/35 szöveges PDF A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
95 17966/24 szöveges PDF A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
96 17966/23 szöveges PDF A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
97 17966/22 szöveges PDF A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
98 17965/75 szöveges PDF Az oktatást érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
99 17937/12 szöveges PDF A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
100 17920/2 szöveges PDF Az öröklési illeték eltörlése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
101 17879/20 szöveges PDF A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
102 17879/19 szöveges PDF A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
103 17878/65 szöveges PDF A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
104 17842/8 szöveges PDF A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
105 17841/12 szöveges PDF A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
106 17841/8 szöveges PDF A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
107 17841/7 szöveges PDF A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
108 17796/75 szöveges PDF A vasúti közlekedésről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
109 17796/74 szöveges PDF A vasúti közlekedésről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
110 17795/63 szöveges PDF A lobbitevékenységről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
111 17795/59 szöveges PDF A lobbitevékenységről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Mentelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
112 17795/58 szöveges PDF A lobbitevékenységről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
113 17795/55 szöveges PDF A lobbitevékenységről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Mentelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
114 17795/1 szöveges PDF A lobbitevékenységről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
115 17701/106 szöveges PDF A kereskedelemről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
116 17701/105 szöveges PDF A kereskedelemről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
117 17701/104 szöveges PDF A kereskedelemről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
118 17701/103 szöveges PDF A kereskedelemről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
119 17701/102 szöveges PDF A kereskedelemről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
120 17700/1295 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
121 17700/1294 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
122 17700/1253 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
123 17700/965 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
124 17700/952 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
125 17700/838 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Szociális bizottság
126 17643/121 szöveges PDF Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezet-változással összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
127 17560/1 szöveges PDF Az állam tulajdonában álló ingatlanokon pártok számára biztosított ingyenes ingatlanhasználat megszüntetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
128 17549/18 szöveges PDF A luxusadóról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
129 17548/14 szöveges PDF Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
130 17547/131 szöveges PDF Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
131 17547/128 szöveges PDF Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
132 17547/78 szöveges PDF Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
133 17535/38 szöveges PDF Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
134 17535/37 szöveges PDF Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
135 17535/32 szöveges PDF Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
136 17535/31 szöveges PDF Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
137 17535/30 szöveges PDF Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
138 17338/38 szöveges PDF A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
139 17336/40 szöveges PDF A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
140 17336/32 szöveges PDF A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
141 17336/2 szöveges PDF A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
142 17335/54 szöveges PDF A családtámogatási rendszer átalakításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
143 17298/5 szöveges PDF Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
144 17298/4 szöveges PDF Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
145 17298/1 szöveges PDF Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
146 17290/56 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
147 17290/52 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
148 17290/32 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
149 16928/28 szöveges PDF A földgáz biztonsági készletezéséről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
150 16928/27 szöveges PDF A földgáz biztonsági készletezéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
151 16855/9 szöveges PDF A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság
152 16855/6 szöveges PDF A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság
153 16855/1 szöveges PDF A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
154 16775/5 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
155 16688/2 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályának kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
156 16673/13 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
157 16673/12 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
158 16503/1 szöveges PDF A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvénynek, valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az elektronikus bírósági eljárással összefüggő módosításáról sürgősségi javaslat Alkotmányügyi bizottság
159 16418/11 szöveges PDF A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság
160 16418/8 szöveges PDF A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság
161 16418/4 szöveges PDF A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
162 16402/19 szöveges PDF A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
163 16402/18 szöveges PDF A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
164 16401/39 szöveges PDF Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
165 16401/38 szöveges PDF Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
166 16401/37 szöveges PDF Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
167 16400/7 szöveges PDF A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
168 16400/6 szöveges PDF A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
169 16398/47 szöveges PDF Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
170 16397/13 szöveges PDF A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
171 16397/12 szöveges PDF A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
172 16397/7 szöveges PDF A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság
173 16358/52 szöveges PDF A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
174 16358/48 szöveges PDF A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
175 16358/43 szöveges PDF A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
176 16358/26 szöveges PDF A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
177 16350/102 szöveges PDF Az elektronikus információszabadságról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
178 16350/99 szöveges PDF Az elektronikus információszabadságról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
179 16350/66 szöveges PDF Az elektronikus információszabadságról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Informatikai bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
180 16350/1 szöveges PDF Az elektronikus információszabadságról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
181 16338/13 szöveges PDF A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
182 16338/10 szöveges PDF A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
183 16338/6 szöveges PDF A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
184 16338/5 szöveges PDF A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
185 16305/47 szöveges PDF A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
186 16303/52 szöveges PDF A közérdekű önkéntes tevékenységről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
187 16303/49 szöveges PDF A közérdekű önkéntes tevékenységről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
188 16303/36 szöveges PDF A közérdekű önkéntes tevékenységről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
189 16303/2 szöveges PDF A közérdekű önkéntes tevékenységről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
190 16302/27 szöveges PDF Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
191 16302/26 szöveges PDF Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
192 16302/25 szöveges PDF Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
193 16302/24 szöveges PDF Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
194 16301/74 szöveges PDF Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
195 16298/29 szöveges PDF Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
196 16290/14 szöveges PDF A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
197 16290/13 szöveges PDF A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
198 16150/54 szöveges PDF Az alternatív energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételéről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
199 16150/53 szöveges PDF Az alternatív energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételéről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
200 16128/11 szöveges PDF A cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
201 16128/8 szöveges PDF A cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
202 16127/88 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Mezőgazdasági bizottság
203 16127/80 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
204 16127/79 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
205 16127/78 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
206 16127/3 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
207 16103/22 szöveges PDF A mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
208 16085/1 szöveges PDF Az adatvédelmi biztos 2004. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
209 16084/1 szöveges PDF A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2004. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
210 16056/30 szöveges PDF A meddőséggel kapcsolatos problémák átfogó kezelésére vonatkozó intézkedési terv kialakítására bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
211 16056/29 szöveges PDF A meddőséggel kapcsolatos problémák átfogó kezelésére vonatkozó intézkedési terv kialakítására módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
212 16047/1 szöveges PDF A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
213 16019/32 szöveges PDF A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
214 16019/31 szöveges PDF A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
215 16019/30 szöveges PDF A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
216 16018/37 szöveges PDF A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Számvevőszéki bizottság
217 16018/6 szöveges PDF A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
218 15959/1 szöveges PDF Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2004. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
219 15946/7 szöveges PDF Az APEH-nek a felszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló, a központi költségvetést, az elkülönített állami pénzalapokat illetőleg a Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Alapot megillető követeléseivel kapcsolatos engedményezési joga gyakorlására, valamint a követelések érvényesítésének intézményrendszerére vonatkozó jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
220 15888/64 szöveges PDF A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
221 15887/113 szöveges PDF A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
222 15886/52 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
223 15886/51 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
224 15886/50 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
225 15886/49 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
226 15886/40 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
227 15886/39 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
228 15886/38 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
229 15886/37 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Területfejlesztési bizottság
230 15855/2 szöveges PDF A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2004. január 1.-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
231 15822/7 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
232 15822/2 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
233 15821/13 szöveges PDF A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
234 15821/12 szöveges PDF A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
235 15820/44 szöveges PDF A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
236 15819/96 szöveges PDF A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
237 15818/13 szöveges PDF A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Külügyi bizottság, Rendészeti bizottság
238 15818/12 szöveges PDF A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Külügyi bizottság, Rendészeti bizottság
239 15720/138 szöveges PDF A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
240 15719/6 szöveges PDF A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Európai ügyek bizottsága
241 15679/7 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI.22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról támogatott sor Alkotmányügyi bizottság
242 15639/3 szöveges PDF Az egyes nemzetközi szerződések kihirdetéséről rendelkező jogszabályok, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
243 15431/11 szöveges PDF Az Orbán család állami forrásból történő gazdagodása, különös tekintettel a szőlőbirtokokra bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
244 15431/10 szöveges PDF Az Orbán család állami forrásból történő gazdagodása, különös tekintettel a szőlőbirtokokra módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
245 15267/694 szöveges PDF A felsőoktatásról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Oktatási bizottság, Emberi jogi bizottság
246 15267/693 szöveges PDF A felsőoktatásról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
247 15267/691 szöveges PDF A felsőoktatásról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
248 15265/17 szöveges PDF A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény és az azzal összefüggő egyes ágazati törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
249 15264/110 szöveges PDF Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
250 15264/108 szöveges PDF Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
251 15234/3 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI.22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
252 15233/27 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Szociális bizottság
253 15233/26 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
254 15233/21 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Szociális bizottság
255 15233/3 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
256 15164/12 szöveges PDF A várossá nyilvánítással összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
257 14735/10 szöveges PDF A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság
258 14735/9 szöveges PDF A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
259 14735/2 szöveges PDF A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
260 14721/2 szöveges PDF Az adatvédelmi biztos beszámolója 2004 bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
261 14720/4 szöveges PDF A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2004. január 1 - december 31. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
262 14719/5 szöveges PDF Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2004. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
263 14709/42 szöveges PDF A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
264 14709/23 szöveges PDF A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Informatikai bizottság
265 14709/22 szöveges PDF A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
266 14709/1 szöveges PDF A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
267 14698/8 szöveges PDF A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság
268 14698/6 szöveges PDF A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság
269 14698/1 szöveges PDF A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
270 14626/20 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
271 14626/19 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
272 14613/8 szöveges PDF A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
273 14604/21 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
274 14604/20 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
275 14604/16 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
276 14604/15 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
277 14604/14 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
278 14604/13 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
279 14604/12 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
280 14604/4 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
281 14531/2 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
282 14379/8 szöveges PDF A pártállam titkos iratainak kezeléséről és nyilvánosságáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
283 14379/6 szöveges PDF A pártállam titkos iratainak kezeléséről és nyilvánosságáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
284 14379/3 szöveges PDF A pártállam titkos iratainak kezeléséről és nyilvánosságáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
285 14338/32 szöveges PDF A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
286 14338/31 szöveges PDF A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
287 14270/1 szöveges PDF A NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légijárművek alkalmazásáról szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
288 14239/11 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság
289 14239/9 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
290 14239/2 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
291 14230/46 szöveges PDF Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
292 14230/45 szöveges PDF Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
293 14230/44 szöveges PDF Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Nemzetbiztonsági bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Kulturális bizottság
294 14230/36 szöveges PDF Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
295 14230/2 szöveges PDF Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
296 13965/17 szöveges PDF A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
297 13675/13 szöveges PDF Az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
298 13675/9 szöveges PDF Az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
299 13675/1 szöveges PDF Az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
300 13674/36 szöveges PDF Az igazságügyi szakértői tevékenységről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
301 13674/32 szöveges PDF Az igazságügyi szakértői tevékenységről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
302 13674/29 szöveges PDF Az igazságügyi szakértői tevékenységről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
303 13674/1 szöveges PDF Az igazságügyi szakértői tevékenységről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
304 13673/115 szöveges PDF A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
305 13634/143 szöveges PDF A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Rendészeti bizottság, Emberi jogi bizottság
306 13634/142 szöveges PDF A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
307 13634/140 szöveges PDF A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
308 13634/133 szöveges PDF A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól kiegészítő bizottsági ajánlás Rendészeti bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság
309 13634/123 szöveges PDF A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Rendészeti bizottság, Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság
310 13570/10 szöveges PDF Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
311 13446/17 szöveges PDF Az újszülöttek egészségügyi intézmény által működtetett inkubátorban történő elhelyezése érdekében egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
312 13305/4 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
313 13143/21 szöveges PDF Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
314 13142/141 szöveges PDF A távhőszolgáltatásról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
315 13142/140 szöveges PDF A távhőszolgáltatásról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
316 13006/2 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
317 12727/11 szöveges PDF A határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és a "Szülőföld"-programcsomag létrehozásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság
318 12727/10 szöveges PDF A határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és a "Szülőföld"-programcsomag létrehozásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
319 12727/8 szöveges PDF A határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és a "Szülőföld"-programcsomag létrehozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
320 12725/48 szöveges PDF A Szülőföld Alapról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
321 12725/47 szöveges PDF A Szülőföld Alapról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
322 12725/44 szöveges PDF A Szülőföld Alapról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság
323 12725/40 szöveges PDF A Szülőföld Alapról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság
324 12725/39 szöveges PDF A Szülőföld Alapról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
325 12725/38 szöveges PDF A Szülőföld Alapról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
326 12725/37 szöveges PDF A Szülőföld Alapról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság
327 12725/9 szöveges PDF A Szülőföld Alapról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
328 12724/33 szöveges PDF A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
329 12724/29 szöveges PDF A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
330 12724/15 szöveges PDF A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
331 12724/4 szöveges PDF A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
332 12723/6 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Rendészeti bizottság
333 12723/4 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
334 12722/17 szöveges PDF A büntető jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
335 12722/16 szöveges PDF A büntető jogszabályok módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
336 12722/14 szöveges PDF A büntető jogszabályok módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság, Rendészeti bizottság
337 12722/12 szöveges PDF A büntető jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság, Rendészeti bizottság
338 12722/11 szöveges PDF A büntető jogszabályok módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
339 12722/4 szöveges PDF A büntető jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
340 12721/63 szöveges PDF A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
341 12720/32 szöveges PDF A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
342 12682/14 szöveges PDF A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
343 12678/15 szöveges PDF A fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
344 12642/61 szöveges PDF Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
345 12631/12 szöveges PDF Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés megerősítéséről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
346 12631/8 szöveges PDF Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés megerősítéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Külügyi bizottság
347 12630/24 szöveges PDF A Nemzeti Audiovizuális Archívumról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
348 12497/59 szöveges PDF A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkavállalók, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
349 12494/13 szöveges PDF A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság
350 12494/12 szöveges PDF A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
351 12494/3 szöveges PDF A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
352 12471/1 szöveges PDF Tápiószele Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete feloszlatásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
353 12467/1 szöveges PDF Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
354 12319/10 szöveges PDF A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak képviseleti minta alapján történő 2005. évi felméréséről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Szociális bizottság
355 12319/8 szöveges PDF A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak képviseleti minta alapján történő 2005. évi felméréséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Szociális bizottság
356 12319/2 szöveges PDF A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak képviseleti minta alapján történő 2005. évi felméréséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
357 12270/3 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
358 12236/1 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 1997. évi. C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
359 12217/28 szöveges PDF A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
360 12192/37 szöveges PDF A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
361 12105/6 szöveges PDF A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság
362 11705/67 szöveges PDF A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
363 11705/66 szöveges PDF A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
364 11700/2186 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
365 11700/2185 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
366 11700/2184 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
367 11700/2183 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
368 11700/2167 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
369 11700/1759 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
370 11700/1751 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
371 11700/1750 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
372 11700/1351 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Területfejlesztési bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
373 11673/2 szöveges PDF Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V.16.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
374 11639/2 szöveges PDF A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
375 11621/357 szöveges PDF Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
376 11621/356 szöveges PDF Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
377 11621/347 szöveges PDF Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
378 11621/247 szöveges PDF Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
379 11621/3 szöveges PDF Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
380 11437/22 szöveges PDF A "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
381 11434/5 szöveges PDF Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés aláírásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Európai integrációs ügyek bizottsága, Alkotmányügyi bizottság, Külügyi bizottság
382 11434/1 szöveges PDF Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés aláírásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
383 11432/6 szöveges PDF A honvédelemről és a Magyar Honvédségről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság
384 11432/1 szöveges PDF A honvédelemről és a Magyar Honvédségről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
385 11431/13 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
386 11431/12 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
387 11431/10 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság, Foglalkoztatási bizottság
388 11431/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
389 11292/2 szöveges PDF Az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22 §-a alapján az M6-os autópálya érdi tető-Dunaújváros M6-M8 csomópont közötti szakasz koncessziós szerződésének megkötéséhez bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
390 11289/12 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
391 11289/9 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
392 11289/6 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság
393 11020/34 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
394 11020/31 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Számvevőszéki bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
395 11020/23 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
396 11020/15 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
397 11005/1 szöveges PDF Az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló 2002. évi XXII. törvény kiegészítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
398 10749/3 szöveges PDF A Hágában, 1955. szeptember 28-án kelt Jegyzőkönyvvel módosított, a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységésítése tárgyában, Varsóban, 1929. október 12-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló, Montreálban, 1975. szeptember 25-én aláírt 4. számú Montreáli Jegyzőkönyv kihirdetéséről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Külügyi bizottság
399 10749/2 szöveges PDF A Hágában, 1955. szeptember 28-án kelt Jegyzőkönyvvel módosított, a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységésítése tárgyában, Varsóban, 1929. október 12-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló, Montreálban, 1975. szeptember 25-én aláírt 4. számú Montreáli Jegyzőkönyv kihirdetéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
400 10748/3 szöveges PDF A szerződő fuvarozón kívüli személy által végzett nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó bizonyos szabályok egységesítéséről szóló, 1961. szeptember 18-án Guadalajarában aláírt, a Varsói Egyezményhez kapcsolódó Kiegészítő Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Külügyi bizottság
401 10748/2 szöveges PDF A szerződő fuvarozón kívüli személy által végzett nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó bizonyos szabályok egységesítéséről szóló, 1961. szeptember 18-án Guadalajarában aláírt, a Varsói Egyezményhez kapcsolódó Kiegészítő Egyezmény kihirdetéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
402 10584/1 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról pontosítás Alkotmányügyi bizottság
403 10583/13 szöveges PDF Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága
404 10583/12 szöveges PDF Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
405 10583/11 szöveges PDF Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
406 10583/10 szöveges PDF Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
407 10583/9 szöveges PDF Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
408 10583/8 szöveges PDF Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
409 10583/7 szöveges PDF Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
410 10583/6 szöveges PDF Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
411 10583/5 szöveges PDF Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
412 10583/4 szöveges PDF Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
413 10583/3 szöveges PDF Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
414 10527/173 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Informatikai bizottság, Rendészeti bizottság
415 10527/172 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
416 10527/171 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
417 10527/170 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
418 10527/169 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
419 10527/168 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
420 10527/167 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
421 10527/166 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
422 10527/165 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
423 10527/164 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
424 10527/163 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
425 10527/162 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
426 10527/130 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
427 10403/2 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
428 10284/90 szöveges PDF A lakásszövetkezetekről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
429 10284/89 szöveges PDF A lakásszövetkezetekről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
430 10284/86 szöveges PDF A lakásszövetkezetekről kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság
431 10284/1 szöveges PDF A lakásszövetkezetekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
432 10269/2 szöveges PDF Munka, Otthon, Biztonság-a Nemzeti Petícióról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
433 10213/9 szöveges PDF A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosításáról egységes javaslat Alkotmányügyi bizottság
434 10139/15 szöveges PDF A New York-i székhelyű, Budapesten működő, angol oktatási nyelvű Közép-európai Egyetem magyar, nem állami egyetemként történő elismeréséről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
435 10138/49 szöveges PDF A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
436 10137/10 szöveges PDF A hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályokat tartalmazó egyes törvények módosításáról, illetve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
437 10137/7 szöveges PDF A hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályokat tartalmazó egyes törvények módosításáról, illetve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság
438 10014/14 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
439 10014/11 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási bizottság, Informatikai bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
440 9927/19 szöveges PDF Az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elősegítését, valamint a felsőoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
441 9881/3 szöveges PDF A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
442 9872/37 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Rendészeti bizottság
443 9872/34 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság
444 9872/26 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Rendészeti bizottság, Gazdasági bizottság
445 9872/1 szöveges PDF Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
446 9843/8 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
447 9843/3 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
448 9842/60 szöveges PDF A pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
449 9837/30 Nincs szöveg. A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Rendészeti bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
450 9818/3 szöveges PDF A Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
451 9706/1 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
452 9698/101 szöveges PDF A környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
453 9588/18 szöveges PDF Az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága
454 9588/17 szöveges PDF Az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
455 9583/47 szöveges PDF A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Gazdasági bizottság
456 9583/40 szöveges PDF A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Európai integrációs ügyek bizottsága, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság
457 9449/23 szöveges PDF A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
458 9449/22 szöveges PDF A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
459 9449/21 szöveges PDF A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
460 9445/12 szöveges PDF Az európai részvénytársaságról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
461 9445/11 szöveges PDF Az európai részvénytársaságról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
462 9445/10 szöveges PDF Az európai részvénytársaságról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
463 9445/9 szöveges PDF Az európai részvénytársaságról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
464 9445/8 szöveges PDF Az európai részvénytársaságról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
465 9445/2 szöveges PDF Az európai részvénytársaságról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
466 9444/139 szöveges PDF A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
467 9288/14 szöveges PDF A foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
468 9275/85 szöveges PDF Egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
469 9263/17 szöveges PDF Egyes törvények választásokkal összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság
470 9263/14 szöveges PDF Egyes törvények választásokkal összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Kulturális bizottság
471 9263/5 szöveges PDF Egyes törvények választásokkal összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
472 9246/23 szöveges PDF A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
473 9133/28 szöveges PDF Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Számvevőszéki bizottság, Alkotmányügyi bizottság
474 9133/22 szöveges PDF Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
475 9133/7 szöveges PDF Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
476 9132/103 szöveges PDF Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
477 9132/100 szöveges PDF Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság,