Készült: 2021.09.22.06:43:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

13. ülésnap, 195. felszólalás
Felszólaló Mandur László (MSZP)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:30

Felszólalások:  <<  195  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk a munkánkat.

Mielőtt megkezdenénk további munkánkat, bejelentem, hogy az elfogadott napirend-kiegészítésnek és -módosításnak megfelelően a mai napon négy általános vita lezárására kerül sor úgy, hogy ezt követően azonnal részletes vitára bocsátás következik, és a részletes vitákat az Országgyűlés a holnapi napon folytatja le. Kérem, hogy a részletes vitára bocsátáshoz biztosítsák a határozatképességet, a bizottságokat pedig, hogy a részletes vitákat készítsék elő. (Zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések részletes vitára bocsátásáról fogunk határozni. (Zaj. - Megkocogtatja a csengőt.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról szóló T/366. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 175 igen szavazattal, 124 nem ellenében az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az európai szövetkezetről szóló T/316. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 293 igen szavazattal, 1 nem ellenében az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az országgyűlési képviselők választásáról szóló T/235. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 185 igen szavazattal, 129 nem ellenében az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes más törvények módosításáról szóló T/237. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 190 igen szavazattal, 139 nem ellenében az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az országgyűlési képviselők és az európai parlamenti képviselők összeférhetetlenségére vonatkozó törvényi rendelkezések módosításáról szóló T/238. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 187 igen szavazattal, 149 nem ellenében az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló T/239. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 189 igen szavazattal, 143 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló T/240. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 193 igen szavazattal, 145 nem ellenében az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/436. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 192 igen szavazattal, 146 nem ellenében az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló T/437. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 145 nem ellenében az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/293. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 135 igen szavazattal, 206 nem ellenében az előterjesztést nem bocsátotta részletes vitára.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala.

Az előterjesztést T/234. számon kapták kézhez a képviselők.

Emlékeztetem önöket, hogy a múlt heti döntéshozatalok során az Országgyűlés egyetlen benyújtott módosító javaslatot sem fogadott el, így most a törvényjavaslat eredeti szövegéről határozunk. Egyúttal felhívom a figyelmüket, hogy a törvényjavaslat elfogadásához az alkotmány 24. § (3) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők kétharmadának, azaz 257 képviselőnek az igen szavazata szükséges.

Így hát kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/234. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 195 igen szavazattal, 148 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. számú törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/236. számon kapták kézhez a képviselők.

Emlékeztetem önöket, hogy a múlt heti döntéshozatalok során az Országgyűlés egyetlen benyújtott módosító javaslatot sem fogadott el, így most a törvényjavaslat eredeti szövegéről határozunk. Ismét felhívom a figyelmüket, hogy a törvényjavaslat elfogadásához az alkotmány 71. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Így hát kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/236. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 18 nem ellenében, 134 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékadóról szóló törvényjavaslat záróvitája és a zárószavazás. Az előterjesztést T/229. számon, az egységes javaslatot pedig T/229/12. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az egységes javaslathoz az előterjesztő módosító javaslatot nyújtott be, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat azok jellegére figyelemmel összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatomat elfogadta.

(18.10)

Ennek megfelelően megnyitom tehát a záróvitát a T/229/14. számú ajánlás 1-9. pontjaira.

Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. Kérem, ezt gombnyomással jelezze! (Jelzésre:) Megadom a szót Hargitai János képviselő úrnak, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr!

Felszólalások:  <<  195  >>    Ülésnap adatai