Készült: 2020.09.24.01:50:11 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

166. ülésnap (2012.02.27.), 275. felszólalás
Felszólaló Németh Zoltán (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 3:53


Felszólalások:  Előző  275  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

NÉMETH ZOLTÁN, a kulturális és sajtóbizottság előadója: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Szívből örülök annak, hogy Novák Előd képviselő úr felesége távollétében mert arról beszélni, hogy a brit vagy a francia modell áll hozzá közelebb, vagy az tetszik-e neki jobban. (Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Ez nagyon primitív.) Mindenesetre, a tréfát félretéve beszéljünk arról (Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Ez nem tréfa, ez primitív, ostoba...) hogy miről is szól ez a két módosító indítvány, illetve hogy mit lehet ezzel kapcsolatban elmondani.

Egyfelől Nyikos úr indítványa esetében azt mindenképpen szükségesnek tartom leszögezni, hogy a 119. § az NMHH-ra és annak is a hírközlési tevékenységére vonatkozik - ugye, erre hivatkozik a képviselő úr -, de gyakorlatilag a 133. § írja elő a Médiatanács beszámolási kötelezettségét, és ha ezt megnézzük, akkor látjuk, hogy ebbe a körbe nem tartozik bele az NMHH éves zárszámadása, illetve annak az ellenőrzése. Így aztán ebből az is következtethető, hogy ebben az esetben ilyen jellegű megállapítás a határozati javaslatban indokolatlan volna.

Ugyanakkor azt világossá kell tenni, hogy az Mttv. 134. §-a értelmében az Országgyűlés minden esztendőben a zárszámadási törvényjavaslat elfogadásával külön jogszabályban dönt a hatóság egységes költségvetéséről szóló indítvány elfogadásáról, illetve önálló törvény végrehajtásáról, és a benyújtási határidő ebben az esetben minden év május 31-e.

(21.10)

A zárszámadás elfogadásának szabályait is rendezi az Mttv., az erre vonatkozó jogszabály pedig 2010-ben megszületett.

A Novák Előd képviselőtársam által elmondottak ügyében pedig megint csak az a kérdés, hogy melyik esztendőről beszélünk, illetve a vonatkozó hivatkozott, illetve az általa gyakran citált jogszabályok mikor léptek hatályba. Az a jogszabályhely, amit ő idéz, 2011. január 1-jén lépett hatályba, most pedig a 2010-es beszámolót tárgyaljuk. A 2010-es beszámoló esetében ezt tehát nem lehet vizsgálni, ezért a határozati javaslatban erre vonatkozóan nem érdemes, illetve indokolatlan megállapítást tenni. Én értem azt, hogy ő a jövőre vonatkoztatva szeretne garanciákat, de azért legyen bennünk annyi bizalom e tekintetben, hogy az Mttv. hatályos rendelkezéseinek a hatóság a törvény erejénél fogva köteles megfelelni és az abban foglaltaknak érvényt szerezni. Feltételezzük azt, hogy ezt megteszi, ezért a jövőre vonatkoztatva ilyen megállapítást tenni megint csak indokolatlan. (Novák Előd: Most soroltam fel az adatokat, azokból látszik az igazságtalanság.) Arra kérem képviselő urat, hogy nyugodjon meg, és bízzon abban, hogy mindezek a jogszabályhelyek a későbbiekben teljesülni fognak, illetve ezeknek megfelelően járnak el az illetékes szervek.

Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  275  Következő    Ülésnap adatai