Készült: 2021.06.21.11:01:46 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
340 196 2014.02.04. 2:06  161-222

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tisztelt Képviselő Úr! Ön is tudja nagyon jól, hogy az Európai Bizottság semmiféle ilyen vizsgálatot nem indított még el, egyetlenegy tagállammal szemben sem indított el kötelességszegési eljárást ebben az ügyben. Azt mondta, vizsgálja azt, hogy ilyet elindíthat-e vagy nem indíthat el - ez az egyik.

Ez a fenyegetés tulajdonképpen az önök részéről, az önök kormányfője részéről hangsúlyozódik, hogy rezsiharcot, rezsiküzdelmet kell folytatnunk az Európai Bizottsággal szemben. Persze, amikor az Európai Bizottság a legkülönbözőbb tagállamok ellen kötelességszegési eljárást indít ezer más ügyben, akkor a kormány úgy ítéli meg, hogy a saját álláspontja védelme érdekében vitatkozik az Európai Bizottsággal. Száz más ilyen ügy van, tisztelt képviselő úr. Szeretném emlékeztetni önt arra, hogy annak idején, amikor bevezette az előző kormány a hatósági árat az energiaszektorban, az Európai Bizottság akkor is vizsgálta, hogy Magyarország a társulási szerződés alapján megfelelőképpen járt-e el, és aztán lezárták, azt mondták, hogy rendben van, hatósági árakat alkalmazhat Magyarország.

Mi nem mondtuk, hogy majd háborút indítunk az Európai Bizottság ellen, majd harcot, rezsiharcot fogunk folytatni a rezsicsökkentés megvédése érdekében, hanem vitatkoztunk az Európai Bizottsággal, és meggyőztük az Európai Bizottságot arról, hogy ez egy rendben lévő folyamat. Önök viszont azzal riogatják a magyar társadalmat, hogy az Európai Unió háborút folytat Magyarország ellen és nekünk fel kell venni a harcot ez ellen az Európai Uniónál. Hát micsoda dolog ez? Ugyanakkor kapjuk az Európai Uniótól a támogatást, maguk meg harcolnak ellene. Hát micsoda dolog ez?!

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
340 202 2014.02.04. 2:17  161-222

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tisztelt Képviselő Úr! Itt ülünk ebben a ciklusban immár lassan negyedik éve. (Ékes József: Így van.) A ciklus elejétől kezdődően szorgalmaztuk azt, hogy azt a panelfelújítási programot, amit a Szocialista Párt elindított, folytatni kellene. (Babák Mihály: Miből? Elloptátok a pénzt, elszórtátok!) Lehet persze mindenféle zöldséget mondani, amit Babák képviselő úr mond, ettől a dolog nem fog előremenni.

Nyilván az államtitkár úr azt fogja mondani, hogy az a forrás, ami korábban a CO2-kvóták értékesítéséből rendelkezésre állt erre, jelentősen csökkent. Ez kétségtelenül így van, de a ciklus elején nem így volt. A ciklus elején az volt a probléma... (Dr. Fónagy János: Két évre előre elköltöttétek a pénzt. - Az elnök csenget. - Dr. Fónagy János: Bocsánat.) A ciklus elején az volt, hogy leállították ezt a programot, és a panelfelújítási programot most a kampány végén pörgetik föl újra, és mutatják az állampolgároknak, hogy milyen érzékeny a kormány erre az ügyre, pedig tudhatják, hogy ezzel például akár 40-50 százalékos rezsicsökkentést is meg lehetett volna valósítani.

De ugyanez a helyzet a közfoglalkoztatással. A közfoglalkoztatás rendszerét az előző kormány indította el. Kormányváltást követően... (Dr. Czomba Sándor közbeszól.) Nem így volt? (Dr. Czomba Sándor: Hát de hogy!) Azt mondták, hogy ez vacak, ezt ki kell dobni, nem jó, mást kell csinálni helyette. Aztán amikor rájöttek, hogy nem tudnak jobbat és mást csinálni helyette, akkor tulajdonképpen felpörgették azt, amit korábban az előző kormány csinált, és most már kétszer annyi pénzt fordítanak rá, mint az előző kormányzat idején a közfoglalkoztatás elindításakor, mert látják, hogy az az egymillió munkahely, amit ígértek a versenyszférában, annak a töredékét sem tudják biztosítani, így aztán a foglalkoztatási statisztika javítása érdekében hozták létre a (Az elnök csenget.) közfoglalkoztatás jelenlegi rendszerét, ami nemigen fenntartható hosszú távon.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
342 20 2014.02.13. 5:04  19-22

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az utolsó parlamenti napon is emlékeztetni kell mindenkit arra, hogy önök, kormánypártok hogyan gondolkodnak közös dolgainkról. Mit is mondott anno Orbán Viktor? Ne figyeljenek arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljenek: amit csinálok. Magyarul: időnként hazudott.

Az első példa. (Közbeszólások a Fidesz soraiból.) Az előző kormány idején a Déli Áramlat-gázvezetékről szóló magyar-orosz megállapodás aláírásakor azt mondta, hogy Magyarországon éppen puccs van, a magyar kormány puccsot hajt végre saját népe ellen. Most a Déli Áramlat-vezeték építésének leglelkesebb híve Orbán Viktor.

Második példa. Az Orbán-kormány egy éve rezsicsökkentési kampányt indított az extraprofit ellen, és rezsiharcot hirdetett, nem tudni, ki ellen. Miért hazugság ez a rezsiharc? 2010 és 2012 között a KSH kimutatása szerint 21 forinttal növekedett a földgáz átlagára köbméterenként. Annak ellenére emelték a gáz árát, hogy a meghatározó kőolaj ára 2010-ben csökkent. Nem befagyasztották az energiaárakat, hanem éppen emelték, és extraprofitot biztosítottak egyes gázcégeknek. Ugyanezt csinálták a villannyal is. Már 2011-ben indokolt lett volna 10 százalékkal csökkenteni a villany árát.

Harmadik példa. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásában azt mondta, olcsó energiára van szükségük a háztartásoknak és a gazdasági életnek egyaránt. Egyetértünk.

(9.40)

Valóban olcsó energiára, de nem csak a Fidesz off-shore hátországának, tisztelt képviselőtársaim. Egyetértünk, hogy nem értjük, hogy az Orbán Viktor bizalmi körébe tartozó személyek hogyan lophatják el évek óta állami segítséggel off-shore cégeken keresztül a távhőtermelőknek, iskoláknak, szociális intézményeknek szánt olcsó gáz évi 30 milliárd forintos hasznát. Abból a profitból, amit Orbán Viktor kormánya ad szabálytalanul a részben Garancsi István által tulajdonolt off-shore hátterű cégnek, 50-60 ezer forinttal lehetett volna csökkenteni minden távfűtéses család energiaszámláját. Érthetetlen, hogy a kormány miért nem vizsgálja ezt a botrányos esetet. Olcsó energiából a népnek csak morzsák jutnak, miközben néhány bennfentes havonta keres 2-3 milliárd forintot állami segítséggel. Magyarország Orbán Viktor kormányzása alatt tényleg maffiaállammá vált!

Tisztelt Képviselőtársaim! Ilyen hazug, álságos, ugyanakkor gyáva kormányzati döntés-előkészítést még nem látott a világ, mint Paks ügyében történt. Orbán Viktor kormánya társadalmi és országgyűlési felhatalmazás nélkül, egy 1966-os szovjet-magyar nemzetközi szerződésre hivatkozva titokban eldöntötte Magyarország következő 50 évének energiapolitikáját. Hazug és álságos ez a döntés, mert az Országgyűlés joga dönteni az atomerőmű bővítéséről. A 2009-es országgyűlési határozat csak az előkészítési tevékenység megkezdésére adott felhatalmazást, Orbán Viktornak így nem volt felhatalmazása ilyen szerződést aláírni. Orbán nem mondott igazat akkor sem, amikor egy éve azt ígérte, hogy nemzetközi tender kiírására kerül sor. Nem mond igazat akkor sem, amikor olcsó áramot ígér az új atomerőműből. Minden energiapiaci szakértő szerint az új erőműben termelt áram ára legalább a duplája lesz a jelenleginek. Az áram árában meg kell fizetni a beruházás költségét is, tehát olcsó energia nem lesz. De nemcsak hazug, álságos és gyáva ez a döntés, hiszen Orbán Viktor kormánya semmilyen számot, semmilyen részletet nem árul el, csak azt szajkózzák, hogy ez az évszázad üzlete. Az oroszoknak valószínűleg igen, tisztelt képviselőtársaim.

Orbán Viktor kormányával szívesen üzletelnek külföldi szereplők, mert azok mindig jól tudnak keresni. A MOL részvénycsomagján a Szurgut valóban keresett vagy 130 milliárd forintot, az E.ON áron felüli megvásárlását is vizsgálja ma már az Európai Bizottság. Paks ügyében az MSZP mindig következetes álláspontot képviselt. A jelenlegi reaktorok üzemidő-hosszabbítását mindig támogatta, de éppen azért, hogy a megfelelő vizsgálatokat el lehessen végezni, a bővítést csak ezek eredményétől és társadalmi támogatottságától tette függővé. Ezt mondtuk, és ezt mondjuk ma is. A miniszterelnök mindig nagyon mást tesz, mint amit mond. Aki nem akar tovább sugárzó arccal ennek tapsolni, annak a Mesterházy-kormány április 6-ai megválasztásával jobb alternatívája van.

Köszönöm a meghallgatást (Az elnök csengetéssel jelzi a hozzászólási idő leteltét.), tisztelt képviselőtársaim. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
342 74 2014.02.13. 2:24  63-75

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Sajnos, miután én következem szólásra, kénytelen vagyok azt mondani, elfogadhatatlan, hogy az elnöknek szava sincs egy ilyen anarchista tett következményeinek a kezelésére.

(11.00)

Jellemző egyébként, hogy minden alkalommal elviselik azt a minősíthetetlen hangot, amit velünk szemben alkalmaz például a Jobbik, de az anarchista lépések már semmiféle retorziót nem élveznek a Házban. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.)

Visszatérve a törvényjavaslatra, tisztelt képviselőtársaim, azt kell elmondani, hogy ez a jogszabály eklatáns példája annak a törvényhozási gyakorlatnak, amit a Fidesz alkalmazott az elmúlt négy évben. Benyújtottak egy törvényjavaslatot, ami látszólag arról szólt, hogy valamilyen uniós jogharmonizációs lépéseket megtegyenek, de valójában egyetlenegy célt szolgált, hogy eltakarja a kormányzat valós szándékát, hogy számos más törvényjavaslat kapcsán mit akarnak megváltoztatni, és hogy erről lehetőség szerint a parlament nyilvánossága előtt semmiféle vita ne legyen. Nyikos képviselő úr elmondta, hogy a gazdasági bizottságban úgy nyújtottak be egy 70 oldalas módosítóindítvány-csomagot, ami húsznál is több olyan törvény megváltoztatását kezdeményezte, amit eredetileg be sem nyújtottak a Háznak. Most, a mostani módosításban is módosítják a tokaji borvidékről, a menedékjogról szóló törvényeket, a földeljárási törvényt, a termékdíjtörvényt, a kamarai törvényt, a Hszt.-t, a szerencsejáték-törvényt. Ilyen módon hozni jogszabályokat, hogy aztán a jogalkalmazók alkalmazni tudják ezeket a jogszabályokat, teljesen elképzelhetetlen.

A Jobbik egyéb más módon alkalmaz anarchista módszereket, a Fidesz meg, úgy látszik, a jogalkotásban alkalmaz anarchista módszereket, mert ezzel semmi mást nem érnek el, mint hogy szétverik az egész magyar jogrendet.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)