Készült: 2020.09.25.10:06:12 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

38. ülésnap, 199. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:42

Felszólalások:  <<  199  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Az ajánlás 1. pontját, valamint a 3-10. indítványokat az előterjesztő nyújtotta be, és az alkotmányügyi bizottság valamennyit támogatja. A Fidesz képviselőcsoportja annak érdekében, hogy szavazni lehessen az ajánlás 2. pontjáról, külön szavazást kezdeményezett az ajánlást 1. pontjáról.

Először a 3-10. pontokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő ezen pontokban szereplő módosító javaslatait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 216 igen szavazattal, 129 nem szavazat ellenében és 8 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.)

Az ajánlás 1. pontjában az előterjesztő, a 2. pontjában pedig Iván László és mások a 4. § módosítását kezdeményezik alternatív módon. Az ebben szereplő rendelkezések a nyugdíjtörvény 18. §-ában az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételeit, valamint a csökkentett összegű nyugdíj mértékének meghatározását tartalmazzák.

Először az ajánlás 2. pontjáról szavazunk. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Felzúdulás és taps az ellenzék soraiban)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 178 igen szavazattal, 178 nem szavazat ellenében... - az elnöki szavazat dönt. Az elnök a módosító javaslatot támogatja. (Derültség és nagy taps az ellenzék soraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1140. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 192 igen szavazattal, 160 nem szavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy a frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, személyi döntésekre a mai napon nem kerül sor.

Határozathozatalunk végére értünk, most két perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet, a képviselők nagy része távozik az ülésteremből.)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat.

Soron következik a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Az előterjesztést T/1369. számon kapták kézhez a képviselők.

Most megadom a szót Kondorosi Ferenc államtitkár úrnak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előadójának, 15 perces időkeretben. (Folyamatos zaj.)

Felszólalások:  <<  199  >>    Ülésnap adatai