Készült: 2021.05.16.03:56:40 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Szakács Imre
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 80
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2013.12.10.(335)   30 Általános vita megkezdése H/13253 Egyes házszabályi rendelkezésekről
T/13254 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
Ismerteti a bizottság véleményét 5:00
2013.07.04.(295)  202 Összevont általános és részletes vita kivételes sürgős eljárásban H/11729 A Magyarországot megillető egyenlő elbánásról Ismerteti a bizottság véleményét 2:33
2013.06.26.(293)   95 Interpelláció megtárgyalása I/11632 Milyen fejlesztések és mikorra várhatóak a győri-péri reptérrel kapcsolatban? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:55
  99 Interpelláció megtárgyalása I/11632 Milyen fejlesztések és mikorra várhatóak a győri-péri reptérrel kapcsolatban? képviselő elfogadta a választ 1:01
2013.05.22.(280)   42 Általános vita megkezdése T/11200 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról
T/11191 Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről
vezérszónoki felszólalás 29:32
2013.04.29.(272)  301 Általános vita lefolytatása T/10905 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Expozé 4:06
 311 Általános vita lefolytatása T/10905 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Előadói válasz 1:40
 319-321 Összevont általános és részletes vita lefolytatása T/10904 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról felszólalás 3:29
2013.03.11.(259)   72 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10336 Mit tesz a minisztérium a végrehajtás alá vont adósokkal szembeni visszásságok visszaszorításáért? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 1:31
  76 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10336 Mit tesz a minisztérium a végrehajtás alá vont adósokkal szembeni visszásságok visszaszorításáért? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 1:06
2013.03.04.(257)  201 Tárgysorozatba vétel T/9301 A társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról felszólalás 0:30
2013.02.19.(254)  147 Általános vita folytatása és lezárása T/9929 Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása felszólalás 10:10
2013.02.12.(252)  128 Általános vita lefolytatása T/9926 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról felszólalás 2:30
2012.12.04.(246)   54 Vita lefolytatása H/8174 Az Országgyűlés tűzze napirendjére a szigetközi Öreg-Duna-meder és a győri Mosoni-Duna-szakasz vízgazdálkodási megoldásainak megvitatását (országos népi kezdeményezés) kétperces felszólalás 2:11
  88 Vita lefolytatása H/8174 Az Országgyűlés tűzze napirendjére a szigetközi Öreg-Duna-meder és a győri Mosoni-Duna-szakasz vízgazdálkodási megoldásainak megvitatását (országos népi kezdeményezés) kétperces felszólalás 2:08
<< 1  2  3  4  5  6 >>
Összesen: 80