Készült: 2020.10.28.01:00:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

217. ülésnap (2001.06.19.), 329. felszólalás
Felszólaló Gyimóthy Géza (FKGP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Videó/Felszólalás ideje 4:01


Felszólalások:  Előző  329  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, miniszter asszony. Tisztelt Országgyűlés! Most sor kerül a határozathozatalokra. Előtte bejelentem, hogy az ajánlás 4. pontjában szereplő indítványt előterjesztője visszavonta, de Kovács Zoltán azt sajátjaként fenntartotta.

A Házszabály rendelkezései alapján az alkotmányügyi bizottság által támogatott módosító indítványokról együtt határoz az Országgyűlés, a külön szavazásra kért 5. számú ajánlási pont, valamint a fenntartott módosító javaslat kivételével.

Tisztelt Országgyűlés! Következnek a határozathozatalok. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2933/88. számú ajánlás 1., 2., 3., 6., 7. és 8. pontjait, amelyeket az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 169 igen, 141 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az ajánlás 4. pontjában szereplő, előterjesztője által visszavont, de Kovács Zoltán által fenntartott módosító javaslatról határozunk, amely az egységes javaslat mellékletében a Kögáz Rt.-re vonatkozó értékeket módosítja. A javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 5. pontjában szereplő indítványt, amelyről a Fidesz és az MSZP frakciója egyaránt külön szavazást kért. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 312 igen, 1 nem, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Így most a zárószavazás következik. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a gázközművagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint 330 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, tehát egyhangúlag elfogadta. (Zaj.)

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. (Megkocogtatja a csengőt.) Az előterjesztést T/4084. számon, az egységes javaslatot pedig T/4084/76. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Indítványozom, hogy az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki elfogadja a javaslatomat, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Igen, látható többség, az Országgyűlés látható többsége elfogadta indítványomat.

Így megnyitom a záróvitát a T/4084/78. számú ajánlás 1-11. pontjaira, valamint a T/4084/81. számú ajánlás 1., 2. és 3. pontjaira.

Most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót, 5-5 perces időkeretben, először Danka Lajos képviselő úrnak, Független Kisgazdapárt. (Danka Lajos: Visszavonom!) Visszavonta felszólalási igényét.

Bauer Tamás képviselő úr, ön is? (Bauer Tamás: Nem.) Nem, Bauer Tamás nem vonta vissza. Tessék, Bauer Tamásé a szó! (Zaj a kormánypárti padsorokban.)

 
Felszólalások:  Előző  329  Következő    Ülésnap adatai