Készült: 2022.01.27.20:47:56 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2002-2006

Bizottság: Alkotmány- és igazságügyi bizottság
Alkotmányügyi bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/19219 A Nemzeti Garanciáról Harrach Péter (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
2 T/19218 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Harrach Péter (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
3 T/19217 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Salamon László (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
4 T/19216 A Nemzeti Vagyonról Pokorni Zoltán (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Salamon László (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
5 T/19202 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról Devánszkiné Dr.Molnár Katalin (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
6 H/19195 Az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 T/19164 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 T/19150 A helyi önkormányzati képviselők választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Mesterházy Attila (MSZP), Teleki László (MSZP), Németh Zsolt (Fidesz), Farkas Flórián (Fidesz) módosítók tárgyalása befejezve  
9 T/19090 A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/19087 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/19084 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 T/19074 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 T/19067 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Deutsch Tamás (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 J/18998 A közvetítői működés gyakorlati tapasztalatairól szóló hatástanulmány megállapításairól a 2003. március 17. és 2005. március 16. közötti időszak vizsgálata alapján kormány (igazságügy-miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
15 T/18902 Egyes esélyegyenlőségi tárgyú törvények módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 T/18839 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Dr. Dávid Ibolya (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
17 T/18831 Az állami tulajdonban álló építés vagy mezőgazdasági termelés, vagy más tevékenység céljára használatba adott ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről Molnár Gyula (MSZP), Élő Norbert (MSZP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
18 T/18814 Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
19 T/18779 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Fodor Gábor (SZDSZ) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
20 T/18739 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról Dr. Wiener György (MSZP), Pál Tibor (MSZP), Dr. Kovács László (MSZP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
21 T/18710 A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 2000. évi CXXVI. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 T/18709 A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/18708 A minősített adat védelméről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
24 H/18695 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról Ügyrendi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
25 H/18658 December 5-ének a "Nemzeti Együvé Tartozás Napjává" történő nyilvánításáról Dr. Gémesi György (MDF), Dr. Lázár János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/18636 A fiatalok életkezdési támogatásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/18630 A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményének bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/18629 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 T/18628 A polgárőrségről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 T/18627 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról Gulyás József (SZDSZ), Fodor Gábor (SZDSZ) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
31 T/18626 A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosításáról Dr. Csiha Judit (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP), Pál Tibor (MSZP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
32 T/18592 A Nemzeti Vagyonról Dr. Áder János (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz), Dr. Salamon László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 T/18591 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Áder János (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz), Dr. Salamon László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/18365 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/18363 A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/18362 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/18360 A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 T/18359 A nyugdíjak korrekciós célú emeléséről kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/18270 Az egyes választójogi tárgyú törvények módosításáról Dr. Wiener György (MSZP), Göndör István (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
40 H/18269 A Központi Közbeszerzési Hivatal létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről Dr. Dávid Ibolya (MDF), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 H/18241 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról Ügyrendi bizottság ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
42 T/18239 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Simon Gábor (MSZP), Filló Pál (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Németh Erika (MSZP), Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP), Rózsa Endre (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 H/18238 A biztonságos jövő nemzeti minimumáról Lendvai Ildikó (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
44 T/18222 A Nemzeti Garanciáról Dr. Áder János (Fidesz), Harrach Péter (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/18221 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Áder János (Fidesz), Harrach Péter (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 T/18213 A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/18212 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 T/18211 A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról és a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
49 T/18209 Az állat-egészségügyről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/18205 A szövetkezetekről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/18201 A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 T/18200 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 T/18199 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 T/18198 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 T/18197 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 T/18196 A gazdasági társaságokról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 T/18153 A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosításáról Dr. Csapody Miklós (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 T/18152 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Csapody Miklós (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 T/18110 Egyes agrárágazati törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
60 T/18096 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 T/18094 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/18093 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/18092 A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 T/18091 Egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/18090 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 H/18068 Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 I/18049 Mire terjedhet ki egy megbízás? Dr. Dávid Ibolya (MDF) a tárgyalást még nem kezdte el  
68 J/17985 A bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről (2004. január 1-2004.december 31.) Országos Igazságszolgáltatási Tanács ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
69 T/17968 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 T/17967 A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/17966 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/17965 Az oktatást érintő egyes törvények módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
73 T/17937 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról Szalay Gábor (SZDSZ), Podolák György (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 H/17920 Az öröklési illeték eltörlése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről Herényi Károly (MDF), Dr. Dávid Ibolya (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Sisák Imre János (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Karsai Péter (MDF), Pettkó András (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
75 T/17879 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
76 T/17878 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
77 H/17875 A nemzeti és etnikai kisebbségek kedvezményes mandátumhoz jutásáról Németh Erika (MSZP), Farkas Flórián (Fidesz), Dr. Csapody Miklós (MDF), Fodor Gábor (SZDSZ), Teleki László (MSZP), Dr. Kis Zoltán (SZDSZ), Karsai Péter (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
78 T/17842 A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
79 T/17841 A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
80 T/17796 A vasúti közlekedésről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
81 T/17795 A lobbitevékenységről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 T/17789 A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény módosításáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
83 T/17701 A kereskedelemről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 T/17700 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 T/17643 Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezet-változással összefüggő módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 T/17560 Az állam tulajdonában álló ingatlanokon pártok számára biztosított ingyenes ingatlanhasználat megszüntetéséről Molnár Gyula (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ) a tárgyalást még nem kezdte el  
87 T/17549 A luxusadóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/17548 Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 T/17547 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 T/17535 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 T/17338 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 T/17336 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/17335 A családtámogatási rendszer átalakításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 T/17298 Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 T/17290 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
96 T/16928 A földgáz biztonsági készletezéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 T/16855 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 I/16837 A legfőbb ügyészség szerepe a német hatóságok magyarországi razziáiban? Dr. Dávid Gyula (MSZP) a tárgyalást még nem kezdte el  
99 T/16820 Az állam által kötött egyes nemzetközi szerződésekből származó tulajdoni sérelmek részleges kárpótlásáról Domokos László (Fidesz), Németh Zsolt (Fidesz), Potápi Árpád (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
100 T/16775 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
101 T/16689 Az állami tulajdonban álló építés vagy mezőgazdasági termelés, vagy más tevékenység céljára használatba adott ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről Molnár Gyula (MSZP), Élő Norbert (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 T/16688 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályának kihirdetéséről Dr. Szabó Zoltán (MSZP), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
103 T/16673 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Szociális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
104 T/16418 A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP), Godó Lajos (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/16402 A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 T/16401 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 T/16400 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 T/16398 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 T/16397 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 T/16388 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 T/16358 A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 T/16350 Az elektronikus információszabadságról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
113 T/16349 Az élettársi kapcsolat regisztrálásáról Gusztos Péter (SZDSZ), Horn Gábor (SZDSZ), Fodor Gábor (SZDSZ), Gulyás József (SZDSZ), Béki Gabriella (SZDSZ) tárgysorozatba vételre vár  
114 T/16338 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról Horváth Csaba (MSZP), Göndör István (MSZP), Podolák György (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Dr. Csiha Judit (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 T/16305 A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
116 T/16303 A közérdekű önkéntes tevékenységről kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 T/16302 Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
118 T/16301 Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
119 T/16298 Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 T/16290 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
121 H/16150 Az alternatív energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételéről Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
122 T/16128 A cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
123 T/16127 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 J/16112 Az ügyészség 2004. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
125 T/16103 A mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
126 H/16085 Az adatvédelmi biztos 2004. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
127 H/16084 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2004. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
128 H/16056 A meddőséggel kapcsolatos problémák átfogó kezelésére vonatkozó intézkedési terv kialakítására Dr. Ujhelyi István (MSZP), Török Zsolt (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
129 T/16047 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
130 T/16019 A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
131 T/16018 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 T/15992 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Gusztos Péter (SZDSZ), Horn Gábor (SZDSZ), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Fodor Gábor (SZDSZ), Gulyás József (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
133 H/15959 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2004. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
134 T/15946 Az APEH-nek a felszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló, a központi költségvetést, az elkülönített állami pénzalapokat illetőleg a Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Alapot megillető követeléseivel kapcsolatos engedményezési joga gyakorlására, valamint a követelések érvényesítésének intézményrendszerére vonatkozó jogszabályok módosításáról Dr. Bőhm András (SZDSZ), Szabó Lajos (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
135 T/15888 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
136 T/15887 A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
137 T/15886 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
138 T/15883 A 2001. évi tiszai árvíz során károsodott, újjáépítésre került lakóépületekre bejegyzett jelzálogjog törléséről Jüttner Csaba (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
139 H/15855 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2004. január 1.-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Költségvetési bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
140 T/15822 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Burány Sándor (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Göndör István (MSZP), Dr. Katona Béla (MSZP), Varju László (MSZP) módosítók tárgyalása befejezve  
141 T/15821 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról Keller László (MSZP), Tóth Károly (MSZP), Jauernik István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
142 T/15820 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
143 T/15819 A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
144 T/15818 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 T/15720 A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
146 T/15719 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
147 T/15639 Az egyes nemzetközi szerződések kihirdetéséről rendelkező jogszabályok, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
148 T/15472 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
149 T/15471 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Vastagh Pál (MSZP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
150 H/15431 Az Orbán család állami forrásból történő gazdagodása, különös tekintettel a szőlőbirtokokra Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
151 H/15288 Az Országgyűlés feloszlásáról Körömi Attila (független), Balogh Gyula (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
152 H/15281 Az Országgyűlés feloszlásáról Dr. Dávid Ibolya (MDF), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
153 T/15267 A felsőoktatásról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
154 T/15265 A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény és az azzal összefüggő egyes ágazati törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
155 T/15264 Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
156 J/15234 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI.22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
157 H/15233 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
158 T/15164 A várossá nyilvánítással összefüggő egyes törvények módosításáról Dr. Suchman Tamás (MSZP), Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) A koherencia tárgyalását megkezdte  
159 T/14735 A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
160 J/14721 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2004 adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
161 J/14720 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2004. január 1 - december 31. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
162 J/14719 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2004. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
163 T/14709 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
164 T/14698 A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
165 J/14661 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2004. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
166 T/14626 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Dr. Bakonyi Tibor (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
167 T/14613 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP), Kovács Tibor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
168 T/14604 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
169 T/14531 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Tatai-Tóth András (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
170 T/14379 A pártállam titkos iratainak kezeléséről és nyilvánosságáról Dr. Kövér László (Fidesz), Demeter Ervin (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
171 T/14338 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
172 H/14270 A NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légijárművek alkalmazásáról szóló beszámoló elfogadásáról Honvédelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
173 T/14239 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Hiller István (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Katona Béla (MSZP), Göndör István (MSZP), Kovács Tibor (MSZP), Varju László (MSZP) módosítók tárgyalása befejezve  
174 T/14230 Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról Dr. Hiller István (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Katona Béla (MSZP), Göndör István (MSZP), Kovács Tibor (MSZP), Varju László (MSZP) a tárgyalást még nem kezdte el  
175 T/14197 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Demeter Ervin (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
176 T/14183 Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról Dr. Katona Béla (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Göndör István (MSZP), Lendvai Ildikó (MSZP), Varju László (MSZP), Kovács Tibor (MSZP), Burány Sándor (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
177 J/14115 Az Országos Választási Bizottság beszámolója az Országgyűlésnek a 2004. december 5-i országos népszavazásról Országos Választási Bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
178 J/14114 A 2004. december 5-i országos népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
179 T/13965 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
180 T/13675 Az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
181 T/13674 Az igazságügyi szakértői tevékenységről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
182 T/13673 A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
183 T/13634 A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
184 T/13570 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról Podolák György (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
185 T/13446 Az újszülöttek egészségügyi intézmény által működtetett inkubátorban történő elhelyezése érdekében egyes törvények módosításáról Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
186 H/13322 A kettős állampolgárságról Dr. Horváth Balázs (független), Balogh László (független), Dr. Balsai István (független), Csampa Zsolt (független), Ékes József (független), Font Sándor (független), Fülöp István (független), Dr. Kelemen András (független), Lezsák Sándor (független), Németh Zsolt (független), Pichler Imre László (független), Püski András (független), Szászfalvi László (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
187 T/13305 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Dr. Frajna Imre (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
188 T/13304 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Dr. Bakonyi Tibor (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP) A koherenciáról még nem tárgyalt  
189 T/13143 Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
190 T/13142 A távhőszolgáltatásról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
191 T/13006 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Révész Máriusz (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
192 H/12727 A határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és a "Szülőföld"-programcsomag létrehozásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) módosítókra vár  
193 T/12725 A Szülőföld Alapról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
194 T/12724 A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
195 T/12723 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
196 T/12722 A büntető jogszabályok módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
197 T/12721 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
198 T/12720 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
199 I/12690 Sajtószabadság vagy pártpolitika Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) a tárgyalást még nem kezdte el  
200 T/12682 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
201 T/12678 A fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
202 T/12642 Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
203 H/12631 Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés megerősítéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
204 T/12630 A Nemzeti Audiovizuális Archívumról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
205 H/12560 A 2004. december 5-én tartandó, a kettős állampolgárságról szóló népszavazást megelőző kormányzati tájékoztató kampányról Dr. Vadai Ágnes (MSZP), Alföldi Albert (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
206 T/12497 A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkavállalók, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
207 T/12494 A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
208 T/12493 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
209 H/12471 Tápiószele Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete feloszlatásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
210 T/12467 Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról Dr. Vastagh Pál (MSZP), Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
211 J/12356 A bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről 2003. január 1.-2003. december 31. Országos Igazságszolgáltatási Tanács ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
212 T/12319 A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak képviseleti minta alapján történő 2005. évi felméréséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
213 T/12314 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
214 T/12277 Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról Dr. Vastagh Pál (MSZP), Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
215 T/12270 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
216 T/12236 A választási eljárásról szóló 1997. évi. C. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
217 T/12217 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról Simon Gábor (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP), Németh Erika (MSZP), Filló Pál (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Földesi Zoltán (MSZP), Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP), Rózsa Endre (MSZP), Szabó Gyula (MSZP), Dr. Bóth János (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
218 T/12192 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ), Dr. Gedei József (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
219 T/12105 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
220 T/11705 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
221 T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
222 H/11673 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V.16.) OGY határozat módosításáról Európai integrációs ügyek bizottsága bizottsági tárgyalás befejezve  
223 T/11641 A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény módosításáról Dr. Dávid Ibolya (MDF) tárgysorozatba vételre vár  
224 T/11639 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról Önkormányzati bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
225 T/11621 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
226 T/11438 A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény módosításáról Dr. Faragó Péter (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
227 H/11437 A "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról Szitka Péter (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
228 H/11434 Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés aláírásáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
229 T/11432 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről kormány (honvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
230 T/11431 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
231 T/11415 A Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról Font Sándor (független), Dr. Kerényi János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
232 T/11310 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény módosításáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz) tárgysorozatba vételre vár  
233 H/11292 Az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22 §-a alapján az M6-os autópálya érdi tető-Dunaújváros M6-M8 csomópont közötti szakasz koncessziós szerződésének megkötéséhez kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
234 T/11289 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
235 H/11204 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatokról, valamint a 2003. január 1.- december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Költségvetési bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
236 T/11050 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
237 T/11020 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
238 T/11006 A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyelete tekintetében egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
239 T/11005 Az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló 2002. évi XXII. törvény kiegészítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
240 T/10749 A Hágában, 1955. szeptember 28-án kelt Jegyzőkönyvvel módosított, a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységésítése tárgyában, Varsóban, 1929. október 12-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló, Montreálban, 1975. szeptember 25-én aláírt 4. számú Montreáli Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
241 T/10748 A szerződő fuvarozón kívüli személy által végzett nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó bizonyos szabályok egységesítéséről szóló, 1961. szeptember 18-án Guadalajarában aláírt, a Varsói Egyezményhez kapcsolódó Kiegészítő Egyezmény kihirdetéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
242 H/10559 Az 1992. évi I. és II. törvények szerint át nem alakult szövetkezetek tagjainak kárpótlása Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
243 T/10527 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
244 H/10453 Az öröklési illeték eltörlése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről Herényi Károly (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
245 H/10429 A trianoni döntés évfordulójának nemzeti emléknappá nyilvánításáról Körömi Attila (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
246 T/10420 Az önkényuralmi jogsértések népszerűsítése elleni hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes törvénymódosításokról Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
247 H/10418 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmába ütköző tevékenység büntetőjogi szabályozásáról Dr. Dávid Ibolya (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
248 T/10403 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
249 J/10308 Az Ügyészség 2003. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
250 T/10284 A lakásszövetkezetekről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
251 H/10269 Munka, Otthon, Biztonság-a Nemzeti Petícióról Pokorni Zoltán (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
252 H/10215 Az adatvédelmi biztos 2003. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
253 H/10214 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2003. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
254 H/10185 A nemzeti emlékhelyek létesítéséről, szabályozásáról Balsay István (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
255 T/10139 A New York-i székhelyű, Budapesten működő, angol oktatási nyelvű Közép-európai Egyetem magyar, nem állami egyetemként történő elismeréséről kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
256 T/10138 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) A koherencia tárgyalását megkezdte  
257 T/10137 A hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályokat tartalmazó egyes törvények módosításáról, illetve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
258 H/10125 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2003. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
259 T/10014 Egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
260 T/10013 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról Dr. Horváth János (Fidesz) tárgysorozatba vételre vár  
261 T/9927 Az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elősegítését, valamint a felsőoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról Dr. Jánosi György (MSZP), Dr. Magda Sándor (MSZP), Tatai-Tóth András (MSZP), Arató Gergely (MSZP), Dr. Kozma József (MSZP), Botka Lajosné (MSZP), Dr. Balogh Miklós (MSZP), Földesi Zoltán (MSZP), Rózsa Endre (MSZP), Molnár József (MSZP), Gusztos Péter (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
262 H/9881 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról Dr. Vastagh Pál (MSZP), Dr. Szájer József (Fidesz), Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
263 H/9872 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről Devánszkiné Dr.Molnár Katalin (MSZP), Kosztolányi Dénes (Fidesz), Fodor Gábor (SZDSZ), Hajdu László (MSZP), Nyakó István (MSZP), Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
264 T/9856 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Herczog Edit (MSZP), Dr. Havas Szófia (MSZP), Dr. Gurmai Zita (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
265 T/9843 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
266 T/9842 A pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
267 T/9837 A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
268 T/9818 A Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény módosításáról Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP), Varju László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
269 T/9797 A büntető jogszabályok módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
270 T/9782 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény, valamint a Szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
271 T/9706 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
272 T/9698 A környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
273 T/9618 A tagi kölcsön igénybevételének feltételeiről Dr. Dancsó József (Fidesz), Dr. Braun Márton (Fidesz), Farkas Sándor (Fidesz), Kovács Ferenc (Fidesz), Dr. Martonosi György (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), Dr. Sümeghy Csaba (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
274 T/9588 Az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről kormány (az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
275 T/9583 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
276 H/9509 A rendszerváltást követő kormányok emlékének méltó megörökítéséről Zuschlag János László (MSZP), Arató Gergely (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
277 J/9477 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2003. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
278 T/9457 Az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről Dr. Szájer József (Fidesz), Dr. Salamon László (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
279 T/9449 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
280 T/9445 Az európai részvénytársaságról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
281 T/9444 A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
282 T/9288 A foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
283 T/9275 Egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
284 T/9263 Egyes törvények választásokkal összefüggő módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
285 T/9246 A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról Horváth Csaba (MSZP), Dr. Csiha Judit (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
286 T/9133 Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
287 T/9132 Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
288 T/9127 Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
289 T/9126 A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
290 T/9115 A lőfegyverekről és lőszerekről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
291 T/9102 Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének átalakításáról és egyes törvényeknek az átalakítással összefüggésben, illetve egyéb okból szükséges módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
292 T/8975 Az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
293 T/8965 A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról Molnár Albert (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
294 J/8929 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2003. adatvédelmi biztos az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
295 J/8928 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2003. január 1- december 31. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
296 J/8927 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2003. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
297 H/8861 Az országgyűlési képviselők létszámának csökkentéséről Dr. Salamon László (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
298 H/8794 Az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság munkájáról szóló jelentés elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről Oktatási bizottság A koherencia tárgyalását megkezdte  
299 T/8766 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
300 T/8765 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
301 T/8764 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
302 H/8682 Az európai parlamenti választások tisztaságát és átláthatóságát szolgáló kormányzati intézkedésekről Herényi Károly (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
303 T/8672 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
304 I/8629 Tökéletes időzítés Gusztos Péter (SZDSZ) a tárgyalást még nem kezdte el  
305 T/8407 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény kiigazításáról Mécs Imre (SZDSZ) tárgysorozatba vételre vár  
306 T/7730 A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
307 T/6921 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
308 T/6776 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
309 T/6766 Az Európai Parlament tagjainak választásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
310 H/6765 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról Ügyrendi bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
311 T/6719 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
312 I/6655 A tényállás változása, avagy miért éppen a tényektől független az ügyészség? Gusztos Péter (SZDSZ) a tárgyalást még nem kezdte el  
313 I/6652 Hol a szakmaiság, s hol a politika III.? Dr. Répássy Róbert (Fidesz) a tárgyalást még nem kezdte el  
314 T/6563 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
315 T/6562 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
316 T/6473 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok módosításáról Dr. Szili Katalin (MSZP), Hegyi Gyula (MSZP), Gusztos Péter (SZDSZ), Gulyás József (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
317 T/6472 A Vám- és Pénzügyőrségről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
318 T/6461 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól kormány (pénzügyminiszter) A koherencia tárgyalását megkezdte  
319 T/6460 A mozgóképről kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) A koherencia tárgyalását megkezdte  
320 T/6457 Az Európai Parlament tagjainak választásáról kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
321 I/6449 Az ügyészség helyett Gusztos Péter (SZDSZ) a tárgyalást még nem kezdte el  
322 T/6334 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának fejlesztéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) A koherencia tárgyalását megkezdte  
323 H/6333 A Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány által kezdeményezett országos népi kezdeményezés tárgyában Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
324 T/6326 A sportról kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) A koherencia tárgyalását megkezdte  
325 T/6314 A közbeszerzésekről kormány (igazságügy-miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
326 T/6264 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CXXXVI. törvény módosításáról Devánszkiné Dr.Molnár Katalin (MSZP), Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Gusztos Péter (SZDSZ) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
327 T/6236 A befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
328 I/6210 Mit tesz a törvénytelenség ellen az ügyészség a 12 agrárcég eladásánál? Gusztos Péter (SZDSZ) a tárgyalást még nem kezdte el  
329 T/6206 Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
330 H/6195 A 2003-2015-ig szóló magyar közlekedéspolitikáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
331 I/6084 Mit akar az ügyészség K&H Equities ügyben - az igazságot kideríteni vagy azt inkább eltitkolni? Szitka Péter (MSZP), Dr. Vadai Ágnes (MSZP) a tárgyalást még nem kezdte el  
332 T/5992 A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény módosításáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
333 I/5976 A bontás ára, avagy meddig maradhat titokban a martinsalakos házak felújítása során eltűnt százmilliók sorsa? Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) a tárgyalást még nem kezdte el  
334 T/5967 A vagyon, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozattételi kötelezettségről Göndör István (MSZP), Dr. Toller László (MSZP) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
335 T/5856 A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) A koherencia tárgyalását megkezdte  
336 T/5832 Az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
337 I/5815 Mit lehet itt tenni? Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) a tárgyalást még nem kezdte el  
338 T/5681 A postáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
339 T/5669 Egyes törvényeknek az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás létrehozásával összefüggő módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
340 T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
341 T/5585 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
342 I/5567 Van-e jogegyenlőség? Gusztos Péter (SZDSZ) a tárgyalást még nem kezdte el  
343 T/5483 A regisztrációs adóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
344 T/5482 Az adózás rendjéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
345 T/5481 A környezetterhelési díjról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
346 T/5480 Az energiaadóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
347 T/5478 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
348 I/5469 Hol a szakmaiság, s hol a politika? Dr. Pető Iván (SZDSZ) a tárgyalást még nem kezdte el  
349 T/5370 A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
350 T/5303 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Szili Katalin (MSZP), Hegyi Gyula (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
351 T/5279 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról, figyelemmel a 2004. évi európai parlamenti választások előkészítésére Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) kapcs. módosítóra vár  
352 T/5179 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
353 T/5157 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
354 T/5086 Egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
355 T/4966 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
356 T/4927 A társasházakról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
357 T/4919 A jogi segítségnyújtásról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
358 T/4625 Az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
359 T/4570 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Gusztos Péter (SZDSZ) tárgysorozatba vételre vár  
360 T/4491 A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának kihirdetésével összefüggésben szükséges egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
361 T/4489 A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
362 T/4488 A jogalkotásról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
363 T/4487 Az Alkotmánybíróságról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
364 T/4486 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
365 J/4387 Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének tájékoztatója a bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről (2002. január 1-december 31.) Országos Igazságszolgáltatási Tanács ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
366 T/4148 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
367 T/4147 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) kapcs. módosítóra vár  
368 T/4146 Az Európai Parlament tagjainak választásáról és jogállásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
369 T/4069 A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
370 J/4067 Az Országos Választási Bizottság beszámolója az Országgyűlésnek az Európai Unióhoz történő csatlakozásról tartott 2003. április 12-i országos népszavazásról Országos Választási Bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
371 J/4066 Beszámoló a 2003. április 12-i ügydöntő népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
372 T/4060 Egyes agrár-tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
373 H/4007 Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 13. kiegészítő, a halálbüntetés minden körülmények között történő eltörlésére vonatkozó jegyzőkönyvének megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
374 T/3956 A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról Dr. Bőhm András (SZDSZ), Dr. Dávid Gyula (MSZP), Németh Zsolt (MDF), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
375 T/3955 A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról Dr. Bőhm András (SZDSZ), Dr. Dávid Gyula (MSZP), Németh Zsolt (MDF), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
376 T/3952 Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint azzal összefüggésben más törvények módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
377 H/3949 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról Ügyrendi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
378 T/3946 A Nemzeti Civil Alapprogramról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
379 T/3940 A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
380 H/3921 Az adatvédelmi biztos beszámolójának (2002) elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
381 H/3920 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről (2002. január 1 - december 31.) szóló beszámoló elfogadásról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
382 H/3919 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2002. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
383 T/3916 A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók 2003. évi új címzett támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
384 T/3904 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Keleti György (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
385 J/3885 Az Ügyészség 2002. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
386 T/3803 Az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
387 T/3780 Az orvosok és más egészségügyi dolgozók jogállásának egyes kérdéseiről (Új cím:Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről) kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
388 T/3767 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
389 T/3742 A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról Kárpáti Zsuzsa (MSZP), Dr. Schvarcz Tibor (MSZP), Dr. Vojnik Mária (MSZP), Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP), Dr. Czinege Imre (MSZP), Dr. Tóth István (MSZP), Dr. Tittmann János (MSZP), Dr. Csicsay Claudius Iván (MSZP), Dr. Mézes Éva (SZDSZ), Béki Gabriella (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
390 T/3735 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
391 T/3725 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Szijjártó Péter (Fidesz), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Dr. Szakács Imre (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
392 T/3692 A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
393 T/3691 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
394 I/3680 Mikor láthatjuk tisztán a köztévét? Gusztos Péter (SZDSZ) a tárgyalást még nem kezdte el  
395 I/3668 Mi folyt itt? Mi folyik itt? Tóth Károly (MSZP) a tárgyalást még nem kezdte el  
396 T/3591 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
397 T/3560 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
398 T/2820 A fizetési illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
399 H/2747 A helyi és kisebbségi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2002. október 20-i általános választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatának megválasztásáról szóló - a belügyminiszter által benyújtott - jelentés elfogadásáról Önkormányzati bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
400 H/2746 A helyi és kisebbségi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2002. október 20-i általános választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatának megválasztásáról szóló - az Országos Választási Bizottság által benyújtott - jelentés elfogadásáról Önkormányzati bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
401 H/2745 A Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződésnek a Magyar Köztársaság részéről történő aláírásáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
402 T/2702 Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
403 T/2701 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) A koherencia tárgyalását megkezdte  
404 J/2662 A helyi és kisebbségi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2002. október 20-ai általános választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatának megválasztásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
405 J/2661 A helyi és kisebbségi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2002. október 20-ai általános választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatának megválasztásáról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
406 J/2607 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamit a 2002. január 1- december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa bizottsági tárgyalás befejezve  
407 J/2528 Az adatvédelmi biztos 2002. évi tevékenységéről adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
408 J/2527 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről (2002. január 1 - december 31.) nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
409 J/2526 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2002. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
410 H/2483 A családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Dr. Vadai Ágnes (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
411 T/2415 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
412 T/2380 A földgázellátásról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
413 T/2275 Egyes adótörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
414 T/2016 A pártfogókra vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
415 T/1870 Az agrárpiaci rendtartásról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
416 T/1867 A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
417 T/1857 Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
418 T/1819 A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról (üvegzseb) kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
419 H/1813 Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
420 I/1794 Szegény gazdagok, avagy hogy lesz a hajléktalanból cégtulajdonos Gusztos Péter (SZDSZ) a tárgyalást még nem kezdte el  
421 T/1789 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Szijjártó Péter (Fidesz), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Dr. Szakács Imre (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
422 T/1552 A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
423 H/1549 A kisebbségeket érintő jogszabályok felülvizsgálatának szükségességéről Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
424 T/1468 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
425 T/1463 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Csapody Miklós (MDF) tárgysorozatba vételre vár  
426 T/1390 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bűnügyi Igazgatósága megszűnéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
427 T/1386 Egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
428 T/1319 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
429 T/1318 Egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
430 T/1270 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
431 T/1224 Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
432 T/1220 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
433 T/1219 Az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
434 T/1218 A büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
435 H/1216 A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumának 1997. áprilistól 1998. márciusig terjedő időszakáról szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
436 H/1215 A Magyar Rádió Közalapítvány 1998. áprilistól 1999. márciusig terjedő időszakáról szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
437 H/1214 A Magyar Rádió Közalapítvány 1999. áprilistól 2000. februárig terjedő időszakáról szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
438 H/1213 A Magyar Rádió Közalapítvány 2000. február 29. - 2001. március 31. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
439 H/1212 A Magyar Rádió Közalapítvány 2001. április 1 - 2002. március 25. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
440 H/1204 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2001. január 1 és 2001. december 31. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
441 H/1203 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2001. áprilisától 2002. márciusáig terjedő időszakáról szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
442 H/1183 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
443 H/1177 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2000. január 1. és 2000. december 31. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
444 H/1176 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1999. április 30. és 1999. december 31. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
445 H/1175 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1998. március 24. és 1999. április 30. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
446 H/1174 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1997. április 1. és 1998. március 24. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
447 H/1172 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2000. áprilisától 2001. márciusáig terjedő időszakáról szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
448 H/1171 A Hungária Televízió Közalapítvány 1999. márciustól 2000. februárig terjedő időszakáról szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
449 H/1170 A Hungária Televízió Közalapítvány 1998. áprilistól 1999. márciusig terjedő időszakáról szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
450 H/1169 A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1997. áprilistól 1998. márciusig terjedő időszakáról szóló beszámolóról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
451 T/1122 A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezéseknek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosításáról Dr. Csapody Miklós (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
452 T/1121 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Dr. Csapody Miklós (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
453 T/1114 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
454 T/1092 A közvetítői tevékenységről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
455 T/1028 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény és a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
456 T/990 A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
457 H/989 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
458 H/988 Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
459 T/949 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
460 T/946 Az egyszerűsített vállalkozói adóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
461 T/945 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
462 T/944 Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról, a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
463 T/943 A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
464 T/942 A köztársasági elnök és a Köztársasági Elnöki Hivatal elhelyezéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
465 T/886 A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
466 H/860 Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
467 H/856 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2001. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
468 T/841 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. LXVI. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
469 H/823 A kormány és a köztársasági elnök elhelyezéséről Dr. Salamon László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
470 T/769 A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
471 T/763 A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
472 T/762 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
473 H/751 A miniszterelnök titkosszolgálatokkal összefüggő tevékenységének és múltjának tényeit és következményeit vizsgáló bizottság feladatának elvégzéséről Dr. Toller László (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ), Dr. Vadai Ágnes (MSZP), Dr. Wiener György (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
474 J/743 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2001. január 1-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
475 J/669 Az Ügyészség 2000. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
476 J/668 Az Ügyészség 1999. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
477 J/667 Az Ügyészség 1998. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
478 J/666 A bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről - 2000. Országos Igazságszolgáltatási Tanács ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
479 J/665 A bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről - 1999. Országos Igazságszolgáltatási Tanács ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
480 T/585 A Polgári Törvénykönyv módosításáról Szabó Imre (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Halmai Gáborné (MSZP), Lénárt László (MSZP), Béki Gabriella (SZDSZ) tárgysorozatba vételre vár  
481 T/542 A közéleti szerepet betöltő személyek állambiztonsági múltjának nyilvánosságra hozataláról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
482 T/541 Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
483 T/535 A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
484 H/530 Az 1956. évi forradalom és szabadságharc eseményeivel, valamint Nagy Imre miniszterelnök mártírhalálával összefüggő történelmi ünnepnapok méltó megünnepléséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
485 J/483 Az ügyészség 2001. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
486 T/471 A közéleti szerepet betöltő személyek állambiztonsági múltjának nyilvánosságra hozataláról kormány (igazságügy-miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
487 T/464 A Magyar Függetlenség Napjáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
488 T/461 Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálat Történeti Levéltára létrehozásáról kormány (igazságügy-miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
489 J/443 A bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről (2001. január 1. - 2001.december 31.) Országos Igazságszolgáltatási Tanács ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
490 T/409 Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról Demeter Ervin (Fidesz), Dr. Balsai István (MDF), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
491 H/408 A Miniszterelnök titkosszolgálatokkal összefüggő tevékenységének és múltjának tényeit és következményeit vizsgáló bizottság felállításáról Dr. Dávid Ibolya (MDF), Dr. Balsai István (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
492 T/354 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Rogán Antal (Fidesz), Gyürk András (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz), Dr. Balsai István (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
493 T/348 Az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a magyar szabadság napjáról szóló 2001. évi XVII. törvény módosításáról Dr. Gémesi György (MDF) tárgysorozatba vételre vár  
494 H/287 A földbirtokpolitikai irányelvekről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
495 T/286 A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
496 T/214 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
497 T/186 Az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
498 I/160 Milyen következtetéseket von le Ön a MEH és a Happy End Kft. között létrejött törvénytelen szerződésekkel összefüggésben megtett intézkedéseiről? Keller László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
499 T/145 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Rogán Antal (Fidesz), Gyürk András (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
500 I/127 Üldözi-e a bűnt a Legfőbb Ügyész? Gusztos Péter (SZDSZ) bizottsági tárgyalás alatt  
501 T/108 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
502 T/66 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
503 T/65 A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
504 T/28 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról Szalai Annamária (Fidesz), Várhegyi Attila (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
505 T/25 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról Filló Pál (MSZP), Dr. Simon Gábor (MSZP), Tatai-Tóth András (MSZP), Sós Tamás (MSZP), Kárpáti Zsuzsa (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Dr. Bóth János (MSZP), Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP), Jauernik István (MSZP), Török Zsolt (MSZP), Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP), Németh Erika (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Földesi Zoltán (MSZP), Farkas Imre (MSZP), Dr. Mester László (MSZP), Dr. Karsai József (MSZP), Devánszkiné Dr.Molnár Katalin (MSZP), Gyárfás Ildikó (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
506 T/12 A gyógyszerészetet érintő egyes törvények módosításáról Dr. Kökény Mihály (MSZP), Dr. Csehák Judit (MSZP), Dr. Schvarcz Tibor (MSZP), Dr. Vojnik Mária (MSZP), Kárpáti Zsuzsa (MSZP), Dr. Nyul István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
507 T/10 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Lendvai Ildikó (MSZP), Kuncze Gábor (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
508 J/6 Az adatvédelmi biztos 2001. évi tevékenységéről adatvédelmi biztos az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
509 J/5 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2001. évi tevékenységéről nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
510 J/4 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2001. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta