Készült: 2020.10.21.09:40:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

242. ülésnap, 288. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 14:48

Felszólalások:  <<  288  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk a munkánkat.

Tisztelt Országgyűlés! A szavazatszámláló bizottság megállapítása a következő: a szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a titkos szavazásban 183 képviselő a szavazólapot felvette. Dr. Bánk Attila személyére - az urnában megtalált szavazólapok száma alapján - 171 képviselő adta le a szavazatát. Ezek megoszlása a következő: az érvénytelen szavazatok száma 9, az érvényes szavazatok száma 162; ebből az igen szavazatok száma 156, a nem szavazatok száma 6.

Bejelentem

, hogy a szavazás a határozatképtelenség miatt érvénytelen volt. A szavazás érvényességét befolyásoló egyéb esemény nem történt.

 

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Korábbi ülésünkön több előterjesztés általános vitáját lezártuk, most a részletes vitára bocsátásukról kell döntenünk.

Indítványozom tehát az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló T/5047. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 170 igen szavazattal, 74 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló T/4990. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, most szavazzanak! (Jelzésre:) Kérem szépen Juhász Gábor képviselő úr gépét bekapcsolni! Burány Sándor képviselő úrét is kérem bekapcsolni! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 260 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a nemzetőrség létrehozásáról szóló H/3107. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 188 igen szavazattal, 93 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/5060. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 289 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló T/5061. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 192 igen szavazattal, 100 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló T/5101. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 287 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló T/5144. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 197 igen szavazattal, 105 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba-vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról, valamint egyes cég-, csőd- és felszámolási eljárási rendelkezésekről szóló T/5102. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 306 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

(18.00)

 

Indítványozom az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról szóló T/4982. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, hogy most szavazzanak képviselőtársaim. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 308 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom a NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról szóló H/5416. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 220 igen szavazattal, 95 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló T/5141. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 290 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a villamos energiáról szóló T/5100. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 316 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló T/5126. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 315 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a nemzeti földalapról szóló T/5262. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 201 igen szavazattal, 113 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló T/5263. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 196 igen szavazattal, 115 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló T/5264. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 201 igen szavazattal, 113 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló T/5042. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 222 igen szavazattal, 97 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) számú országgyűlési határozat módosításáról szóló H/4998. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 315 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/5098. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 301 igen szavazattal, 15 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosítását kezdeményező T/5466. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 320 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

(18.10)

 

Indítványozom a tőkepiacról szóló T/5127. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 324 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítását kezdeményező T/5293. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 323 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! A napirendi ajánlás szerint most a termőföldről szóló törvényjavaslat, illetve a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvényjavaslat részletes vitájának javasolt szerkezetéről kell döntenünk. A hatáskörrel rendelkező bizottságok a tegnapi napon előkészítették a vitát és előkészítették ajánlásaikat. Ennek alapján az Országgyűlés elnöke javaslatot tett a részletes viták szerkezetére, amit valamennyien kézhez kaptak. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a viták szerkezetére tett indítványt. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a viták szerkezetét elfogadja.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány a sürgős tárgyalásra vonatkozó kérelmét visszavonta.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! Burány Sándor és más képviselők, a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportjából, sürgős tárgyalást kérve benyújtották a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló és más kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslatukat. Megkérdezem, hogy az előterjesztők részéről kívánja-e valaki indokolni e sürgős tárgyalási kérelmet a Házszabály szerinti kétperces időkeretben - igen.

Megadom a szót Veres János képviselő úrnak. Öné a szó, képviselő úr.

 

Felszólalások:  <<  288  >>    Ülésnap adatai