Készült: 2022.08.08.14:31:27 Dinamikus lap

Bizottság által benyújtott indítványok 1998-2002


Önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Benyújtók
1 H/5775 Nincs szöveg. Az atomenergia 2000. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Környezetvédelmi bizottság
2 H/5744 Nincs szöveg. A megújuló energiahordozók alkalmazásának elősegítéséről Környezetvédelmi bizottság
3 H/3366 Nincs szöveg. Az atomenergia 1999. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámolóról Környezetvédelmi bizottság
4 H/2566 Nincs szöveg. Az alternatív energiahordozók hasznosításának, támogatásának elősegítéséről Környezetvédelmi bizottság
5 H/2300 Nincs szöveg. A Szamos és a Tisza folyók cianid és nehézfém szennyezése következtében létrejött ökológiai katasztrófa következményeinek orvoslására Környezetvédelmi bizottság
6 H/2181 Nincs szöveg. A holtágak megóvásával, hasznosításával és rehabilitációjával kapcsolatos további feladatokról Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság
7 H/2169 Nincs szöveg. A holtágak hasznosításával és rehabilitációjával kapcsolatos további feladatokról Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság
8 H/1787 Nincs szöveg. A holtágak megóvásával, hasznosításával és rehabilitációjával kapcsolatos feladatokról. Környezetvédelmi bizottság
9 H/1477 Nincs szöveg. A gazdálkodó szervezetek környezetvédelmi tevékenységéről szóló környezeti jelentés tartalmáról Környezetvédelmi bizottság
10 T/1476 Nincs szöveg. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról Környezetvédelmi bizottság
11 H/994 HTML A Magyar Energia Hivatal 1997-98.évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Környezetvédelmi bizottság

Nem önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Típus Benyújtók
1 5573/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
2 5497/1 Nincs szöveg. A nemzeti agrár-és vidékfejlesztés szakmai programjának téziseiről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
3 5403/2 Nincs szöveg. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításához szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
4 5264/30 Nincs szöveg. A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
5 5264/21 Nincs szöveg. A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
6 5264/4 Nincs szöveg. A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
7 5263/118 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
8 5263/112 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
9 5263/111 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
10 5263/89 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Önkormányzati bizottság
11 5263/88 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
12 5263/87 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
13 5263/86 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
14 5263/85 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
15 5263/84 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
16 5263/5 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
17 5262/73 Nincs szöveg. A Nemzeti Földalapról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
18 5262/58 Nincs szöveg. A Nemzeti Földalapról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
19 5262/5 Nincs szöveg. A Nemzeti Földalapról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
20 5196/4 Nincs szöveg. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
21 5191/1 Nincs szöveg. Magyarország energiapolitikájáról, valamint a piacnyitásról az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamán bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
22 5159/70 Nincs szöveg. A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság
23 5159/66 Nincs szöveg. A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Oktatási bizottság
24 5159/9 Nincs szöveg. A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
25 5131/1 Nincs szöveg. A régiók, megyék és a kistérségek társadalmi, gazdasági és infrastruktúrális kapcsolatrendszerének alakulásáról, valamint a régiók lehatárolásának vizsgálatáról szóló jelentés elfogadásához bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
26 5100/194 Nincs szöveg. A villamos energiáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Önkormányzati bizottság
27 5100/161 Nincs szöveg. A villamos energiáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Önkormányzati bizottság
28 5100/157 Nincs szöveg. A villamos energiáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
29 5100/156 Nincs szöveg. A villamos energiáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
30 5100/155 Nincs szöveg. A villamos energiáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
31 5100/154 Nincs szöveg. A villamos energiáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
32 5100/153 Nincs szöveg. A villamos energiáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
33 5100/152 Nincs szöveg. A villamos energiáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
34 5100/151 Nincs szöveg. A villamos energiáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
35 5100/5 Nincs szöveg. A villamos energiáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
36 5096/2 Nincs szöveg. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
37 5031/4 Nincs szöveg. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
38 4987/35 Nincs szöveg. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Környezetvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság
39 4987/34 Nincs szöveg. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
40 4987/24 Nincs szöveg. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság
41 4987/2 Nincs szöveg. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
42 4955/112 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
43 4955/89 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
44 4955/19 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
45 4937/5 Nincs szöveg. Az Ügyészség 2000. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
46 4869/2 Nincs szöveg. A régiók, a megyék és a kistérségek társadalmi, gazdasági és infrastrukturális kapcsolatrendszerének alakulásáról, valamint a régiók lehatárolásának vizsgálatáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
47 4841/2 Nincs szöveg. A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentéséről szóló, Oslóban, 1994. június 14-én elfogadott Jegyzőkönyv megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
48 4840/2 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodás megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
49 4230/1 Nincs szöveg. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
50 4181/5 Nincs szöveg. A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációja helyzetéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
51 4171/11 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Területfejlesztési bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság
52 4171/9 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Területfejlesztési bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság
53 4171/7 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
54 4171/5 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
55 4169/33 Nincs szöveg. Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Környezetvédelmi bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
56 4169/32 Nincs szöveg. Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
57 4169/31 Nincs szöveg. Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
58 4169/28 Nincs szöveg. Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
59 4169/27 Nincs szöveg. Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
60 4169/26 Nincs szöveg. Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
61 4169/25 Nincs szöveg. Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
62 4169/7 Nincs szöveg. Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
63 4164/3 Nincs szöveg. A hazai gyakorló-és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 60/1997. (VI.4.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
64 4148/1 Nincs szöveg. A Magyar Energia Hivatal 2000. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
65 4045/1 Nincs szöveg. A hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("MARPOL 1973/1978.") kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
66 4027/150 Nincs szöveg. A kulturális örökség védelméről kiegészítő bizottsági ajánlás Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
67 4027/134 Nincs szöveg. A kulturális örökség védelméről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
68 4027/7 Nincs szöveg. A kulturális örökség védelméről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
69 4006/1 Nincs szöveg. Az Állami Számvevőszék 2000. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
70 3934/340 Nincs szöveg. A hírközlésről kiegészítő bizottsági ajánlás Informatikai bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
71 3934/217 Nincs szöveg. A hírközlésről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
72 3934/2 Nincs szöveg. A hírközlésről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
73 3930/29 Nincs szöveg. Az állategészségügyről szóló 1995.évi XCI.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Európai integrációs bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság
74 3930/27 Nincs szöveg. Az állategészségügyről szóló 1995.évi XCI.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági bizottság, Európai integrációs bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság
75 3930/1 Nincs szöveg. Az állategészségügyről szóló 1995.évi XCI.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
76 3920/13 Nincs szöveg. A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Területfejlesztési bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Költségvetési bizottság
77 3920/11 Nincs szöveg. A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Területfejlesztési bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Költségvetési bizottság
78 3920/7 Nincs szöveg. A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
79 3919/7 Nincs szöveg. A területi folyamatok alakulásáról a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
80 3868/2 Nincs szöveg. Az adatvédelmi biztos beszámolója a 2000 évi tevékenységről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
81 3866/1 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa beszámolója a 2000 évi tevékenységről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
82 3848/22 Nincs szöveg. A helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság, Területfejlesztési bizottság, Egészségügyi bizottság, Idegenforgalmi bizottság
83 3848/20 Nincs szöveg. A helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság, Területfejlesztési bizottság, Egészségügyi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Oktatási bizottság
84 3848/5 Nincs szöveg. A helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
85 3846/52 Nincs szöveg. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság
86 3846/51 Nincs szöveg. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Mezőgazdasági bizottság
87 3846/49 Nincs szöveg. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Területfejlesztési bizottság
88 3846/39 Nincs szöveg. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
89 3846/1 Nincs szöveg. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
90 3822/1 Nincs szöveg. Az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló megállapodás megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
91 3757/2 Nincs szöveg. A közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek műszaki világ-előírásainak kidolgozásáról szóló nemzetközi eggyezményhez történő csatlakozásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
92 3740/71 Nincs szöveg. A fegyverekről, lőszerekről és lőterekről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
93 3709/7 Nincs szöveg. A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997.évi XXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
94 3709/6 Nincs szöveg. A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997.évi XXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
95 3658/10 Nincs szöveg. A munkavédelem országos programjáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatatási bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság
96 3658/4 Nincs szöveg. A munkavédelem országos programjáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
97 3301/4 Nincs szöveg. Az Agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
98 3269/9 Nincs szöveg. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.tv. mód. bizottsági ajánlás Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság, Gazdasági bizottság
99 3269/8 Nincs szöveg. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.tv. mód. bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
100 3269/7 Nincs szöveg. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.tv. mód. módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
101 3269/6 Nincs szöveg. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.tv. mód. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
102 3263/64 Nincs szöveg. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Európai integrációs bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
103 3263/56 Nincs szöveg. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
104 3263/55 Nincs szöveg. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
105 3263/52 Nincs szöveg. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
106 3263/51 Nincs szöveg. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
107 3263/50 Nincs szöveg. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
108 3263/49 Nincs szöveg. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Európai integrációs bizottság, Egészségügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
109 3263/8 Nincs szöveg. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
110 3255/45 Nincs szöveg. Egyes közlekedési törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Önkormányzati bizottság
111 3255/5 Nincs szöveg. Egyes közlekedési törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
112 3206/25 Nincs szöveg. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes beruházásainak befejezése érdekében szükséges törvény módosításról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Egészségügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Területfejlesztési bizottság
113 3206/22 Nincs szöveg. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes beruházásainak befejezése érdekében szükséges törvény módosításról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Egészségügyi bizottság, Területfejlesztési bizottság
114 3206/6 Nincs szöveg. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes beruházásainak befejezése érdekében szükséges törvény módosításról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
115 3122/716 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
116 3122/695 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
117 3122/691 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
118 3122/690 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
119 3122/689 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
120 3122/688 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
121 3122/563 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Külügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Egészségügyi bizottság, Európai integrációs bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság
122 3122/548 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
123 3122/547 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
124 3122/546 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
125 3122/545 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
126 3122/544 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
127 3122/21 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
128 3043/1 Nincs szöveg. A közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló Bécsben 1997. november 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
129 3008/91 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
130 3008/65 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
131 3008/5 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
132 2989/288 Nincs szöveg. A sportról kiegészítő bizottsági ajánlás Ifjúsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Környezetvédelmi bizottság
133 2989/272 Nincs szöveg. A sportról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
134 2989/228 Nincs szöveg. A sportról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Ifjúsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Környezetvédelmi bizottság
135 2989/7 Nincs szöveg. A sportról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
136 2977/340 Nincs szöveg. Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
137 2977/2 Nincs szöveg. Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
138 2958/2 Nincs szöveg. Az atomenergia 1999.évi hazai alkalmazásának biztonságáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
139 2951/5 Nincs szöveg. A Duna-Tisza köze elsivatagosodásának megakadályozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
140 2495/126 Nincs szöveg. A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi XCVI.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
141 2495/125 Nincs szöveg. A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi XCVI.törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
142 2495/116 Nincs szöveg. A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi XCVI.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság
143 2495/7 Nincs szöveg. A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi XCVI.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
144 2488/5 Nincs szöveg. A társulási megállapodás végrehajtásnak előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
145 2398/89 Nincs szöveg. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Területfejlesztési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság
146 2398/74 Nincs szöveg. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Önkormányzati bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság
147 2398/4 Nincs szöveg. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
148 2377/59 Nincs szöveg. A villamos energiáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
149 2367/16 Nincs szöveg. A helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság
150 2367/7 Nincs szöveg. A helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
151 2358/3 Nincs szöveg. A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-98.évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
152 2300/24 Nincs szöveg. A Szamos és a Tisza folyók cianid és nehézfém szennyezése következtében létrejött ökológiai katasztrófa következményeinek orvoslására egységes javaslat Környezetvédelmi bizottság
153 2263/1 Nincs szöveg. A Magyar Energia Hivatal 1998-99. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
154 2258/3 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1999.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
155 2221/3 Nincs szöveg. A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-1998. évi végrehajtásának helyzetéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
156 2066/162 Nincs szöveg. A víziközlekedésről kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság, Környezetvédelmi bizottság
157 2066/160 Nincs szöveg. A víziközlekedésről kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
158 2066/153 Nincs szöveg. A víziközlekedésről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
159 2066/5 Nincs szöveg. A víziközlekedésről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
160 2060/10 HTML A műemlékvédelemről szóló 1997.évi LIV törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Kulturális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Emberi jogi bizottság
161 2060/7 HTML A műemlékvédelemről szóló 1997.évi LIV törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Emberi jogi bizottság
162 2060/4 Nincs szöveg. A műemlékvédelemről szóló 1997.évi LIV törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
163 2050/2 Nincs szöveg. A Magyar Energia Hivatal 1998-1999.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
164 2034/518 Nincs szöveg. A hulladékgazdálkodásról kiegészítő bizottsági ajánlás Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Területfejlesztési bizottság, Egészségügyi bizottság, Önkormányzati bizottság
165 2034/517 Nincs szöveg. A hulladékgazdálkodásról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
166 2034/516 Nincs szöveg. A hulladékgazdálkodásról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
167 2034/515 Nincs szöveg. A hulladékgazdálkodásról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
168 2034/514 Nincs szöveg. A hulladékgazdálkodásról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
169 2034/513 Nincs szöveg. A hulladékgazdálkodásról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
170 2034/512 Nincs szöveg. A hulladékgazdálkodásról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
171 2034/511 Nincs szöveg. A hulladékgazdálkodásról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
172 2034/510 Nincs szöveg. A hulladékgazdálkodásról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
173 2034/509 Nincs szöveg. A hulladékgazdálkodásról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
174 2034/407 Nincs szöveg. A hulladékgazdálkodásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Területfejlesztési bizottság, Egészségügyi bizottság, Önkormányzati bizottság
175 2034/51 Nincs szöveg. A hulladékgazdálkodásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
176 2016/2 Nincs szöveg. A magyar energiapolitikáról szóló 21/1993. (IV.9.) OGY határozat végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
177 2005/3 Nincs szöveg. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) keretében 1951.dec. 6-án létrehozott és 1952. április 3-án hatályba lépett Nemzetközi Növényvédelmi Egyezménynek a FAO-Konferencia 1997.novemberi, 29. ülésszakán elfogadott módosításainak megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
178 1998/2 Nincs szöveg. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
179 1982/21 HTML A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Kulturális bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Európai integrációs bizottság, Ifjúsági bizottság, Területfejlesztési bizottság
180 1982/20 Nincs szöveg. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I. törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
181 1982/19 Nincs szöveg. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Európai integrációs bizottság, Ifjúsági bizottság, Területfejlesztési bizottság
182 1982/4 Nincs szöveg. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
183 1955/55 Nincs szöveg. A növényvédelemről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Egészségügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
184 1955/7 Nincs szöveg. A növényvédelemről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
185 1914/21 HTML Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995.évi XXXIX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság
186 1914/20 HTML Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995.évi XXXIX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság
187 1914/2 Nincs szöveg. Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995.évi XXXIX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
188 1877/5 Nincs szöveg. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
189 1845/11 HTML A Kossuth-díjról és a Széchenyi -díjról szóló 1990.évi XII.tv., valamint a Magyar KT kitüntetéseiről szóló 1991.évi XXXI.tv. módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság
190 1845/6 Nincs szöveg. A Kossuth-díjról és a Széchenyi -díjról szóló 1990.évi XII.tv., valamint a Magyar KT kitüntetéseiről szóló 1991.évi XXXI.tv. módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
191 1802/177 Nincs szöveg. A kémiai biztonságról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
192 1802/152 HTML A kémiai biztonságról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Honvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Területfejlesztési bizottság
193 1802/5 Nincs szöveg. A kémiai biztonságról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
194 1762/2 Nincs szöveg. Az agrárgazdaság 1998.évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
195 1758/73 HTML Az épitett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.tv.mód bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Területfejlesztési bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
196 1758/72 Nincs szöveg. Az épitett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.tv.mód módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
197 1758/6 Nincs szöveg. Az épitett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.tv.mód bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
198 1659/45 HTML A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000 évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Számvevőszéki bizottság
199 1658/698 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
200 1658/604 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
201 1658/603 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
202 1658/602 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
203 1658/600 HTML A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
204 1658/458 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
205 1658/457 HTML A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Európai integrációs bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Külügyi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság, Oktatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
206 1658/450 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
207 1658/449 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
208 1658/448 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
209 1658/6 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
210 1642/4 Nincs szöveg. Az agrárgazdaság 1998.évi helyzetéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
211 1578/1 Nincs szöveg. A Magyarország és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterejedésének megakadályozásáról szóló szerződésnek megfelelő biztosítékok alkalmazására 1972.márc.6-án kötött egyezményhez kapcsolódó, Bécsben, 1998.nov.26-án aláírt Kiegészitő Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
212 1517/69 HTML Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkező törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosításáról (érinti még a bányászat, mérésügy, találmányok szabadalmi oltalma. egészségügyi,(dajkaterhesség) közigazgatás korszerűsítés, kormány tagjai,államtitkárok jogállása törvények módosítását) kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Egészségügyi bizottság, Területfejlesztési bizottság
213 1517/2 Nincs szöveg. Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkező törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosításáról (érinti még a bányászat, mérésügy, találmányok szabadalmi oltalma. egészségügyi,(dajkaterhesség) közigazgatás korszerűsítés, kormány tagjai,államtitkárok jogállása törvények módosítását) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
214 1514/1 Nincs szöveg. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
215 1506/52 HTML A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
216 1506/40 HTML A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
217 1506/15 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
218 1501/399 HTML Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
219 1501/381 Nincs szöveg. Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
220 1501/380 Nincs szöveg. Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
221 1501/294 HTML Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
222 1501/12 Nincs szöveg. Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
223 1497/2 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló, Pozsonyban, l997. április 21-én aláírt Szerződés kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
224 1469/37 HTML A kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság
225 1469/32 HTML A kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság
226 1469/27 Nincs szöveg. A kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
227 1469/4 Nincs szöveg. A kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
228 1446/13 HTML A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság
229 1446/9 Nincs szöveg. A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
230 1446/2 Nincs szöveg. A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
231 1267/39 HTML Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991.évi XI.tv. módosítás kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság
232 1267/32 HTML Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991.évi XI.tv. módosítás bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság
233 1267/2 Nincs szöveg. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991.évi XI.tv. módosítás bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
234 1248/9 HTML A Balaton kiemelt üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról szóló 1999.évi XXXII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Területfejlesztési bizottság, Környezetvédelmi bizottság
235 1207/161 HTML A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
236 1207/152 Nincs szöveg. A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
237 1207/136 HTML A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Területfejlesztési bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
238 1207/3 HTML A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
239 1177/2 HTML Az ENSZ Közgyűlése által 1996.szeptember 10-én elfogadott Átfogó Atomcsend Szerződésnek a Magyar Köztársaság által történő megerősítéséről és kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
240 1151/1 Nincs szöveg. Az Ügyészség 1998. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
241 1128/15 HTML A Magyar Köztársaság 2000-2002 évi költségvetési irányelveiről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Környezetvédelmi bizottság
242 1128/11 HTML A Magyar Köztársaság 2000-2002 évi költségvetési irányelveiről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Környezetvédelmi bizottság
243 1128/6 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000-2002 évi költségvetési irányelveiről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
244 1123/2 HTML "Az elsivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy elsivatagosodással súlytott országokban, különös tekintettel Afrikára" ENSZ Egyezményhez való csatlakozásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
245 951/5 Nincs szöveg. Az Állami Számvevőszék 1998. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
246 861/124 HTML A közterület-felügyeletről kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság
247 861/116 HTML A közterület-felügyeletről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
248 861/7 HTML A közterület-felügyeletről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
249 860/1 HTML Az adatvédelmi biztos beszámolója 1998. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
250 858/3 HTML Az Állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1998. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
251 855/335 HTML A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság
252 855/334 HTML A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
253 855/333 HTML A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
254 855/332 HTML A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
255 855/331 HTML A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
256 855/330 HTML A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
257 855/329 HTML A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
258 855/328 HTML A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
259 855/327 HTML A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
260 855/326 HTML A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
261 855/325 HTML A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
262 855/324 HTML A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
263 855/323 Nincs szöveg. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
264 855/322 Nincs szöveg. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
265 855/321 HTML A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság
266 855/5 Nincs szöveg. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
267 842/2 HTML A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság között a Szentgotthárd városkörnyéki magyar-osztrák ipari park vasúti átmenő forgalmáról szóló, Bécsben, 1998. november 24-én aláírt Egyezmény megerősítéséről. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
268 818/2 HTML A Nemzetközi Energia Programról szóló Párizsban, 1974.nov.18-án kelt Egyezmény és annak Jegyzökönyvei, valamint a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezetnek a Nemzetközi Energia Ügynökséget létrehozó C(74) 203(végső) határozatának kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
269 809/1 Nincs szöveg. Beszámoló az Országgyűlésnek a magyar tudomány helyzetéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
270 807/2 Nincs szöveg. Az Európai Energia Charta Konferencia Záróokmánya, az Európai Energiai Charta Egyezmény, Döntések az Energia Charta Egyezmény tekintetében, valamint az Energia- hatékonyságról és a kapcsolódó környezeti vonatkozásokról szóló Energia Charta Jegyzőkönyv kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
271 758/103 HTML A közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL törvény módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
272 758/87 HTML A közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
273 758/86 Nincs szöveg. A közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
274 758/85 Nincs szöveg. A közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
275 758/84 Nincs szöveg. A közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
276 758/4 Nincs szöveg. A közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
277 757/45 HTML A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság
278 757/40 HTML A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
279 757/7 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
280 756/38 HTML A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993.évi II.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
281 756/4 Nincs szöveg. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993.évi II.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
282 732/2 Nincs szöveg. A Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban, 1948.évi augusztus hó 18.napján kelt Egyezmény Budapesten, 1998. március 26-án kelt Kiegészítő Jegyyzőkönyve és ennek Aláírási Jegyzőkönyve megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
283 717/50 HTML A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Területfejlesztési bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság
284 717/48 HTML A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Területfejlesztési bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság
285 717/3 Nincs szöveg. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
286 669/258 HTML Szabálysértésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság
287 669/246 Nincs szöveg. Szabálysértésekről kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
288 669/8 Nincs szöveg. Szabálysértésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
289 548/172 HTML A temetőkről és a temetkezésekről. módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
290 548/156 HTML A temetőkről és a temetkezésekről. bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság
291 548/154 Nincs szöveg. A temetőkről és a temetkezésekről. módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
292 548/3 HTML A temetőkről és a temetkezésekről. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
293 499/63 HTML A területszervezési eljárásról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság
294 499/62 HTML A területszervezési eljárásról kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
295 499/55 HTML A területszervezési eljárásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság
296 499/3 HTML A területszervezési eljárásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
297 486/1 Nincs szöveg. A halászatról és horgászatról szóló 1997.évi XLI.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
298 338/100 HTML A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Egészségügyi bizottság, Oktatási bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Ifjúsági bizottság, Területfejlesztési bizottság
299 338/97 HTML A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Egészségügyi bizottság, Oktatási bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Ifjúsági bizottság, Területfejlesztési bizottság
300 338/10 Nincs szöveg. A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
301 325/768 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság
302 325/767 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
303 325/641 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Ifjúsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
304 325/634 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
305 325/507 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Kulturális bizottság, Európai integrációs bizottság, Területfejlesztési bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Oktatási bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
306 325/17 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
307 322/7 HTML A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV.18.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
308 296/129 HTML A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
309 296/126 Nincs szöveg. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
310 296/98 HTML A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
311 296/8 HTML A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
312 273/42 HTML A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
313 257/17 HTML A vad védelemről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság
314 257/16 HTML A vad védelemről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
315 257/12 HTML A vad védelemről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság
316 257/3 Nincs szöveg. A vad védelemről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
317 164/59 Nincs szöveg. A környezetvédelmi termékdíjról , továbbá egyes termékek környzetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.évi. LVI. törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
318 164/58 Nincs szöveg. A környezetvédelmi termékdíjról , továbbá egyes termékek környzetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.évi. LVI. törvény módosításáról módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
319 164/54 HTML A környezetvédelmi termékdíjról , továbbá egyes termékek környzetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.évi. LVI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Környezetvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság
320 164/53 Nincs szöveg. A környezetvédelmi termékdíjról , továbbá egyes termékek környzetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.évi. LVI. törvény módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Környezetvédelmi bizottság
321 164/32 HTML A környezetvédelmi termékdíjról , továbbá egyes termékek környzetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.évi. LVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság
322 164/1 HTML A környezetvédelmi termékdíjról , továbbá egyes termékek környzetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.évi. LVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
323 161/25 HTML A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
324 161/17 HTML A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
325 161/5 Nincs szöveg. A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
326 42/28 HTML A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Honvédelmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Egészségügyi bizottság, Oktatási bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Területfejlesztési bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Számvevőszéki bizottság
327 42/25 HTML A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Egészségügyi bizottság, Oktatási bizottság
328 42/19 HTML A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság
329 36/5 Nincs szöveg. Jelentés az Állami Számvevőszék 1997.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság