Készült: 2020.09.27.01:29:48 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Dávid Ibolya
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 157
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2002.02.26.(252)   10 Napirend előtti felszólalások napirend előttihez hozzászólás 5:40
 126 Általános vita lefolytatása T/5781 A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás 62. cikke (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő 1/02. számú társulási tanácsi határozat kihirdetéséről Expozé 0:48
 158 A HSZ 45.§ (2) bekezdése szerinti felszólalás felszólalás 1:36
2001.12.18.(249)  136 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5650 Mikor kívánja büntetőjogilag szabályozni a tiltott teljesítménynövelő szerek használatát és forgalmazását az igazságügyi tárca? kérdés megválaszolva 2:10
 140 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5650 Mikor kívánja büntetőjogilag szabályozni a tiltott teljesítménynövelő szerek használatát és forgalmazását az igazságügyi tárca? azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz 0:32
 280 Általános vita lefolytatása H/5647 Az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról kétperces felszólalás 1:41
2001.12.11.(247)   73 Általános vita lefolytatása H/5445 A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a polgári ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Budapesten, 2001. augusztus 2-án aláírt szerződés megerősítéséről Expozé 1:32
  89 Határozathozatal módosítókról T/5102 A társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról, valamint egyes cég-, csőd - és felszámolási eljárási rendelkezésekről (lobby) Előadói válasz 1:40
  93 Határozathozatal módosítókról T/5101 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadói válasz 2:51
  97 Határozathozatal módosítókról T/5144 Egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnnyilatkozat-tételi kötelezettségéről Előadói válasz 1:52
 101 Határozathozatal módosítókról T/5060 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Előadói válasz 2:24
 107 Határozathozatal módosítókról T/5061 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadói válasz 3:27
 118 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5616 Miniszter Asszony most miért nem tiltakozik? kérdés megválaszolva 2:31
 122 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5616 Miniszter Asszony most miért nem tiltakozik? azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz 1:21
2001.11.12.(240)  240 Határozathozatal módosítókról T/4899 (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények (közzététele során való használatáról) magyar nyelvű közzétételéről Előadói válasz 3:57
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 >>
Összesen: 157