Készült: 2019.12.06.07:03:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

94. ülésnap (2003.10.13.), 2. felszólalás
Felszólaló Dr. Hiller István (MSZP)
Beosztás nemzeti kulturális örökség minisztere
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előtti felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:21


Felszólalások:  Előző  2  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HILLER ISTVÁN, a nemzeti kulturális örökség minisztere: Tisztelt Elnök Asszony! Igen tisztelt Országgyűlés! Az Európai Unióban és azon kívül is, olyan nemzetközi szervezetekben, mint az UNESCO, komoly és jelentőségteljes, lényeges, nézetkülönbségeket sem mellőző vita folyik a jövő kultúrájáról, a kultúra és az állam jövőbeli kapcsolatáról. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma aktívan részt vesz ebben a vitában, ezekben a vitákban, helyes és méltányos dolog tehát, hogyha deklaráljuk, elmondjuk, és az Országgyűlés előtt tájékoztatást adunk mindarról, amit a magyar kormány, a Kulturális Örökség Minisztériuma ebben az ügyben képvisel.

Mi egyértelműen és megkérdőjelezhetetlenül a kulturális sokszínűség, a kulturális diverzitás elvét valljuk. Európáról, az Európai Unióról úgy vélekedünk, hogy az már most sem, és a jövőben különösképpen nem kizárólag politikai, nem kizárólag kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok összessége, hanem kultúrák sokszínűségének egysége, egy olyan mentalitásbeli egység, amely történetiségében, jelenében és egyre inkább jövőjében is megmutatkozik. Ebben az Európai Unióban, amely jelen pillanatban a kultúra kezelését nemzeti hatáskörben tartja, véleményünk és javaslatunk az, hogy a továbbiakban is maradjon ez így, ám korántsem jelentheti, hogy a nemzeti hatáskörbe és kompetenciába utalt kultúra ügye ne jelenthetne komoly és közös vélekedést az Európai Unión belül; nem jelenthet passzivitást, nem jelenthet nemtörődömséget.

A kulturális sokszínűség egyik meghatározó eleme szerte Európában - és helyes dolog, hogy a mi országunkban is - az anyanyelv ápolása, az anyanyelv védelme. Ezért a tisztelt képviselő asszonyokkal és tisztelt képviselő urakkal örömmel közölhetem, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a tegnapi naptól kezdődően a szabad Magyarország mindeddig legjelentősebb anyanyelv-ápolási és -gondozási programját, annak első fejezetét hirdette meg, “Édes anyanyelvünkö címmel. Az “Édes anyanyelvünkö program első fejezete - 100 millió forintos összköltségvetéssel - elsőkötetes költők számára, novellaírók számára, drámaírással foglalkozók számára és gyermekirodalmi műveket írók számára hirdet egyenként 20 millió forintos pályázatot.

Őszintén szeretnénk, ha az anyanyelv jelenlegi állapotáról méltó és helyes tartalmi jelentést kapnánk, ezért tudományos igényű feltáró dolgozatokra is pályázatot hirdettünk. Azt kérjük a magyar pedagógusoktól, akik a gyermeki nyelvvel, a fiatalok anyanyelvével nap mint nap gyakorlati kapcsolatban állnak, hallják, észlelik, hogy tapasztalataikról számoljanak be ezen pályázat körében.

 

(13.10)

 

A kulturális politika másik, igen jelentős prioritása a kulturális diplomácia. Én helyesnek tartom azt, hogy a kulturális kormányzat, a kormány egészével egyetértésben, aktív kulturális diplomáciát folytat. Néhány nap múlva, november elejétől több mint egy éven keresztül Nagy-Britanniában magyar év kezdődik. Építve azokra az előzményekre, miszerint a korábbiakban Franciaországban, majd Itáliában hasonlóképpen sikeres és jó rendezvényeket tartottak a magyar kultúra, tudomány és művészet bemutatására, új programot indítva “Névjegyünk Európában, névjegyünk a nagyvilágbanö címmel, több mint egy éven keresztül Nagy-Britanniában, Londonban és tíz más nagyvárosban kultúránk, tudományunk és művészetünk bemutatására készülünk. Örömmel közölhetem, hogy II. Erzsébet királynő és Mádl Ferenc köztársasági elnök a fővédnökei ennek a rendezvénysorozatnak, mindez öröm és megtiszteltetés minden magyar ember, a nemzet egésze számára.

Én minden frakció egy-egy képviselőjét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nevében szívesen meghívom az angliai magyar év egy-egy rendezvényére, hogy lássák és helyben tapasztalják mindazt, amit nyújtani kívánunk. Arra kérem a kormánypárti frakciókat, arra kérem az ellenzéki frakciókat (Az elnök jelzi az idő leteltét.), fogadják el a meghívást. Tisztelettel kérem a kormánypárti frakciókat, és tisztelettel kérem az ellenzéki frakciókat, támogassák a kulturális kormányzatot (Az elnök jelzi az idő leteltét.) tevékenysége sikerében.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban. - Szórványos taps az MDF soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  2  Következő    Ülésnap adatai