Készült: 2019.12.05.15:59:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

94. ülésnap (2003.10.13.), 185. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (MDF)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:47


Felszólalások:  Előző  185  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

LEZSÁK SÁNDOR (MDF): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! A Magyar Demokrata Fórum állásfoglalása szerint egy nagyon fontos, minden kereső korú felnőtt jelenét és minden fiatal jövőjét meghatározó törvény módosításának a vitája előtt állunk. A törvény nemcsak az oktatást és a művelődést szolgálja, hanem foglalkoztatáspolitikai hatása révén javítja a hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségét, mérsékli a területi jövedelmi különbségeket, és értelmes életcélok biztosításával a családi közösséget, áttételesen a közbiztonságot is erősíti.

Egyetértünk a felnőttképzésről szóló törvény változatlanul fenntartott eredeti céljaival, de úgy véljük, hogy a törvényjavaslatot érintő konkrét változtatások többségét a tárcák vagy netán a pártok közötti vetélkedések indukálták, nem pedig az uniós csatlakozás miatt várhatóan bekövetkező változások. Csak emlékeztetőül jegyzem meg, hogy 2001-ben, a felnőttoktatásról szóló törvény elfogadása idején is már ismert volt a felnőttoktatás Európai Unióban történő sokrétű kezelése, ami azóta is sokrétű maradt.

A törvénytervezet általános indoklása szerint az eddig hatályos törvény megváltoztatását “az Európában végbemenő gazdasági és társadalmi folyamatok indokoljákö. Nos, a legnagyobb horderejű változás a törvénytervezetben az, hogy a felnőttképzés ügye az oktatási tárcától átkerül a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter irányítása alá. Ez a változás már várható volt, hiszen a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet 6. §-a szerint az emberi erőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatok keretében ez a miniszter irányítja a felnőttképzést. De a Magyar Demokrata Fórum már a miniszterek feladat- és hatáskör-változásairól szóló törvény vitája során is kifejtette azt a véleményét, hogy egy új miniszter, egy új gazda, egy új szervezethez való alkalmazkodás csak lelassítja a felnőttképzés ügyének az előremozdulását.

Tisztelt Ház! Az Európai Unió felnőttképzési gyakorlata valóban nagyon sokrétű, azaz uniós felnőttképzési gyakorlatra mint olyanra hivatkozni szinte lehetetlen. Ennek a törvénynek a kapcsán nem is ildomos ezt megtenni. Ugyanis minden uniós tagállam segíti a felnőttoktatást, ennek a segítségnek az indokai szinte országonként különbözőek. Van olyan ország, ahol egyszerűen iskolapótló szerepet vállal a felnőttoktatás. Lehetővé teszi azt, hogy a korábban lemorzsolódottak befejezzék az általános iskolát, vagy leérettségizzenek. Vannak olyan országok, ahol a szakmák megszerzésére, a gazdasági hatékonyságot növelő tudás elsajátítására vállalkozik a felnőttoktatás. Van olyan ország, ahol a leszakadás megelőzése, a társadalmi mobilitás növelése, az esélyegyenlőség megteremtése a felnőttképzés fő feladata. Van olyan ország, ahol az egyén személyiségének a gazdagítása, kulturális és műveltségi szintjének a növelése a felnőttképzés célja.

Néhány konkrét példával hadd érzékeltessem a sokrétű, sokszínű uniós gyakorlatot! A német felnőttoktatási intézet és a német népfőiskolai szövetség legfontosabb feladatának az esélyegyenlőség érvényre juttatását tekinti. Programjaiban ezért is nagy figyelmet szentel a szegények, szakképzetlenek és nők kedvezményes oktatására. A német állam anyagilag támogatja mind a felnőttképző intézményeket, mind pedig a tanulókat. A német gyakorlatot mintának tekintve az esélyegyenlőségi minisztert kellene a felnőttképzés felelősének tekinteni.

Franciaországban a felnőttképzés elsősorban az általános műveltség színvonalának a növelését szolgálja. Az úgynevezett felnőttképző közösségi központok leginkább a hazai művelődési házak feladatait látják el. Ezekben a központokban kapnak helyet ifjúsági, kulturális és művelődési egyesületek, alapítványok, szociális tanácsadó szervezetek és felnőttképző tanfolyamok. A francia gyakorlatot mintának tekintve a kulturális örökség minisztériumát vezető minisztert kellene a felnőttképzés felelősének tekinteni.

Dániában az oktatásból kimaradók, lemorzsolódók felzárkóztatását tekinti fő feladatának az államilag támogatott felnőttképzés. A dán gyakorlatot mintának tekintve szintén az esélyegyenlőségi minisztert kellene a felnőttképzés felelősének tekinteni. Finnországban a korábbi fizetés mintegy negyedét kitevő felnőttképzési támogatást kapnak a 30 éven felüli tanulók. A munkanélküliek képzése teljesen díjmentes.

A képzésre fordított idő nem része a munkanélküliségi segély idejének. Az állam súlyt helyez a gazdák kedvezményes továbbképzésére is. A finn gyakorlatot mintának tekintve a munkaügyi és foglalkoztatási minisztert kellene a felnőttképzés felelősének tekinteni.

Ausztria gyakorlatában a lokális érdekeket szolgálja a felnőttképzés. Itt akarunk továbbra is lakni - ez a jelszava és feltétele az állami támogatásnak. A kormány meg kívánja előzni a falvak elnéptelenedését, a fiatalok elvándorlását, és ezért azokhoz a mezőgazdasági, idegenforgalmi, bányászati vagy feldolgozóipari adottságokhoz kapcsolja a felnőttképzést, amelyek egy adott település fennmaradását és életképességét tartósan is garantálják. Az osztrák gyakorlatot mintának tekintve a gazdasági minisztert kellene a felnőttképzés felelősének tekinteni.

Lengyelországban történelmi kényszer miatt is iskolapótló szerepet tölt be a felnőttoktatás. A cári birodalom lengyelek lakta vidékén nem volt kötelező az általános iskolai oktatás, és a két világháború között kialakult felnőttképzés rendszere elsősorban ennek az elmaradásnak a megszüntetése érdekében épült ki. A lengyel gyakorlatot mintának tekintve az oktatási minisztert kellene a felnőttképzés felelősének tekinteni.

Horvátországban a balkáni háború miatt tönkrement a korábbi ipari potenciál egy része, emellett menekültek százezreinek ellátásáról is gondoskodni kellett. A felnőttképzés a mihamarabbi szakmai tudás nyújtását tekinti a legfontosabb feladatának. Elsősorban a számítástechnika, az egészségügyi és szociális ellátások, valamint az idegenforgalom és nyelvismeret tárgyában lehet elismert szaktudást szerezni. A horvát gyakorlatot mintának tekintve a gazdasági minisztert kellene a felnőttképzés felelősének tekinteni.

Szlovéniában elsősorban iskolapótló szerepet tölt be a felnőttképzés.

 

(17.30)

 

Emellett kedvezményezetten oktatják a munkaügyi tanácsadók ajánlásával rendelkező hátrányos helyzetű felnőtteket. A szlovén gyakorlatot mintának tekintve az oktatási minisztert kellene a felnőttképzés felelősének tekinteni.

Az idézett példákkal, tisztelt Ház, érzékeltetni kívántam azt, hogy a felnőttképzés tipikusan határterület a különböző tárcák között, bármikor át lehet szervezni, át lehet irányítani egy másik tárcához, mert erre mindig lesznek indokok, miközben a felnőttképzés ügye csorbát szenvedhet. Az oktatási tárca irányításának fenntartása mellett szól az, hogy a felnőttképzés helye legtöbbször egy közoktatási intézmény, azaz szerencsésebb, ha az oktatás körülményeit egy tárca vizsgálja, nem pedig kettő. Az akkreditáció feltételeit az oktatás területén gazdag tapasztalatokkal rendelkező szervezetek alakítják ki, míg az új tárcánál ennek nincsenek hagyományai.

Adatokat kell átadni az oktatási tárcától egy új adatkezelőhöz, és ennek az adatvédelmi feltételeit a törvényjavaslat nem teljesíti. Nemcsak személyes adatokról, hanem egészségügyi helyzetre utaló különleges személyes adatok kezeléséről és átadásáról is szó van az előterjesztésben. Gondoljunk csak a fogyatékossággal élők személyes adatainak az átadására; ilyen adatok átadására csak az érintettek hozzájárulásával kerülhet sor. Mennyi levelezést, papírmunkát, mennyi költséget kell vállalni pusztán azért, mert valamiféle alku révén a felnőttképzés feladata egy másik tárcához kerül!

Összegezve a Magyar Demokrata Fórum véleményét, a törvényjavaslat uniós tagsággal kapcsolatos javaslatait elfogadjuk természetesen, de a felnőttképzésért felelős tárca megváltoztatását feleslegesnek és az adott körülmények között túl költségesnek véljük. Az MDF tehát erős fenntartásokkal, az elfogadott módosító javaslatok ismeretében dönti majd el, hogy miképpen fog szavazni a határozathozatal idején.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  185  Következő    Ülésnap adatai