Készült: 2021.07.30.05:29:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

175. ülésnap, 176. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:12

Felszólalások:  <<  176  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk a munkánkat. Kérem, foglaljanak helyet!

Határozathozatal következik. Most a részletes vitára bocsátásról határozunk. Előtte bejelentem, hogy Zuschlag János képviselő lemondása miatt az országgyűlési képviselők száma: 383.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a lakásszövetkezetekről szóló T/10284. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 258 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Soron következik az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés aláírásáról szóló országgyűlési határozati javaslathoz érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és lehetőség szerint a zárószavazás. Az előterjesztést H/11434. számon, a bizottságok ajánlását pedig H/11434/5. számon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy a miniszteri zárszó a részletes vita végén már elhangzott.

Most a határozathozatalok következnek. Bejelentem, hogy az előterjesztő a határozati javaslathoz érkezett módosító javaslatokat nem támogatja. Tájékoztatom önöket, hogy az alkotmányügyi bizottság állásfoglalása szerint a Körömi Attila képviselő által a zárószavazás előtt benyújtott módosító javaslat nem felel meg a Házszabály rendelkezéseinek, ezért erről nem határoz az Országgyűlés.

Az ajánlás 1., 2. és 3. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a 4. és 5. pontokról határoznia kell az Országgyűlésnek.

Az ajánlás 4. és 5. pontjában Németh Zsolt és Hörcsik Richárd a határozati javaslatot új ponttal és melléklettel kívánják kiegészíteni. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 124 igen szavazattal, 182 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Arra figyelemmel, hogy az Országgyűlés módosító javaslatot nem fogadott el, a Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján most sor kerülhet a zárószavazásra is. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés aláírásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 276 igen szavazattal, 19 nem ellenében, 16 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Soron következik a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/12105. számon, a bizottságok ajánlásait pedig T/12105/6. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Kiss Péter miniszter úrnak, aki válaszol a vitában elhangzottakra.

Felszólalások:  <<  176  >>    Ülésnap adatai