Készült: 2022.08.16.08:20:47 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2002-2006

Bizottság: Mezőgazdasági bizottság
Mezőgazdasági bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 H/19170 Értékesítési Moratórium a Nemzeti Földalap kezelésében lévő termőföldekre Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) tárgysorozatba vételre vár  
2 T/19085 A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
3 T/19082 A Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
4 H/18957 A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiáról és az azzal kapcsolatos intézkedésekről Bánki Erik (Fidesz), Lasztovicza Jenő (Fidesz), Kovács Ferenc (Fidesz), Nógrádi László (Fidesz), Hadházy Sándor (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
5 J/18879 A kis- és középvállalkozások 2003-2004. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
6 J/18371 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2004. évi tevékenységéről, a tulajdonában álló, valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
7 T/18363 A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 T/18210 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 T/18209 Az állat-egészségügyről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/18208 Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/18207 Egyes élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 T/18205 A szövetkezetekről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 H/18204 A 100 lépés program megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 J/18203 A 100 lépés program megvalósításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 T/18110 Egyes agrárágazati törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 H/18068 Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 T/17921 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Vincze László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
19 J/17843 Az agrárgazdaság 2004. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
20 H/17829 A magyarországi hal-tenyészállomány védelméről Lengyel Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/17707 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 T/17701 A kereskedelemről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/17700 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 T/17644 Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel összefüggő módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 T/17643 Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezet-változással összefüggő módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/17547 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/17535 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 H/17509 Az élelmiszerbiztonságról szóló törvényjavaslat előkészítéséről és az Országgyűlés elé terjesztéséről Lengyel Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 H/17479 Az évente megítélt és kifizetett európai uniós és a nemzeti agrár támogatások elszámolásáról, nyilvánosságáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 T/17297 Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról Balsay István (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 H/17296 A fokozottabb ár- és belvíz elleni védekezés és a károsultak megsegítése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről Balsay István (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
32 J/17293 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt 2004. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
33 T/17290 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 J/17289 A Magyar Energia Hivatal 2004. évi tevékenységéről Magyar Energia Hivatal az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
35 J/16859 A "Parlagfűmentes Magyarországért" Tárcaközi Bizottság 2004. évi tevékenységéről, valamint a 2005. évi felkészülésről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
36 J/16858 Magyarország energiapolitikájának végrehajtásáról, valamint a piacnyitásról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
37 T/16418 A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP), Godó Lajos (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 T/16388 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/16299 A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 T/16298 Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/16127 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/16103 A mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 J/15947 A Gazdasági Versenyhivatal 2004. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/15886 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 H/15853 Az élelmiszerbiztonsági ellenőrzés hatékonyságának növeléséről Gőgös Zoltán (MSZP), Karakas János (MSZP), Dr. Orosz Sándor (MSZP), Kiss Péter (MSZP), Dr. Kis Zoltán (SZDSZ), Dr. Szabó József Andor (Fidesz), Karsai Péter (MDF), Ékes József (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 J/15642 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
47 T/15624 Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról Kovács Tibor (MSZP), Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 T/15267 A felsőoktatásról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/15266 A parlagfű elleni védekezésről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/15265 A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény és az azzal összefüggő egyes ágazati törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/15264 Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 T/14950 A kistermelői kimérésről és termékértékesítésről Kovács Ferenc (Fidesz), Dr. Braun Márton (Fidesz), Dr. Dancsó József (Fidesz), Farkas Sándor (Fidesz), Dr. Martonosi György (Fidesz), Dr. Sümeghy Csaba (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), Németh Szilárd István (Fidesz), Lasztovicza Jenő (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
53 H/14791 A mezőgazdasági érdekképviseleti szervek tájékoztatásáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 H/14662 A gabonatermelés intervenciós kezelésének előmozdításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 H/14634 Az uniós pénzek felhasználásáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 H/14633 A nemzeti támogatási rendszer működtetéséről, forrás biztosításáról, az agrár környezetgazdálkodás kiemelt támogatásáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 H/14632 Az élelmiszerbiztonságról, a magyar agrárium védelméről Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 H/14631 Az állatjóléti támogatások kifizetéséről, forgalmi adómentességéről Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 H/14630 Az intervenciós felvásárlások feltételeiről Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
60 H/14629 Az évente esedékes európai uniós és a nemzeti területalapú támogatások kifizetéséről Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
61 J/14603 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi tevékenységéről, a tulajdonában álló, valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
62 T/14601 Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/12682 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 H/12635 A Nemzeti Lovas Program elkészítéséről és a szükséges kormányzati intézkedésekről Nemzeti lovas programot elők. bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
65 J/12279 Az agrárgazdaság 2003. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 T/11705 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
68 T/11621 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
69 T/11050 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 J/11021 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
71 T/11020 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/10898 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról Font Sándor (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
73 T/10878 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Font Sándor (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 T/10877 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról Font Sándor (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
75 H/10730 A gabonatermelés intervenciós kezelésének, valamint az állattartók támogatásának előmozdításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
76 T/10560 Nemzeti Petíció - a magyar gazdák támogatását biztosító egyes törvények módosításáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Glattfelder Béla (Fidesz), Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
77 H/10521 Az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 61/2003. (V.28.) OGY határozat végrehajtásáról készült jelentés elfogadásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
78 J/10520 Az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 61/2003. (V.28.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
79 T/10064 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
80 H/10056 A hazai szőlő és bortermelésért eseti bizottság létrehozásáról Dr. Braun Márton (Fidesz), Lasztovicza Jenő (Fidesz), Herényi Károly (MDF), Dr. Nagy Imre (MSZP), Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
81 T/10021 Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 T/10014 Egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 T/9994 A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosításáról Kovács Tibor (MSZP), Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 T/9938 A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-Terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 T/9927 Az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elősegítését, valamint a felsőoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról Dr. Jánosi György (MSZP), Dr. Magda Sándor (MSZP), Tatai-Tóth András (MSZP), Arató Gergely (MSZP), Dr. Kozma József (MSZP), Botka Lajosné (MSZP), Dr. Balogh Miklós (MSZP), Földesi Zoltán (MSZP), Rózsa Endre (MSZP), Molnár József (MSZP), Gusztos Péter (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 T/9883 A kistermelői kimérésről és termékértékesítésről Kovács Ferenc (Fidesz), Dr. Braun Márton (Fidesz), Dr. Dancsó József (Fidesz), Farkas Sándor (Fidesz), Dr. Martonosi György (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 T/9698 A környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/9629 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról Idegenforgalmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
89 T/9597 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 T/9583 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 J/9582 Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítására hozott rövid és hosszabb távú intézkedésekről kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
92 H/9553 A kis- és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló 2002. évi jelentés elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
93 J/9450 Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításának vizsgálatáról kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
94 H/9198 Az Állami Számvevőszék 2003. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
95 H/9184 Az élelmiszerbiztonság, az állategészségügyi szolgálat fejlesztéséről Dr. Medgyasszay László (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
96 T/9154 A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról Dr. Medgyasszay László (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
97 T/9132 Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 H/9128 A mezőgazdasági termelők 2004. évi gazdálkodásának elősegítéséhez Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
99 T/9102 Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének átalakításáról és egyes törvényeknek az átalakítással összefüggésben, illetve egyéb okból szükséges módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
100 T/9085 Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
101 H/9058 Az iskolai tejfogyasztás "Igyál tejet" program módosításáról Herényi Károly (MDF), Csampa Zsolt (MDF), Pichler Imre László (MDF), Balogh László (MDF), Dr. Balsai István (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Dr. Dávid Ibolya (MDF), Ékes József (MDF), Font Sándor (MDF), Fülöp István (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Dr. Horváth Balázs (MDF), Karsai Péter (MDF), Dr. Kelemen András (MDF), Lezsák Sándor (MDF), Németh Zsolt (MDF), Pettkó András (MDF), Püski András (MDF), Sisák Imre János (MDF), Szászfalvi László (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
102 T/8976 A mezőgazdasági termékek kereskedelmi többletkészletezésével kapcsolatos intézkedésekről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 T/8975 Az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
104 H/8966 Az osztatlan közös tulajdonú földterületek törvényben meghatározott megosztásának támogatásáról és végrehajtásáról Dr. Martonosi György (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
105 J/8930 A Gazdasági Versenyhivatal 2003. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
106 J/8813 Az Állami Számvevőszék 2003. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
107 T/8687 A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény módosításáról Pásztohy András (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 H/8683 A tejágazat megmentéséről Glattfelder Béla (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 J/8665 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 2001-2002. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 T/8247 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 J/8145 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tulajdonában álló, és a hozzárendelt vagyonának változásáról, illetve a vagyonnal való 2002. évi gazdálkodásáról kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
112 H/6962 Az aszálykárosult gazdák teljes kártalanításáról Kékkői Zoltán József (Fidesz), Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
113 T/6921 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 J/6899 A kis- és középvállalkozások 2002. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 H/6786 A baromfiágazat megmentéséről Glattfelder Béla (Fidesz), Arnóth Sándor (Fidesz), Márton Attila (Fidesz), Végh László (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz), Endre Sándor (Fidesz), Tóth Imre (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
116 T/6563 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 T/6473 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok módosításáról Dr. Szili Katalin (MSZP), Hegyi Gyula (MSZP), Gusztos Péter (SZDSZ), Gulyás József (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
118 T/6471 A közösségi vámjog végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
119 T/6461 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 T/6279 Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Tóth Imre (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
121 T/6234 Egyes törvények környezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 I/6210 Mit tesz a törvénytelenség ellen az ügyészség a 12 agrárcég eladásánál? Gusztos Péter (SZDSZ) a tárgyalást még nem kezdte el  
123 H/6196 Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került gazdálkodók támogatásáról Glattfelder Béla (Fidesz), Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Balogh József (Fidesz), Dr. Czira Szabolcs (Fidesz), Dr. Fenyvesi Máté (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Lengyel János (Fidesz), Dr. Simon Miklós (Fidesz), Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz), Tóth Imre (Fidesz), Vincze László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 T/5856 A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 T/5833 Egyes földművelésügyi ágazati törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
126 T/5832 Az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 J/5719 Az agrárgazdaság 2002. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 T/5705 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
129 H/5621 A "Parlagfűmentes Magyarországért" eseti bizottság jelentésének elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről Parlagfűmentes Magyarországért bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
130 J/5620 A "Parlagfűmentes Magyarországért" eseti bizottság munkájáról Parlagfűmentes Magyarországért bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
131 T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 T/5481 A környezetterhelési díjról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
133 T/5480 Az energiaadóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
134 T/5478 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
135 T/5370 A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
136 T/5157 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
137 T/5063 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Glattfelder Béla (Fidesz), Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
138 T/5023 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről, és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
139 T/4966 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
140 J/4940 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2002. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
141 T/4928 Az élelmiszerekről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
142 H/4393 A 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
143 T/4292 A külföldiek szezonális munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásáról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről Dr. Kerényi János (Fidesz), Font Sándor (MDF), Dr. Bagó Zoltán (Fidesz), Balogh József (Fidesz), Endre Sándor (Fidesz), Dr. Fenyvesi Máté (Fidesz), Dr. Horváth Zsolt (Fidesz), Ivanics István (Fidesz), Nyitray András (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz), Tóth István (Fidesz), Zsigó Róbert (Fidesz), Lezsák Sándor (MDF), Karsai Péter (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
144 H/4177 Az iskolai tejfogyasztás "Igyál tejet" programjáról Dr. Czinege Imre (MSZP), Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP), Kis Péter (MSZP), Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP), Herbály Imre (MSZP), Dr. Balogh Miklós (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 T/4138 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
146 H/4101 A nemzeti lovas programot előkészítő eseti bizottság létrehozásáról Göndör István (MSZP), Farkas Sándor (Fidesz), Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ), Dr. Horváth Balázs (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
147 T/4060 Egyes agrár-tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
148 T/4005 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek állami megvásárlásáról és a megszűnt mezőgazdasági szövetkezetek üzletrész tulajdonosainak kárpótlásáról Arnóth Sándor (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz), Czerván György (Fidesz), Dr. Kerényi János (Fidesz), Járvás István (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
149 H/3951 Az osztatlan közös tulajdonú földterületek törvényben meghatározott megosztásának támogatásáról és végrehajtásáról Ivanics István (Fidesz), Dr. Martonosi György (Fidesz), Mádi László (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
150 J/3802 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1999-2000. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
151 H/3709 A védett őshonos állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról Dr. Simicskó István (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
152 H/3590 A szántóföldi növények termelőinek a regionális referenciahozamok alapján való támogatásáról Végh László (Fidesz), Arnóth Sándor (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
153 T/3541 Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról Glattfelder Béla (Fidesz), Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
154 T/3540 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Balogh József (Fidesz), Dr. Czira Szabolcs (Fidesz), Dr. Fenyvesi Máté (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Dr. Simon Miklós (Fidesz), Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz), Tóth Imre (Fidesz), Lengyel János (Fidesz), Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Vincze László (Fidesz), Glattfelder Béla (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
155 H/3239 Az Európai Uniós közvetlen mezőgazdasági támogatások nemzeti kiegészítéséről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
156 T/3237 A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
157 H/2376 A nagy mennyiségben történő cukor felhasználások ellenőrzéséről Font Sándor (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
158 T/2112 Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
159 T/1870 Az agrárpiaci rendtartásról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
160 T/1867 A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
161 J/1841 A kis-és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
162 T/1817 Az Országos Területrendezési Tervről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
163 T/1317 A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
164 T/1220 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
165 J/1030 Az agrárgazdaság 2001. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
166 T/949 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
167 T/946 Az egyszerűsített vállalkozói adóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
168 T/945 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
169 H/860 Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
170 T/769 A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
171 T/762 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
172 J/758 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
173 J/678 A Gazdasági Versenyhivatal 2000. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
174 J/661 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2000. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
175 J/660 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről - 1999. Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
176 J/659 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
177 J/658 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos 1997. évi tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
178 J/657 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság 1999. évi tevékenységéről, a hozzárendelt vagyon változásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
179 J/656 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi tevékenységéről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
180 J/655 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1997. évi tevékenységéről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
181 J/654 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációja helyzetéről - 2000. kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
182 J/653 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről - 1999. kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
183 J/652 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről - 1998. kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
184 J/647 A mezőgazdasági termelők beszállítói biztonságát garantáló rendszer létrehozásáról szóló 31/2001. (V.14.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
185 J/646 A mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési lehetőségeinek vizsgálatáról szóló 28/2001. (V.11.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
186 J/644 Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető ár- és belvízkárok következményeinek elhárításáról szóló 2303/1998. (XII.30.) Korm. határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
187 J/643 A kis- és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
188 J/640 A régiók, a megyék és a kistérségek társadalmi, gazdasági és infrastrukturális kapcsolatrendszerének alakulásáról, valamint a régiók lehatárolásának vizsgálatáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
189 J/639 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-1998. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
190 J/460 A Gazdasági Versenyhivatal 2001. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
191 H/287 A földbirtokpolitikai irányelvekről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
192 T/286 A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
193 T/214 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
194 H/86 A magyar termőföld vagyon hatékony védelmét célzó tárgyalási koncepció kialakításáról az Európai Unióval folytatandó csatlakozási tárgyalásokra Farkas Sándor (Fidesz), Dr. Hörcsik Richard (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta