Készült: 2021.07.31.07:27:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

85. ülésnap (2015.06.12.), 4. felszólalás
Felszólaló Demeter Zoltán (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:20


Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DEMETER ZOLTÁN, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselőtársaim! Röviden szeretnék szólni az előttünk fekvő törvényjavaslatról, csupán néhány szempontot és annak fontosságát kiemelve, és megerősítve a miniszter úr által elmondottakat.

Ahogyan elhangzott, a kormány május végén nyújtotta be a T/4891. számú törvényjavaslatot, amelynek a legfőbb célja ‑ egyszerűen fogalmazva ‑ az, hogy helyreállítsa az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat, és a cél elérése érdekében valóban elengedhetetlen a végrehajtási rendszer átalakítása. A javaslat célja továbbá, hogy a kormány által elfogadott koncepció keretei között egy olyan átlátható végrehajtási rendszer alakuljon ki, amely a végrehajtást kérő és az adós fél számára is színvonalas szolgáltatást nyújt, és amelynek keretein belül csökkennek az eljáráshoz kapcsolódó díjak és más költségek.

Véleményem szerint a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara érdekvédelmi feladatait túlértékelte, szakmai felügyeleti feladatait nem kellő súllyal értelmezte, így a közvélekedés, vagyis a mindennapi ember szemében a megítélése jelentősen romlott, és a jogerős ítéletek végrehajtási kötelezettsége helyett az azzal való szembeszegülés került az érdeklődés középpontjába. Ezzel összefüggésben tehát a legfontosabb cél az állam ellenőrzési jogkörének az erősítése.

A jelenlegi tervezet átmenetet képez a teljesen állami fenntarthatóság alatt működő és a liberalizált elvek mentén működő végrehajtás között. A vegyes rendszer biztosítaná, hogy az állam hatékonyabban és nagyobb kontrollal tudja garantálni a végrehajtás szakmaiságát. Szeretném hangsúlyozni még egyszer a díjak csökkentésének a szükségességét, ami közös érdek, pontosan azért, hogy a rendszer sokkal átláthatóbban, tisztábban működjön, és mindenki számára elérhető legyen.

Amiről még említést tennék, hogy a javaslat alapján a végrehajtással kapcsolatos közfeladatokat a végrehajtói kar látná el, de a közfeladatok ellátása közvetlen állami felügyelet alá kerülne. A kamara tehát jogutódlással átalakul karrá, mely szintén köztestületként működik, ellátja a végrehajtók képviseletét, élén pedig az elnökség áll A kar tagjai a végrehajtók és a végrehajtó-helyettesek, akik részt vehetnek a kar szakmai bizottságainak a munkájában, és igénybe vehetik a kar hivatala által nyújtott szolgáltatásokat. A végrehajtással kapcsolatos feladatokat hivatali szervén keresztül látja el, rendelkezik az általános végrehajtási költségátalány felhasználásáról és a kamarai vagyonnal. Vezetőjét az igazságügyért felelős miniszter hét évre nevezi ki, és neki tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Tisztelt Képviselőtársaim! Végezetül pedig megemlíteném, hogy a javaslat előírja a végrehajtóknak és helyetteseiknek is a jogi diploma megszerzését. A kar mellett működő hivatal egyik fő funkciója a gazdálkodás folyamatos, törvényességi és célszerűségi kritériumoknak megfelelő biztosítása lesz. A javaslat lehetővé teszi, hogy az eddig belterjes szakmai ellenőrzés új alapokra helyeződjön, valamint azt, hogy felmenő rendszerben jogi hivatásrenddé válhasson a végrehajtói tisztség.

Úgy gondolom, hogy mindezek fontosságával mindannyian egyetértünk, hiszen ez az ország közös érdeke is. Ezért tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy a benyújtott törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai