Készült: 2020.03.31.20:25:24 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2002-2006

Bizottság: Környezetvédelmi bizottság
Környezetvédelmi bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/18709 A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
2 T/18629 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
3 T/18626 A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosításáról Dr. Csiha Judit (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP), Pál Tibor (MSZP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
4 J/18371 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2004. évi tevékenységéről, a tulajdonában álló, valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről kormány (pénzügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
5 T/18363 A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 T/18361 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 T/18207 Egyes élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 T/18109 A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 T/18106 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/18095 Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/18088 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ), Harrach Péter (Fidesz), Podolák György (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 H/18068 Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 H/17999 Az agrárgazdaság 2004. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
15 T/17966 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 T/17937 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról Szalay Gábor (SZDSZ), Podolák György (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 J/17843 Az agrárgazdaság 2004. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
18 T/17796 A vasúti közlekedésről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
19 T/17700 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 T/17644 Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel összefüggő módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/17643 Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezet-változással összefüggő módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 T/17547 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 H/17507 A "Parlagfűmentes Magyarországért" Tárcaközi Bizottság 2004. évi tevékenységéről, valamint a 2005. évi felkészülésről szóló beszámoló elfogadásáról Egészségügyi bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
24 H/17395 A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes elvi hozzájárulásról és a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 H/17296 A fokozottabb ár- és belvíz elleni védekezés és a károsultak megsegítése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről Balsay István (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
26 J/17293 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt 2004. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
27 T/17290 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 J/17289 A Magyar Energia Hivatal 2004. évi tevékenységéről Magyar Energia Hivatal az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
29 J/17097 Az atomenergia 2004. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Országos Atomenergia Hivatal az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
30 T/16928 A földgáz biztonsági készletezéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 J/16859 A "Parlagfűmentes Magyarországért" Tárcaközi Bizottság 2004. évi tevékenységéről, valamint a 2005. évi felkészülésről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
32 J/16858 Magyarország energiapolitikájának végrehajtásáról, valamint a piacnyitásról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
33 T/16418 A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP), Godó Lajos (MSZP) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
34 T/16402 A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/16397 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/16387 A vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/16305 A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 H/16150 Az alternatív energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételéről Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/16127 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 J/16112 Az ügyészség 2004. évi tevékenységéről legfőbb ügyész ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
41 H/16057 Az Állami Számvevőszék 2004. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/15894 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról Dr. Steiner Pál (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
43 T/15887 A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/15886 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/15819 A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
46 H/15783 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Európai ügyek bizottsága az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
47 T/15720 A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 J/15678 Az Állami Számvevőszék 2004. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
49 J/15642 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
50 H/15400 Az atomenergia 2003. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámoló elfogadásáról Gazdasági bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
51 H/15399 Az atomenergia 2002. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámoló elfogadásáról Gazdasági bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
52 H/15398 A Magyar Energia Hivatal 2003. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Gazdasági bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
53 T/15266 A parlagfű elleni védekezésről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
54 T/15265 A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény és az azzal összefüggő egyes ágazati törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 T/15146 Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Sági József (Fidesz), Básthy Tamás (Fidesz), Bebes István (Fidesz), Dr. Gyimesi József (Fidesz), Horváthné Stukics Erzsébet (Fidesz), Kovács Ferenc (Fidesz), Dr. Hende Csaba (Fidesz), Németh Zsolt (független) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
56 J/14719 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2004. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
57 H/14699 A nagy távolságra jutó, országhatáron átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, nehézfémek (HM) légköri kibocsátásának csökkentését, valamint a veszélyes anyag felhasználás korlátozását célzó, Aarhusban 1998. június 24-én elfogadott Jegyzőkönyv megerősítéséről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
58 J/14603 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi tevékenységéről, a tulajdonában álló, valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
59 T/14601 Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
60 T/14338 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 T/14337 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/13673 A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/13143 Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 T/13142 A távhőszolgáltatásról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/12721 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 H/12391 Az agrárgazdaság 2003. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
67 J/12279 Az agrárgazdaság 2003. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
68 T/12189 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Dr. Pap János (Fidesz), Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
69 T/11705 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/11621 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 H/11222 A Paksi Atomerőmű működésével kapcsolatos hiteles tájékoztatásról és privatizációjának kizárásáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) tárgysorozatba vételre vár  
73 T/11050 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 J/11021 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
75 T/11020 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
76 J/10996 A Magyar Energia Hivatal 2003. évi tevékenységéről Magyar Energia Hivatal az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
77 J/10849 Az atomenergia 2003. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Országos Atomenergia Hivatal az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
78 H/10730 A gabonatermelés intervenciós kezelésének, valamint az állattartók támogatásának előmozdításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
79 H/10521 Az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 61/2003. (V.28.) OGY határozat végrehajtásáról készült jelentés elfogadásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
80 J/10520 Az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 61/2003. (V.28.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
81 T/9938 A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-Terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 H/9924 Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás és a környezeti hatásvizsgálat szabályainak felülvizsgálatáról Parragh Dénes (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 T/9698 A környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 T/9583 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 J/9582 Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítására hozott rövid és hosszabb távú intézkedésekről kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
86 H/9564 Az ipari balesetek határokon átterjedő hatásaiból eredően a határvizeken okozott károkért viselt polgári jogi felelősségről és kártérítésről szóló, Kijevben, 2003. május 21-én aláírt Jegyzőkönyv megerősítéséről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 T/9444 A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/9275 Egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 T/9132 Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 T/9122 A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 T/9052 Az elektromos és elektronikus hulladékok kezeléséről és hasznosításáról Pettkó András (MDF), Ékes József (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
92 J/8927 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2003. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
93 T/8816 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról Szalay Gábor (SZDSZ), Puch László (MSZP), Varga László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 J/8813 Az Állami Számvevőszék 2003. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
95 J/8665 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 2001-2002. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
96 H/8574 A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN ) megerősítéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 T/8540 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), Gőgös Zoltán (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 T/8247 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
99 H/8233 Az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének megerősítéséről kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
100 J/8145 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tulajdonában álló, és a hozzárendelt vagyonának változásáról, illetve a vagyonnal való 2002. évi gazdálkodásáról kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
101 T/7730 A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
102 H/6913 A Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Gazdasági bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
103 H/6912 A Magyar Energia Hivatal 2001. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Gazdasági bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
104 T/6473 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok módosításáról Dr. Szili Katalin (MSZP), Hegyi Gyula (MSZP), Gusztos Péter (SZDSZ), Gulyás József (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/6334 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának fejlesztéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 T/6234 Egyes törvények környezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 H/6195 A 2003-2015-ig szóló magyar közlekedéspolitikáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 T/5833 Egyes földművelésügyi ágazati törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 H/5621 A "Parlagfűmentes Magyarországért" eseti bizottság jelentésének elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről Parlagfűmentes Magyarországért bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
110 J/5620 A "Parlagfűmentes Magyarországért" eseti bizottság munkájáról Parlagfűmentes Magyarországért bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
111 T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 H/5566 A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (POP) légköri kibocsátásának csökkentéséről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott jegyzőkönyv megerősítéséről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
113 T/5481 A környezetterhelési díjról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 T/5480 Az energiaadóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 T/5478 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
116 T/4966 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 J/4940 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2002. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
118 J/4665 Az atomenergia 2002. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Országos Atomenergia Hivatal az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
119 H/4393 A 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 H/4331 A szervezett szelektív hulladékgyűjtés egész országra kiterjedő megszervezését kézben tartó kormánybiztos kinevezéséről Tóth Gábor (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
121 T/4138 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 H/4126 A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról szóló 39/2001. (VI. 18.) OGY határozat végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról kormány (az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
123 J/4125 A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról szóló 39/2001. (VI. 18.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
124 T/4069 A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 T/4060 Egyes agrár-tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
126 T/4008 A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza megépítésének állami támogatásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 J/4000 A Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységéről Magyar Energia Hivatal az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
128 J/3885 Az Ügyészség 2002. évi tevékenységéről legfőbb ügyész az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
129 J/3802 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1999-2000. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
130 H/3709 A védett őshonos állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról Dr. Simicskó István (Fidesz) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
131 H/3555 A DUNA elterelése miatt sérült területek, mellékágak, holtágak és a Mosoni-Duna rehabilitációja Dr. Pap János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 H/3552 Az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről Területfejlesztési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
133 H/2828 A Magyar Nemzeti Katasztrófa Alap létrehozásáról és működési feltételei megalkotásáról Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
134 H/2696 Az Állami Számvevőszék 2002. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
135 J/2545 Az Állami Számvevőszék 2002. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
136 J/2526 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2002. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
137 T/2380 A földgázellátásról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
138 T/2112 Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
139 T/1817 Az Országos Területrendezési Tervről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
140 H/1813 Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
141 T/1616 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
142 T/1471 A közlekedésről szóló egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
143 T/1424 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról Dr. Gémesi György (MDF) tárgysorozatba vételre vár  
144 T/1317 A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 T/1220 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
146 H/1217 Az agrárgazdaság 2001. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Mezőgazdasági bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
147 J/1030 Az agrárgazdaság 2001. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
148 T/949 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
149 T/945 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
150 T/912 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról Dr. Nagy Sándor (MSZP), Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
151 H/876 Az atomenergia 2001. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámoló elfogadásáról Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
152 H/860 Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
153 J/842 A Magyar Energia Hivatal 2001. évi tevékenységéről Magyar Energia Hivatal az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
154 T/762 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
155 J/758 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
156 J/669 Az Ügyészség 2000. évi tevékenységéről legfőbb ügyész az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
157 J/668 Az Ügyészség 1999. évi tevékenységéről legfőbb ügyész az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
158 J/667 Az Ügyészség 1998. évi tevékenységéről legfőbb ügyész az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
159 J/661 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2000. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
160 J/660 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről - 1999. Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
161 J/659 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
162 J/658 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos 1997. évi tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
163 J/657 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság 1999. évi tevékenységéről, a hozzárendelt vagyon változásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
164 J/656 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi tevékenységéről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
165 J/655 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1997. évi tevékenységéről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
166 J/654 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációja helyzetéről - 2000. kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
167 J/653 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről - 1999. kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
168 J/652 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről - 1998. kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
169 J/651 Magyarország energiapolitikájáról, valamint a piacnyitásról az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamán kormány (gazdasági miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
170 J/650 A magyar energiapolitikáról szóló 21/1993. (IV.9.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (gazdasági miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
171 J/644 Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető ár- és belvízkárok következményeinek elhárításáról szóló 2303/1998. (XII.30.) Korm. határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
172 J/640 A régiók, a megyék és a kistérségek társadalmi, gazdasági és infrastrukturális kapcsolatrendszerének alakulásáról, valamint a régiók lehatárolásának vizsgálatáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
173 J/639 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-1998. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
174 H/607 Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi Megállapodáshoz történő csatlakozásról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
175 J/483 Az ügyészség 2001. évi tevékenységéről legfőbb ügyész az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
176 H/463 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
177 J/428 Az atomenergia 2001. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Országos Atomenergia Bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
178 H/347 A Duna elterelésével érintett területek, mellékágak, holtágak valamint a Mosoni-Duna rehabilitációjáról Dr. Pap János (Fidesz) tárgysorozatba vételre vár  
179 H/287 A földbirtokpolitikai irányelvekről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
180 T/286 A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
181 T/221 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosáról Hegyi Gyula (MSZP), Dr. Szili Katalin (MSZP), Tóbiás József (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta