Készült: 2020.05.25.20:49:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

252. ülésnap, 213. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:34

Felszólalások:  <<  213  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1-5. pontjai alapján.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 182 igen szavazattal, 156 nem szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett támogatta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11083. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 175 igen szavazattal, 163 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Most soron következik a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének hatékonyabbá tételéhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. A törvényjavaslatot T/10998. számon, az egységes javaslatot pedig T/10998/20. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Az egységes javaslathoz az előterjesztő módosító javaslatokat nyújtott be, így záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a benyújtott javaslatokat azok jellegére figyelemmel összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az összevont tárgyalásra tett javaslatot az Országgyűlés elfogadta.

Most pedig megnyitom a záróvitát a T/10998/22. számú ajánlás 1-18. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki szólni hatperces időkeretben. (Nincs jelzés.) Felszólalni kívánót nem látok, így a záróvitát lezárom. Nyilvánvalóan államtitkár úr így nem kíván szólni.

Most a módosító javaslatokról határozunk az ajánlás 13. pontja kivételével, amelyről az MSZP frakciója külön szavazást kért.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1-12., illetve 14-18. pontjai alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 190 igen szavazattal, 151 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

A 13. pontban az előterjesztő az egységes javaslat 55. § (2) bekezdésében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény 16. §-ának módosítását javasolja. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 9 igen szavazattal, 334 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10998. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 191 igen szavazattal, 149 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

(19.30)

Soron következik az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új polgári törvénykönyvvel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/11000. számon, az egységes javaslatot pedig T/11000/10. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz az előterjesztő módosító javaslatot nyújtott be, záróvitára is sor kerül. Javasolom, hogy összevontan tárgyaljon az Országgyűlés ezekről a módosító javaslatokról.

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze azt! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az összevont tárgyalásra tett javaslatot az Országgyűlés elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/11000/12. számú ajánlás 1-4. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki szólni 6 perces időkeretben. Jelzést látok, így megadom a szót Dancsó József képviselő úrnak, Fidesz.

Felszólalások:  <<  213  >>    Ülésnap adatai