Készült: 2020.10.01.04:25:33 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

137. ülésnap, 198. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:28

Felszólalások:  <<  198  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem Avarkeszi Dezső képviselő urat, elnök urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Jelzi, hogy nem kíván. Ezzel az együttes általános vitát lezárom. Arra figyelemmel, hogy az egyes határozati javaslatokhoz módosító javaslatot senki nem nyújtott be, most ezekről egyenként dönt az Országgyűlés.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az alkotmányügyi bizottság H/5406. számú országgyűlési határozati javaslatát, amelyben azt javasolja, hogy az Országgyűlés a kormánytagok és képviselők vagyongyarapodásának évenkénti vizsgálatáról szóló népszavazást ne rendelje el. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 202 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 137 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az alkotmányügyi bizottság H/5407. számú országgyűlési határozati javaslatát, amelyben azt javasolja, hogy az Országgyűlés a pártok támogatásáról szóló népszavazást ne rendelje el.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 203 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 138 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az alkotmányügyi bizottság H/5408. számú országgyűlési határozati javaslatát, amelyben azt javasolja, hogy az Országgyűlés a képviselők költségtérítésének elszámolásáról szóló népszavazást ne rendelje el. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 197 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 141 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az alkotmányügyi bizottság H/5409. számú országgyűlési határozati javaslatát, amelyben azt javasolja, hogy az Országgyűlés a képviselői és polgármesteri tisztség összeférhetetlenségéről szóló népszavazást ne rendelje el. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 200 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 140 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

(17.50)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az alkotmányügyi bizottság H/5410. számú országgyűlési határozati javaslatát, amelyben azt javasolja, hogy az Országgyűlés az állami vezetők vagyongyarapodásának rendszeres vizsgálatáról szóló népszavazást ne rendelje el. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 201 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 138 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az alkotmányügyi bizottság H/5411. számú országgyűlési határozati javaslatát, amelyben azt javasolja, hogy az Országgyűlés a köztisztviselői vagyongyarapodás rendszeres vizsgálatáról szóló népszavazást ne rendelje el. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 202 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 138 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/5299. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel a törvényjavaslathoz módosító javaslatok nem érkeztek, részletes vitára nem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/5299. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 339 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy egyetért-e ezzel.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 342 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Most soron következik az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján a Kormányzati Negyed beruházás részeként létrejövő Kormányzati Épület(együttes) megvalósítását célzó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez és az eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződéskötéshez tárgyú, 48/2007. (V. 31.) országgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Az előterjesztést H/5140. számon, az egységes javaslatot pedig H/5140/5. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok nem érkeztek, így záróvitára nem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/5140. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 341 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Most soron következik az atomenergia 2005-2006. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványát H/4149. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az országgyűlési határozati javaslathoz módosító javaslatok nem érkeztek, így részletes vitára nem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/4149. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 341 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Most soron következik a 2007-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikai koncepcióról szóló országgyűlési határozati javaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést H/4858. számon, az egységes javaslatot pedig H/4858/29. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság állásfoglalásait tartalmazó ajánlást H/4858/31. számon kapták kézhez.

Indítványozom, hogy a záróvitában a benyújtott módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetet elfogadta.

Most megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-10. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, így a záróvitát lezárom. Megkérdezem Dióssy Gábor államtitkár urat, kíván-e szólni. Jelzi, hogy nem.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Arra figyelemmel, hogy a módosító javaslatok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, ezekről az Országgyűlésnek nem kell döntenie.

Most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt tájékoztatom önöket, hogy a módosító javaslatokról történt szavazás során az előterjesztés címe is megváltozott.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a 2008-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról szóló H/4858. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 197 igen szavazattal, 123 nem ellenében, 20 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a pálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Font Sándor és más képviselők önálló indítványát T/5010. számon, a bizottságok ajánlását pedig T/5010/38. és 56. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Font Sándor képviselő úrnak, amennyiben válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Jelzi, hogy igen. Képviselő urat illeti a szó.

Felszólalások:  <<  198  >>    Ülésnap adatai