Készült: 2020.04.05.22:03:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

183. ülésnap, 21. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 41:53

Felszólalások:  <<  21  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a napirend előtti felszólalások végére értünk. (Zaj.)

Most 9 óra 53 perc van. Megkérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyüket, és ellenőrizzék, hogy kártyájukat megfelelően elhelyezték‑e a szavazógépekben. Munkánkat a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy most már arra koncentráljanak, amiről majd a szavazás folyni fog. (Folyamatos, nagy zaj.)

Soron következik a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/12284. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Költségvetési bizottság összegző módosító javaslatát T/12284/32. számon, összegző jelentését pedig T/12284/33. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Költségvetési bizottság T/12284/32. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 155 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12284/34. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 130 igen szavazattal, 60 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló T/10903. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/10903. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 131 igen szavazattal, 61 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről szóló T/12348. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12348. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 131 igen szavazattal, 61 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/12371. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12371/8. számon, összegző jelentését pedig T/12371/9. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta, először erről határozunk.

A 2. számú módosító javaslat Szávay István képviselő úr javaslata. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 30 igen szavazattal, 130 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12371/8. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 135 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 26 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az előterjesztő írásban kezdeményezte a zárószavazás elhalasztását. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kívánja‑e ismertetni kezdeményezésének indokát. (Jelzésre:) Nem kívánja indokolni.

Tisztelt Országgyűlés! A házszabály 51. § (2) bekezdése alapján a zárószavazás elhalasztásáról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Kérdezem önöket, hogy az előterjesztők kezdeményezése alapján elhalasztja‑e a tisztelt Országgyűlés a T/12371. számú törvényjavaslat zárószavazását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a zárószavazást 188 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elhalasztotta.

(10.00)

Soron következik az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló T/12365. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12365/5., összegző jelentését pedig T/12365/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Tör­vényalkotási bizottság T/12365/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 159 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12365/7. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 159 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Molnár Zsolt képviselő úr az MSZP-ből jelzi, hogy nem működik a gépe. Kérem a tisztelt technikai személyzetet, vegyék ezt figyelembe, indítsák el a gépét. Köszönöm.

Soron következik az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Ma­gyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló T/11762. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő dön­tés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/11762/5., összegző jelentését pedig T/11762/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 1., 2. és 4. pontjának elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/11762/5. számú összegző módosító javaslatának minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 155 igen szavazattal, 42 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Tör­vényalkotási bizottság T/11762/5. számú összegző módosító javaslatának egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat további pontjait 155 igen szavazattal, 36 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy a T/11762/7. számú egységes javaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselő kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/11762/7. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 155 igen szavazattal, 41 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/11762/7. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 155 igen szavazattal, 38 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása című T/12458. számú javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12458/5., összegző jelentését pedig T/12458/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ennek elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12458/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét 155 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény S) cikkének (2) bekezdése alapján az Alaptörvény módosítására irányuló javaslat elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról szóló T/12458/7. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a javaslatot 131 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Figyelmeztetem az MSZP-frakciót, mivel egységesen előre be nem jelentett… (Az MSZP-s képvi­selők egy-egy A4-es méretű fehér lapot emelnek fel, melyen egy fekete színű helikopter látható, átlósan egy piros csíkkal áthúzva.) Ó, hát van itt több is! (Derültség. ‑ A Jobbik képviselőcsoportjának néhány tagja egy nagy molinót emel fel, amelyen fekete alapon fehér betűkkel a következő szöveg látható: „Az a hazaáruló, aki pénzért terroristát is beenged!” ‑ A molinó jobb oldalán egy kör alakú, narancsszínű logó látható, melyben arab betűket imitáló tipográfiával szerepel a Fidesz neve; az S betű dollárjelet formáz.) A Jobbik-frakciót is figyelmeztetem, hogy előre be nem jelentett szemléltetést alkalmaznak, ennek megfelelően fogok eljárni.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel… (Általános zaj.) ‑ le lehet ülni, mert okafogyottá vált! ‑, arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslatot, a zárószavazás során a javaslat benyújtott szövegéről határozunk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény… (Általános zaj. ‑ Burány Sándor: Vége!)

Képviselőtársaim! Figyeljék, amit mondok! (Általános zaj, közbeszólások.) Felhívom szíves figyelmüket, hogy a zárószavazást a Ház nem fogadta el. Ennek megfelelően most a benyújtott szövegről határozunk, zárószavazás… (Burány Sándor: Nem! ‑ Ál­talános zaj, közbeszólások. ‑ Vona Gábor: Ennyire fontos ez a törvény?) Képviselőtársaim, én maradok a forgatókönyvhöz híven, a képviselő hölgyek és urak pedig figyeljék, hogy mit mondok.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény S) cikke… (Általános zaj. ‑ Dr. Szakács László: Addig szavazunk, amíg át nem megy valami? ‑ Dr. Harangozó Tamás: Még egy esélyt! Még egy esélyt! ‑ Az MSZP képviselői kártya nagyságú piros lapot mutatnak fel. ‑ Dr. Bárándy Gergely: Próbáljuk meg még egyszer! ‑ Közbeszólás az MSZP soraiból: A kormány mondjon le! ‑ Rövid szünet.)

(10.10)

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk munkánkat. Nem fogadta el az Országgyűlés a zárószavazást. Soron következik az egységes elektronikus ügyintézési rendszer… (Taps és közbeszólások az MSZP és a Jobbik soraiban.) A forgatókönyvben még egy lap szerepelt, én az alapján léptem. (Dr. Apáti István: A fénymásoló a hibás! ‑ Közbeszólások.)

Soron következik az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/12173. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12173/5. számon, összegző jelentését pedig T/12173/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12173/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 136 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 26 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a T/12173/7. számú egységes javaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12173/7. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő részét 160 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12173/7. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 136 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 26 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/12174. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12174/6., összegző jelentését pedig T/12174/7. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A 2. számú módosító javaslat Mirkóczki Ádám és Staudt Gábor indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 31 igen szavazattal, 157 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12174/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 155 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a T/12174/8. számú egységes ja­vas­lat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12174/8. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 155 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 2 (sic!) tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12174/8. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 155 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/12459. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12459/8. számon, összegző jelentését pedig T/12459/9. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja a 2., 3. és 4. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 2. számú módosító javaslat Varga László és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 129 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 3. számú módosító javaslat Varga László és Kunhalmi Ágnes indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 126 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 4. számú módosító javaslat Varga László és Kunhalmi Ágnes indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 62 igen szavazattal, 126 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12459/8. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 151 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 36 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12459/11. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 152 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 36 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/12370. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12370/18. számon, összegző jelentését pedig T/12370/19. számon terjesztette elő.

(10.20)

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 6., 7. és 8. számú, az MSZP képviselőcsoportja a 11. és 12. számú, a Jobbik képviselőcsoportja a 2. és 3. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 6. számú módosító javaslat Szél Bernadett indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e az indítványt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 62 igen szavazattal, 128 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 7. számú módosító javaslat is Szél Bernadett indítványa. Ennek elfogadása kizárja az 11. számú módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 64 igen szavazattal, 124 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 11. számú módosító javaslat Demeter Márta és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 61 igen szavazattal, 126 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 8. számú módosító javaslat Szél Bernadett indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 62 igen szavazattal, 124 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 12. számú módosító javaslat Demeter Márta és társai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 125 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 2. számú módosító javaslat Mirkóczki Ádám indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 31 igen szavazattal, 125 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 3. számú módosító javaslat is Mirkóczki Ádám képviselő úr indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 61 igen szavazattal, 124 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján a Fidesz képviselőcsoportja a T/12370/18. számú összegző módosító javaslat 4., 6., 7., 8., 16., 17., 19. és 23. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Az összefüggésekre való tekintettel ezekről egy döntéssel határozunk, ezután határozunk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e az összegző módosító javaslat 4., 6., 7., 8., 16., 17., 19. és 23. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 56 igen szavazattal, 124 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az összegző módosító javaslat további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12370/18. számú összegző módosító javaslatának további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat további pontjait 149 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 38 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosított szövegéről döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12370. számú módosult törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határo zatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 150 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a magyar haditengerészek és a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapjáról szóló H/11348. számú határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát H/11348/7. számon, összegző jelentését pedig H/11348./8. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság H/11348/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 191 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a H/11348/9. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 190 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések tárgysorozatba vételéről döntünk. Emlékeztetem önöket, hogy tegnap ezek tárgyalását már lefolytatta az Országgyűlés.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik‑e a Gúr Nándor és Korózs Lajos, MSZP-s képviselőtársaink által „A nemek közötti bérszakadék mérsékléséről” címmel H/11718. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 66 igen szavazattal, 122 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik‑e a Szél Bernadett, LMP-s képviselőtársunk által az „Egyes törvényeknek a súlyos munkaerőhiány kezeléséhez szükséges módosításáról” címmel, T/11610. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 61 igen szavazattal, 127 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik‑e a Sallai R. Benedek, LMP-s képviselőtársunk által az „Egyes törvényeknek a városi közparkok és települési zöldterületek védelme érdekében szükséges módosításáról” címmel, T/11321. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 62 igen szavazattal, 127 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik‑e a Dúró Dóra, jobbikos képviselőtársunk és képviselőtársai által „Az országgyűlési képviselők, a kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról, valamint ‑ a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás szigorításával ‑ vagyonuk átláthatóságának a növeléséről” címmel, T/12465. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 66 igen szavazattal, 123 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

(10.30)

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a szavazások végére értünk. Most kétperces technikai szünet következik. (Rövid szünet. ‑ A képviselők egy része távozik az ülésteremből. ‑ Folyamatos zaj.) Arra kérem azon képviselőtársaimat, akiknek el kell hagyni most az üléstermet hivatali feladatuk ellátása érdekében, azok minél hamarabb és minél csöndesebben tegyék meg, hogy folytatni tudjuk munkánkat. (Rövid szünet.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/12738. számon az informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztést uniós napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés. (Folyamatos zaj.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Arra kérem azokat, akiknek el kell hagyniuk most az üléstermet, hogy azt tegyék meg, és kérem, hogy a beszélgetéseket meg lehetőleg kinn, az üléstermen kívül folytassák le!

Elsőként megadom a szót Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének, 30 perces időkeretben. Parancsoljon, miniszter úr!

Felszólalások:  <<  21  >>    Ülésnap adatai