Készült: 2020.09.21.14:48:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

90. ülésnap (2011.05.10.), 44. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 4:23


Felszólalások:  Előző  44  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Tisztelt Ház! Valóban, a részletes vitában már úgy érzem, hogy sokkal szakmaibb és ezáltal egymás véleménye iránt sokkal inkább fogékony érvek hangzottak el a különböző padsorokból. Szeretném újra leszögezni, hogy ez a javaslat - aminek az irányával, úgy érzem, önök is egyetértettek, ha a részleteit itt most opponálták is - újra bevezeti azt, hogy indokolással lehet csak a kormánytisztviselőket felmenteni, méghozzá valósnak és okszerűnek kell ennek lennie.

Amilyen indokok vannak, amiket önök kifogásolnak, azok pedig mind-mind szakmai kitételek, mind-mind szakmai követelmények, amelyeknek meg kell felelniük a kormánytisztviselőknek. Hogy ezek mennyire meghatározottak és mennyire nem, erre én csak azt mondanám önöknek, hogy azért van a bírósági szervezetrendszerünk, hogy pontosan ezeket a kérdéseket eldöntse. Ne tekintsük kiskorúaknak a bírókat, hogy nem tudják önmaguk megítélni egy-egy felmentésről, hogy az valós és okszerű volt-e, hogy szakmai szempontok alapján történt vagy nem úgy történt, hanem bízzunk benne, hogy ezt meg tudják ítélni, egyenként és ügyenként. Önök is tudják, 66 ezer kormánytisztviselő dolgozik a közigazgatás különböző részeiben, a központi kormányzat különböző szerveinél, háttérintézményeinél, egyenként kell mérlegelni ezeket a helyzeteket, és nem szabad visszatérnünk a korábban, 1992 és 2010 között bevett formákhoz, hiszen az Magyarország versenyképességét rontotta.

Ugyanakkor nagyon fontos, pontosan a jól dolgozó és a közszféra többségét kiadó kormánytisztviselők és köztisztviselők szempontjából, hogy az ő munkájuk presztízse biztosított legyen. Ezen presztízs és az ő fizetésük fedezetének biztosítéka pedig az lehet, ha ezek a szakmai szempontok érvényesülnek.

Úgy gondolom, a döntőbizottság tekintetében, még ha általában ellenezték is önök, mégiscsak azért elfogadóbbak voltak, mint a korábbiakban. A magyar jog rendszerében nem ismeretlen ez a forma, korábban is a szociális területhez tartozott az MKDSZ, a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat, amely hasonló mediációs feladatokat ellátott. Ez egy speciális szakértelemmel rendelkező, speciális munkavállalói körre vonatkozó ilyesfajta döntőbizottság lett volna kormánytisztviselőkre, köztisztviselőkre, pontosan azért, hogy egyes jogvitáknál, ahol egyértelműbb a helyzet, ott egy gyorsabb eljárás valósuljon meg.

Önök is tudják, hogy bár más európai uniós tagállamokban, mondjuk, a munkaviszony fennléte, fennállta, fenn nem állta kapcsán 14 napos határidőkkel dolgoznak egyes bíróságok, de Magyarország ettől még nagyon messze van, sajnos. Éppen ezért lenne fontos, ha egy ilyen speciális szakértelemmel és joghatósággal rendelkező bíróság vagy hatáskörrel rendelkező döntőbizottság tudna ezekben az ügyekben ítélkezni. Ez növeli a jogbiztonságot, növeli a kormánytisztviselőknek olyan szempontból az érdekérvényesítő képességét, hogy hamarabb tudnak egy érvényes döntést kieszközölni, ami jó esetben az ő javukra szolgál, illetve hogy mindenkinek a jogállami biztosítékai megmaradjanak. Természetesen minden döntés ellen, amit önök itt felsoroltak a részletes vitában és esetleg az eljárásmódot nem tartották a legjobbnak akár a felmentésnél, akár az áthelyezésnél, akár pedig más területeken, a döntőbizottság döntésénél - fegyelmi felelősségre is kiterjed elvégre a döntőbizottság hatásköre -, mindig lehet bírósághoz fordulni, tehát a legfőbb jogállami garancia mindig, mindenki számára megmaradt.

(10.10)

Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a jó dolgozóknak az az érdeke, hogy ilyesfajta hatékonyságnövelés megtörténjen, ez nyilvánvalóan az államnak is az érdeke.

Ahogy Szilágyi képviselő úr is mondta, vannak olyan módosító javaslatok, melyek egymásnak ellentmondanak. Én biztos vagyok benne, hogy pontosan, amikor a jövő héten szavazunk majd ezekről a módosítókról, akkor egy koherens javaslat fog elénk kerülni. Úgy látom, hogy azért itt végül egy olyan javaslat fog kialakulni, amely illeszkedik a korábbi, a közigazgatás hatékonyságát célzó javaslataink közé, így a közszolgálati egyetem létrehozatala, a kormányhivatalok integrációs folyamata - amely 14 hivatalt olvasztott magába január 1-jétől - és a további lépésekben, így például a június közepén Tatán meghirdetendő Magyary-programmal, amely a közszolgálati életpályát fogja bemutatni mindenkire nézvést.

Biztos vagyok benne, hogy a próbát majd kiállja ez a törvényjavaslat, és utólag hasznosnak fogjuk mindnyájan megítélni ezt. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  44  Következő    Ülésnap adatai