Készült: 2021.03.05.08:10:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

223. ülésnap (2001.09.06.), 8. felszólalás
Felszólaló Steinerné Vasvári Éva (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Egészségügyi bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:20


Felszólalások:  Előző  8  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

STEINERNÉ VASVÁRI ÉVA, az egészségügyi és szociális bizottság előadója: Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az egészségügyi és szociális bizottság augusztus 29-i ülésén megtárgyalta a T/4617. számú, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. A bizottság a törvényjavaslat általános vitára bocsátását 14 igen, 8 nem és 2 tartózkodás mellett támogatja.

A bizottsági ülésen a többségi véleményt megfogalmazó képviselők részéről elhangzott, miszerint örvendetes, hogy a törvényjavaslat véget vet annak a gyakorlatnak, hogy az önkormányzatok teljesen magukra hagyottan szembesültek a társadalmi átalakulás településükön megjelenő összes szociális terhével.

A törvényjavaslatban megjelenő, az önkormányzatokra újonnan telepített többletfeladatok bár nagy volumenűek, de a valóságban egy olyan emberléptékű és a gyakorlatban sok helyen részleteiben már most is ellátott feladatok ezek, amelyek a vidéki településen élők érdekét jól szolgálják.

Olyan feladatátcsoportosítást jelentő módosítás jelenik meg a törvénymódosítási javaslatban, amely előtérbe helyezi és kielégíti a kisebb településeken élők természetes igényét azáltal, hogy közelebb viszi az ellátást a rászorulókhoz, így jobban megvalósulhat a szubszidiaritás elve.

A kisebb településeken élők számára a közelebb vitt ellátási lehetőséghez a törvényjavaslat jogszabályi kereteket és nem utolsósorban forrást biztosít majd. Ez a módosítás nem beavatkozás az önkormányzatok életébe, nem újabb utasítás feléjük, hanem eszközrendszer, jogszabályi mankó és forrás feladataik ellátására.

Mivel az államnak az alkotmányból eredő kötelezettsége a szociális ellátások valamilyen szintjének a biztosítása, és mivel felelősséggel tartozik a társadalomnak ezen ellátásokért, akkor természetszerűleg eszközrendszerrel is rendelkeznie kell ahhoz, hogy feladatait el tudja látni. Ez az eszközrendszer nem lépi túl azt a határt, amely már csorbítaná az önkormányzatok vagy egyéb ellátást nyújtók hatáskörét, sokkal inkább segíti őket feladataik ellátásában.

A törvénymódosítási javaslat egy minőségbeli előrelépés a szociális háló sűrűbbre fonása területén; jelentős előrelépés, amelyre való felkészüléshez idő kell az önkormányzatoknak is. Üdvözlendő, hogy ezt a felkészülési időt a törvénymódosítási javaslat tartalmazza, meg is adja számukra.

A törvénymódosítási javaslat másik pozitívuma, hogy komoly lépést tesz a profiltisztítás irányába, annak érdekében, hogy amennyire csak lehetséges, az egészségügyi ellátást és a szociális ellátást válasszuk ketté. Ha ezen célok megvalósulnak, jelentős terhek kerülnek le az egészségügyi szolgálatok válláról, ezáltal források szabadulnak fel az egészségügy számára, mely bővülő forrásokat az egészségügy sokkal hatékonyabban tudja felhasználni.

A kormánypárti oldalról a törvényjavaslat jelentős eredményeként értékelték a képviselők a szociális szolgáltatást végzők jogainak megfogalmazását. Végre rögzítve lesz, hogy a szociális területen dolgozók ugyanolyan egyenrangú tagjai a rendszernek, mint az ellátottak. Ez a szakma számára nagyon fontos, ezért üdvözlendő és támogatandó.

A fentiek alapján - bizottságunk többségi véleménye szerint - a törvényjavaslatot támogatjuk. (Taps a kormánypártok soraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  8  Következő    Ülésnap adatai