Készült: 2021.03.07.06:44:44 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Steinerné Vasvári Éva
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 47
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2000.02.10.(119)   90 Általános vita folytatása és lezárása T/1802 A kémiai biztonságról felszólalás 6:20
2000.02.08.(117)   38 Általános vita megkezdése T/2034 A hulladékgazdálkodásról Ismerteti a bizottság véleményét 2:57
1999.12.21.(112)   20 Általános vita megkezdése T/1802 A kémiai biztonságról Ismerteti a bizottság véleményét 4:13
  32 Általános vita megkezdése T/1802 A kémiai biztonságról vezérszónoki felszólalás 13:28
1999.12.15.(110)  120 Általános vita lefolytatása T/1894 Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról felszólalás 8:36
1999.10.21.(95)  304 Általános vita folytatása T/1659 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000 évi költségvetéséről felszólalás 4:50
 310 Általános vita folytatása T/1659 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000 évi költségvetéséről kétperces felszólalás 1:00
1999.10.20.(94)  123 Általános vita megkezdése T/1659 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000 évi költségvetéséről felszólalás 5:11
1999.10.19.(93)  127 Interpelláció megtárgyalása I/1750 Hány bűncselekménynek kell még történnie ahhoz, hogy a büntetés végrehajtási szabályok ne a bűnözőket, hanem a törvénytisztelő állampolgárokat védjék? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:43
1999.09.28.(88)  203 Interpelláció megtárgyalása I/1630 Ki figyel a polgárok megtakarításait őrző brókercégre? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 3:12
 207 Interpelláció megtárgyalása I/1630 Ki figyel a polgárok megtakarításait őrző brókercégre? képviselő elfogadta a választ 1:08
1999.05.06.(69)    4 Általános vita lefolytatása T/1090 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:51
1999.03.23.(57)  295 Általános vita lefolytatása T/818 A Nemzetközi Energia Programról szóló Párizsban, 1974.nov.18-án kelt Egyezmény és annak Jegyzökönyvei, valamint a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezetnek a Nemzetközi Energia Ügynökséget létrehozó C(74) 203(végső) határozatának kihirdetéséről
T/807 Az Európai Energia Charta Konferencia Záróokmánya, az Európai Energiai Charta Egyezmény, Döntések az Energia Charta Egyezmény tekintetében, valamint az Energia- hatékonyságról és a kapcsolódó környezeti vonatkozásokról szóló Energia Charta Jegyzőkönyv kihirdetéséről
Ismerteti a bizottság véleményét 1:19
1999.03.01.(51)   52 Általános vita megkezdése T/758 A közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:40
1999.02.11.(49)    6 Általános vita lefolytatása T/296 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól Ismerteti a bizottság véleményét 3:42
<<  1  2  3  4 >>
Összesen: 47