Készült: 2020.05.26.15:23:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

215. ülésnap, 230. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:31

Felszólalások:  <<  230  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Kérem, foglalják el helyüket, ellenőrizzék, hogy kártyájukat megfelelően elhelyezték-e a szavazógépben. (Rövid szünet.)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Bejelentem, hogy a számvevőszéki és költségvetési bizottság elkészítette a költségvetési törvényjavaslat főösszegeire tett módosító indítványát. Ez a hálózaton T/7655/357. számon elérhető, de igény szerint itt az ülésteremben, írott, nyomtatott formában is képviselőtársaim rendelkezésére áll. Az indítványról a napirend szerint később határozunk.

Ismét kérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyüket. Most azoknak az előterjesztéseknek az egységes javaslathoz benyújtott módosító javaslatairól történő határozathozatalra és zárószavazásra kerül sor, amelyeknek a záróvitáját az Országgyűlés a mai napon már lefolytatta.

Soron következik a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/7768. számon, az egységes javaslatot pedig T/7768/14. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Először az egységes javaslathoz benyújtott módosító javaslatokról kellene döntenünk, de arra figyelemmel, hogy ezek nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, és a frakciók sem kérték a határozathozatalt, ezekről nem kell szavaznunk.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7768. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 244 igen szavazattal, 35 nem szavazat ellenében, 41 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Hoppál Péter fideszes, Michl József kereszténydemokrata képviselők önálló indítványát T/7666. számon, az egységes javaslatot pedig T/7666/28. számon kapták kézhez.

Az egységes javaslathoz nem érkezett módosító javaslat, így sor kerülhet a zárószavazásra. A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelettel kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7666. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 246 igen szavazattal, 78 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most soron következik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Vinnai Győző fideszes képviselőtársunk önálló indítványát T/7668. számon, az egységes javaslatot pedig T/7668/23. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatokról készült a T/7668/25. számú ajánlás, ez a hálózaton elérhető.

Először a benyújtott módosító javaslatokról kell döntenünk. Ezek mindegyikét egyaránt támogatta az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság is, tehát a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

(15.00)

Kérdezem ezért önöket, elfogadják-e az ajánlás 1-10. pontjaiban szereplő módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 247 igen szavazattal, 49 nem ellenében, 30 tartózkodás mellett elfogadta.

A határozathozatal előtt megkérdem, hogy a kormány kíván-e ehhez hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem kíván.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7668. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 238 igen szavazattal, 59 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Hoppál Péter fideszes és Michl József kereszténydemokrata képviselők önálló indítványát T/7667. számon, az egységes javaslatot pedig T/7667/122. számon kapták kézhez a képviselőtársaim. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatokról készült a T/7667/132. számú ajánlás, amely a hálózaton mindenki számára elérhető volt. Most ezekről döntünk.

Bejelentem, hogy az ajánlás 9. pontját az előterjesztője visszavonta.

A további benyújtott indítványokat az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság egyaránt támogatja, így a határozathozatal csupán egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a módosító javaslatokat az ajánlás 1-8., valamint 10-14. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 248 igen szavazattal, 46 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e ezzel kapcsolatban valaki ismertetni. Jelentkezőt nem látok.

Ezért kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7667. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 248 igen szavazattal, 48 nem ellenében, 34 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/7858. számon, az egységes javaslatot pedig T/7858/12. számon kapták kézhez a képviselőtársaim. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatokról a záróvitát már lefolytattuk. Most a módosító javaslatokról döntünk, és azt követően kerülhet sor a zárószavazásra.

Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatait a T/7858/14. számú ajánlás 1-4. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 249 igen szavazattal, 84 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. A zárószavazás előtt tájékoztatom önöket, hogy a Költségvetési Tanács a korábban elfogadott, főösszeget érintő módosító javaslatot véleményezte, és előzetes hozzájárulását adta az egységes javaslat zárószavazásra bocsátásához. A tanács véleménye T/7858/15. számon elérhető a hálózaton.

Kérdezem most a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7858. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 249 igen szavazattal, 80 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz a számvevőszéki és költségvetési bizottság által benyújtott módosító javaslatról történő határozathozatal, majd a részletes vita újramegnyitása. Az előterjesztést T/7655. számon, a költségvetési bizottságnak a főösszegekre, valamint a költségvetési hiány összegére benyújtott módosító javaslatát pedig T/7655/357. számon kapták kézhez, ami a hálózaton elérhető.

Megadom a szót Nyikos László úrnak, a bizottság elnökének, és egyben a bizottság előadójának. Parancsoljon, elnök úr!

Felszólalások:  <<  230  >>    Ülésnap adatai