Készült: 2020.06.07.05:59:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

215. ülésnap, 203. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:43

Felszólalások:  <<  203  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Megkérdezem Szatmáry Kristóf államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Szatmáry Kristóf: Nem.) Államtitkár úr jelezte, hogy nem kíván válaszolni.

Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatokról történő szavazásra és a zárószavazásra a mai napon a záróvitákat követően kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most felkérem a költségvetési bizottság tagjait, hogy a jövő évi költségvetési törvényjavaslat fő számainak elkészítése érdekében fáradjanak a főemelet 64. számú terembe.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló törvényjavaslat záróvitája. Az előterjesztést T/7768. számon, az egységes javaslatot pedig T/7768/13. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság benyújtotta az erről elkészített ajánlását, amely T/7768/17. számon a hálózaton elérhető.

Indítványozom, hogy a javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatomat elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1., 2. és 3. pontjaira. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, ezért a záróvitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatokról történő szavazásra és a zárószavazásra a mai napon a záróvitákat követően kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája. Vinnai Győző, Fidesz, képviselő önálló indítványát T/7668. számon, az egységes javaslatot pedig T/7668/23. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság benyújtotta az erről elkészített ajánlását, amelyet T/7668/25. számon a hálózaton elérhetnek.

Indítványozom, hogy a javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-10. pontjaira. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. Megadom a szót Sós Tamás képviselő úrnak, MSZP-képviselőcsoport.

Felszólalások:  <<  203  >>    Ülésnap adatai