Készült: 2021.09.26.17:41:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

159. ülésnap, 49. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:54

Felszólalások:  <<  49  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Feltételezem, hogy ez államtitkár úrnak a zárszava is volt, bár nem a minisztérium számára kijelölt helyen, hanem a képviselői helyén ül. (Dr. Nagy Sándor bólint.) Köszönöm szépen.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a zárószavazáshoz benyújtott módosító javaslatokat az ajánlás 1-7. pontjai szerint, amelyeket az előterjesztő, illetve az alkotmányügyi bizottság nyújtott be. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 326 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 12 tartózkodó szavazat mellett a módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a zárószavazás következik. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7730. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - 192 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés nem határozatképes.

Kérem a frakcióvezetőket, hogy állítsák helyre a határozatképességet, bár megjegyzem, hogy az én monitorom szerint a jelen lévő képviselők száma és a behelyezett képviselői kártyák száma összesen 358 ebben a pillanatban. (Rövid szünet.) Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Jelzik a frakcióvezetők, hogy ismét megkísérelhetjük a szavazást.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7730. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 194 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot egyhangúlag elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/10021. számon, az egységes javaslatot pedig T/10021/15. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, határozathozatalunk következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10021. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 148 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és a zárószavazás. Az előterjesztést T/9698. számon, az egységes javaslatot pedig T/9698/99. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, először záróvitára kerül sor. Indítványozom, hogy az alkotmányügyi bizottság T/9698/101. számú ajánlásában szereplő két indítványt összevontan tárgyalja az Országgyűlés. Aki ezen javaslatommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége támogatja az összevont tárgyalásra tett indítványomat.

Megnyitom tehát a záróvitát az ajánlás 1. és 2. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e felszólalni bárki ötperces időkeretben. (Nincs jelzés.) Nem kíván. Köszönöm. Feltételezem, hogy miniszter úr sem kíván ez esetben szólni. (Dr. Persányi Miklós nemet int.) Nem.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a határozathozatalunk következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e Orosz Sándor módosító javaslatait az ajánlás 1. és 2. pontjai szerint, amely beadott indítványokat az alkotmányügyi bizottság is támogat. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 194 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 159 tartózkodó szavazat mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a zárószavazás következik. Kérdezem tehát önöket, elfogadják-e a T/9698. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 193 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 159 tartózkodó szavazat mellett elfogadta a határozatot.

Soron következik a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az egészségügyi bizottság önálló indítványát T/10500. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Kérdezem, hogy a kormány kíván-e álláspontot ismertetni. Veres János államtitkár úr nem kíván szólni? (Jelzésre:) Az egészségügyi miniszter úr jelzi, hogy szólni kíván.

Öné a szó, miniszter úr.

Felszólalások:  <<  49  >>    Ülésnap adatai