Készült: 2022.08.17.21:20:08 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 1998-2002

Bizottság: Külügyi bizottság
Külügyi bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/5877 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Rabatban, 1991. december 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről, valamint a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigeteki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 1997. június 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi XVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
2 T/5810 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Rabatban, 1991. december 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről, valamint a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigeteki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 1997. június 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi XVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
3 T/5807 A Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között a szociális biztonsági ellátások kivitelével kapcsolatos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (egészségügyi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
4 H/5789 A belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezmény (CMNI) megerősítéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
5 T/5788 Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának titlalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről kormány (egészségügyi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
6 T/5781 A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás 62. cikke (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő 1/02. számú társulási tanácsi határozat kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
7 H/5755 A Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között, 1984. november 21-én Hanoiban aláírt barátsági és együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló, 2000. október 12-én Hanoiban aláírt jegyzőkönyv megerősítésítéséről kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
8 T/5732 Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
9 H/5721 A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között 1996. május 15-én Zágrábban aláírt, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás megerősítéséről kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
10 H/5720 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között 1997. március 10-én Santiago de Chilében aláírt, a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről szóló Megállapodás megerősítéséről kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
11 H/5719 A Magyar Köztársaság és Románia miniszterelnökei által Budapesten, 2001. december 22-én aláírt egyetértési nyilatkozat érvényesülésével kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről Filló Pál (MSZP), Keller László (MSZP), Kocsi László (MSZP), Dr. Kökény Mihály (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), Dr. Nagy Sándor (MSZP), Tóth András (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 H/5714 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. október 17. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
13 H/5713 A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Budapesten, 2001. szeptember 26-án aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
14 H/5712 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Zágrábban, 2001. november 15. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
15 H/5711 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
16 T/5710 Az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
17 H/5699 A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú egyezmény megerősítéséről kormány (gazdasági miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
18 T/5698 A Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Vilniusban, 2001. május 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
19 T/5692 A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról (státus tv.) Bauer Tamás (SZDSZ), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 H/5691 A Magyar Köztársaság és a Libanoni Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Bejrútban, 2001. június 22-én aláírt Megállapodás megerősítéséről kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
21 T/5627 A közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek műszaki világ-előírásainak kidolgozásáról szóló, Genfben, 1998. június 25-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
22 T/5621 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/5584 A felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én Lisszabonban aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 T/5573 A Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 H/5569 Az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1995. január 31-én, az illegális tengeri kereskedelemről szóló, az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény 17. Cikkében foglaltak teljesítése érdekében létrejött Megállapodáshoz történő csatlakozásról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 H/5558 Az Egyesült Nemzetek Montego Bayben, 1982. december 10-én aláírásra megnyitott Tengerjogi Egyezménye megerősítéséről, valamint XI. Részének végrehajtásával kapcsolatos, New Yorkban, 1994. július 24-én aláírásra megnyitott Megállapodáshoz történő csatlakozásról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 H/5542 A Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között az egyes szociális biztonsági ellátások kivitelével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2001. május 22-én, Hágában aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/5510 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
29 H/5488 A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Szkopjéban, 2001. április 13-án aláírt Megállapodás megerősítéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 H/5487 A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról, a jövedelem- és a vagyonadók területén Szkopjéban, 2001. április13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/5458 A Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt együttműködési Megállapodás kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 H/5456 Az Európai Megállapodás 62. cikk (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő társulási tanácsi határozat elfogadásáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 H/5445 A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a polgári ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Budapesten, 2001. augusztus 2-án aláírt szerződés megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 H/5416 A NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/5403 A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításához szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 H/5334 A Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001.október 4-én aláírt együttműködési Megállapodás megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 H/5265 Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve megerősítéséről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 H/5230 A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának megerősítéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 H/5220 Az "ENDURING FREEDOM " (Tartós Szabadság) - korábbi elnevezéssel "Infinite Justice" (Végtelen Igazság) - művelethez történő magyar hozzájárulásról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 H/5190 A Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról, Vilniusban, 2001. május 4-én aláírt Megállapodás megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 H/5170 Az" INFINITE JUSTICE " (Végtelen Igazság) művelethez történő magyar hozzájárulásról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 H/5161 Az "INFINITE JUSTICE" művelethez történő magyar hozzájárulásról, valamint a polgári légi közlekedéssel összefüggő kezességvállalásról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 H/5155 A Magyar Köztársaságnak az Egyesült Államokkal szemben elkövetett terrortámadást követő kül- és biztonságpolitikai lépéseiről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 H/5149 A harcászati repülő erők fejlesztéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 H/5125 A Magyar Köztársaságnak az Egyesült Államokkal szemben elkövetett terrortámadást követő kül- és biztonságpolitikai lépéseiről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 P/5078 Az Egyesült Államok elleni terrortámadásról Fodor Gábor (SZDSZ), Kuncze Gábor (SZDSZ), Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 H/5073 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001.március 20-án aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 T/5063 A Nemzetközi Atomenrgia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radióaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott Közös egyezmény kihirdetéséről kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/4984 A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/4875 Az elítélt személyek átszállításáról szóló, Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Egyezmény, Strasbourgban 1997. december 18-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 H/4841 A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentéséről szóló, Oslóban, 1994. június 14-én elfogadott Jegyzőkönyv megerősítéséről kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 H/4840 A Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodás megerősítéséről kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 H/4827 A terrorista bombatámadások visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 52. ülésszakán, 1997. december 15-én elfogadott nemzetközi Egyezmény megerősítéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 H/4805 Az Európa Tanács keretében, 1997. május 14-én létrejött, az Állampolgárságról szóló Európai Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 H/4804 Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezményhez történő csatlakozásról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 T/4670 A közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 T/4669 Az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 H/4643 Izrael Állam katonai agressziójának elítéléséről Csurka István (MIÉP), Balczó Zoltán (MIÉP), Dr. Bogdán Emil (MIÉP), Dr. Bognár László (MIÉP), Erkel Tibor (MIÉP), Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP), Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP), ifj Hegedűs Loránt (MIÉP), Kapronczi Mihály (MIÉP), Kiss Andor (MIÉP), Dr. Lentner Csaba (MIÉP), Rozgonyi Ernő (MIÉP) bizottsági tárgyalás befejezve  
60 T/4639 A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölésére szóló, 1979. december 18-án, New Yorkban elfogadott Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 T/4542 A Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1999. június 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/4470 A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/4468 A lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 T/4251 A gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló, Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999.évi 87. ülésszakán elfogadott 182.számú egyezmény kihirdetéséről kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 H/4230 A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény megerősítéséről kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 J/4181 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációja helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 H/4164 A hazai gyakorló-és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 60/1997. (VI.4.) OGY határozat módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
68 T/4120 A határontúli magyarok országgyűlési biztosáról Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
69 T/4114 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kétoldalú állam- és kormányközi szerződések rendezéséről szóló, 2000. november.28-án, Pekingben aláírt Jegyzőkönyv megerősítése és kihirdetése tárgyában kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 H/4090 A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/4045 A hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("MARPOL 1973/1978.") kihirdetéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
73 T/4044 A Londonban, 1974. november 1-én kelt "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("SOLAS 1974/1978.") kihirdetéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 T/4022 Az Egyesült Nemzetek saját és kisegítő személyzetének biztonságáról New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének XLIX. ülésszakán, 1994.december 9-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
75 H/4004 Tibet ügyében Fodor Gábor (SZDSZ), Dr. Csapody Miklós (MDF), Potápi Árpád (Fidesz), Donáth László (MSZP), Dr. Orosházi György (FKGP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
76 T/3929 A konzuli védelemről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
77 J/3879 A délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén átengedett külföldi fegyveres erőkről, valamint áthaladásuk részleteiről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
78 T/3827 A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
79 H/3822 Az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló megállapodás megerősítéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
80 H/3757 A közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek műszaki világ-előírásainak kidolgozásáról szóló nemzetközi eggyezményhez történő csatlakozásról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
81 T/3756 Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, az 1978. évi 16.törvényerejű rendelettel kihírdetett vámegyezmény módosításáról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 T/3708 A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 T/3707 A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 H/3706 Az elítélt személyek átszállításáról szóló, Strasbourgban, 1983.március 21-én kelt Európai Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 H/3651 A Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Fejlesztési Bankja tőkeemelésében való részvételéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 T/3650 A tengeri felkutatásról és mentésről szóló 1979. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 H/3648 A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/3644 A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a beruházások kölcsönös védelméről és ösztönzéséről Budapesten,1996. október 15-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 T/3643 A Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1999. június 10-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 H/3642 A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezményhez kapcsolódó, Varsóban, 2000. június 27-én aláírt Jegyzőkönyv megerősítéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 H/3641 A Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség alaptőkeemelésében kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 T/3623 A Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációjával érintett törvények módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/3622 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 T/3459 A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1999.március 31-én Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 T/3219 A Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről és az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információ cseréről szóló 1999. évi LIV. törvény, valamint az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
96 T/3203 A Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában 1948.augusztus hó 18. napján kelt Egyezmény 1998.március hó 26.napján kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve és annak Aláírási Jegyzőkönyve kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 H/3140 A magyar kontingens részvételéről a koszovói békefenntartásban résztvevő nemzetközi erőkben (KFOR) tárgyában hozott 55/1999. (VI.16.) OGY-határozat módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 T/3139 Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt "Békepartnerség" program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
99 T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
100 H/3043 A közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló Bécsben 1997. november 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
101 H/3012 A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a katasztrófák és más súlyos balesetek megelőzése, és azok közvetkezményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Varsóban 2000. április 6-án aláírt Megállapodás megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 T/2936 A pénzmosásról, a bűncselekményből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, Strasbourg-ban, 1990. november 8-án kelt Egyezmény kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
104 H/2930 A Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a Nemzetközi Valutaalapnak a súlyosan eladósodott, legszegényebb országokat támogató programjához kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
105 H/2923 A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai között létrejött Európai Megállapodás intézményi vonatkozásainak az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság az Európai Unióhoz történt csatlakozását figyelembevevő változásairól szóló Jegyzőkönyv megerősítéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 T/2920 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről Rabatban 1991. dcember 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 H/2919 Az Európa Tanács Korrupció Elleni Büntetőjogi Egyezményének megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 H/2841 A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Lisszabonban, 2000. január 27. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 H/2803 A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 T/2737 a Magyar Köztársaság és Mongólia között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók és a vagyonadók területén Ulánbátorban 1994. szeptember 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 T/2733 A külügyminiszter feladat- és hatáskörének a külgazdasági feladatokkal történő kiegészítésével összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 T/2707 A munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 155. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
113 T/2706 A munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1977. évi 63. ülésszakán elfogadott 148. Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 T/2705 A benzolártalmak elleni védekezésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1971. évi 56. ülésszakán elfogadott 136. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 T/2704 A mezőgazdasági munkaügyi ellenőrzésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1969. évi 53. ülésszakán elfogadott 129. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
116 T/2703 A munkavállaló által hordozható legnagyobb megengedett teherről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1967. évi 51. ülésszakán elfogadott 127. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 T/2702 A munkavállalók ionizáló sugárzás elleni védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1960. évi 44. ülésszakán elfogadott 115. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
118 T/2701 Az iparban és a kereskedelemben történő munkaügyi ellenőrzésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1947. évi 30. ülésszakán elfogadott 81. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
119 T/2700 Az ólomfehérnek a festőiparban való alkalmazásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 13. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 T/2699 A mezőgazdasági üzemi balesetek esetén járó kártérítésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 12. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
121 T/2698 A tengerészek repatriálásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1987. évi 74. ülésszakán elfogadott 166. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 T/2697 A tengerészek szociális biztonságáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1987. évi 74. ülésszakán elfogadott 165. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
123 T/2696 A tengerészek egészségvédelméről és orvosi ellátásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1987. évi 74. ülésszakán elfogadott 164. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 T/2695 A tengerészek tengeren és kikötőkben való jóléti ellátásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1987. évi 74. ülésszakán elfogadott 163. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 T/2694 A föld alatti bányamunkában foglalkoztatott fiatalkorúak orvosi alkalmassági vizsgálatáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1965. évi 49. ülésszakán elfogadott 124. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
126 T/2693 Az anyaság védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1952. évi 35. ülésszakán elfogadott 103. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 T/2692 A gyermekek és fiatalkorúak nem-ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1946. évi 29. ülésszakán elfogadott 78. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 T/2691 A gyermekek és fiatalkorúak ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1946. évi 29. ülésszakán elfogadott 77. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
129 T/2690 A foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1973. évi 58. ülésszakán elfogadott 138. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
130 T/2689 A fizetett éves szabadságról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1970. évi 54. ülésszakán elfogadott 132. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
131 T/2688 A mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1951. évi 34. ülésszakán elfogadott 99. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 T/2687 A munkabér védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1949. évi 32. ülésszakán elfogadott 95. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
133 T/2686 Az ipari üzemekben biztosított heti pihenőnapról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 14. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
134 T/2685 A kollektív tárgyalások előmozdításáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 154. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
135 T/2684 A közszolgálatban foglalkoztatottak szervezkedési szabadságának védelméről és a foglalkoztatási feltételeik megállapításával kapcsolatos eljárásokról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1978. évi 64. ülésszakán elfogadott 151. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
136 T/2683 A nemzetközi munkaügyi normák alkalmazásának előmozdítása érdekében folytatott háromoldalú tanácskozásokról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1976. évi 61. ülésszakán elfogadott 144. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
137 T/2682 A mezőgazdasági munkavállalók szervezeteiről, és a gazdasági és társadalmi fejlődésben betöltött szerepükről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1975. évi 60. ülésszakán elfogadott 141. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
138 T/2681 A munkavállalók üzemi képviselőinek védelméről és kedvezményeiről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1971. évi 56. ülésszakán elfogadott 135. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
139 T/2680 A foglalkoztatáspolitikáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1964. évi 48. ülésszakán elfogadott 122. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
140 T/2679 A foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
141 T/2678 A kényszermunka felszámolásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1957. évi 40. ülésszakán elfogadott 105. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
142 T/2677 A férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazásról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1951. évi 34. ülésszakán elfogadott 100. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
143 T/2676 A szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1949. évi 32. ülésszakán elfogadott 98. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
144 T/2675 A munkaerőpiaci szolgáltatás szervezetéről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1948. évi 31. ülésszakán elfogadott 88. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 T/2674 Az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1948. évi 31. ülésszakán elfogadott 87. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
146 H/2664 A Magyar Köztársaság Kormánya, az Albán Köztársaság Kormánya, a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Minisztertanácsa, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, a Horvát Köztársaság Kormánya a Svájci Szövetségi Tanács és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a kiutazásra kötelezett jugoszláv állampolgárok átutazásának engedélyezéséről szóló Berlinben, 2000.március 21-én aláírt Megállapodás megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
147 T/2660 A Magyar Köztársaság és a Litván Löztársaság között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
148 H/2538 A Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló Bukarestben 1999.május 26-án aláírt Megállapodás megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
149 T/2494 A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai, valamint Argentína, Brazília, Bulgária, Chille és Szlovákia által Párizsban, 1997. november 21-én elfogadott, a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
150 H/2490 A Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten 1999.június 10-én aláírt Megállapodás megerősítéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
151 H/2489 A Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1999.május 25-én aláírt Megállapodás megerősítéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
152 J/2488 A társulási megállapodás végrehajtásnak előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
153 H/2487 A közös magyar-amerikai katonai légi gyakorlatok magyarországi végrehajtásának engedélyezéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
154 T/2477 A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a szociális biztonságról szóló 1998. május 2-án Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
155 H/2388 A határon túli magyarokra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról, különös tekintettel a Magyar Állandó Értekezlet ajánlásaira címmel benyújtott jelentés elfogadására Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
156 T/2385 A Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
157 T/2376 Az Európa Tanács 50.számú, egy Európai Gyógygyszerkönyv kidolgozásól szóló Egyezményéhez, valamint az arra vonatkozó 134.számú Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozás megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
158 J/2374 A délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szüskséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar KT területén átengedett külföldi fegyveres erőkről, valamint áthaladásuk részleteiről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
159 T/2370 A Magyar Köztársaság és Mongólia között a baráti kapcsolatokról és az együttműködésről szóló, Budapesten, 1998. január 28-án aláírt Szerződés kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
160 T/2351 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság illetve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről szóló Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
161 T/2341 A harmadik államoknak az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez rendelt képviseletei és képviselői jogállásáról szóló, Brüsszelben, 1994. szeptember 14-én kelt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
162 H/2340 A háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezményekhez a Magyar Népköztársaság által fűzött nyilatkozat és fenntartások visszavonásáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
163 H/2300 A Szamos és a Tisza folyók cianid és nehézfém szennyezése következtében létrejött ökológiai katasztrófa következményeinek orvoslására Környezetvédelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
164 H/2257 A nemzetközi munkaügyi egyezményekről és ajánlásokról szóló beszámoló elfogadásáról Foglalkoztatatási bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
165 H/2247 Az 1968. évi november 8-án, Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény, valamint az Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás módosításainak megerősítéséről kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
166 T/2229 A Magyar Köztársaság és az Argentin Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1993.február 5-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
167 T/2228 A Magyar Köztársaság és az Albán Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Tiranában, 1996.január 24-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
168 T/2227 A Magyar Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és védelméről Szingapúrban 1997.április 17-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
169 T/2226 A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem-és a vagyonadók területén Barcson, 1996.augusztus 30-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
170 T/2225 A Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigeteki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 1997.június 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
171 T/2224 A Magyar Köztársaság és Mongólia között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók és a vagyonadók területén Ulánbátorban, 1994.szeptember 13-án aláírt Egyezmény kihirdetésérőll kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
172 T/2223 A Magyar Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemeadók területén Szingapúrban, 1997.április 17-én aláírt Megállapodás és az azt kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
173 T/2222 A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Lisszabonban, 1995. május 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
174 J/2204 A határon túli magyarokra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról, különös tekintettel a Magyar Állandó Értekezletek ajánlásaira kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
175 J/2159 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciájának 82-87. ülésszakán elfogadott egyezményekről és Ajánlásokról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
176 H/2158 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló 182. számú Egyezmény megerősítéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
177 T/2148 Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a nemzeti képviselők és a nemzetközi titkárság jogállásáról szóló Ottawában, 1951.szept.20-án kelt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
178 H/2117 A 2000.évben a két-és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló-és lőterek külföldiek által térítés ellenében történő igénybevételéről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
179 T/2074 A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1998.október hó 27.napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
180 T/2069 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a minősített katonai információk védelméről Oslóban, 1999.október12-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
181 T/2048 Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete tagállamai között a nukleáris információkkal kapcsolatos együttműködésről szóló, Párizsban, 1964.június 18-án kelt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
182 T/2047 Az információ biztonságáról szóló, Brüsszelben, 1997. március 6-án kelt NATO Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
183 H/2005 Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) keretében 1951.dec. 6-án létrehozott és 1952. április 3-án hatályba lépett Nemzetközi Növényvédelmi Egyezménynek a FAO-Konferencia 1997.novemberi, 29. ülésszakán elfogadott módosításainak megerősítéséről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
184 T/2004 A Magyar Népköztársaság és a Ciprusi KT. között Bp-en, 1989. május 24-én aláírt konzuli Egyezmény kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
185 H/1996 A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló Genfben, az 1948. évi március hó 5. napján kelt egyezmény módosításának elfogadásáról kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
186 H/1926 A délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről szóló 18/1998.(III.6.) OGY. határozat módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
187 H/1923 A Magyar Köztársaság és a NATO közötti 2000. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
188 H/1893 A Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló , Budapestenen, 1999. junius 17-én aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
189 T/1891 A Magyar Köztársaság és a Kazak Köztársaság között Almatiban, 1995.március 9-én aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
190 T/1890 A Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság között Budapesten, 1991.május 31-én aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
191 T/1867 A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kataszrófák vagy súlyos szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1996. április 26-án aláírt Egyezmény kihírdetéséről. kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
192 T/1847 A Magyar Köztársaságnak a védelmi célokat szolgáló műszaki információk cseréjéről szóló, Brüsszelben, 1970. október 19-én kelt Megállapodáshoz történő cstalakozásáról és a Megállapodás kihirdetéséről kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
193 T/1846 A Magyar Köztársaságnak a védelmi célokat szolgáló találmányok és a szabadalmaztatásra benyújtott védelmi célokat szolgáló találmányok titoktartalmának kölcsönös védelméről szóló NATO Megállpodáshoz történő cstalakozásáról és a Megállapodás kihirdetéséről kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
194 T/1820 Az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
195 H/1811 A pénzmosásról, a bűncselekményből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, szóló, Strasbourgban, 1990.november 8-án kelt egyezmény megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
196 H/1806 A külföldi magyarok különleges jogállásáról szóló törvény előkészítéséről Dr. Csapody Miklós (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
197 T/1759 Az Észak-atlanti szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogálllásásról, Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról és a Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
198 T/1715 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között Szentgotthárd város környéki magyar-osztrák ipari park vasúti átmenő forgalmáról szóló, Bécsben, 1998. november 24-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
199 H/1713 A hajókon telepíthető INMARSAT Földi Állomások használatáról a területi vizeken és a kikötőkben, Londonban, 1985.október 16-án kelt Nemzetközi Megállapodáshoz való csatlakozásról kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
200 T/1701 Az 1994.január 1. és 1994.december 31 között Ruanda területén elkövetett népirtásért és a nemzetközi humanitárius jog egyéb súlyos megsértéséért felelős személyek, valamint a szomszédos államok területén elkövetett népirtásért és egyéb hasonló jogsértésekért felelős Ruandai állampolgárok megbüntetésére létrejött Nemzetközi Büntetőtörvényszék Alapokmányából fakadó kötelezettsége végrehajtásáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
201 T/1700 A Magyar Köztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről szóló, Kairóban, 1996. március 26. napján alárírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
202 T/1699 Az Észak-atlanti Szerződés szervezetével aláírt "Békepartnerség" program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
203 H/1698 A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1999. március 31-én Budapesten aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
204 H/1664 Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény megerősítéséről kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
205 T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
206 T/1656 Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
207 H/1635 A Magyar Honvédség kijelölt alegységének az IRON DRAGON '99 hadgyakorlaton történő részvételéről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
208 T/1611 A Szlovén Köztársaságnak a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz (CEFTA) történő csatlakozásáról szóló Megállapodás Kihírdetéséről. kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
209 H/1582 A tengeri felkutatásról és mentésről szóló 1979.évi nemzetközi Egyezményhez való csatlakozásról kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
210 T/1578 A Magyarország és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterejedésének megakadályozásáról szóló szerződésnek megfelelő biztosítékok alkalmazására 1972.márc.6-án kötött egyezményhez kapcsolódó, Bécsben, 1998.nov.26-án aláírt Kiegészitő Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
211 T/1521 Az Egyesült Nemzetek Iparfejlesztési Szervezete Alapokmányának kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
212 H/1510 Az 1999.évben a két-és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló-és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 11/1999. (III.05.) OGY. határozat. módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
213 H/1509 Az Európai Régióban a felsőoktatási képesítések elismeréséről szóló Lisszaboni Elismerési Egyezmény megerősítéséről kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
214 T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
215 T/1499 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlován Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Ljubljanában, 1999. február 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
216 T/1498 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, l998. november 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
217 T/1497 A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló, Pozsonyban, l997. április 21-én aláírt Szerződés kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
218 H/1489 A Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
219 T/1471 A Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
220 T/1470 A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989.évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
221 H/1467 A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodáshoz (AETR) való csatlakozásról kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
222 T/1457 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1997. május 20.napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
223 T/1403 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló, Budapesten, 1997. december 1-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
224 H/1388 Magyar kontingens részvételéről a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erőkben (KFOR) kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
225 H/1387 A koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erők (KFOR) tevékenységének elősegítéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
226 H/1386 A külföldi fegyveres erőknek a délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet mgoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
227 H/1371 A koszovói rendezésben részt vevő nemzetközi erők (KFOR) tevékenységének elősegítéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
228 H/1308 A Magyar Köztársaság Kormánya, és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek, a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Ljubljanában, 1999. február 5-én aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
229 H/1292 A külföldi fegyveres erőknek a délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyujtás céljából a Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
230 T/1274 A Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti szerződéshez történő csatlakozásáról és a Szerződés szövegének kihirdetéséről szóló 1999.évi I.törvény módosításáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
231 H/1256 A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyujtásról szóló Budapesten, 1998. október 27. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
232 H/1223 A Magyar Köztársaság részvételéről az Albániának nyújtandó humanitárius segélyműveletben tárgyában hozott 29/1999. (IV.14.) OGY.hat. módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
233 H/1218 A külföldi fegyveres erőknek humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
234 H/1206 Az Egyesült Nemzetek saját és kisegítő személyzetének biztonságáról szóló Egyezményhez csatlakozás tárgyában kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
235 T/1183 A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. junius 20-án vatikánvárosban aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
236 T/1182 A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között 1995.december 7-én, aláírt békéltetési és választott bírósági szerződés kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
237 T/1177 Az ENSZ Közgyűlése által 1996.szeptember 10-én elfogadott Átfogó Atomcsend Szerződésnek a Magyar Köztársaság által történő megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
238 H/1147 A Magyar Köztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről szóló, Kairóban, 1996.március 26. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
239 H/1144 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár KT között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló Bp-en 1998. november 11-én aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
240 H/1123 "Az elsivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy elsivatagosodással súlytott országokban, különös tekintettel Afrikára" ENSZ Egyezményhez való csatlakozásról kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
241 H/1122 Az Európa Tanács "Korrupció Elleni Államok Csoportjához" (GRECO) való csatlakozásról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
242 H/1121 A Magyar Köztársaság részvételéről az Albániának nyujtandó humanitárius segélyműveletben kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
243 H/1089 A Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez tárgyában hozott 59/1998. (X.15.) OGY.határozat módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
244 H/1084 A Sinai félszigeten állomásozó Multinacionális Erők és Megfigyelők (MFO) békefenntartó missziójában való magyar részvételről szóló 82/1995 (VII.06.) OGY.hat.mód kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
245 H/1054 A Magyar Országgyűlés üzenete a szerb néphez Kovács László (MSZP), Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) a kivételes eljárásbeli tárgyalást befejezte  
246 H/1051 A Nemzetközi Valutaalapban a különleges lehívási jogok (SDR) rendkívüli, egyszeri szétosztásáról és ezzel összefüggésben a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya negyedik módosításának megerősítéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
247 J/1040 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
248 H/1034 "A Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez" című 59/1998. (X.15.) OGY.határozat módosításáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
249 T/966 Strasbourgban, 1992.november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
250 H/965 Az Európai Szociális Karta megerősítéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
251 H/923 Az Európa Tanácsnak -megalakulása 50.évfordulója alkalmából- a Magyar Országgyűlés által juttatandó nemzeti adományról Dr. Kurucsai Csaba (FKGP), Dr. Surján László (Fidesz), Dr. Bánk Attila (FKGP), Dr. Kelemen András (MDF), Dr. Pokol Béla (FKGP), Rockenbauer Zoltán (Fidesz), Molnár Gyula (MSZP), Dr. Lotz Károly (SZDSZ), Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
252 T/862 A Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács társadalomfejlesztési alapjához történő csatlakozása, és ezzel összefüggésben az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló Párizsban, 1949. szetember 2-án kelt Általános Megállapodás Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyvének Kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
253 H/842 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság között a Szentgotthárd városkörnyéki magyar-osztrák ipari park vasúti átmenő forgalmáról szóló, Bécsben, 1998. november 24-én aláírt Egyezmény megerősítéséről. kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
254 T/824 Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló, Strasbourgban 1995. február 1-én kelt Keretegyezményének kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
255 T/818 A Nemzetközi Energia Programról szóló Párizsban, 1974.nov.18-án kelt Egyezmény és annak Jegyzökönyvei, valamint a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezetnek a Nemzetközi Energia Ügynökséget létrehozó C(74) 203(végső) határozatának kihirdetéséről kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
256 H/812 Az 1999-ben a két -és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló-és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
257 T/807 Az Európai Energia Charta Konferencia Záróokmánya, az Európai Energiai Charta Egyezmény, Döntések az Energia Charta Egyezmény tekintetében, valamint az Energia- hatékonyságról és a kapcsolódó környezeti vonatkozásokról szóló Energia Charta Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
258 T/800 A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti együttműködésről a katonai szállítások területén Félixfürdőn, 1997.december 20-án aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
259 T/798 A Magyar KT Kormánya és Ukrajna Kormánya között a bizalom-és biztonságerősítő intézkedésekről és a kétoldalú katonai kapcsolatok fejlesztéséről Budapesten, 1998.október 27-én aláírt Megállapodás megerősítéséről sé kihirdetéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
260 H/732 A Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban, 1948.évi augusztus hó 18.napján kelt Egyezmény Budapesten, 1998. március 26-án kelt Kiegészítő Jegyyzőkönyve és ennek Aláírási Jegyzőkönyve megerősítéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
261 T/711 A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Jakartában, 1989.október 19-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
262 T/710 A Magyar Köztársaság és a Tunéziai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Tuniszban, 1992.október 22-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
263 T/709 A Magyar Köztársaság és a Dél-Afrikai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén Budapesten, 1994.március 4-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
264 T/708 A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Uruguay Keleti Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem-és vagyonadók területén Montevideoban, 1988.október 25-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
265 T/707 A Magyar Köztársaság és a Moldvai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem-és a vagyonadók területén Budapesten, 1995.április 19-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
266 T/706 A Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem-és a vagyonadók területén Budapesten, 1994.április 1-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
267 T/705 A Magyar Köztársaság és Írország között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Dublinban, 1995.április 25-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
268 T/704 A Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között az 1992.április 15-én aláírt, az 1995.évi XVI. törvénnyel kihirdetett kettős adóztatást elkerülő Egyezményhez kapcsolódó, Budapesten, 1994.május 3-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
269 T/703 A Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a kettős adózás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem-és a vagyonadók területén Budapesten, 1994.december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
270 T/702 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Pekingben, 1992.június 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
271 T/701 A Magyar Köztársaság és Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem-és a vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuwaitban, 1994.január 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
272 T/700 A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem-és vagyonadók területén Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
273 T/692 A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Kijevben, 1994. október 11-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
274 T/691 A Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről Ankarában, 1992. január 14-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
275 T/690 A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Pozsonyban, 1993. január 15-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
276 T/689 A Magyar Köztársaság és Románia között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Bukarestben, 1993. szeptember 16-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
277 T/688 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről Budapesten, 1992. február 28-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
278 T/687 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
279 T/686 A Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1995. április 19-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
280 T/685 A Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1994. december 7-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
281 T/684 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és védelméről Jakartában, 1992. május 20-án áláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
282 T/683 A Magyar Köztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Kairóban, 1995. május 23-án aláírt Megállapodások kihirdetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
283 T/678 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Nyugat Európai Unió között Brüsszelben, 1996. október 1-én aláírt Biztonsági Megállapodás megerősítéséről és kihírdetéséről. kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
284 T/677 A Magyar Köztársaság Kormánya és a NATO között Brüsszelben, 1994. július 5-én aláírt Biztonsági Megállapodás és az annak mellékletét képező Ügyvezetési Szabályzat megerősítéséről és kihírdetéséről. kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
285 T/676 A Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királysága Kormánya között a minősített védelmi információk kölcsönös védelméről szóló, Londonban 1998.szeptember 7-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
286 T/675 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősítettt katonai információk és eszközök védelméről szóló, Misefán 1998.október 5-én aláírt egyezmény Megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
287 T/674 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a védelmi és katonai együttműködésről szóló, Misefán 1998.október 5-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
288 T/668 Az Európai hagyományos fegyveres erőkről szóló szerződés és kiegészitő dokumentumainak együttes kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
289 H/663 A Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
290 T/629 Az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásaiban résztvevő személyekre vonatkozó, Strasbourgban, 1996.március 5. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
291 H/621 A Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1999.évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
292 H/588 A Magyar Köztársság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1998.május 2-án Budapesten aláírt Egyezmény megerősítése tárgyában kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
293 H/552 A Magyar Köztársaság biztonság és védelempolitikájának alapelveiről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
294 P/551 Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának 50.évfordulója alkalmából Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
295 P/512 Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának 50. évfordulója alkalmából Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
296 T/457 A külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
297 T/445 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló, Pozsonyban, 1998. február 4-én aláirt Megállapodás megerősítéséről és kihírdetéséről. kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
298 T/444 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az 1994. évi Bécsi Dokumentumot kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló, Pozsonyban, 1998. február 4-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihírdetéséről. kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
299 H/418 A Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
300 H/414 A Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Társadalomfejlesztési Alapjához történő csatlakozásával összefüggésben az Európa Tanács kiváltságairól mentességeiről szóló, Párizsban, 1949.szeptember 2-án kelt Általános Megállapodás Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
301 H/391 A Magyar Köztársaság és Mongólia között a baráti kapcsolatokról és az együttműködésről szóló Budapesten, 1998. január 28-án aláírt Szerződés megerősítéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
302 T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
303 H/275 A Bolgár Köztársaság Közép -Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás megerősítéséről kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
304 H/262 A Délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről szóló 18/1998.(III 06.) Ogy. határozat módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
305 H/261 A Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a Koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
306 T/256 A Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról és a Szerződés szövegének kihirdetéséről. (NATO) kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
307 H/234 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatárok között történő átadásáról-átvételéről szóló, Budapesten, 1997. december 1-én aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
308 H/233 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között, személyeknek az államhatárok között történő átvételéről szóló, Párizsban, 1996. december 16-án aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
309 H/232 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1997. május 20. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
310 T/231 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között Salzburgban, 1992.október 9-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
311 T/230 A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya között, Zágrábban, 1992. december 9-én aláírt, személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
312 T/229 A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a magyar- ukrán államhatár rendjéről, a határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Kievben, 1995. május 19-én, aláírt Szerződés kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
313 T/228 A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közös államhatár rendjéről és az együttműködésről szóló, Budapesten, 1995. június 28-án, aláírt Szerződés kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
314 T/227 Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988..december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
315 T/204 Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya 5 . Pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
316 T/165 A határokat átlépő televíziózásról szóló Strasbourgban, 1989. május 5-én kelt Európai Egyezmény kihirdetéséről kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
317 H/56 A Szellemi Tulajdon Világszervezete Szerzői Jogi Szerződésének, valamint az előadásokról és hangfelvételekről szóló Szerződésének a megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
318 T/55 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a honvédelem és a haditechnika területén kicserélt minősített információk és eszközök védelméről Budapesten , 1998. február 23-án aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
319 T/54 A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a közös békefenntartó zászlóalj létrehozása tárgyában Budapesten 1998. március 20-án aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
320 T/53 A Magyar Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Többnemzetiségű Szárazföldi Kötelék létrehozásáról Udinében, 1998. április 18-án aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
321 T/52 Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló, 1961-ben, Rómában létrejött nemzetközi egyezmény kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
322 H/51 Az OECD tagállamai, valamint Argentína, Brazilia, Bulgária, Chille és Szlovákia által Párizsban, 1997. november 21-én elfogadott, a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló Egyezmény megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
323 H/50 Az Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
324 T/49 Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény tizenegyedik jegyzőkönyvének kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
325 T/47 Az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló Általános Megállapodás Strasbourgban 1996. március 5-én kelt Hatodik jegyzőkönyvének kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
326 T/42 A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve